ســلام       

 خوش آمدید .

برای استفاده از مطالب وب کافی است درآرشیو موضوعی رفته و هر کدام را که میخواهید کلیک نمایید . یادتان باشد که همه سوالات پاسخ نامه دارند . اگر نداشتند حتما با ادرس کاملش برام پیغام بذارید و ممنون میشم .

 

در ضمن برای اینکه مطالب را از اول کتاب بخواهید ببینید می بایست از انتهای وبلاگ به ابتدای آن بیایید . چون مطالب قدیمی تر در انتهای صفحه میباشد .

 

امیدوارم در استفاده از وب دجار مشکل نشوید .

 

راستی !

همکاران محترم مجاز به استفاده ازپست ها دروبلاگشان می باشند به این شکل که :

بخش ابتدایی هرمطلب راآورده وبعد به وبلاگ sahrainfo لینک نمایند.

 

از حضور سبزتان متشکرم .  دبیران مدرسه ما در سال 90-91 

این هم دبیران مدرسه ای که کار میکنم . 

البته خیلی هایشان الان نیستند دیگر . یا باز نشسته شدند یا به مدارس دیگر رفتند . اما اسم هایشان بدون ترتیب خانم ابراهیمی. خانم گواربند . خانم نوری . خانم پورشعبان . خانم عبازاده

خانم جهانیان . خانم اقایی . خانم فاضلی نیا . خانم اسدی . خانم احمدخانی . خانم یوسفی

خانم جعفری . خانم عابدی . خانم سروری . خانم فتوحی. خانم سلیمیان . خانم حیدریان .

خانم روح زنده . خانم عموزاده . خانم عسگری .خانم عماد .خانم حاتمی .

وخانم شیرازی مسئول کارگزینی منطقه
طبقه بندی: عمومی،

تاریخ : جمعه 20 خرداد 1390 | ساعت 22 و 49 دقیقه و 26 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
آزمون نیم ترم درس اول تا 4قبل از تمرینات . تا آخر صفحه 47 

برای دریافت نمونه سوال و پاسخ نامه آن برروی تصویر زیر کلیک نمایید . 

درضمن این آزمون دارای 4نمره مکالمه مجزا از آزمون 15 نمره ای می باشد که به خاطر یکسان بوده سطح سوالات و آشنایی دانش آموزان به سوالات مکالمه ای  کتبی برگزار شده است . تاریخ : شنبه 1 آذر 1393 | ساعت 17 و 06 دقیقه و 58 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
آزمون نیم ترم از صفحات 1-23

دروس اول و دوم ( القسم الاول و الثانی 

برای دریافت سوالات و پاسخ نامه آنبرروی تصویر زیر کلیک نمایید . تاریخ : شنبه 1 آذر 1393 | ساعت 17 و 02 دقیقه و 01 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
اول از همه لازم است بگویم که این قواعداز 15نمره امتحان فقط یک نمره اش را به خودش اختصاص می دهد . 

اما برای راحتی خیال عزیزان دلم جدولی برایتان توضیح میدهمش .

 مفرد مذکر   مفردمؤنث  مثنی  جمع مذکر سالم  جمع مؤنث سالم جمع مکسر 
.............    عالِم 

 ة - عالِمة 
 انِ . ینِ 
عالمانِ . عالمَینِ . عالمتانِ . عالمَتَینِ
 ونَ . ینَ
عالمونَ . عالمینَ
 ات 
عالمات 
 ........
عُلاّم 

این جدول مربوط به درس اول است که شامل سه بخش است . ومطلب دیگری هم که در این درس بیان شده اسم های اشاره هستند . یعنی این و آن و اینها . آنها 

 مفردمذکر
 مفرد مؤنث  مثنی مذکر - مؤنث جمع مذکر  جمع مؤنث 
 هذا - ذلک

 هذه - تلک  هذان /  هاتانِ هؤلاء - اولئک هؤلاء - اولئک 

ودرس دوم شامل کلمات استفهامی یا پرسشی 

 هل - أ 

 مَن لِمَن ما - ماذا 
 آیا چه کسی - چه کسانی - کیست
 برای چه کسی - 
برای چه کسانی 
 چه چیزی - چه چیزهایی - چیست 

اینها کل قواعدی است که شما در دودرس می آموزید . 

یادتان باشد که ترجمه راهنای اصلی شما برای رسیدن به پاسخ خا است . به شرطی که دقت کنید و سرسری سوالات را نخوانید . 
طبقه بندی: کتاب عربی هفتم چاپ 93، آموزش پایه هفتم ، ویژه دانش آموزان،

تاریخ : جمعه 30 آبان 1393 | ساعت 18 و 38 دقیقه و 16 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
آموزش دروس را معمولا با خواندن کلمات و تکرار و وقت برای حفظ کردن کلمات با ترجمه ها و پرسش از آنها شروع میکنیم و درحین گفتن و تکرار کلمات بحث آموزش قواعد راهم دنبال می کنیم . 


اما برای این درس کاری که انجام دادم مقایسه تمام افعال درکنار هم بود علاوه براینکه در خواندن کلمات بارها این افعال را تکرار کردیم : 

صدقتَ ... تَصدُقُ    / صَدَقَت  ... تَصدُقُ  

فهمتَ ... تفهَمُ     / فَهِمَت ... تفهم و................

بعددرس را به این شکل با نوشتاری برروی تخته شروع کردیم : 

 
......شَکَرَ - یَشکُرُ  - سیَشکُرُ 
 .........  شَکَرَت - تَشکُرُ  - ستَشکُرُ   ........ شَکَرتَ  - تَشکُرُ  - ستَشکُرُ 
 
... شَکَرتِ  - تَشکُرینَ - ستشکرینَ

 .... شَکَرتُ  - أشکُرُ  - سأشکُرُ   ...... شَکرنا  - نَشکُرُ - سنَشکُرُ 

  

وبعد از دانش آموزان خواستم تا فعل ها را براساس آنچه خواندند ترجمه کنند . و بگویند باتوجه به معنای فعل ها چه قرینه هایی در جمله میتواند ما را به معنای کلمات راهنمایی کند ؟ 

البته مسلما دانش آموزان معنای همه فعل های آمده در جدول بالا را نمی دانستند و بانگاه به فعل ماضی که سال قبل خوانده بودندبه جواب بعدی می رسیدند . 
اما در آخر جدول را به این شکل تکمیل کردند : 

 
هو     /  محمد   / الطالب

شکر - یشکر - سیشکر  

 هی   /  فاطمة   / الطالبة 

شکرَت  - تشکر  - ستشکر 
 أنتَ  / یا محمد   / أیها الطالب 

شکرتَ  - تشکر  - ستشکر 
 
أنتِ    /  یا فاطمة  / أیتها الطالبة 

شکرتِ  - تشکرین  - ستشکرین

 أنا 

شکرتُ  - أشکر  - سأشکرُ
 نحن 

شکرنا - نشکر - سنشکر 


این درس چون آموزش سوم شخص مفرد بود بنابراین مهمترین نکته اش ، تشخیص بین دوفعل مضارع دوم  شخص مفرد مذکر و سوم شخص مفرد مؤنث بود . 

زمانی که از دانش آموزان خواستم باتوجه به فعل های ماضی خوانده شده قرائن را بیان کنند آن وقت بودکه خودشان متوجه تفاوت ا شدند و خودشان توضیح دادند که أنتَ تشکر یعنی تو شکر می کنی و هی تشکر یعنی او شکر می کند . 

و اینکه به فرض هو - محمد - الطالب  با فعل شکر می آیند . با فعل یشکر هم می آیند . با فعل سیشکر هم می آیند و همینطور درادامه ... 

به این شکل : 

هو شکر . هو یشکر . هو سیشکر 
محمد شکر . محمد یشکر . محمد سیشکر 
الطالب شکر . الطالب یشکر . الطالب سیشکر 

واین همان رسیدن به مفهوم باتوجه به کلمات و واژه ها است و دراین زمینه قرائن کمک حال ما هستند . 

والبته بعداز همه اینها ترجمه متن زیبای این درس و داستان ولدفرس و به قول بچه ها کره اسب با بقرة و سنجاب بود . 


  
طبقه بندی: یادگیری . روش های تدریس . طرح درس، آموزش عربی پایه هشتم،

تاریخ : شنبه 24 آبان 1393 | ساعت 20 و 44 دقیقه و 12 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
امروز توی کلاس 

این گلسای شیطان ما کاری کرد کارستان . ( ای وای مهسابود یا گلسا . از پارسال هم همش این دوتا راباهم دیگر اشتباه می گرفتمشان ) 

خب امروز این شیطانک ما عینک دوستش را گرفت و زد به چشمش بعدهم از خوشحالی این که عینک خیلی بهش میاد شروع کرد به گفتن : أنا طبیبة  .. أنا طبیبة ...

خب من هم از آن شیطان تر 

رفتم کنار میزش و خم شدم و گفتم : 

أنا مریضة . هل أنتِ تفحصیننی ؟ 

طفلی یک دفعه ای به خودش آمد و متوجه حرف من شد و گفت : 

أنا .. أنا لا طبیبة .. أنا غـ ... ؛ .. غ ل ط  کردم  


این حالت که بی مقدمه در کلاس پیش آمد و حرف هایی که رد و بدل شد نشان داد که دانش آموز مفهوم رابه خوبی متوجه شده . 

یاد حرف همکاری افتادم که بهم می گفت .................................

حالا هرچی می گفت . من که دارم با این عربی جدید زندگی میکنم . وخیلی هم خوشحالم از این تغییر 

اما بعدش یک تشکر ویژه از آقای احسن نیا همکار محترم که در بیان این خاطره فرمودند : 

از میان این پیام ها یک پیام مقروء من شد 

آن پیامی که معلم نقش یک استاد فن شد 

پیش چشم بچه ها نقش یک بیمار بود اما 

دکترین و درس خویش تاابد الگوی من شد 


قطعا و یقینا دانش آموزان من همه شان درسشان خوب نیست . اما نباید از خوب ها و خوبترین ها غافل شد . من منتظرم تا همه نه اکثرشان عالی بشوند . طبقه بندی: آموزش عربی پایه هشتم، عمومی، خبر نامه ،

تاریخ : شنبه 24 آبان 1393 | ساعت 20 و 19 دقیقه و 02 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
اینکه از وسایل و تکنولوژی چطوری استفاده کنیم بستگی به نوع نگاهمان به این وسایل دارد . 

قبلا هم گفتم و الان دوباره تکرار میکنم که گروه عربی در واتساپ و وایبر و تلگرام و حضور همکارانی از سراسر ایران که برخی از آنها در لیست مدرسین کشوری کتاب های عربی هفتم و هشتم بودند و هم چنین همکارانی که با جان و دل و انگیزه زیاد این کتاب ها را تدریس می کنند باعث شد مطالبی را از ایشان بیاموزم که شاید نیاز به سالها تجربه داشت آموختن هرکدامشان . 

همکارانی که خالصانه ؛ روش های تدریس خود را ارائه میکنند . روش های گروه بندی و کار درگروه . فیلم های آموزشی که میتواند به تدریس کمک کند . سوالاتی که نقدو بررسی می شوند و .....

باید بگویم خیلی چیزها از یک به یک شما دوستان آموختم . و جا دارد که دراین مجال از همه شما بزرگواران تشکر کنم و بگویم قدر دان همه محبت هایتان هستم . 

و تشکری ویژه از تیم تالیف و در رأسشان استاد اشکبوس و استاد تقوایی که ما دبیران را به نوعی درنوشتار کتاب دخیل دانسته اند و نظراتمان را جویا می شوند . و پاسخگوی خیل سوالاتمان می شوند . 

طبقه بندی: عمومی، خبر نامه ،

تاریخ : چهارشنبه 21 آبان 1393 | ساعت 19 و 37 دقیقه و 32 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
همه می دانیم که این کتاب اولین سال تدریس خودرا می گذراند ومسلما سال های بعد دبیران باتوجه به تجربیات خود روش های خلاقانه ای برای هریک از دروس این کتاب خواهند داشت . 
اما امروز وقتی استاد یک فرصت 5دقیقه ای تو کلاس ضمن خدمت دادند برای تدریس ؛ همان روش کلاس را بیان کردم اما در فرصتی محدود که مسلما خیلی از عبارات بیان نمی شد . 

درراه برگشت به منزل به فکرروش تدریسم بودم واینکه چقدر بهتر می توانست باشد. واینکه چقدر کارهای دیگر هم میتوانستم سرکلاس انجام بدهم و ندادم . 

اما روش کارم در تدریس این درس : 

ابتدا دانش آموزان لغات را از طریق سی دی گوش می دهند و بعد خودم میخوانم و آنها فقط کلمات را تکرار می کنند . 

تفاوت خواندن خودم بافایل صوتی دراین است که من کلماتی از آموخته های قبلی و جدید اضافه میکنم و میگویم . 
دانش آموزان فقط تکرار می کنند تا در ذهنشان نقش بسته شود . 

به عنوان مثال در این درس کلماتی مثل : 

بلاد  -  أشرح  - تفحص - حدّاد  - حلوانی  - طبخ  - بائع - ممرّضة  و.... دارند . 

که من به این شکل برخی از کلمات را بازگو میکنم : 

أشرحُ  - شرحتُ - سأشرح - تفحص - فحصتَ  - فحصتِ تفحصین  - ستفحصین  - بائع - بائعان - بائعون - بائعات - بائع الکتب - بائع الحقیبة - بائع الملابس و..... 

بعددریک فرصت ده دقیقه ای دانش آموزان لغات را حفظ می کنند . قاعدتاً توقع ندارم که همه کلمه ها را حفظ شده باشند بنابراین یک بار به شکل دسته جمعی از آنها ترجمه ها را می پرسم و بعد انفرادی . 

دراین میان علاوه بر پرسش از کلمات دانش آموزان را به سمت مکالمه هم سوق می دهیم . به عنوان مثال : 
تفحصین : معاینه می کنی  - ستفحصین : معاینه خواهی کرد . ممرّضة : پرستار  - تصیر :می شوی  - تصیرین : می شوی 

درهمین حین از دانش آموزی سوال می کنم : هل أنتِ ستصیرین الممرِضة فی المستقبل ؟ 

یا هل أنتِ ستصیرین الموظفة فی المستقبل ؟ 

و بعد از این مسیر از دانش آموزان سوال میکنم که : خب . درس امروز ما چی را یاد داد ؟ 

فعل مستقبل . فعل مستقبل را چطوری ساختید ؟ 

تفحص چه زمانی داشت ؟ 

: مضارع 

ستفحص چه زمانی دارد ؟ 
: آینده 

چطوری ساختیدش ؟ 
: س یا سوف + فعل مضارع 

بعد هم که ترجمه متن توسط خود دانش آموزان در کلاس و تصحیح با سوال از خودشان 

و در نهایت تمرینات که بازهم درکلاس درس اما در جلسه بعدی انجام می شود . 

ولی آن چیزی که امروز بعد از کلاس به ذهنم رسید این بود که : 

من می توانستم در این بین یک نمایش کوچولو هم برای بچه ها داشته باشم تا کلاس جذاب تر بشود برایشان . آن هم چی ؟ 

اینکه می شد درحین تدریس وقتی سوال می کردم که : هل انتِ ستصیرین الطبیبة فی المستقبل ؟ با جواب نعم دانش آموزان باید : 

خودم را یک کم خم می کردم و می گفتم : 

أنا عجوز و الان مریضة . أتفحصیننی ؟ و یک کم هم بازیگوشی چاشنی کار  

اما ............ این بخش آخرش ازدستم پرید . طبقه بندی: یادگیری . روش های تدریس . طرح درس، آموزش عربی پایه هشتم،

تاریخ : چهارشنبه 21 آبان 1393 | ساعت 18 و 57 دقیقه و 52 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
این انیمیشن جالب باداستانی کوتاه به تفاوت تلفظ حرف ث و س می پردازد . 

برای اجرای نمایش درکلاس مفید بوده و علاوه برآموزش ایجادنشاط می کند . 

به علاوه اینکه چون با فایل متنی همراه می باشد به دانش آموز کمک میکند تا به راحتی کلمات رامتوجه شود . 

برای دانلود فایل انیمیشن و کتاب آن برروی تصاویر مربوط به هریک کلیک نمایید . 


دریافت فایل انیمیشن دریافت فایل متنی انیمیشن سامرثامر 
طبقه بندی: کلیپ ها و انیمیشن های آموزشی،

تاریخ : یکشنبه 18 آبان 1393 | ساعت 22 و 04 دقیقه و 07 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
دانش آموزان عزیز پایه اول دبیرستان : 

دراین پایه با افعال ثلاثی مزید آشنا می شوید که به ظاهر غولی بی شاخ و دم است . اما باید بدانید که صرف این افعال دقیقا مطابق با صرف فعل های ثلاثی مجرداست . 

به عنوان مثال شما در افعال ثلاثی مجرد فعلی مانند رجع را به شکل زیر صرف می کنید : 

ماضی : رجع . رجعا . رجعوا . رجعت . رجعتا . رجعنَ . رجعتَ . رجعتما و.......

مضارع : یرجِعُ . یرجعان . یرجعون . ترجع . ترجعان . یرجعن . ترجع . ترجعان و.......

امر : إرجِع . إرجعا . إرجعوا . إرجعی . إرجعا . إرجعن 


واینک درافعال ثلاثی مزید بعد ازاینکه این وزن ها را حفظ کردید شروع به صرف کردن افعال دراین اوزان بنمایید . 

اینکه هریک از این باب ها چه معنایی به فعل می دهند را درپست های دیگر مربوط به آموزش پایه اول دبیرستان جستجو کنید . اما بدانید که هر وزنی معنای جدیدی به فعل یااسم می دهد . 

برای دانلود جدول افعال مزید برروی تصویر کلیک نمایید . طبقه بندی: آموزش عربی پایه اول دبیرستان، آموزش عربی پایه دوم دبیرستان،

تاریخ : شنبه 17 آبان 1393 | ساعت 16 و 26 دقیقه و 42 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
آزمون ده نمره ای دروس اول و دوم پایه اول دبیرستان به همراه پاسخ نامه 

برای دریافت این نمونه سوال برروی تصویر کلیک نمایید . 

 طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد،

تاریخ : شنبه 17 آبان 1393 | ساعت 15 و 53 دقیقه و 26 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
این روزها هنوز اندرخم یک کوچه ایم در تدریس عربی هشتم که صدای پای عربی نهم می اید با گام هایی آهسته . 

مطالبی از این کتاب که برروی وبلاگ استاد اشکبوس قرار گرفته . درس سوم و چهارم به زیبایی با دوداستان به آموزش فعل امر می پردازد . 

ولغاتی که آموزش می دهد اگر دانش آموزان به کارببرند به جرات می توان گفت که در ارتباطشان با مخاطب مفید است . اما اینکه بخوانند با اینکه به کار ببرند دو مقوله متفاوت از هم می باشد . 

موارد عنوان شده در بالا را می توانید برروی سایت استاد اشکبوس ملاحظه نمایید . 

ویک نمونه را دراینجا قرار می دهم .

 متن یکی از دروس عربی نهم که  البته غیرقابل استناد است و فقط جنبه نظرخواهی داشته است .طبقه بندی: عمومی،

تاریخ : سه شنبه 13 آبان 1393 | ساعت 15 و 50 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
آزمونی که در تاریخ 10آبان ماه برگزار گردید ونشان داد که دانش آموزان ما از قدرت پردازش کمی برخوردارند و دقت پایینی در تحلیل مسائل دارند .

البته این برداشت برمی گردد به نحوه پاسخ دهی اکثریت . اگرنه دانش آموزانی هم هستند که هم از قدرت تحلیل برخوردارند و هم دقت لازم را درهنگام امتحان دارند . ابتدا این دانش آموزان ساعی و تلاشگر ودقیق را معرفی کرده و بعد به سوالات و مواردی اشاره میکنم که باعث گردید خیلی از دانش آموزان عالی نمراتی کمتر از آنچه انتظار می رفت بگیرند . 

دانش آموزان برتر درپایه هشتم : 

نازگل قارصی : 20   / سوگل قارصی : 19.5  / هلیا اخوتیان : 19.5 

هلیا جنتی : 19.5  / صدف چیتگر :19  / هلیا خالصی : 19 

الیکا شیربیشه : 19 / سارا مظاهری : 19 / پانته آ آزادی :19.5

سارینا پاک نژاد : 20 / یاسمن قاسمی : 19 

دانش آموزان برر در پایه هفتم :

هانیه برزگر : 19  / کژال راجانی : 19  / مهتا سلیمی : 20 

حانیه طائب : 19.5 / هاله طباطبایی : 19 / سلاله عبدالهی :19

غزل کوهی : 19 / ساینا ارجمندی : 19.5 / فاطمه جمور : 19

هدیه زواره : 19.5  / فاطمه دهقان :19 / فاطمه مشکانی : 20 


واما تحلیل مواردی که باعث افت نمرات گردید : 

درپایه هفتم : 

درک نکردن مطلب که منجر به عدم پاسخگویی صحیح در سوالات ص و غ شده است . 

توجه نکردن به علامت مترادف و متضاد که منجر به جابه جا نوشتن مترادف ها و متضادها گشته است . 

دقت نکردن به بارم سوالات و درنتیجه ندیدن پشت صفحه و ننوشتن 3سوال 

عدم شناخت کلمه ناهماهنگ 

عدم تشخیص وبه دنبال آن کاربرد قواعد 

درپایه هشتم : 

عدم قدرت تحلیل و پردازش متن در سوال درک مطلب 

عدم دقت به علامت مترادف و متضاد و درنتیجه جابه جا نوشتن مرادف ها و مضادها 

عدم تشخیص و در نتیجه کاربرد اسم و ضمیر درسوال 8این پایه 

سوالات هردو پایه در پست های دیگر آمده است . 

برای دریافت این سوالات میتوانید برروی گزینه های زیر کلیک نمایید . 


طبقه بندی: تشکر از دانش آموزان ساعی و تلاشگر،

تاریخ : سه شنبه 13 آبان 1393 | ساعت 14 و 21 دقیقه و 47 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
آزمون درس اول ودوم کتاب هشتم که شامل دوره دروس عربی هفتم و آموزش افعال اول شخص و دوم شخص مفرد در مضارع می باشد . 

این آزمون ده نمره ای می باشد که به همراه پاسخ نامه در لینک زیر قرار گرفته است . 

برای دریافت فایل سوال و پاسخ نامه برروی تصویر زیر کلیک نمایید . توجه توجه

درسوال آخر پایه هشتم در گزینه ب

با توجه به متن اَنتَ غلط بوده و اَنتِ صحیح می باشد.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
همکارانی که تا قبل از تاریخ 11/8/93 ساعت 11.55این فایل را دریافت کرده اند لازم است تغییراتی را که گفته شد اعمال نمایند . این فایل از این ساعت تغییرات درآن اعمال شده و مشکلی جهت استفاده ندارد . طبقه بندی: نمونه سوال عربی پایه هشتم، پاسخ نامه نمونه سوال عربی هشتم،

تاریخ : شنبه 10 آبان 1393 | ساعت 08 و 10 دقیقه و 06 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
آزمون درس اول پایه هفتم که شامل سه بخش می باشد به همراه پاسخ نامه 

این آزمون 10 نمره ای می باشد . 

برای دریافت فایل این سوالات و پاسخ نامه آن برروی تصویر زیر کلیک نمایید . 


توجه توجه
درسوالات پایه هفتم سوال آخر گزینه ج
رای واحدخیر من رایین صحیح است
و رایان اشتباه است.
------------------------------------------------------------------------------------
همکارانی که تا قبل از تاریخ 11/8/93 ساعت 11.55این فایل را دریافت کرده اند لازم است تغییراتی را که گفته شد اعمال نمایند . این فایل از این ساعت تغییرات درآن اعمال شده و مشکلی جهت استفاده ندارد . طبقه بندی: نمونه سوال عربی پایه هفتم، پاسخ نامه نمونه سوال عربی هفتم،

تاریخ : شنبه 10 آبان 1393 | ساعت 08 و 05 دقیقه و 23 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
آزمون تشخیصی پایه اول دبیرستان 

دانش آموزانی که آخرین نفرات از نظام آموزشی قبل از 6-3-3 می باشند . 

برای دریافت دونمونه سوال برروی گزینه زیر کلیک نمایید . 
همچنین فایل آموزش جامد و مشتق و درس دوم عربی اول دبیرستان (فعل های ثلاثی مزید باب افعال و تفعیل و مفاعله ) 


برای دریافت این فایل برروی گزینه جامدمشتق کلیک نمایید . 
طبقه بندی: آموزش عربی پایه اول دبیرستان، نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد،

تاریخ : جمعه 2 آبان 1393 | ساعت 22 و 16 دقیقه و 57 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
دانش آموزان اول دبیرستان . 

آخرین نسل از نظام آموزشی قدیم 

برای دانلود مطالب برروی هر گزینه کلیک نمایید . 
طبقه بندی: آموزش عربی پایه اول دبیرستان،

تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1393 | ساعت 18 و 21 دقیقه و 25 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
این انیمیشن شاد مناسب است برای : 

1- آموزش درس مشاغل . (الریاضة ) 

2- مناسب تدریس فعل مضارع اول شخص جمع با فعل های نلعب . نتعب . نحمل و... 

همکاران برای دانلود لازم است برروی گزینه زیر کلیک نمایند . 

وانیمیشن الرّسام مناسب درس مشاغل 

این انیمیشن را نیز می توانیى با كلیك برروی تصویر زیر دانلود نمائىد .
طبقه بندی: آموزش عربی پایه هشتم، کلیپ ها و انیمیشن های آموزشی،

تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1393 | ساعت 17 و 32 دقیقه و 27 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
در درس اول پایه هفتم که به سه بخش تقسیم شده است دانش آموزان با اسم آشنا می شوند . و از طریق لغاتی که درالمعجم هر بخش آمده است به راحتی می توانند جملات ساده و عبارات کوتاه را ترجمه کنند . 

آنچه که دراین درس مهم است شناخت و کاربرد اسم مفرد . مثنی و جمع است در مذکر و مؤنث بودن . 

ودانش آموز از طریق ترجمه لغات می تواند به این مهم دست یابد . چگونه ؟ 

به موارد زیر ( اسم های اشاره ) که از کتاب درسی انتخاب شده توجه نمایید . 

هؤلاء : اینان . اینها .این 

هذانِ : اینها . این دو . این (مذکر ) -  هاتانِ : اینها . این دو . این (مؤنث) 

هذا : این (مذکر )  - هذه : این ( مؤنث ) 

با توجه به لغات دانش آموز می بایست تشخیص دهد که هؤلاء فقط به یک شکل آمده است بنابراین در مذکر و مؤنث مشترک است . 

با توجه به اینکه در هذان و هاتان اشاره به دونفر کرده است پس تفاوتی باید بین هذان و هاتان باهؤلاء باشد . حال این تفاوت در چیست ؟ 

بله . در دونفر بوذن و بیشتر از دونفر 

و همینطور تشخیص بین مفردبودن رابا مثنی و جمع 

همینطور برای ذلک . تلک و اولئک 


مورد دیگری که دراین درس دانش آموز می آموزد علاوه برترجمه لغات  و عبارات ، اسم های مفرد و مثنی و جمع است . 

اصلا اسم چیست ؟ اسم کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص ؛ اشیاء و حیوانات به کار می رود . همینطور می تواند دربرگیرنده شغل و صفات باشد . و مشخصه اصلی آن نداشتن زمان است . 

حالا دانش آموز در بخش اول از درس اول با کلماتی مثل : 

شجرة  . طالب . طالبة  . لوحة . جبل . جمیل . ولد و....... 

آشنا می شود . این اسم ها باتوجه به معنی برای یک فرد یا شیء به کار می رود . و باتوجه به علامت آخر ( ة ) معلوم می کند که بعضی از این اسم ها برای مذکر و برخی برای مؤنث می باشند . حالا کدام اسم ها مؤنثند ؟ 

اما در بخش درم همین درس  باشروع و ورود به المعجم با اسم هایی روبه رو می شود که به این شکل آمده است : 

رأی : نظر  - رأیانِ : دو نظر  

نعمتانِ مجهولتانِ  : دونعمت ناشناخته  

بازهم دراینجا نوبت دانش آموز است که در پی کشف باشد و بین رأی و رأیان مقایسه ای صورت دهد و بگوید چه اتفاقی افتاده . خب حالا از خودتان بپرسید ببینم چه اتفاقی افتاد ؟ 

و این بار بخش سوم از درس اول و باز هم المعجم و ..

اولئک مجاهدونَ  .  

لاعب  و بعد هؤلاء لاعبونَ  . در اینجا برای کلمه  لاعب چه اتفاقی افتاد؟ 

و یا کلمه مفتاح ( جمع مفاتیح )  .حَجَر ( جمع احجار )  در اینجا چه اتفاقی رخ داد ؟ 

ودر نهایت با استفاده از آموزش تصویری متوجه اختلاف ها شده و خودش به موضوع آموزش پی ببرد . 

اکنون با توجه به توضیحات ارائه شده اگر نیاز می بینید برای خود جدولی تهیه کرده و برداشت خود را به شکل خلاصه درون جدول ثبت کنید . 

و به نوشته های کتاب دقیق تر شوید و ببینید چه موارد دیگری هم در کتاب عنوان شده که در اینجا ذکر نشده . و دلیل آن هم تقویت روحیه پرسشگری در شما عزیزان است . 

درضمن می توانید به این سوالات هم پاسخ دهید . 

چگونه اسم مثنی یا جمع را تشخیص دهیم ؟ 

آیا در زبان فارسی کلمه ای به نام مثنی داریم ؟ 

برای تشخیص اسم های جمع از یکدیگر چگونه باید عمل کنیم ؟ 

اسم های جمع برچند نوع هستند ؟ 

یادتان باشد که همه این موارد را شما دانش آموز عزیز می بایست با توجه به المعجم کتاب درسی و بخش بدانیم ؛ خودتان بیان کنید و معلم تنها راهبر در کلاس است و شما را برای رسیدن به پاسخ مطلوب راهنمایی می کند . 

طبقه بندی: کتاب عربی هفتم چاپ 93، آموزش پایه هفتم ، ویژه دانش آموزان،

تاریخ : شنبه 26 مهر 1393 | ساعت 20 و 58 دقیقه و 08 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
این انیمیشن با توجه به فعل های اول شخص مفردی که درآن آمده است برای آموزش فعل مضارع اول شخص مفرد مناسب می باشد . با فعل های ألعبُ . أشکرُ . أغسلُ . و.......... 

هم چنین باتوجه به اینکه از مزایای بسم الله می گوید جهت استفاده در کلاس های معارف هم مفید است . برای دانلود این انیمیشن زیبا برروی عبارت بسم الله کلیک نمایید . 
این فایل حدود 14مگابایت حجم دارد . 

با تشکر از جناب شیران درارسال فایل طبقه بندی: آموزش عربی پایه هشتم، کلیپ ها و انیمیشن های آموزشی،

تاریخ : چهارشنبه 23 مهر 1393 | ساعت 21 و 23 دقیقه و 55 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات
درپست قبلی گفتم که روش جدیدی را برای آموزش و ورود به فعل مضارع می خواهم امتحان کنم . 

روش جدید را با استفاده از لغات درس اجرایی کردمش . و میتوانم بگویم که از نتیجه اش هم حداقل برای همان جلسه اول خیلی راضی بودم . 

برای شروع ابتدا المعجم را بچه ها از طریق فایل صوتی گوش کردند .بعداز دانش آموزان خواستم کلمات را بعد از من تکرار کنند . 

دراین مرحله نوبت این رسیده بود که دانش آموزان فقط بشنوند و ذهنشان مقایسه کند در شنیدن . بنابراین وقتی به فعل أذکر رسیدم ، گفتم ذکرتُ . ذکرتَ . تذکُرُ . ذکرتِ . تذکرین . 

فهم . فهمتُ . أفهم . فهمتَ . تفهم . فهمتِ . تفهمین و البته لغات دیگر المعجم هم این میان زینت بخش کلمات می شد . تمامی فعل ها را که به این شکل بیان کردم فرصت برای حفظ لغات دادم . بعد از پرسش همان لغات در بینشان ازهمان فعل ها هم می گفتم . زمان مضارع را دانش آموز حفظ کرده بود . گذشته راهم سال قبل خوانده بود . بنابراین نیاز به یادآوری داشت و این یادآوری باکمک دوستانشان صورت می گرفت . 

خلاصه اینکه بعد از چندین بار تکرار و تکرار و تکرار رسیدیم به مقایسه دو جدول در نرم افزار . و دراینجا دیگر کامل تفاوت ماضی مضارع و مذکر ومونث بودنشان را بیان می کردند . 

بعد هم پاسخ کامل به پرسش ها البته بعد از دیدن یک انیمیشن که روش پرسش و پاسخ را آورده بود . و درهمان نرم افزار گنجانده شده بود . 

واین بار هل تفهمین الدرس ؟ با اشاره به دانش آموز و پاسخ : نعم . أنا أفهم الدرس . 

و...... 

خلاصه که نتیجه به نسبت کتاب قبل عالی بود . طبقه بندی: آموزش عربی پایه هشتم، کتاب عربی هشتم .،

تاریخ : چهارشنبه 23 مهر 1393 | ساعت 19 و 33 دقیقه و 47 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

تعداد کل صفحات : 35 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...