یاد قدیم


من که اسم هایتان یادم نیست اما یادم است کدامتان درس می خواندید و کدام نمی خواند . حالا خودتان بگویید کدامش تویی ؛ تو کدامی ؟ بچه های قدیم  شناسایی کنند خودشان را 

موضوع: خبر نامه ، عمومی،
[ دوشنبه 12 شهریور 1397 ] [ ساعت 18 و 58 دقیقه و 44 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]