تبلیغات
آموزش درس عربی - عبارات قصار دانش آموزان در یادگیری عربی

عبارات قصار دانش آموزان در یادگیری عربی

فعل ماضی منفی . خانم پردیس واحدیان . مدرسه رامشه

ماضی که اولش ما داره...ما میگیره و منفی میشه

                       ....................................................... 

فعل امر . خانم پریسا پیامی . مدرسه راهیان فضیلت

ا  دزده  ( ت ) رو می دزده .       /   همزه که بیاد به بازار ت میشه دل آزار

موضوع: آموزش پایه اول راهنمایی، آموزش پایه سوم راهنمایی، آموزش پایه دوم راهنمایی،
[ چهارشنبه 11 آذر 1388 ] [ ساعت 11 و 29 دقیقه و 21 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]