آزمون بنیه علمی پایه سوم همراه پاسخ نامه . دی ماه 88

سوالات آزمون بنیه علمی پایه سوم راهنمایی . دی ماه 88

1-  فعل جمله « ذهَبَتِ الطالبات ُ الی المدرسةِ » كدام صیغه است ؟

الف ) مفرد مؤنث مخاطب            ب ) مفرد مذكر مخاطب

ج ) مفرد مؤنث غایب                 د ) مفرد مذكر غایب

 

2-  صحیح غلطِ مشخص شده در جمله « هل هو طالبة یا مریم؟ » كدام گزینه می باشد؟

الف ) انتَ              ب) هی            ج) نحن            د) انتِ

 

3- كدام گزینه هم خانواده هستند ؟

الف ) محسن . احسان . نحس            ب ) استعمال . عمّال . معمول

ج) مواضع . واضع . تعویض            د) رازق . مرزوق . زورق

 

4- ماجاء مجیدٌ الی المدرسة مُنذمدةٍ ،‌............... صحیح ترین گزینه درادامه جمله كدام است؟

الف) كأنّهُ مریضٌ         ب) لأنّهُ مریضٌ          ج) أنّهُ مریضٌ          د) لابأس مریضٌ

 

5-  .......... باب البیت یا اخی الصّغیر

الف) اِفتحْ          ب) اِفتحی          ج) اِفتحا         د) اِفتحنَ

 

6-  مضارع منفی «شربتِ » كدام گزینه است ؟

الف) ماشربتِ           ب) لاشربتِ          ج) لا تشربینَ        د) ماتشربُ

 

7- ترجمه جمله « جاءتْ الطفلة ُ و آثار الدّموع علی عینها » كدام گزینه است ؟

الف) كودك آمد و اشك می ریخت .             

 ب ) كودك آمد و نشانه اشكها بر چشمانش است(بود)

ج) كودك آمد درحالیكه نشانه های اشك در چشمش است(بود)

د) كودك آمددرحالیكه نشانه های اشك هابرچشمش است(بود)

 

8- هل هما ذهبتا الی المدرسة ؟ لا، .......... ذهبتا الی المدرسة .

الف ) هما        ب) ما          ج) لا            د) انتما

 

9- الاطفال ............ الی البیت غداً .

الف) رجعوا         ب) ترجعونَ          ج) یرجعونَ          د) رجعتم

 

10-  كدام گزینه از نظر معنی با بقیه ناهماهنگ است؟

الف ) عملیات      ب ) جنود          ج) جیش             د) مقاتلینَ

 

                                                                طراح سوال . آقای خیری. دبیرعربی . منطقه ۲

پاسخنامه آزمون

1-ج              2-د            3- ب          4- ب               5- الف

6- ج             7- د           8- ب          9- ج                10- ج                    موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ یکشنبه 20 دی 1388 ] [ ساعت 12 و 02 دقیقه و 08 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic