آموزش درس عربی متوسطه اول متوسطه دوم - آزمون بنیه علمی پایه دوم همراه پاسخ نامه . دی ماه 88

آزمون بنیه علمی پایه دوم همراه پاسخ نامه . دی ماه 88

آزمون بنیه علمی پایه دوم راهنمایی همراه پاسخ نامه . دی 88

1-  ترجمه عربی (برگشتند . مثنی مؤنث ) كدام گزینه است ؟

الف ) ذهبتا       ب ) رجعتـُما          ج) رجعتا         د ) ذهبتـُما

2-   صحیح این جمله كدام گزینه می باشد ؟

    (ایتّها الاخ ! لماذا تركتْ ید الامّ‌)

الف ) ایها . الاخ               ب ) الاخت . تركتِ     

ج) الاخت . تركتَ             د) الاخ . تركتَ

 

3- مذكر ( هؤلاء تلمیذاتٌ هنَّ خرجنَ من المدرسة ) كدام گزینه است ؟

الف ) هؤلاء تلمیذان ِ هنَّ خرجنَ من المدرسة .

ب ) اولئك تلمیذاتٌ هم خرجوا من المدرسة .

ج) اولئك تلامیذٌ هم خرجوا من المدرسة .

د ) هؤلاء تلامیذٌ هم خرجوا من المدرسة .

 

4-   ترجمه عربی ( كلاغ از آهو سپاسگزاری كرد) كدام گزینه است ؟

الف ) الغرابُ شكرتْ من الغزالة .              ب ) الغرابُ شكر الغزالة .

ج) شكر الغرابُ من الغزالة .                     د) الغرابُ شكرتْ الغزالة .  

 

5- كدام گزینه برای جای خالی (مَن ............. ؟ نحن تلمیذان ِ .) مناسب است؟

الف ) انتما          ب ) انتنّ             ج) انتم          د) انتِ

 

6- با توجه به ضمیر داخل پرانتز بازنویسی جمله (هل انتِ كتبتِ الدرس ایتها الطالبة (انتم) ) كدام گزینه می باشد ؟

الف ) هل انتما كتبتما الدرس ایتها الطالبتان ِ ؟

ب ) هل انتم كتبتم الدرس ایها الطالبونَ ؟

ج ) هل انتم كتبتم الدرس ایتها الطالبتان ِ‌؟

د) هل انتنّ كتبتنّ الدرس ایتها الطالبات ؟

 

7-      مثنی جمله (هذه مؤمنة هی ذهبتْ الی المسجد) ؟

الف ) هذان مؤمنان ِ هما ذهبا الی المسجد.           ب ) هاتان مؤمنان ِ هما ذهبا الی المسجد .

ج) هاتان مؤمنتان ِ هما ذهبتا الی المسجد .             د) هذان مؤمنتان ِ هما ذهبتا الی المسجد .

 

8-  كدام گزینه برای جای خالی ( التلمیذ و اصدقائه ............ فی الامتحان .) مناسب است ؟

الف ) نجحوا          ب ) نجحنَ            ج) نجحا            د) نجح

 

9- كدام گزینه با بقیه ناهماهنگ است ؟

الف ) سجدتُ             ب ) ركعتُ            ج) عبدتُ             د) غفلتُ

 

10-  كدام گزینه بر مفرد مؤنث مخاطب دلالت دارد ؟

الف ) هل طالبة یا مریم ؟               ب ) الطالبة كتبتْ التمرینات .

ج) انتَ كتبتَ التمرینات .                د) هل خرجتَ من البیت یا سعید؟

                                                        طراح سوال : آقای خیری . دبیر عربی . منطقه 2

پاسخ نامه آزمون

1-      الف                 2- ب            3- د              4- ب             5- الف

6- ب                     7- ج            8- الف           9- د              10- الف  
طبقه بندی: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه، 

تاریخ : یکشنبه 20 دی 1388 | ساعت 12 و 54 دقیقه و 02 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرشما؟


  • paper | فروش رپرتاژ اگهی | فال حافظ
  • فروش رپورتاژ | رپورتاژ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic