آزمون بنیه علمی خرداد 89 . دوم راهنمایی

آزمون بنیه علمی خرداد 89 . پایه دوم

 

1-   كدام گزینه ضمیرهای مناسبی برای جمله (...... نشكر ربّ... ) می باشد ؟

                      الف ) انا . نا            ب ) انا . ی              ج) نحن . نا           د) نحن . ی

2-  كدام گزینه برای جای خالی مناسب نیست ؟

الف ) هما           ب ) انتما              ج) ایها الطالبان              د ) الطالبان

 

3-  ترجمه عربی پرسیدند (مثنی مذكر ) می نوشید (جمع مونث) كدام گزینه است ؟

الف ) سألا . تشربن                       ب ) یسألان . تشربن

ج)سألا . یشربن                           د ) یسألان . شربتن

 

4-  سوال مناسب برای (نحن طالبات نذهب الی الصف ) كدام گزینه می باشد ؟

الف ) من انتما ؟ این تذهبان ؟                 ب ) من انتن ؟ این تذهبن ؟

ج ) من انتم ؟ این تذهبون ؟                    د ) من انتن ؟ این ذهبتن ؟

 

5-   باتوجه به كلمه داخل پرانتز بازنویسی جمله زیر كدام گزینه می باشد ؟

                      ایها الطفل ! انتَ تلعبُ فیالحدیقة . (الطفلتان )

الف ) ایتها الطفلتان ! هما تلعبان فی الحدیقة .

ب ) ایها الطفلتان ! انتما تلعبان فی الحدیقة .

ج ) ایتها الطفلتان ! انتما تلعبان فی الحدیقة .

د) ایها الطفلان ! انتما تلعبان فی الحدیقة .

 

6-   (مجیدٌ نسی المعلم ولكن بعد ساعة ........ )

                  الف ) ذكرَ            ب ) بقیَ           ج ) عرفَ          د) قالت

7-   مفرد مونث ( ایها الرجال ! انتم تخرجون من بیتكم ) كدام گزینه است ؟

الف ) ایها الامرأة  انتَ تخرج من بیتكَ .

ب ) ایتها الإمرأة هی تخرج من بیتكِ .

ج ) ایتها الإمرأة  انتِ تخرجین من بیتكِ .

د ) ایتها الإمرأة انتِ تخرج من بیتكِ .

 

8- جمع مذكر ( هذه المعلمة هی رجعت الی صفها )كدام گزینه است ؟

الف ) هؤلاء المعلمات هن یرجعن الی صفهنّ .

ب ) هؤلاء المعلمون هم رجعوا الی صفهم .

ج ) هؤلاء المعلمون هم رجعا الی صفهم .

د ) هؤلاء الطالبات هنّ رجعن الی صفهنّ .

 

9-      ماضی فعل (تسجدین ) كدام گزینه می باشد ؟

الف ) سجدتِ           ب ) تسجد          ج ) سجدتَ             د ) یسجد

 

10-  دركدام گزینه فصل ها به ترتیب آمده اند ؟

                   الف ) الربیع . الخریف . الصیف . الشتاء

                   ب ) الربیع . الشتاء . الصیف . الخریف

                  ج ) الصیف . الربیع . الخریف . الشتاء

                  د ) الربیع . الصیف . الخریف . الشتاء

 

                                                              طراح سوال : گروه آموزشی عربی منطقه 2تهران

                          پاسخ نامه دوم :

                1- ج / 2- د / 3- الف / 4- ب / 5- ج / 6- الف / 7- ج / 8- ب / 9- الف / 10- د


موضوع: نمونه سوالات بنیه علمی همراه با پاسخ نامه،
[ سه شنبه 21 اردیبهشت 1389 ] [ ساعت 17 و 36 دقیقه و 38 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic