تبلیغات
آموزش درس عربی - ترجمه الدرس الثانی . پایه سوم راهنمایی

ترجمه الدرس الثانی . پایه سوم راهنمایی

                                         الدرس الثانی : درس دوم

                                    استراق السمع : مخفیانه گوش دادن

فی خیمة قیادة العدو                      در چادر فرماندهی دشمن 

ایها الامراء ! ایها السادة ! معنویات الجنود ضعیفة ...

                        ای فرماندهان ! ای آقایان ! روحیه سربازان ضعیف است .

نحن بحاجة الی هجوم سریع علی قوات العدو .

                                  ما به حمله ای سریع بر علیه نیروهای دشمن نیاز داریم . (نیازمندیم)

احدالامراء : نعم . نعم . حسن ..                  یكی از فرماندهان ! بله . بله . خوب است

احسنت . هذه فكرة جیدة .                     آفرین . این فكر خوبی است .

ولكن .. سیدی .. نحن بحاجة الی معلومات عن مواضع العدو !

        اما . سرورم .... ما به ما به اطلاعاتی از مكان های دشمن نیاز داریم !

كلامك صحیح .              سخنت درست است ..

فذهب جندی العدو لیلا للحصول علی المعلومات .

                                پس سرباز دشمن شب هنگام برای دستیابی به اطلاعات رفت /

و بعد ساعة وصل الی موضع قواتنا . 

                           وبعد از یك ساعت به مكان نیروهای ما رسید .

فی خیمة قیادة قواتنا                          در چادر فرماندهی نیروهای ما

ایها الاخوة !                                     ای برادران

نحن فی هذه  المنطقه مدة طویلة و عدد المقاتلین قلیل الان .. و اكثرهم  فی الخنادق مجروحون شدیدا . انا مسؤول ... فعلینا الرجوع هذه اللیلة . ونحن راجعون عنطریق البحر ان شاء الله .

                        ما مدتی طولانی است در این منطقه ایم و اكنون تعداد رزمندگان كم است و بیشترشان در سنگرها به شدت مجروح و زخمی هستند . من مسئولم ... پس لازم است امشب برگردیم . و اگر خدا بخواهد ما از راه دریا  برمی گردیم  .

فرح  جندی العدو بهذه المعلومات السریة .                    

                                 سرباز دشمن با این اطلاعات محرمانه خوشحال شد .

من ذئب الصحراء ... الی عقاب الصحراء                    از گرگ صحرا به عقاب صحرا 

نعم .. نعم .. انا اسمع                                     بله .. بله .. من می شنوم

سیدی ! سیدی .. اخبارمهمة .. اخبار مهمة جدا

                       سرورم .. سرورم .. خبرهای مهم ... خبرهای بسیارمهم

سمعتُ قبل لحظات هذه الكلمات ..

                    چند لحظه قبل این سخنان را شنیدم

عدد المقاتلین كثیر ! و هم مسرورون جدا ! اسم قائد العملیات مسعود ! ولهم هجوم هذه اللیلة ! هم قادمون عن طریق البحر  .

                   تعداد رزمندگان زیاد است ! و آنها بسیار خوشحالند . اسم فرمانده عملیات مسعود است . و امشب حمله ای دارند / آنها از راه دریا درحال آمدن هستند .

سمعتَ .. سیدی .. سمعتَ ؟

                       شنیدی ... سرورم .. شنیدی ؟

نعم .. نعم . تمام .                        بله .. بله .. تمام

من عقاب الصحراء الی مقر القائد :                   از عقاب صحرا به پایگاه فرمانده

الهجوم قریب .....                                       حمله نزدیك است

الانسحاب .. الانسحاب ... سریعا .. سریعا ..

                     عقب نشینی ... عقب نشینی .... سریع .. سریع ..


بچه خوبه !

الان باید بگه:

السادة و الاخوة چه نوعی از كلمه هستند و هر چی راجع به اون نوع از كلمه میدونه برا این دوتا بگه .

    باید بگه كلمات راجعون . مقاتلین . مجروحون / مسرورون / قادمون چه نووع كلمه ای هستند و نوع جمعش رو تشخیص بده .

باید بگه چرا كلمه ضعیفه برای معنویات و هذه برای معلومات به صورت مفرد اومده . هم چنین كلمه مهمة برای اخبار

تفاوت قیادة و قائد رو متوجه بشه


موضوع: ترجمه دروس پایه سوم راهنمایی،
[ چهارشنبه 31 شهریور 1389 ] [ ساعت 00 و 50 دقیقه و 31 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]