آزمون نیم ترم پایه سوم راهنمایی اردیبهشت 1390

          امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی اردیبهشت 1390

                                  دروس 6/7/8/9/10

 

1-      فقط واژه های مشخص شده را ترجمه نمایید . (0.5نمره)

 

الف ) الشارع مزدحمٌ .   .....................                  

    ب) فرصت طلایی برای شیطان فرارسید . .............

 

 

2-      جاهای خالی را با ترجمه مناسب کامل کنید . (0.5نمره)

 

بعد تناول العشاء ، الجمیع ذهبوا للنوم .            

   بعد از ................ شام ، همگی برای ............ رفتند .

 

 

3-      کدام گزینه از نظر مفهوم با بقیه گزینه ها ناهماهنگ است ؟ (0.5نمره)

 

الف ) فلّاح             ب ) حذّاء                 ج) عامل                  د) ذاهب   

ب) الضرّ              ب) العسر                  ج) الصعوبة              د) الیسر    

    

 

4-      گزینه صحیح را انتخاب کنید . (0.5نمره)

 

الف) هو یقبل التوبة ....... عباده . ( الی – ب – عن )

ب) الناس مشغولون ...... شراء الملابس . ( فی – ب – الی)

 

 

5-      کدام جمله مناسب کدام تصویر است ؟ (دوجمله اضافه است ) (0.5نمره)

 

الف) یعمل الرجل بشدة .            ب ) الزارعان واقفان .         

   ج ) هی تقرأ الکتاب .        د) کتب الطفل قصة .

 

 

تصویر دختر درحال خواندن کتاب

 

تصویر مردی که کار میکند  

                                            

           .............................                                               .............................

 

 

6-      جمله های زیر را به فارسی روان ترجمه نمایید . (3نمره)

 

الف ) یلبسُ اصدقائی ملابسَ جدیدة ً .  .......................................................

ب) جاء الحق و زهق الباطل .   .........................................

ج) التلمیذ شعَرَ بالنعاس .        ...............................................

د) کأنّ الشبکة قد ثقلتˆ .       .................................................

 

 

7-      درجای خالی فعل نهی مناسب بگذارید . (1نمره)

 

الف ) ایها الطلاب ! ..................... علی الاصدقاء . ( تغضبُ)

ب) ایتها المؤمنة ! ............... عن ذکر الله . (تغفِلُ )

 

 

8-      غلط های مشخص شده را اصلاح کنید . (0.5نمره)

 

نحن کشفتُ شیئاً .       ...........                      تصبرُ الزوج  الصالحة .        ............

 

 

9-      فعل جملات زیر را به نهی تبدیل نمایید . (1نمره)

 

الف)  تنصرانِ الظالم . .......................             ب) تلعبنَ فی الشارع . ...................

 

 

10-  جمله اسمیه را به فعلیه و فعلیه را به اسمیه تبدیل نمایید . (1نمره)

 

الطالبات ذهبنَ الی المکتبة .     ............................................

یعملُ الزارعونَ فی المزرعة .    ........................................................

 

                                       ادامه مطلب را کلیک کنید

11-  کلمات مشخص شده را با توجه به نقش آنها اعراب گذاری نمایید . (حرکت حرف آخر) (1نمره)

 

الف) رجعت الصحة الی المریض .        ب) الناس  حملوا الصیاد الی القریة .

 

 

12-  درهرجمله نقش های خواسته شده را معلوم کنید . (1نمره)

 

جمله

نقش خواسته شده

پاسخ

أدفعُ لک الآن اجرة شهر

مفعول

 

إخوتی یشعرون بالضعف

مبتدا

 

سحابة سوداء فی السماء

خبر

 

یسکنُ الصیاد قرب البحر

فاعل

 

 

 

13-  عبارات زیر را به عربی ترجمه کنید .( 1.5نمره)

 

الف) شکارچی تصمیم به رفتن گرفت . .................................................

ب) من بازخواهم گشت. ..................................................

 

 

14-  با کلمات پراکنده زیر یک جمله فعلیه بنویسید . (0.5نمره)

 

مِن  / اهل  / الصیاد  / القریة / یئسَ  / رجوع 

                 ...........................................................................

 

 

15-  درک مطلب :

بعد از خواندن متن به سوالات پاسخ دهید . (1نمره)

 

لی صدیقٌ . اسمه احمد . أمّ احمد مسئولة عن تأمین معاش عائلتها  بالحیاکة . فی لیلة ، مرضت الام  فمنعَ الطبیب العمل . رأی احمد والدته فذهب الی حانوت الحاج فاضل للعمل . لأنّه حزنَ من مرضِ امّه .

 

 

الف) مَن منعَ العمل ؟  ..............                         

   ب) أین ذهبَ احمد؟ ................

ج) متی مرضت الامّ ؟ ..............                         

   د) ما العمل الذی امّ احمد مشغولة به ؟ ............... 

 

 

16-  دراسات قرآنیة

در آیات زیر مبتدا و جارومجرور را بیابید .

 

ویل ٌ للمطففین .                مبتدا : ...............                         (وای بر کم فروشان)

انا انزلناه فی لیلة القدر .         جارومجرور : ............          (ماآن رادرشب قدر نازل کردیم )

 

 

 

 

موضوع: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،
[ دوشنبه 12 اردیبهشت 1390 ] [ ساعت 19 و 40 دقیقه و 58 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]