تبلیغات
آموزش درس عربی - قصة رجل ٍ نائمٍ

قصة رجل ٍ نائمٍ

مَن هو ؟     مَن هو ؟  ..............

    هل هو نائمٌ ؟  .....................  

     هل هو تاعبٌ ؟  .....................

 فی یوم مِن الایام رایتُ رجلاْ ان ............... 

       داستان را ادامه داده سپس  آن را به دبیرتان نشان داده وامتیاز بگیرید . 

        میتوانید این صفحه را در کامپیوتر  خود ذخیره نمایید وبعد از روی آن پرینت بگیرید یا

            آن را در فلاپی بریزید .  (فرصت تا آخر آذرماه)

موضوع: داستان نویسی،
[ یکشنبه 4 آذر 1386 ] [ ساعت 09 و 11 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]