تبلیغات
آموزش درس عربی - پاسخ به سوال پردیس خانم درمورد مضاف و مضاف الیه

پاسخ به سوال پردیس خانم درمورد مضاف و مضاف الیه

پردیس جان

برای ترکیب اضافی لازم نیست که هر اسمی که بعد مضاف قرار میگیرد ال داشته باشد یا تنوین . بعضی از اسم ها نه ال میگیرند نه تنوین مثل ضمایر همانطور که خودت اشاره کردی در حضورهم . یک قانون کلی این است که ضمایر متصل به سه قسم کلمه اگر به اسم اضافه بشوند همیشه مضاف الیه هستند و محلا مجرور . دقیقا مثل هم در اینجا (حضورهم ) . هم مضاف الیه است و محلا مجرور و نقش حضور هم درجمله معلوم میشود .

یا اینکه اسم بعدش اسم علم است مثل الله که به کلمه عند اضافه شده . البته در  کلمه عند اختلاف است که آن را جزء اسم ها بیاورند یا حرف ها .

موضوع: آموزش عربی پایه دوم دبیرستان، پاسخ به نظرات ،
[ یکشنبه 24 دی 1391 ] [ ساعت 07 و 57 دقیقه و 20 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]