پاسخ نامه سوالات نهایی خرداد 92پایه سوم راهنمایی

سوال 1- طلایی / زجاجی

سوال 2- کفاش / زندان

سوال 3 - الف ) فلاح   / ب ) قادم

سوال 4- الف ) باکیه  / ب ) مفقودة

سوال 5- تصویر اول : د   / تصویر دوم : الف

سوال 6- الف : حمله نزدیک است  / ب ) خیابان شلوغ است  / ج) پدر برای به جای آوردن نماز برخاست  / د) مردم قایقی را از دور دیدند

سوال 7- کتب ناصر الرسالة 

سوال 8- الف 9  معبود  / ب ) فاعل

سوال 9- الف ) یقرأ  / ب ) اولئک  / ج) فقدت / د) هم

سوال 10- الف ) اُطلب ْ  / ب ) اِصبرنَ

سوال 11- الف ) لا تذکرا  / ب ) لاتشربی / ج) لا تکتموا

سوال 12- الف ) النجومُ / ب ) الریاحُ  / ج) الارضَ / د) نورٌ

سوال 13- الف ) وجد الانسان الاسعادة  / ب ) الامانة تجلب الرزق

سوال 14- الف ) الله  / ب  من الایمان  / ج) هائج / د) ایوب

سوال 15- الف ) المضطر  / ب ) الطعام

سوال 16- 1)ب  / 2 ) الف  / 3 ) ب    / 4 ) الف

سوال 17- الف ) امرتم   / ب ) خرجن 

سوال 18- الف ) نشکر  / ب ) تنظران

سوال 19- هم

سوال 20- الف ) لایامرون  / ب ) مادفع


موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 8 خرداد 1392 ] [ ساعت 09 و 31 دقیقه و 32 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]