پاسخ نامه آزمون درس یک تا 6 عربی پایه هفتم آذر92

سوال 1- به ترتیب : مفتاح . صف . حقیبة . کنز 

سوال 2- رُبّ : چه بسا   /  جندی : سرباز 

سوال 3- خواهر   / بازیکن 

سوال 4- این نویسنده ای دانا است  .  / من مدیر هتل هستم 

سوال 5- چرخش به راست و چپ ممنوع است . 

           تنهایی بهتر از همنشین بد است . 

           درختان انگور وانار اینجا است .

            روزی از روزگار به سود تو و روزی به ضرر تو است .

            هم نشنینی با دانشمندان عبادت است . 

سوال 6- هؤلاء طالبات  / ذلک الشجر .... /  هاتان المرأتان ...  / تلک نافذة 

سوال7 -هی استاذة اللغة الفارسیة    /  الولد الصالح فخر للوالدین 

سوال 8 - عداوة # صداقة   / غالیة # رخیصة  / وحدة # جماعة  / قریب# بعید 

سوال 9- أصدقاء  . رجال . أحیاء  . أولاد 

سوال 10- به ترتیب : أخ / إمرأة / أخت / بنت 

سوال 11- کثیر  /  مِن  / ذهبیة / البائعات 

سوال 12- مَن فی الحدیقة  ؟  /  هل الصورة .... ؟  

سوال 13- به ترتیب :  نعم یا لا  / اسم خانم معلم کلاس پنجم  / نعم  / اسم مدرسه ای که درآن است 

سوال 14- للأخ       /     نعم    /  أمّ     /    لا 


موضوع: پاسخ نامه نمونه سوال عربی هفتم،
[ شنبه 23 آذر 1392 ] [ ساعت 11 و 08 دقیقه و 02 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]