پاسخ نامه آزمون درس یک تا 4 عربی پایه سوم راهنمایی نیم ترم آذر 92

سوال یک : الکل / زندان / میاه  / پایبند 

سوال 2- دستیابی  / یغرس / سپاه / چادر 

سوال 3- خبر / فرمانده  / سخن چین  / دشمن 

سوال 4- روزت را با یاد پروردگار شروع میکنی 
 
             فردا آنها را به دار می آویزم .

           گوسفند را بین گیاهان گم کردی . 

          أرجعُ باکیة . 

سوال 5- هم یا انتم یا نحن  / انتِ  / هم یا انتم یا نحن / نحن 

سوال6-  سمعتنّ   / کتبوا ..

سوال 7- یعبدون  / یذکرن 

سوال8- مَن خلف .... ؟  / ألاتعلم ..... ؟  / متی ترجع ؟   / لماذا سألت ... ؟ 

سوال 9- رابع   / ربیع 

سوال 10- إضحکی  /  أُنصُر

سوال 11- انسداد ، انفعال ، سدد ، ان ا /  تقلّب ، تفعّل ، قلب ، ت ّ 

سوال 12 -  ماغسلتم . نشُستید  / سوف تندمن . پشیمان خواهید شد / لاتقدارن .نمی توانید / إضربی . بزن 

سوال 13- أدخلُ  / نعم نحن إخوانکَ  / کشفنا ... 

سوال 14- هؤلاء  / انتنّ  / جلستا / المؤمنونَ 

سوال 15- الف ) غ / سه زگزینه دیگر ص 

سوال 16- کیف / أین  
موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 23 آذر 1392 ] [ ساعت 13 و 53 دقیقه و 48 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]