تبلیغات
آموزش درس عربی - پاسخ نامه سوالات تستی پایه هقفتم تکلیف نوروز 93

پاسخ نامه سوالات تستی پایه هقفتم تکلیف نوروز 93

چنان چه دانش آموزی نیاز به توضیح بیشتر داشت برای سوالات در زیر همین پست در بخش نظرات پیغام بگذارد . با تشکر 

در ضمن یاداوری می شود که سوالات براساس متن کتاب هفتم تنظیم شده است . 

  
 شماره سوال گزینه صحیح شماره سوال  گزینه صحیح شماره سوال  گزینه صحیح شماره سوال  گزینه صحیح 
 1 ج 11 ج 21 ب 31 الف
 2 الف 12 الف 22 ب 32 ج
 3 الف 13 ج 23 الف 33 ج
 4 ب 14 ب 24 ج 34 ب
 5 ب 15 د 25 ب 35 ج
 6 د 16 الف 26 ج 36 الف
 7 الف 17 د 27 د 37 ج
 8 ج 18 ج 28 ب 38 الف
 9 د 19 ب 29 ب 39 ب
 10 ب 20 الف 30 د 40 ب
موضوع: پاسخ نامه نمونه سوال عربی هفتم، نمونه سوال عربی پایه هفتم،
[ سه شنبه 19 فروردین 1393 ] [ ساعت 18 و 40 دقیقه و 26 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]