جشن سال تحصیلی 93-94 مدرسه ی ما

دوباره درآغوش می گیرم دخترکانم را . گل هایی که به باغ مدرسه شکوفا می شوند و نشاطشان موجی از عشق به تدریس را دگر باره بر دل و جانم می نشاند . 


همان ها که با قدم های دبیرانشان همراه می شدند و با ورودشان به حیاط مدرسه و حضورشان در جمع شروع به دست زدن می کردند و علاقه را به فراخور دست ها و هیاهوها نشان می دادند ...اما گروه دستان گویا امروز همراه شادی هایمان بودند و چه بسا همان ها بودند که شادیمان را چندبرابر ساختند . 


وآن زمان که همراه شدند با استان های ایران عزیزمان . 

خواندند از هرمزگان و تهران و قم و سمنان و فارس و یزد و مرکزی و البرز وآدربایجان و خراسان و....

چه افتخار آفرین بود که همه جای ایران سرای من است . 


ودر نهایت این فقط ما ، معلمین و دانش آموزان نبودیم که با مهر و مدرسه همراه می شدیم که همسایه های خانه مان ، مدرسه مان با ما دراین شور و نشاط ؛ دراین مهرو مهربانی شریک بودند .. 


دخترای گلم سالی سرشار از موفقیت ، مهر ، سلامتی برایتان آرزو دارم و دنیایی پر از عشق و محبت برایتان خواستارم . 
موضوع: عمومی، خبر نامه ،
[ چهارشنبه 2 مهر 1393 ] [ ساعت 23 و 01 دقیقه و 01 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]