الطالبات الناجحات فی اختبار شهر آبان

آزمونی که در تاریخ 10آبان ماه برگزار گردید ونشان داد که دانش آموزان ما از قدرت پردازش کمی برخوردارند و دقت پایینی در تحلیل مسائل دارند .

البته این برداشت برمی گردد به نحوه پاسخ دهی اکثریت . اگرنه دانش آموزانی هم هستند که هم از قدرت تحلیل برخوردارند و هم دقت لازم را درهنگام امتحان دارند . ابتدا این دانش آموزان ساعی و تلاشگر ودقیق را معرفی کرده و بعد به سوالات و مواردی اشاره میکنم که باعث گردید خیلی از دانش آموزان عالی نمراتی کمتر از آنچه انتظار می رفت بگیرند . 

دانش آموزان برتر درپایه هشتم : 

نازگل قارصی : 20   / سوگل قارصی : 19.5  / هلیا اخوتیان : 19.5 

هلیا جنتی : 19.5  / صدف چیتگر :19  / هلیا خالصی : 19 

الیکا شیربیشه : 19 / سارا مظاهری : 19 / پانته آ آزادی :19.5

سارینا پاک نژاد : 20 / یاسمن قاسمی : 19 

دانش آموزان برر در پایه هفتم :

هانیه برزگر : 19  / کژال راجانی : 19  / مهتا سلیمی : 20 

حانیه طائب : 19.5 / هاله طباطبایی : 19 / سلاله عبدالهی :19

غزل کوهی : 19 / ساینا ارجمندی : 19.5 / فاطمه جمور : 19

هدیه زواره : 19.5  / فاطمه دهقان :19 / فاطمه مشکانی : 20 


واما تحلیل مواردی که باعث افت نمرات گردید : 

درپایه هفتم : 

درک نکردن مطلب که منجر به عدم پاسخگویی صحیح در سوالات ص و غ شده است . 

توجه نکردن به علامت مترادف و متضاد که منجر به جابه جا نوشتن مترادف ها و متضادها گشته است . 

دقت نکردن به بارم سوالات و درنتیجه ندیدن پشت صفحه و ننوشتن 3سوال 

عدم شناخت کلمه ناهماهنگ 

عدم تشخیص وبه دنبال آن کاربرد قواعد 

درپایه هشتم : 

عدم قدرت تحلیل و پردازش متن در سوال درک مطلب 

عدم دقت به علامت مترادف و متضاد و درنتیجه جابه جا نوشتن مرادف ها و مضادها 

عدم تشخیص و در نتیجه کاربرد اسم و ضمیر درسوال 8این پایه 

سوالات هردو پایه در پست های دیگر آمده است . 

برای دریافت این سوالات میتوانید برروی گزینه های زیر کلیک نمایید . موضوع: تشکر از دانش آموزان ساعی و تلاشگر،
[ سه شنبه 13 آبان 1393 ] [ ساعت 15 و 21 دقیقه و 47 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]