تبلیغات
آموزش درس عربی - از عربی نهم چه می دانیم

از عربی نهم چه می دانیم

این روزها هنوز اندرخم یک کوچه ایم در تدریس عربی هشتم که صدای پای عربی نهم می اید با گام هایی آهسته . 

مطالبی از این کتاب که برروی وبلاگ استاد اشکبوس قرار گرفته . درس سوم و چهارم به زیبایی با دوداستان به آموزش فعل امر می پردازد . 

ولغاتی که آموزش می دهد اگر دانش آموزان به کارببرند به جرات می توان گفت که در ارتباطشان با مخاطب مفید است . اما اینکه بخوانند با اینکه به کار ببرند دو مقوله متفاوت از هم می باشد . 

موارد عنوان شده در بالا را می توانید برروی سایت استاد اشکبوس ملاحظه نمایید . 

ویک نمونه را دراینجا قرار می دهم .

 متن یکی از دروس عربی نهم که  البته غیرقابل استناد است و فقط جنبه نظرخواهی داشته است .
موضوع: عمومی،
[ سه شنبه 13 آبان 1393 ] [ ساعت 16 و 50 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]