طرح درس روزانه عربی نهم براساس نظارت بالینی


استادتقوایی : 

اگر مهندسی توانست منزل و بنایی را بدون نقشه و پیش بینی احتمالات بسازد یک معلم هم می تواند بدون برنامه قبلی تدریس کند . نمونه طرح درس از عربی نهم براساس نظارت بالینی 

نوشتن طرح درس یکی از اجزای طراحی آموزشی است . بالطبع هیچ معلمی بی نیاز از طرح درس نیست . حال یا طرح درس ذهنی است و یا مکتوب 

اکثر دبیران به خاطر تجربه وسابقه طولانی نیازی به مکتوب کردن طرح درس نمی بینند و درس را در ذهن خود طراحی و ساماندهی می کنند . 

نقشه و برنامه و یاطرح درس نه تنها مانع خلاقیت معلم نمی شود بلکه این امکان را می دهد تا معلم از لحظه لحظه باارزش کلاس خود بهره ببرد و با کمک طرح درس تشخیص می دهد آیا پاورپوینت برای این درس لازم است یا خیر ؟ گروهی کار کند یا فردی ؟  فیلم  نمایش بدهد یانه ؟  و چندین اما و اگرهای دیگر 

برهمین اساس نمونه طرح درسی از کتاب عربی نهم جهت آشنایی دبیران نگاشته ام . 


برای دریافت فایل طرح درس اینجا کلیک نمایید .  موضوع: عربی نهم، یادگیری . روش های تدریس . طرح درس،
[ یکشنبه 14 تیر 1394 ] [ ساعت 14 و 31 دقیقه و 35 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]