نمونه سوال درس 3 عربی نهم

همزمان با تدریس آزمایشی این درس 2نمونه سوال طراحی شد . 

1- نمونه سوال آزمون تشخیصی (5نمره ) 

2- نمونه سوال تکوینی ( درانتهای تدریس ) 


باتوجه به محدودیت زمان هر دو نمونه در گروه اجرایی گردید . 

برای دریافت هریک از فایل ها برروی تصویر مربوط به آن کلیک نمایید . 

Image result for ‫اختبار‬‎

ارزشیابی ورودی (تشخیصی) 

Image result for ‫آزمون گروهی‬‎

ارزشیابی پایانی ( تکوینی ) 


موضوع: نمونه سوال عربی پایه نهم،
[ دوشنبه 15 تیر 1394 ] [ ساعت 10 و 02 دقیقه و 18 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]