نگاهی بر نحوه مطالعه. فعل ها در متوسطه 1

رویکرد درسی جدید درمتوسطه یک با اشاره به 2نمره بارم قواعد درپایه های هشتم و نهم شاید این تصور را در نزد برخی به وجود آورده باشد که دانش آموز صرفاً با به حافظه سپردن واژه ها می تواند نمره بیست را به راحتی از آنِ خود کند . 
درحالی که نمرات حاکی از امری خلاف این نظریه می باشد . 
اگر دبیری در طرح سوال حاذق باشد حتما می داند که چگونه سوالاتی را طرح نماید که علاوه بر همسو بودن با اهداف نکات ریزو ظریف هم در آن پنهان شود و تا دانش آموز به آن نکات واقف نشود بالطبع نمره ای درخور نیز نخواهد گرفت . 

اما یکی از مواردی که دانش آموزان باید در حین ترجمه کردن به آن دقت کنند تفاوت در معنای اسم و فعل می باشد . به عنوان نمونه : 

أنتَ صادقٌ فی القول  . / أنتَ صدقتَ فی القول .  / أنتَ تصدُقُ فی القول  . / اُصدُق فی القول . و...

که البته این شکل ، شکل ساده سوال می باشد که می تواند به شکلی پیچیده تر متناسب با نوع مدرسه تغییر یابد . 

واما برای مطالعه لازم است که دانش آموز فقط به کلمات المعجم اکتفا نکند بلکه برای خود عباراتی جدید خلق کند . هرچند که ما خلق عبارات جدید را در جلسه امتحانی از او نمی خواهیم . 

به چه شکل ؟ 

به عنوان نمونه عبارتی داریم به این شکل : 

یا طالبانِ ! اِجلبا وسائل ضروریة .... 

دانش آموز باید این عبارات را حداقل به شکلهای زیر برای خودش ترجمه کند . 

یا طالبانِ ! لا تجلبا وسائل ضروریة  .

یا طالبانِ ! لماذا لاتجلبانِ وسائل ضروریة ؟ 

یا طالبانِ ! لماذا ماجلَبتما وسائل ضروریة ؟ 

یا طالبان !  أ جلبتما وسائل ضروریة ؟ 

الطالبانِ جَلَبا وسائل ضروریة . 

الطالبانِ یجلبانِ وسائل ضروریة . 

و بعد در یک متن مکالمه ای خود را قرار دهد و بپرسد : 

مَن جلبَ وسائلَ ضروریة ؟ 

ماذا جلبَ الطالبانِ ؟ 

هل الوسائل ضروریة ٌ ؟ یا هل کانتِ الوسائلُ ضروریةً ؟  

ماذا فعلَ الطالبانِ ؟  

و در انتها با این سبک مطالعه دانش آموز می تواند مدعی شود که درس را خوانده . در غیر این صورت او فقط نیم نگاهی اجمالی برکتاب انداخته است . 


موضوع: یادگیری . روش های تدریس . طرح درس،
[ یکشنبه 22 آذر 1394 ] [ ساعت 18 و 01 دقیقه و 42 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]