کتاب عربی دهم انسانی و عربی زبان قران

بعد از مدتها انتظار بالاخره کتاب عربی هم با اصلاحات نهایی بر روی سایت چاپ کتب درسی قرار گرفت . 

همکاران می توانند برای دریافت فایل کتاب بر روی تصاویر کلیک نمایند . 

                              عربی زبان قرآن 1 ویژه علوم پایه و فنی مهارتی عربی  1  ویژه دانش آموزان علوم انسانی موضوع: عربی پایه دهم . رشته علوم پایه، عربی پایه دهم . رشته انسانی،
[ سه شنبه 22 تیر 1395 ] [ ساعت 21 و 03 دقیقه و 30 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]