آموزش درس عربی متوسطه اول متوسطه دوم - مطالب نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد

آزمون نیم ترم اول دبیرستان

پایه اول دبیرستان درسال تحصیلی آینده دیگر وجود نخواهد داشت و دانش آموزان آن هم اینک آخرین گروه از بازماندگان این نسل می باشند . 

واما برای آمادگی این عزیزان درامتحانات آخرسال نمونه سوال نیم ترم نوبت دوم شامل : 

ترجمه دروس 5-9 و قواعد کل کتاب و براساس بارم بندی آخرسال خدمتتان تقدیم می شود . 

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید . طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : شنبه 22 فروردین 1394 | ساعت 20 و 37 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون نوبت اول دبیرستان پایه اول عمومی

برای دریافت آزمون نوبت اول دبیرستان (متوسطه 2) و پاسخنامه آن برروی تصویر کلیک کنید . 

طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد،  پاسخنامه، 

تاریخ : دوشنبه 15 دی 1393 | ساعت 09 و 22 دقیقه و 40 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون درس اول و دوم پایه اول دبیرستان عمومی

آزمون ده نمره ای دروس اول و دوم پایه اول دبیرستان به همراه پاسخ نامه 

برای دریافت این نمونه سوال برروی تصویر کلیک نمایید . 

 طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : شنبه 17 آبان 1393 | ساعت 16 و 53 دقیقه و 26 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال آزمون تشخیصی پایه اول دبیرستان عمومی

آزمون تشخیصی پایه اول دبیرستان 

دانش آموزانی که آخرین نفرات از نظام آموزشی قبل از 6-3-3 می باشند . 

برای دریافت دونمونه سوال برروی گزینه زیر کلیک نمایید . 
همچنین فایل آموزش جامد و مشتق و درس دوم عربی اول دبیرستان (فعل های ثلاثی مزید باب افعال و تفعیل و مفاعله ) 


برای دریافت این فایل برروی گزینه جامدمشتق کلیک نمایید . 
طبقه بندی: آموزش عربی پایه اول دبیرستان،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : جمعه 2 آبان 1393 | ساعت 23 و 16 دقیقه و 57 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوالات تستی پایه سوم راهنمایی

سی و یک سوال تستی جهت دانش آموزان پایه سوم راهنمایی تا توانایی خود را بسنجند درایام تعطیلات نوروزی

   برای دریافت سوالات بر روی گزینه دریافت فایل کلیک نمایید . 

                                               دریافت فایل طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : سه شنبه 27 اسفند 1392 | ساعت 16 و 26 دقیقه و 07 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

یک خواهش از همکاران

(دانش آموزان گوش هایشان را بگیرند . چشم هایشان راهم ببندند براین مطلب ) 

همکاران عزیز 

تو را به خدا . خواهشاً 

به دانش آموزان آموزش غلط ندهید . 

باور کنید پاک کردن صورت مسئله و دوباره نوشتن خیلی سخت تر از این است که از اول به دانش آموزان درست درس را یاد بدهیم . 

یا نگویید یا اگر میخواهید بگویید درست بگویید . 

همکار محترمی که می نویسی و پخش هم میکنی 

اینکه اسم مثنی دوعلامت دارد ( انِ . ینِ ) 

و بعد میگویی میدانید این دوتا هرکدام کجا به کار می روند ؟ 

و زیرش هم می نویسی هرجا که اسم مفردمان ( ُ ) داشت از ( انِ ) 

و هرجا که ( َ    ِ  ) داشت از (ین ) استفاده می کنیم . 

این یعنی چی ؟ 

تو را به خدا درست یاد بدهید . اگر نه اصلا نگویید . بگذارید بچه ها به موقع خودشان یاد بگیرند . 

یک کلام بگویید هر جا ما نیاز به  علامت رفع داشتیم از (انِ ) و هرجا نیاز به علامت نصب یا جر داشتیم از ( ینِ ) استفاده می کنیم 

و این موارد را هم شما تو دبیرستان یاد می گیرید و البته دانش آموزان سال سوم راهنمایی الانمان زمانی که جمله اسمیه و فعلیه را یاد می گیرند . 

طبقه بندی: آموزش پایه هفتم ، ویژه دانش آموزان،  آموزش پایه هفتم،  آموزش پایه سوم راهنمایی،  آموزش عربی پایه سوم دبیرستان،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1392 | ساعت 22 و 02 دقیقه و 44 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال پایه سوم راهنمایی . فروردین 92

نمونه سوال پایه سوم راهنمایی . فروردین 92

 

ترجمه لغات : 1نمره

زهوق : ......  أدفعُ : .......   مضطرّ : ........   خواب آلودگی

 

ترجمه عبارات :

الف) أحضُرُ فی المکتبة بعد المدرسة . 0.75

ب) فزع َ الولد من اللّص . 0.75

چ ) الشمس علی وشک الطلوع . إنهضوا للصلاة / 1نمره

د) البنت الراعیة مشغولة بسرح الاغنام . 1نمره

 

موارد خواسته شده را بنویسید  . 1.25

متضادالعسر:                       مترادف العائلة :             منفی تتعبین :

نوع کلمه لاتقنطوا :                     فعل مستقبل از رجعتم :

 

وزن و حروف اصلی کلمات زیر را به ترتیب بنویسید . 1نمره

  انزجار : ......... / .........            مُخاطب : ........ / .........

 

از کلمه (قدم ) صفت فاعلی و صفت مطلق بسازید . 0.5نمره

  صفت فاعلی :                    صفت مطلق :

 

درجای خالی فعل امر مناسب بنویسید . 2نمره

الف ) ایها السادة ! ........... الفواکه . (یحمِلُ )

ب) یاعزیزاتی ! .......... فی الغرفة . (یلعَبُ )

ج) ............ واجباتک ِ . (یکتـــُبُ )

د) یاحمید و یا سعید ! ................ بادب . (یسأَلُ )

 

درجای خالی فعل  نهی مناسب بنویسید . 2نمره

الف ) ایها الجنود ! ..............  من العدو . (یهرُبُ)

ب) ........ فی حیاتکما . (ییأسُ )

ج) یاعزیزتی ! .......... من البئر . (یقرُبُ )

د) .............. الظالم . ایتها الاخوات . (ینصُرُ )

 

کلمات خواسته شده را با توجه به نقش آنها اعراب گذاری کنید 1نمره

   أمّ حمیدٍ مشغولة  بسرح   الاغنام  

 

نقش های خواسته شده را یافته و درجای خالی بنویسید . 1.25نمره

              هؤلاء إخوتی . یأکلونَ الطعام فی الوعاء 

 

مبتدا :                    خبر :                  فاعل :

مفعول :                       مجرور به حرف جر :

 

درجای خالی فعل ماضی یا مضارع مناسب بنویسید 2نمره

الف) انتم ........... من الصف . (یخرُجُ ) 

ب) أعزائی ......... الی  الضیافة . (یذهَبُ )

ج) .............. واجباتی . (کتـــَبَ )

د) السیدات ............ المسجد . (دَخلَ )

 

جمله فعلیه زیر را به اسمیه تبدیل کنید 0.5نمره

 تلعبُ البناتُ فی الغرفة  .

 

جاهای خالی را با استفاده از کلمه پرسشی یا فعل مناسب کامل کنید 1.25نمره

الف )  ........... خرجتما ؟ ........... مساء 

ب) .......... یسألُ ؟ بادب

ج) أین تجلسن ؟ ............ علی الکرسی .

د) ......... فی الغرفة ؟ الرجل

 

غلط های مشخص شده در هرعبارت را تصحیح نمایید . 1نمره

الف ) هذا أمرٌ ربِّنا .            

  ب) هو ضحکتَ بالصوت العالیة .

ج) هؤلاء البنتان فی الشارع . 

د) الشارع مزدحماً .

 

مطلب زیر را خوانده و به سوالات آن پاسخ دهید . 1نمره

 

أخی مشغول بالحیاکة . قبل العید ، هو وجد محفظة . فیها نقود کثیرة . بحث عن صاحبها ولکن ... ماوجده .

إذن ، ذهب الی حانوت صدیقه و جعل المحفظة أمامه . وبعد ایام .. جاءرجل و قال صفات المحفظة و أخذها .

 

الف ) ماذا یفعل أخی ؟

ب) ماذا فی المحفظة ؟

ج) الی أین ذهب أخی ؟

د) لمن کان الحانوت ؟

 

دراسات القرآنیة  مطابق با خود کتاب 0.75نمره

 

 

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : پنجشنبه 22 فروردین 1392 | ساعت 18 و 04 دقیقه و 59 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوالات نوروزی پایه سوم راهنمایی با پاسخ صحیح

سوالات تکلیف نوروزی

 

پاسخ صحیح را انتخاب کرده و علت غلط بودن گزینه های دیگر رابنویسید .

 

1-کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت (این دختران پاکدامنند ) می باشد ؟

الف) هذه البناتُ عفیفة ٌ                ب ) هؤلاء البناتُ عفیفاتٌ ×

ج) هؤلاء بناتٌ عفیفاتٌ               د) هؤلاء البناتُ العفیفات ُ


پاسخ یک غلط است زیرا البنات جمع است و خبر از نوع اسم (مشتق ) باید با میتدا مطابقت کند و اسم اشاره هم که در واقع مبتدا است برای البنات باید هؤلاء باشد .

پاسخ ج غلط است زیرا درترجمه میشود : اینها دخترانی پاکدامنند .

پاسخ د غلط است زیرا خبر اصلا نیامده است و معنی جمله به این شکل است که : این دختران پاکدامن ...

 

 

2- درکدام جمله خبر به شکل  صحیح به کار رفته است ؟

الف ) الاشجارُ فی الغابة َ                    ب ) الرجالُ مسلمینَ

ج) اولئک إخوة ٌ  ×                           د) الأمّ تعب ٌ


پاسخ الف غ است زیرا اعراب الغابة باید کسره باشد یعنی الغابة ِ

پاسخ ب غلط است زیرا خبر اگر اسم جمع مذکر سالم باشد باید با ونَ بیاید

پاسخ  د غلط است زیرا الام مونث است و خبر باید مطابقت کند یعنی بشود تعبة 


 

3- کدام گروه از کلمات هم وزن هستند ؟

الف ) انقلاب . انتصار. انفجار                     ب ) انسداد . انزجار . انقضاء ×

ج) اکتشاف . اختبار. احسان                       د) رجوع . رسول . هجوم

 

4- درکدام گزینه فعل نهی به کار رفت است ؟

الف ) لاتتعبْ . ایتها السیدات !                 ب) لاتتعبونَ .ایها السادة !

ج) لاتتعبنَ . ایتها السیدات !   ×                 د) لاتتعبی . إخوتی !      

 

5- درکدام گزینه (محمد) نقش فاعل را دارد ؟

الف ) محمدٌ رجَعَ             ب ) رأیتُ محمداً          

    ج) نـَظــَرَهُ محمدٌ   ×             د) فی الغرفةِ محمدٌ

 

6- کدام عبارت دارای مفعول می باشد ؟

الف) ماذا بیدِالطالب ؟              ب) مَن ضرَبَ الرجلُ ؟     ×   

    ج) مَن جلَسَتْ ؟          د) ماذا هناک ؟

 

7- کدام گزینه نمی تواندمبتدا واقع شود ؟

الف) انتم            ب) محسنونَ          ج) محسنینَ  ×          د) اولئک

 

8- درکدام گزینه اعراب به شکل صحیح به کار رفته است ؟

الف) مریمٌ جالسة ٌ علی الکرسیِ .                ب) یطلبُ ولدٌحمیدٍ کتابَهُ

ج) ناصرٌ نظـَرَ الاشجارِ                            د) فاطمة ُ أخذَتْ الأحذیة َ ×

 

9- درکدام گزینه فعل ، امر می باشد ؟

الف ) ایها التلمیذ ! اتترکُ الدرس و المدرسة

ب) ایها الولد ! اترکْ الدرس و المدرسة ×

ج) ایها الوالد ! اترکُ الدرس و المدرسة

د) ایها التلمیذ ! الاتترک الدرس و المدرسة

 

10 – ترجمه عبارت (شما از مهمانی برخواهید گشت ) کدام گزینه می باشد ؟

الف) انتم ترجعون من الضیافة               ب) انتما سترجعان من الضیافة ×

ج) انتنّ سرجعتنّ من الضیافة                د) هم سیرجعون من الضیافة

 

بعد از تعطیلات آزمونی از همین سوالات برگزار خواهد گردید . اما صورت سوال تغییر کرده و یکی دیگر

از گزینه های هر سوال پاسخ صحیح خواهد بود .

علت پاسخ های غلط را خودتان باید بنویسید .

 

 

  
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : پنجشنبه 24 اسفند 1391 | ساعت 22 و 19 دقیقه و 44 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه سوم راهنمایی مرحله دوم بهمن ماه 91همراه پاسخ نامه

سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم بهمن ماه 91همراه با پاسخ نامه

 

1- مترادف کدام کلمه غلط است ؟

الف ) قالب =قاهر ×        ب) تالی =مستقبل           ج) نحو=الی       د)کشف=وجد

 

2- ترجمه عبارت < الامیر و اصدقائه یهربون من السجن بمساعدة ابنة الملک > کدام است ؟

الف) امیرو دوستش با همکاری دختر شاه از زندان می گریزند .

ب) فرمانده و دوستانش بایاری دختر پادشاه اززندان فرار کردند .

ج) دحترسلطان به امیرو دوستانش کمک کرد تا از زندان بگریزند .

د) امیرو دوستانش با کمک دخترپادشاه از زندان فرار می کنند ×

 

3- ترجمه کدام عبارت غلط است ؟

الف ) الاب طلب ابناءه وقال  . پدرپسرانش را خواست و گفت

ب) یااولادی ! ارحموا الضعفاء . ای فرزندانم به ضعیفان رحم کنید .

ج) فیعلم الله سوء نیتهما . پس خداوند به بدی نیتشان پی برد ×

د) ولکن ماعملا بوصیة الوالد . اما به وصیت پدر عمل نکردند .

 

4- کدام گزینه برگردان عربی جمله <چراپرستش بت ها را ترک نکردید > می باشد ؟

الف) لماذا انتم لاتترکون عبادة الاصنام ؟

ب) لماذا انتم ماترکتم عبادة الصنم ؟

ج) لماذا انتنّ ماترکتنّ عبادة الاصنام ؟×

د) لماذا انتنّ لاتترکن عبادة الاصنام ؟

 

5- کدام گزینه از لحاظ کاربرد اسم اشاره صحیح است؟

الف) وصل اولئک الاخوة الی المقر ×

ب) الجنة تحت رجل هذا الام

ج) ذهبت الی هاتین الحانوتین

د) تسجن هولاء المتمردین ِ

 

6- کدام گزینه برای جای خالی مناسب نیست <.....مشغولون بمطالعة الدروس و.... تعملان >

الف ) هم . انتما           ب) هن. انتما ×           ح) انتم .هما          د) نحن . هما

 

7- مفرد کدام کلمه بروزن فعیل نیست ؟

الف) اغنیاء          ب) فقراء            ج) بؤساء   ×       د) امراء

 

8- کدام دسته از کلمات باهم هم وزن هستند؟

الف) انتقم . انتخب. انترک                 ب) مشرق . موضع . مؤمن

ج) باکی . غائب . آخر×                     د) اعشاب. غیاب . اعناب

 

9- کدام کلمه پرسشی برای جای خالی مناسب نیست ؟

    .........  ذهبت ؟ ذهبت اختی الی غرفة والدتی مسرورة

الف) کیف           ب) این           ج) ماذا×        د) من

 

10- فعل خواسته شده ی کدام گزینه غلط است ؟

الف) فعل مستقبل از اخذن :‌سیاخذن               ب) فعل امر از شربتِ : اشربی

ج) مضارع منفی از نصرتِ : لاننصر ×                  د) فعل ماضی از انظرن : نظرتن

 

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : پنجشنبه 19 بهمن 1391 | ساعت 01 و 47 دقیقه و 41 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون پایه سوم راهنمایی شماره 2 - 5درس اول آذر91

آزمون پایه سوم راهنمایی شماره 2 - 5درس اول آذر91

1-ترجمه کنید از عربی به فارسی و برعکس :

اَسلمْتُ :.............     شیشه ای : ....................     وُصول :...............      جستجوکردن :............

می پرستم :.............  خشمگین می شود:..............  انسحاب :...............     جائعة :..............

سوار شوید (جمع مؤنث) :...............  می خوریم :..............  قیادة :..............  بنده :................

لهج :.............     می توانی (مونث) :...............          چراندن:..................  دَفـَعَ :...........

 

2-آوردن ضمیر مناسب

.......... تلمیدتانِ . نذهبُ الی المدرسة .             ........ جلستِ علی الارض .

الاشیاء فی هذه المحفظة ، ........ ممنوعةٌ .            ....... ترکْنَ الصّف .

 

3- آوردن موارد خواسته شده

الف) یا اعزائی ! أ............ الطعام الان ؟ ( مضارع منفی أکلَ )

پ) أیتها الراعیة ! ............. الی النعجة . (فعل امر از یَنـْظـُرُ )

ت) .......... ایدیکما . (بالاببرید)

ث) اللهمّ ! ........... الناس . (فعل امر از یَرْحـَمُ )

ج) ......... بیدکَ ؟ المحفظة . (کلمه استفهامی )

چ) أسْجُنُ ............. المتمرّدَینِ . (اسم اشاره )

ح) ........... ترجعُ ؟ مساء (کلمه استفهامی )

د) .......... هجما علی العدوّ . (شکل صحیح کلمه الجندی)

و) السّادة ............. هنا غداً . (مستقبل ترَکَ )

 

4-پاسخ پرسش های زیر را کامل کنید . 

الف) هل تسجُدُ الطالبة لله ؟ نعم ،‌...................................

ب) لماذا تضربینَ الطفلة َ ؟ ................ لغفلتها .

ج) هل ترکَتْ الاغنام ؟ لا، .................... الاغنام .

 

5- ازکلمه (حزن ) موارد خواسته شده را بنویسید .

صفت مطلق :.................                 صفت مفعولی :.................

 

6- وزن کلمات زیر را بنویسید . 

اِفتتاح :..............                      مَحاکِم :................

 

7- فعل های زیر را به امر تبدیل کنید :

تطلـُبونَ :..............        تلعَبینَ :..............           تطرُحْنَ :................

 

8- گزینه صحیح را انتخاب کنید : 

الف) کدام کلمه اسم است

  هل              نـَعَم                 مَن                   لا

 

ب) فعل امر

أتــْرُکوهم                      أتــَرَکوهم              أتــْرُکــُهم                أتــَرَکــَهم

 

ج) جمله صحیح

رأیتُ الطائرَینِ                اولئک اخبارٌ             انتَ یأمُرُ              الزارعونَ رجعا

 

9- ترجمه کنید

 الف ) إنّ خـَدَمکم اِخوانکم  ...............................

ب) وجَدَ النعجة بین الاعشاب ................................

ج) أکــَلَ الذئبُ الغنم . ......................................

د) کانَ قائدُ الجیش فی الخیمة . ...........................................
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : پنجشنبه 30 آذر 1391 | ساعت 09 و 39 دقیقه و 07 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون پایه سوم راهنمایی شماره 1- 5درس اول آذر91

آزمون پایه سوم راهنمایی شماره 1-  5درس اول آذر91

1-ترجمه کنید از عربی به فارسی و برعکس :

خَدَم :..............       زدند (جمع مذکر) :................      گریان :.............        رجوع :..........

الکل : ...........       درخواست میکنم :...........           نمی ترسیم :............       الملأ :............

بازی کردی (مؤنث) :.............   خوردم :............      زجاجیّ :................      یَغرسُ :.............

سوار شوید (مثنی) :............     أسرة :.............         رهبری :................     مثمرة :...............

 

2- آوردن ضمیر مناسب

.......... طالباتٌ. یذهبن الی الغابة.                ........ کتبتَ الدروس .

الکتب فی هذه المکتبة ........... مفیدة ٌ.              .......... ذهبوا الی الصّف .

 

3-آوردن موارد خواسته شده

الف) اعزائی ............... الفواکه . (مضارع جَمَعَ ) 

ب) یا عزیزاتی ! لماذا ............ السیارة ؟ (ماضی منفی از رَکِبَ )

ج) یابنتی ! ............ کلام الحق . (فعل امر از یسمَعُ )

د) .......... یومکَ بذکر الله . (فعل امر از بدأ ـــَـــ)

پ) ............. قلمـَکم . (بالاببرید)

و) ............ وجهکِ . ( فعل امر از غسَلَ ــــِــــ)

ز) ........... هؤلاء ؟ الطلاب . (کلمه استفهامی )

ی) جَعَلَ الطالب  ............. علی المنضدة . (مثنای القلم )

ه) اُسجُنْ هؤلاء ................ (جمع المتمرّد )

ت) ............ کتبتِ ؟ بالقلم . (کلمه استفهامی )

 

4- پاسخ پرسش های زیر را کامل کنید .

الف ) هل تسجدون لله ؟ نعم ، ..................................

ب) أین ذهبتَ ؟ ............ الی المکتبة .

ج) لماذا یذهبونَ الی المسجد ؟ ............ الی المسجد لأداء الصلاة .

 

5- از کلمه ( عقل ) موارد خواسته شده را بسازید .

 صفت فاعلی : ...............             صفت مطلق : ...............

 

6- وزن کلمات زیر را بنویسید .

 مُحاکِمة : .......................              بُؤساء :...............

 

7- فعل های زیر را به امر تبدیل کنید 

تجْمَعْنَ : ...............            تنـْهَضانِ :..............       تطـْرُحینَ : .............

 

8- گزینه صحیح را انتخاب کنید .

الف) فعل مستقبل :

سترَکَ                  سوف تعبتَ       سوف تعبْنَ              ستتعَبْنَ

 

ب) فعل امر :

أصلـُبُهم             أصلـَبَهم            أصلـُبْهم         أصَلـَبوهم 

 

ج) جمله صحیح :

هؤلاء میاهٌ           الطلاب مؤدبة ٌ           هم فتحا           رجَعَ الزارعونَ

 

9- ترجمه کنید .

الف ) آثارالدموع علی عینها .................................

ب) هرَبَ الجمیعُ من السّجن ..................................

ج) فقدَتْ الرّاعیة نعجة ً . .................................

د) ایّها السادة ! معنویات الجنود ضعیفة . ...................................

و) انا جائعة ٌ . ............................
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : پنجشنبه 30 آذر 1391 | ساعت 08 و 59 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال پایه اول دبیرستان 5درس اول سال 91

نمونه سوال پایه اول دبیرستان  5درس اول

 

1-للترجمة :

 

   الف ) أتـَضرَّعُ الی ربّی المتفضّل معتذراً  

   ب ) عاهِدْنی

  ج) الامّ تطرُقُ باب البیت

   د) غـَیِّری  نظرتــَکَ حول الحیاة

  و) أعرِفُ بائعَ الصحفِ المسائیة .

  ه) علّقـْتُ علی عنُقه وسام الاجتهاد

  ی ) تــُقـَوّی علی خدمتکَ جوارحی

 

 

2- عیّن الترجمة الصحیحة

 

 لاتبجثونَ عن عیوب الناس

الف ) در جستجوی عیب های مردم نباشید

ب ) در جستجوی عیب های مردم نمی باشید

 

دربرابر ظلم تسلیم شد

الف ) اِستسلـَمَ للظلم         ب) اَستسلِمُ للظلم         ج) اِستـَسلـِمْ للظلم

 

 

3- عیّن المشتق و نوعه فی کل عبارة ٍ

 

الف ) انتَ تعلمُ مَوعِدَ تسلیم الصّحف .

ب) جاهَدَ المُنافِقینَ .

ج) المُستـَضعَفونَ  هم وارِثونَ الارض .

 د) للانسان لسانٌ فصیحٌ .

 و) ألیس َ فی المَجلِس أکبَر منک ؟

 

 

4- عیّن الافعال المزیدة فی العبارات

 

 الف ) إتـّخـَذَ الله ابراهیم خلیلا ً .

 ب ) الذّین یـَکنِزونَ الذّهب و لا یُنفِقونـَه .

 ج) امیرالمؤمنین یَشعُرُ بالحرّ و یَتـَرَوّحُ بکمّه .

 د) هو غـَسَلَ قمیصَه و الان یُجَفِّـفـه .

 

 

5- اکمل الفراغ بالکلمات المناسبة

 

 الف ) ............. المؤمنونَ من دینهم . (یُدافِعُ)

 ب) ماأخذَ .............. جائزتهما . (التلمیذ)

ج) اولئک .............. دروسهم . (تـَعـلــَّمَ)

د) ایتها البنت ! هل ................. صدیقتکِ الدرس ؟ (یُعَلـِّمُ)

و) ............... اِستکبرَ فی الارض . (ضمیر)

ه) ایها الرجال ! ............... اولادکم (فعل نهی من یَقتـُلُ )

ی) ایها الحارس ! ........... لهم دیناراً . (فعل امر من دَفعَ ـــَــــ)

پ) السیّدات .................. للصلاة . (تــَوَضـَأّ )

 

 

6- للتحلیل الصرفی و الاعراب

 

 الف ) اِبتـَلـَعـَتــْه الارض ُ

ب) یَنقــَلِبُ الی اهلِه

ج) هؤلاء یَهرُبونَ مِن قراءة الدّروسِ

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1391 | ساعت 23 و 02 دقیقه و 50 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال برای ارزیابی خودتان در شب امتحان (پایه اول متوسطه)

1- المفردات :

القسط :              آلاء:                شیک :                 بیم دهنده :

 

2- اکتب ما طُلِب منک :

مضاد رخیص :                       جمع شهر :             

مرادف معصیة :                         جشن بالعربیة :

 

3- للترجمة :

الف ) شعَرَ البائع بالحرّ وبدأ بترّوحِ نفسه .

ب) قیمة الانسان بعقله و لسانه .

ج ) لایستسلمُ الاحرار للظلم .

د) ماانهزَمَ الوحوش من صعوبة الحیاة .

و) اَنقلِبُ الی اهلی مسروراً .

ه) اللهمّ ! مددتُ یدی و نصبتُ وجهی فقوِّ علی خدمتک جوارحی .

ی) یُفلِحُ المعرضونَ عن الغو .

 

4- للتعریب :

الف ) شوروامیال جوانی دارم .

ب) بیشتر از این نمیتوانم .

ج) آیا با این خوبی و زیبایی  قانع نمیشوی؟

5- أیب الترجمة صحیحة ؟

الف ) تتفاخرنَ بقتل الحیوانات .

 به کشتن حیوانات افتخار میکنند .

 به کشتن حیوانات افتخار می کنید .

ب) تعلّمَ  حسنُ الاستماع .

 خوب گوش کردن را آموخت .

خوب گوش کردن را بیاموز.

ج) تو را دربهترین شکل آفرید .

خلقتَ فی أحسن التقویم .

خلقَکَ فی أحسن التقویم .

د) خداوند به او فرزندی شایسته روزی داد .

رزقَهُ الله ولداً صالحاً .

رزقَه الله والداً صالحاً .

 

6- اکمل الفراغ بالفعل المناسب .

الف ) اویس ............ عن الحبیب. ( دافَعَ )

ب) اللهمّ ! ............. قلوبنا بنورالایمان والیقین . ( فعل الامر من نوّرَ )

ج) یابنیّ ! لقد ............. ( أخطأَ)

د) الثعلبُ ............. مساعدة الآخرین . ( انتظرَ ــــِـــ )

و) ............ المراسم بعداجراء المسرحیة . (بدأ)

ه) التلمیذانِ .............. بالدراسة . (یشتغلُ )

 

7- اکمل الفراغ

 اسم الفاعل من اعتذَرَ  اسم المفعول من ملأ  اسم التفضیل من صغیرة  اسم المبالغة من علم
       

8- عیبن المشتق فی العبارات ثمّ اکتب نوعه .

مَن هو أحقّ منک بالحکم ؟

هو کافرٌ بدین المرسَلین .

یا أیّها المدّثِّر ! قم فانذر.

 

9- للتحلیل الصرفی و الاعراب ( کلماتالتی اشیر الیها بالخط )

إنتخِب یا عزیزی ! لاتَفکِّر فی الثمن .

 

10- شکّل الکلمات التی اشیر الیها

هل تعرفین بائع الصُحُف ؟ نعم . هو تلمیذ فی مدرستنا .

 

11- اکمل الفراغ بالضمیر المناسب

.......... وقع علی الارض شهیدا .

......... تدافعون .

........... سافَروا الی مکان قریب .

العجوز ............ لا تسمَحُ .

بعد ساعات ........... فی خدمة حبیبی .

                                                          موفق باشید .

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : چهارشنبه 7 دی 1390 | ساعت 17 و 50 دقیقه و 51 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال اول دبیرستان . نوبت دوم خرداد1390

 

نمونه سوال اول دبیرستان . نوبت دوم خرداد1390

 

1- ترجمة للغات :

شاهَدَ ذلک الرجل َ مع جیشه . .......            پرستاران به بیماران مهربانی میکنند .

 

2- ترجمه صحیح عبارت :

               اورابه زندان برگردان .

الف) أرجعـْهُ الی السجن .                    ب ) أرجعُهُ من السجن

ج) أرجعَهُ من السجن .                        د) إرجعْ الی السجن .

 

3- أکمل ترجمة الجمل التالیة

(وقت) نماز فرارسیده است . الان میرویم ونماز میخوانیم     

قد ............. الصلاة . نذهب و ..............

ب) هو یترّوح بکمّه .               او با ...............ش خودرابادمیزند .

 

4- للترجمة :

الف) للثوم اربعون فائدة . ...........................

ب) أخبرَ العالم عن سرّ تعلیق اللحم فی مجلس الاستشاری ........................

ج) إنّ النفس لأمّارة بالسوء . .........................

د) الانسان مخلوق من التراب . .........................................

و) فاغسلوا وجوهکم . .....................................

ه) توّلدتُ فوق أرض وطنی و تنعّمتُ بخیراته . ....................................................

 

5- صحّح الاخطاء فی الترجمة :

نحن مشغولون بمطالعة الدروس .

 آنها سرگرم مطالعه درس هایشان هستند .

تحسّرَ الناس .           مردم حسرت می خورند .

 

6- إجعل الفراغ فعلا مناسبا

الف ) ایها الناس ! ............... عن عیوب الناس (فعل النهی من بحثَ)

ب) ............ رائحة الجنة . (فعل المضارع من فاحَ ـــــــُــــ)

ج) ................ والدتی . ( فعل المستقبل من کلّمَ)

د) .......... آمالُهُم . (فعل الماضی من انقطعَ)

 

7- عیّن المشتق و نوعه فی کلّ عبارة .

الف ) هو کانَ أفقرَ الناس .

ب) ومانرسلُ المرسَلینَ الاّ المبشِّرینَ .

ج) إنّه کانَ توّاباً .

د) لی أحذیة ٌ أنیقة ٌ .

 

8- اکمل الفراغ بضمیر مناسب

الف) الامر بالمعروف ، ........... عبادة مهمة .

ب) ............ شابٌ و لکَ رغبات الشباب .

ج) المؤمنون فی صلاتـ..... خاشعونَ .

د) ایتها البقرة ! کیف أصبحـ...... هکذا؟

 

9- املأ الفراغ بالموصول المناسب

الف) أنفقتُ بـ...... عندی فی سبیل الله .

ب) المؤمنات هنّ .......... یتوّکلن علی الله .

 

10- للتعریب :

کسانی که این منظره رادیدند خشمگین شدند .

ب) پیاز برای پاک کردن دهان از میکروب ها مفید است .

ج) واین چنین زمین اورا (قارون) بلعید .

 

11- غیّر الجملة الاسمیة الی الجملة الفعلیة 

   المؤمنات یتوّکلن علی الله . ............................

 

12- للتحلیل الصرفی و الاعراب

الیوم أکملتُ لکم دینکم .                   الحرّ   یقتربُ من الامام .

 

13- میّز المبتدا و المفعول فی العبارة :

          لعنة الله علی مَن روّعَ آل الرسول .

 

14- شکّل کلمات التی اُشیر الیها بالخط

  رأیتُ  مدن  العالم                      بلال تحت أشدّ تعذیب

 

15- اکمل الفراغ ممّا بین القوسین

الف) نبعثُ .......... مع هدایا ( رسولٍ ، رسولٌ  ، رسولاً )

ب) کیف تمشی فی رکاب .......... ( الظالمونَ ،  الظالمینَ ، الظالماتُ )

ج) ............. المؤمنان فی کل الاحوال . ( یصدقُ ، یصدقانِ ، نصدقُ)

د) هو ...... الاطفال . (رفیقٌ  ، رفیقُ  ،  الرفیقُ  )

و) هؤلاء ............. (لایسجدُ ،  لایسجدانِ ، لایسجدونَ )

 

16- اقرأ النص التالی ثمّ أجب عن الاسئلة

عند حاکم الحبشة ، قال احد من الشباب : دیننا لایسمح لنا بالسجود الاّ لله الذی خلقَنا وسأل الحاکم عن دینهم . والشاب قال :

دیننا یامرنا بالصدق و اداء الامانة والوفاء بالعهد واقامة الصلاة واداء الزکاة و یمنعنا عن ارتکاب المعاصی .

الف) من کلّمَ حاکم الحبشة ؟

ب) بما یسمح دین الشاب ؟

ج) عمّا یمنع الدین ؟

د) هل الوفاء بالعهد جزء من دین الشاب ؟

 طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : سه شنبه 3 خرداد 1390 | ساعت 21 و 01 دقیقه و 30 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوال عیدی بچه های اول دبیرستان

سلام به خانم گلای اول دبیرستان .

اینم یک سوال برا شما عزیزان . میدونم که اول براتون سخت است و افت شدید بچه ها پیدا می کنند . البته بگذریم از اون خوبا که همه شما خوب هستید مطمئنا .

این متن رو ببینید .

سافر شخص الی بلاد کثیرة و شاهد انواعا مختلفة من الحیاة . فسأله احد اصدقائه : لقد رأیت مدن العالم و اشکالا مختلفة من الحیاة خلال سفرک . فما اجمل شیء رأیته ؟

آجاب : هو وطنی الذی تولدّتُ فوق ارضه و تنعّمتُ بخیراته و تربّیتُ بثقافته .

 

خوب سوالات :

1- متن رو اعراب گذاری کنید با توجه به نقش کلمات یا همون ترکیب کردن یا للاعراب .

2- افعال مزید و مجرد رو همراه با نوع فعل و صیغه اون مشخص کنید .

3- اسم های موصول رو جدا کنید .

4- ترکیبات اضافی رو مشخص کنید یعنی همون مضاف و مضاف الیه که تو پایه سوم بدون اینکه اسمی ازش بیارن تو متن تمریناتتون قرار دادن و شما به وسیله اون ها متوجه می شدید که فاعل یا مفعول یا مجرور به حرف جرتون باید تنوین بگیره یا نگیره .

5- ضمایر رو پیدا کرده و نقش اونها رو بگید .

6- متن رو به فارسی روان ترجمه کنید .

7- اگر کلمه شخص بشه اشخاص متن چه تغییراتی میکنه .

                                                   سیزده بدر به شما هم خوش بگذره . 

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : شنبه 13 فروردین 1390 | ساعت 00 و 10 دقیقه و 10 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال اول دبیرستان نوبت اول 89

1- ترجمه عبارات . (3نمره)

لماذا أتحمّل ُ المشقة ؟ ................................

ربّنا أفرغ علینا صبراً و ثبّت  اقدامَنا . ................................

الوالدُ یترّوحُ ولده بکمّه . .............................

المومنونَ یُنفقونَ اموالهم فی سبیل الله . .............................

انتم اِجتمعتم هنا لتکریم تلمیذ مثالیّ . .......................... ...........................

اِستیقظنا قبل الفجر و توضّئنا . ..............................................

2- موارد خواسته شده را بنویسید . (1.5نمره )

معنی انشوذة : .................                 متضاد البرد : ......................

معنی خاک به عربی : .............                مفرد اجیال : ................

جمع نقمة : ..................                        مترادف یُفتّشُ عن : .......................

3- ترجمه صحیح را انتخاب کنید . 5/0نمره

لا تعبدوا الا الله .

الف) عبادت نمیکنید مگر خدا را .                ب ) عبادت نکنید مگر خدا را .

تعَلــَّم حُسن الاستماع .

الف) خوب گوش کردن را آموخت .             ب) خوب گوش کردن را بیاموز .

4- ترجمه های ناقص را کامل کنید . (5/0نمره)

العقلُ مصلحُ کلّ امرٍ .  عقل .................. هر کاری است .

فـ................ لذنوبهم و من یغفر الذنوب الاّ الله .

      پس برای گناهان خویش آمرزش خواستند و کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد ؟

5- غلط های ترجمه را تصحیح نمایید .

یبدَأُ فتیً ذکی ٌّ بالکلام نیابةً عن قومه و یقولُ : إنّ الامیر و أصدقائه یظلمونَ و یتفاخرونَ بقوّتهم

و نحن تحمََّلناهم والآن لا ننتـَظِرُ مساعدة الآخَرین و نقتـُلُهم بنفسنا .

جوان باهوشی به نیابت از قومش شروع به صحبت کرد و گفت : همانا فرمانده و دوستانش ظلم کردند و به نیرویشان فخر می فروشند و آنها ما را تحمل میکنند و الآن منتظر کمک دیگران می شویم و خودمان آنها را نمیکشیم .

6- للتعریب: 01نمره)

او و سربازانش در زمین سرکشی کردند . ....................

7- متن زیر را خوانده و به سوالات پاسخ دهید . 5/1نمره

کانَ قارونـُ رجلاً متکبّراً و کافراً بنعمة الله . إذَن ، شاهَدَ جزاء َ عملِه و أنزَلَ اللهُ علیه  و ابتـَلَعَتهُ الارضُ و أصبَحَ عبرة ً للاجیال .

الف) مَن قارون؟ ..............

ب) کیف کان عاقبة قارون ؟ .......................

ج) لمَن اصبح قارون عبرة ؟ ....................................

د) ماذا شاهَدَ قارون؟ .........................................

و) عیّن اسم فاعل من ثلاثی مزید : .....................

ه) عیّن فعلا من باب افتعال : ......................

7- أکمل الفراغ : 5/2نمره

................. خاشعونَ . (ضمیر)          .......... ربّکم . ( فعل امر  یعبُدُ )

........ ثوبی . (ماضی منفی غسَلَ )         الطالبات ......... من الاعمال . ( مضارع تعب  َ )

ذهَبَ .......... الاولاد . ( اسم اشاره نزدیک )      ........ الحق بالباطل . ( نهی تلبـِسونَ)

لماذا ......... طعامک ؟ مضارع منفی یأکُلُ )          کلمه احسان بر وزن ............

........ یأخُذُ القلم ؟ المعلم  ( کلمه استفهامی )    

   نحن ........ علی الارض . ( مستقبل یجلس )

8- عیّن افعال ثلاثی مزید و صیغتها . 5/1نمره

وما نُرسِلُ المرسلینَ الاّ مبشرّینَ  و منذرینَ . ...........................

سأصرِفُ عن آیاتی الذیّن یتکبّرونَ فی الارض بغیر الحق . ....................................

هؤلاء یهرُبونَ مِن قراءة الدرس و یتکاسَلونَ . ....................................

9- اُکتُب کل فعل فی مکانه المناسب . 1نمره  (2کلمه اضافه است )

     ( اِنفتـَحوا / جاهِد / جاهَدوا / اِلبَسوا / تـَبَسَّمنَ / ننتقِمَ )

امر للمخاطب من باب مفاعلة : .......................

ماضی للغائبینَ من باب انفعال : ........................

ماضی للغائبات من باب تفعّل : ....................

مضارع للمتکلم مع الغیر من باب افتعال : .......................

10- عیّن جامد و مشثق و نوع المشتق ما تحته الخط: 75/2نمره

الله علیمٌ   بالظالمینَ          ....................................................

مشاورةُ  المُشفِـِـِقُ  الجاهلُ  خطرٌ . ..................................................................

اِنتخبَ الامام قمیصاً أرخَصَ .   ..................................

11- للاعراب : 1نمره

هو یُجَفّفُ قمیصَهُ . ..........................................................................

 .........................................................................

12- التحلیل الصرفی . 25/1نمره

یُجَفّفُ : .......................................................

قمیص : ...................................................

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : چهارشنبه 8 دی 1389 | ساعت 17 و 41 دقیقه و 54 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال نوبت اول پایه اول دبیرستان

 نمونه سوال نوبت اول پایه اول دبیرستان

1- ترجمه لغات :

 الثـّمن :             ماانهزمنا :                 أجیال :                        خاک :

      2- تکمیل جای خالی ترجمه ها:

المؤمنونَ ............... عَن المظلومینَ و ................ الظالمینَ .

مؤمنان از مظلومین دفاع می کنند وباظالمان می جنگند .

هو یَترَّوَحُ نفسَهُ بکـُمّـه .

او با ...........ـش خودش را ........................ .

3- ترجمه عبارات :

ألا تقنعینَ بهذا النصیب؟

هو یُجفـّـفُ قـَمیصَهُ . هو غـَسَـلـَهُ قبل حضوره للصلاة .

قد أفلحَ المؤمنونَ . الذینّ هم عن اللغو مُعرضونَ .

هم یکنزونَ الذّهب والفضة ولایُنفقونها .

هما یتحدّثانِ ویتفاخران ِ بقتل الحیوانات و السّیطرة علی الغابة .

أقبَلَ سعیدٌ بحفاوةٍ و المدیرُ علـّـقَ وسامَ الاجتهاد علی عُنقه .

لا تبحثوا عن عیوب الناس .

هل عندک قمیصٌ لی وقمیصٌ لخادمی .

4- تصحیح غلط ها در ترجمه :

ابتسَمَ الغزالُ ورَفـَعَ راسَهُ .   آهو می خندد وسرش را بلند می کند .

تعلـّـَـمْ حُسْنَ الاستماع کما تتعلـّمُ حَسنَ الحدیث .

خوب گوش کردن را آموختی همانگونه که خوب صحبت کردن را آموختی .

5- للتعریب :

ماباشهامت سختی زندگی را تحمل کردیم .

مؤمن هنگام رویارویی با مشکلات احساس ضعف نمی کند .

آیا در مجلس بزرگتر از تونیست؟

6- شکّلْ : (حرکت گذاری )

دَخلَ وفد مِن  التجّار .

سأذکرُ لک  قصة   .

عندما رَجَعَ الغزال سألَ  أمّــه  .

7- عیّن انواع المشتق ونوعها فی العبارات التالیة .

لبلبل صوتٌ بدیعٌ .         لو علِمَ  الناقصُ بنقصه .....

مَن هو أحـَـق ُ  مِنک .

قال الفتی « العلامّـة » بشهامة .

انّا أرسلناک  مُبشِـّراً .

ومانُرسل  المُرسَلینَ .

  8- موارد خواسته شده رابنویسید:   

متظاد باهظ :                       معنی نَـفـَــدَ :

فعل امر وَهَبَ :

9- در جای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید :

لا ................. الاحرار باظلم . ( استسلمَ )

الاحرار لا ...................... بالظلم . (استسلمَ )

10- موارد خواسته شده رابنویسید :

فعل ماضی متکلم وحده باب افتعال از ( شبه ) :

فعل مضارع جمع مذکر غایب باب تفاعل از ریشه ( کسل)

فعل امر جمع مذکر مخاطب از باب افتعال از ریشه (بعد) :

فعل مضارع متکلم مع اغیر باب افعال از ریشه ( رسل)

11- للاعراب والتحلیل الصرفی :

هذا فخرُنا .

التلمیذ ُ یشتغِلُ بالدّراسَـة .

اِنعَقـَدَتْ الحفلة ُ لتعیین ِ التلمیذِ .

کلّ ُ شی ءٍ رخیصٌ .

أسرِعوا .

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : یکشنبه 16 دی 1386 | ساعت 12 و 01 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون شماره ۱ اول دبیرستان

 نمونه سوال شماره ۱ اول دبیرستان 

 1- للترجمة :

      لا تعبُدونَ الاّ الله .  .......................................

      لا تعبُدوا الاّ الله . .......................................

     قطـَعَ اُویسٌ هذه المسافة البعیدة لزیارة حبیبه ولکن ..

             .....................................................................................

   هو قالَ للصّحابی : بلـِّغْ سلامی الی حبیبی .   ............................................................

  لایشعُرُ المؤمنُ بالضـَّعفِ عند مواجهة المشاکل . .................................................

  هؤلاء وجدوا السّعادة َ فی مساعدة الآخـَرین .  ....................................................

  2- للاعراب والتحلیل الصرفی :

       جاهَدَ اُویسٌ فی معرکةِ .

         جاهـَدَ :  ...................................................................

        اُویسٌ : ....................................................................

         فی :  .....................................

       معرکة ِ : ..........................................................

     هو یُدافِعُ عن حبیبه .

      هو : ........................................................

     یُدافِعُ : .......................................................

    عن : ......................

     حبیب : ..................................................

     ه : .........................................

     تـَـفوحُ رائحة ُ الجنة ِ .

      تفوحُ : ............................................. ...........

      رائحة : ................................................................

      الجنة : ..............................................................................

   ادامه سوال 2

        ارسَلـْـنا رُسـُلـَنا بالبیـّنات ِ .

        ارسلنا : .............................................................

        رُسـُلَ : ...............................................................

         نا : .....................................................................

       ب : .........................

      البیّنات : ....................................................................

    حرَّکَ الثعلبُ نفسَهُ بصعوبة ٍ .

       حرَّک َ : .............................................................

      الثـّعلبُ : ............................................................

     نفسَ : ........................................................

     صعوبةٍ : .......................................................

       3- غیِّرْ العبارة َ التالیة بالمثنی :

     المؤمنونَ یُجاهِدونَ باموالهم وانفسهم .  .....................................................

   4- درعبارات زیرافعال مزیدرایافته ومصدر هریک رابنویسید.

       فوَقـَفَ مُدة ً و فکَّرَ .. کیفَ یَحصُلُ علی الطعامِ ؟ 

       یابُنیَّ لقد أخطـَأْتُ . اُنظرْ الی الاسد ! کیفَ یُساعِدُ الآخرین ؟ 

    .........................................................................................................................

   .........................................................................................................................

 5- افعال زیررابه صیغه وبابهای خواسته شده ببرید .

      خرَجَ : (باب افعال ، صیغه جمع مذکر مخاطب ماضی ) .......................................

     کلِمَ : ( باب تفعیل ، صیغه جمع مؤنث غایب مضارع ) .........................................

    جَهَدَ : ( باب مفاعلة ، صیغه متکلم وحده مضارع ) .............................................

       توجه : در للاعراب ، شما می بایست نقش کلمات رابنویسید . ودر التحلیل الصرفی ابتدا نوع کلمه را مشخص کرده سپس هر چه راجع به آن کلمه میدانید رابنویسید .

 

 

                                                                          مؤفق باشید . خانم آقایی   


طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : جمعه 2 آذر 1386 | ساعت 06 و 11 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات


  • paper | فروش رپرتاژ اگهی | فال حافظ
  • فروش رپورتاژ | رپورتاژ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic