آموزش درس عربی متوسطه اول متوسطه دوم - مطالب ترجمه دروس پایه اول راهنمایی

الدرس الثانی عشر پایه اول راهنمایی

                                          الدرس الثانی عشر

                                               تمارین عامه

دانش آموز گرام :

این درس هم مانند درس 7 تمرینات دوره ای است . و دوتا تمرین ترجمه ای مهم دارد كه عبارتند از التمرین الاول و التمرین الثانی عشر

التمرین الاول :

الفراشة علی الوردة . سألت النحلة : أین الحمامة ؟

                                           پروانه روی گل است . زنبور پرسید: كبوتر كجاست ؟

هل هی فی الغابة ؟ قالت الفراشة : الحمامة قرب البركة .

                                       آیا او در جنگل است ؟ پروانه گفت: كبوتر نزدیك آبگیر است .

ذهبت النحلة الی البركة .                  زنبور به سوی آبگیر رفت .

فی هذه اللحظة شاهدت النحلة صیادا قد جعل فخا لصید الحمامة .

                      دراین لحظه زنبور شكارچی را دید كه دامی را یرای شكار كبوتر قرارداده است .

لمّا قصد الصیاد صید الحمامة ، لسعت النحلة ید الصیاد .

                          هنگامی كه شكارچی تصمیم به شكار كبوتر گرفت زنبور دست شكارچی را نیش زد .

فصرخ الصیاد و طارت الحمامة وهكذا احسنت النحلة فی حق الحمامة .

                      پس شكارچی فریاد زد و كبوترپرواز كرد و این چنین زنبور در حق كبوترنیكی كرد .


التمرین الثانی عشر :

معلم : اینان كوشا هستند .                         معلم : هؤلاء مجتهدونَ .

شاگردان: چه كسانی كوشا هستند ؟               التلامیذ : مَن مجتهدونَ ؟

- : دانش آموزان كوشا هستند .                      - : التلامیذ مجتهدونَ .

آیا این ها در این كلاس هستند؟                      هل هؤلاء فی هذا الصف ؟

آری . اینها دراین كلاس نشسته اند .               نعم . هؤلاء جالسونَ فی هذا الصف .

اینان در درس و اخلاق نمونه اند .                   هؤلاء اسوة فی الدرس و الاخلاق .


اما باز دوباره :

كی خوبه ؟ كی از همه بهتره ؟

اونی كه بررسی میكنه ببینه : چرا بعضی از كلمات با (ان ، ونَ ) هستند و برخی دیگر با (ین ِ ، ینَ )

چه تفاوتی دارند .

آیا اسم ها و فعل ها در تعداد یا جنس با هم مطابقت دارند . اگر تفاوت هست به چه دلیلی است ؟

اگر درس ها رو به همین شكل كاربرد ی بخونید و یاد بگیرید و هدف رو فقط یادگیری قرار بدید نه نمره ، تو سال های دبیرستان هم با مشكلی مواجه نخواهید شد . اما اگر بخواهید سرسری ازشون بگذرید و فقط پی نمره باشید اونم از نوع بیستش ، این یادگیری به هیچ جا نمیرسه و شما مطلب رو فقط حفظ می كنید و مثل یك طوطی تحویل میدید و خدا نكنه كه یك وقت یك كلمه یك كمی بچرخه و از مذكربشه مونث یا از مفرد بشه جمع یا مثلا النحلة بشه النملة كه اون موقع دیگه!
طبقه بندی: ترجمه دروس پایه اول راهنمایی، 

تاریخ : سه شنبه 23 شهریور 1389 | ساعت 12 و 19 دقیقه و 30 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

ترجمه درس 11(الحادی عشر ) پایه اول راهنمایی

                                 الدرس الحادی عشر : درس یازدهم 

                                           الجد فی العمل : تلاش در كار

هاتان نملتان علی الجدار .                                این دو مورچه روی دیوارند .

فی فم النملتین حبة كبیرة .                             در دهان دو مورچه دانه بزرگی است .

تحمل النملتان الحبة الی البیت .                       دومورچه دانه را به خانه می برند .

فی وسط الطریق سقطت الحبة علی الارض .                  در بین راه دانه روی زمین افتاد .

رجعت النملة فی طلب الحبة ....                                مورچه به دنبال(درطلب ) دانه برگشت .. 

فوقعت فی ساقیة ماء .                                         پس در جوی آب افتاد .

النملة الاخری حملت ورقة صغیرة ....                        مورچه دیگر برگ كوچكی را برداشت ..

طرحت الورقة فی الساقیة .                                    برگ را در جوی انداخت . 

فخرجت النملة الاولی من الماء  .                             پس مورچه اولی از آب خارج شد . (بیرون آمد)

اخذت النملتان الحبة .                                         دو مورچه دانه را برداشتند .

بعد جدّ كثیر وصلت النملتان الی البیت .                    بعد از تلاش بسیار دومورچه به خانه رسیدند .

نعم! .. الجدّ مفتاح النجاح و التعاون مفتاح السعادة .

                                                          بله . تلاش كلید موفقیت و همكاری كلید خوشبختی است .


حالا كی دانش آموز نمونه است ؟

اونی كه تمام حرف ها و اسم ها و فعل رو از درس استخراج كنه  و برا خودش قانون بذاره و بگه اگر بخوام اسمی رو تبدیل به فعل كنم چجوری این كار رو انجام بدم ؟ اصلا امكانش هست ؟ اگر هست چجوری ؟ وبعد از تغییر آیا در مفهوم كلمه هم تغییر ایجاد میشه ؟ 
طبقه بندی: ترجمه دروس پایه اول راهنمایی، 

تاریخ : سه شنبه 23 شهریور 1389 | ساعت 11 و 40 دقیقه و 01 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

ترجمه درس 10 (العاشر) پایه اول راهنمایی

                                   الدرس العاشر : درس دهم

دخل التلامیذ فی الصف .                                             دانش آموزان وارد كلاس شدند .

ثمّ جاء معلم الرسم .                                                  سپس معلم نقاشی آمد .

بدأ التلامیذ بالرسم .                                                   دانش آموزان شروع به نقاشی كردند .

أخذ سعید القلم و فتح دفتر الرسم .                             

                                      سعید قلم را برداشت (گرفت) ودفتر نقاشی را باز كرد .

رسم صورة الشمس فی السماء ،                               عكس خورشید را درآسمان نقاشی كرد

ثمّ رسم نهراً صغیراً و اشچاراً وجبالاً                             

                                              سپس رودی كوچك و درختان و كوه هایی را نقاشی كرد (كشید)

ورسم طائرین ِ صغیرین ِ فی قفص .                      ودو پرنده كوچك را در قفس نقاشی كرد .

نظر سعید الی الرسم                                         سعید به نقاشی نگاه كرد ..

وسأل نفسه  :                                               واز خودش پرسید :

هل تحبّ الطیور القفص ؟                                   آیا پرندگان قفس  را دوست دارند ؟

كلا....ابدا ..                                                 هرگز ..... اصلا ..

فتح صفحة جدیدة .                                       صفحه جدیدی را باز كرد .

رسم طائرا علی شجرة باسقة  و حوضا مملوء بالماء و فراشات مملوء فی السماء .

                              پرنده ای را روی درختی بلندو حوضی پر از آب و پروانه هایی در آسمان نقاشی كرد .


بازم باید به اون دانش آموز خوبه بگم :

حواستو جمع كن چه . ببین این جمع از چه نوعیه كه تو این درس تدریس میشه . كدوم یك از كلمات به این شكل جمع بسته میشن و كدوم یكی نمیشن .

اصلا كلماتی هستند كه نشه از این جمع براشون استفاده كنیم . از چه اسم اشاره ای براشون استفاده می كنیم ؟ مفرد ؟ مثنی ؟ جمع ؟

طبقه بندی: ترجمه دروس پایه اول راهنمایی، 

تاریخ : سه شنبه 23 شهریور 1389 | ساعت 11 و 14 دقیقه و 19 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

ترجمه درس 9 پایه اول راهنمایی . الدرس التاسع

                                          الدرس التاسع  : درس نهم

ماذا افعل یا الهی ؟                                خدای من چكار كنم ؟

الجمع السالم ... !                                  جمع سالم .. !

بعد دقائق جاء ت اُخته ..                            بعد از چند دقیقه خواهرش آمد ..

لماذا انتَ حیران ؟                                    چرا تو پریشانی ؟ (سرگردانی )

اُرید كلمات آخرها (ونَ ) و (ینَ )                   كلماتی را می خواهم كه آخرش ونَ وینَ است .

ها .. قصدك الجمع السالم للمذكر !              آهان .. منظورت جمع سالم برای مذكراست .

هذا بسیط جداً ..!                                    این بسیار ساده است ... !

بسیط ؟                                               ساده؟

ففتحت القرآن و نظرت الی سورة الحجر و قالت              

                             پس قرآن را باز كرد و به سوره حجر نگاه كرد و گفت

الجمع السالم للمذكر مثل ( مسلمینَ ، صادقینَ ، ساجدینَ و حافظونَ ، وارثونَ ) فی جملة هؤلاء حافظونَ ، وارثونَ

جمع سالم برای مذكر مثل مسلمین َ ، صادقینَ ، ساجدینَ ،  حافظونَ ، وارثونَ در جمله اینها حفظ كننده ، ارث برنده اند .

طیب جداً ولكن .....                                  بسیارخوب واما ...

ولكن ... ماذا ؟                                       ولی ..... چی ؟

اُرید كلمات آخرها (ات )                           كلماتی را می خواهم كه آخرش (ات ) است .

ها ! قصدك الجمع السالم للمؤنث !              آهان ! منظورت جمع سالم برای مؤنث است .

هذا بسیط ایضاً ..                                    این هم ساده است ..

اولئك حافظات ، مسلمات ، صادقات .              آنها (زنانی ) حفظ كننده ، مسلمان ، راستگو هستند .

فقرأت هذه الآیة و فیها الجمع السالم للمذكر وللمؤنث :

                                  پس این آیه را خواند ودر آن جمع سالم برای مذكر و برای مؤنث است :

إنّ المسلمینَ والمسلمات والمؤمنینَ و المؤمنات والقانتینَ والقانتات والصادقینَ والصادقات والصابرینَ والصابرات و الخاشعینَ والخاشعات ......

   به راستی كه مردان وزنان مسلمان و مردان وزنان با ایمان و مردان وزنان قنوت كننده و مردان وزنان راستگو و مردان وزنان بردبار و مردان وزنان متواضع وفروتن .......

أعدّ الله لَهم مغفرة و اجرا ً عظیماً                  خداوند برایشان آمرزش و پاداشی بزرگ آماده كرد .

اشكركِ یا اختی .                                     خواهرم از تو متشكرم .


باز هم دانش آموز خوب اونی است كه :

بره تو فكر و از خودش بپرسه : دوتا علامت جمع مذكر سالم چه تفاوتی باهم دارند ؟

   هر كدوم كجا مورد استفاده قرار می گیرند ؟

آیا جمع سالم هم برای انسان ها به كار می رود هم برای اشیاء ؟

دوتا ضمیر انتَ و انتِ چه فرقی با هم دارند ؟

تفاوت این دوتا با ك و كِ چی است ؟

اسم اشاره ای كه با جمع سالم به كار می رود چی است ؟

آیا اسم اشاره به شكل جمع معنی میشه یا به شكل مفرد ؟

در چه جاهایی اسم اشاره رو به شكل مفرد ترجمه می كنیم ؟ و......

بازم تاكید میكنم . دانش آموز خوب . اونی كه به واقع دانش آموز است نه از ره اجبار .

طبقه بندی: ترجمه دروس پایه اول راهنمایی، 

تاریخ : یکشنبه 21 شهریور 1389 | ساعت 19 و 41 دقیقه و 15 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

ترجمه درس 8 پایه اول راهنمایی . الدرس الثامن

                                         الدرس الثامن : درس هشتم

هاتان الشجرتان فی الغابة .                      این دو درخت در جنگلند . (جنگل هستند )

كبیرة و صغیرة .                                        یكی كوچك و یكی بزرگ .

الكبیرة : أنا باسقة و قویّة .                          بزرگ : من بلند و نیرومندم .

و انتِ صغیرة و ضعیفة .                                     وتو كوچكی و ضعیف .

حزنت الشجرة الصغیرة شدیداً .                     درخت كوچك به شدت ناراحت شد . 

فی الغابة : در جنگل

فی یوم  من الایام                                      در روزی از روزها

یحمل هذان الرجلان فأسین ِ                         این دومرد دوتبر حمل می كنند .

الرجل الاول :                                           مرد اول

اُنظر الی هاتین ِ الشجرتین ِ                         به این دو درخت نگاه كن .

هذه الشجرة باسقة و قویة .                       این درخت بلند و نیرومند است .

هذه الشجرة مفیدة لبناء منزل جدید .           این درخت برای ساختمان منزل جدید مفید و سودمند است .

الرجل الثانی :                                         مرد دوم

حسناً . فكرة جیّدة .                                بسیار خوب . فكر خوبی است . 

فبدأ الرجلان بقطع الشجرة الباسقة .             پس دومرد شروع به بریدن درخت بلند كردند .

سقطت الشجرة الباسقة .                         درخت بلند افتاد .

یا للحسرة .                                           آه

یا لیتنی كنت ُ صغیرة .                             ای كاش من كوچك بودم .


دانش آموز گرامی :

این متن ترجمه درس 8 می باشد . اما دانش آموز خوب كسی است كه هم زمان با ترجمه بتونه قواعد رو هم استخراج كنه

ضمن اینكه بتونه تشخیص بده دوتا علامت اسم مثنی چه تفاوت هایی با هم دارند . در كجا از علامت (ان ) و در كجا از علامت (ین ) استفاده شده . یا بتونه تشخیص بده دوتا ضمیر انتِ و أنا چگونه مورد استفاده قرار گرفته اند . حتی تشخیص دهد كه در كلمه ای كاش من كدام كلمه مفهوم من را می دهد و چه تفاوتی با كلمه دیگر به همین معنا دارد .

البته گفتم كه ، دانش آموز خوب . اونی كه واقعا میخواد یاد بگیره . نه اونی كه از سر اجبار و زور پدر ومادر میاد می شینه سر كلاس درس . تا باری به هر جهت روزگار بگذرونه وبعد ببینه حالا آینده چی میشه .

طبقه بندی: ترجمه دروس پایه اول راهنمایی، 

تاریخ : یکشنبه 21 شهریور 1389 | ساعت 18 و 01 دقیقه و 48 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

ترجمه تمرین 10 درس هفت پایه اول راهنمایی

ترجمه درس 7 پایه اول راهنمایی

دانش آموز عزیز !

این درس به شكل تمرینات دوره ای است . در واقع مروری بر دروس قبل می باشد . اما در این تمرینات تمرین دهم ترجمه عباراتی از فارسی به عربی است كه به شكل زیر می باشند .

در خانه : فی البیت

فرزند : سلام علیكم . صبح به خیر                الولد : سلام علیكم . صباح الخیر

مادر : علیكم السلام ، صبح به خیر               الامّ : علیكم السلام . صباح الخیر 

- : كتاب كجاست ؟                                  - : أین الكتاب ؟

- : كتاب كنار كیف است .                          - : الكتاب جنب المحفظة ِ .

-  : آیا قلمروی كتاب است ؟                        -: هل القلم علی الكتاب ؟

- : بلی .                                               - : نعم .

- : متشكرم ! خدا حافظ                             - : شكراً . فی امان الله (الی اللقاء)

- : خداحافظ                                            - : فی امان الله

طبقه بندی: ترجمه دروس پایه اول راهنمایی، 

تاریخ : یکشنبه 21 شهریور 1389 | ساعت 17 و 40 دقیقه و 05 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

ترجمه درس 6 پایه اول راهنمایی

ترجمه درس 6 پایه اول راهنمایی

                                                    أین الكنز ؟  گنج كجاست؟

الوالد: ولدی ! این الكنز ؟      پدر: فرزندم ! گنج كجاست ؟

الولد : هذا معلومٌ . الكنز عند الاغنیاء . فرزند . این معلوم است . گنج نزد فقیران است .


لا . الثروة فانیة . نه . ثروت از بین رفتنی است .

ها . نعم . الكنز امام الصراف. آهان . بله . گنج مقابل طلافروش است .

لا . ولدی ! لیس هذا كنزا . نه . فرزندم . این گنج نیست .

إذن . الكنز تحت تلك الخربة . بنابراین . گنج زیر آن خرابه است .

لا . هذا توهّم . نه و این خیال پردازی است .

عجیبٌ . فأین الكنز . الكنز خلف الجبال و فی البحار حتما .

         عجیب است . پس گنج كجاست ؟ گنج پشت كوه ها و در دریاها است حتما .

لا . لا . خلف الجبال صحراء و فی البحار ماء . نه . نه . پشت كوه ها صحراست  و در دریاها آب است .

إذن . این الكنز . این ؟ بنابراین گنج كجاست ؟ كجا ؟

ولدی ! الكنز  الی جنبك . فرزندم ! گنج در كنارت است .

ولكن ... این ؟ ولی ... كجا؟

نعم . ولدی ! الكنز فی یدك . بله . فرزندم . گنج دردستت است .

والدی ! ما معنی هذا ؟  پدرم ! معنی این چیست ؟

ولدی ! الكنز فی العمل . الكنز فی الاجتهاد . فرزندم ! گنج در كار است . گنج در تلاش است .
طبقه بندی: ترجمه دروس پایه اول راهنمایی، 

تاریخ : سه شنبه 9 شهریور 1389 | ساعت 14 و 23 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

ترجمه درس 5 . پایه اول راهنمایی

ترجمه درس 5 . پایه اول راهنمایی

الدرس الخامس . درس پنجم

                                       من افضل ؟ چه كسی برتر است ؟

هذه غزالة . هی فی الغابة . این یك آهو است . او در جنگل است .

الغزالة : من افضل ؟  آهو : چه كسی برتر است ؟

الفیل : انا افضل . انا قوی و عظیم و لا شك . فیل : من برترم . من نیرومند و بزرگم وهیچ شكی نیست .

الغزالة : من هی ؟ هی جمیلة جدا . آهو . او كیست ؟ او بسیار زیباست .

الفراشة : انا فراشة . انا جمیلة . انا افضل . پروانه : من یك پروانه ام . من زیبایم . من برترم .

فی هذا الوقت : در این زمان

انا ملك الحیوانات . من پادشاه حیواناتم .

انا سلطان الغابة . انا افضل . من پادشاه جنگلم . من برترم .

الغزالة : من هو ؟ آهو . او كیست ؟

الفراشة : هو الاسد . هو ملك الغابة . پروانه : او شیر است . او پادشاه جنگل است .

الغزالة : من افضل ؟ هو .. أو هی .. ذلك أو تلك ؟ آهو : چه كسی برتر است ؟ او یا او .. آن یا آن  ؟

الهد هد : الافضل صاحب الصفات الحسنة .هدهد : كسی برتر است كه دارای صفتهای خوب است .

الغزالة : رأی صحیح و كلام جمیل . آهو : نظری درست و سخنی زیباست .

 
طبقه بندی: ترجمه دروس پایه اول راهنمایی، 

تاریخ : سه شنبه 22 تیر 1389 | ساعت 22 و 42 دقیقه و 14 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

ترجمه درس 4 . پایه اول راهنمایی

ترجمه درس 4 . پایه اول راهنمایی

الدرس الرابع . درس چهارم

                                             فی الحدیقة : در باغ

مهدی ووالده فی الحدیقة . مهدی و پدرش در باغند . (درباغ هستند)

.. جمیل جدا . بسیار زیباست .

هل تلك فاكهة ؟ آیا آن  یك میوه است ؟

نعم .. ذلك رمان . ذلك تفاح  و ذلك عنب . بله . آن انار است . آن سیب است . آن انگور است .

هل تلك مائدة ؟ آیا آن  یك سفره است ؟

نعم . تلك مائدة . بله . آن یك سفره است .

و هل علی المائدة طعام ؟ و آیا روی سفره غذا ست ؟

نعم . ذلك طعام . ذلك لحم طیر . بله . آن غذاست . آن گوشت یك پرنده است .

وماذلك؟ وآن چیست ؟

ذلك اناء الماء . آن یك ظرف آب است .

وذلك نهر . وآن یك رودخانه است .

وماتلك ؟ تلك شجرة .  و آن چیست ؟ آن یك درخت است .
طبقه بندی: ترجمه دروس پایه اول راهنمایی، 

تاریخ : سه شنبه 22 تیر 1389 | ساعت 22 و 41 دقیقه و 06 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

ترجمه درس 3 . پایه اول راهنمایی

ترجمه درس سوم . پایه اول راهنمایی

الدرس الثالث  . درس سوم

                                           النملة فی الحدیقة  : مورچه در باغ

هذه نملة . این یك مورچه است .

النملة فی الحدیقة . مورچه در باغ است .

تسأل النملة . مورچه می پرسد :

ماهذا ؟ هذا عجیب ؟ این چیست ؟ این عجیب است .

هذا عمود حتما . حتما یك ستون است .

النحلة : زنبور

لا ، هذا رجل . نه . این یك مرد است .

ماهذا؟ هل هذا لؤ لؤ ؟ این چیست ؟ آیا این یك مروارید است ؟

لا ، هذا عنب . نه . این انگوراست .

هذا سقف . نعم . هذا سقف . این سقف است . بله . این سقف است .

لا . لا . هذا ورق . نه . نه . این یك برگ است .

ما هذه ؟ هل هذه شجرة ؟ این چیست ؟آیا این درخت است ؟

لا ، هذه وردة . نه . این یك گل است .

وما هذه ؟ هذه  فراشة . و این چیست ؟ این یك پروانه است .

ماهذا ؟ هذا واسع جدا . هل هذا بحر ؟ این چیست ؟ این بسیار وسیع است . آیا این دریا است ؟

لا . لا . هذه بركة صغیرة . نه . نه . این آبگیری كوچك است .

 
طبقه بندی: ترجمه دروس پایه اول راهنمایی، 

تاریخ : سه شنبه 22 تیر 1389 | ساعت 22 و 39 دقیقه و 15 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

ترجمه درس 2 . پایه اول راهنمایی

ترجمه درس 2 . پایه اول راهنمایی

                                درس 2

                                                               الدرس الثانی

هذا كتاب ٌ . این یك كتاب است .

هذا قلم ٌ . این یك قلم است .

هذا جدارٌ . این یك دیوار است .

هذا بحرٌ . این یك دریا است .

هذه صورة ٌ . این یك عكس است .

هذه ساعة ٌ . این یك ساعت است .

هذه سفینة ٌ . این یك كشتی است .

هذه شجرة ٌ . این یك درخت است .

 
طبقه بندی: ترجمه دروس پایه اول راهنمایی، 

تاریخ : سه شنبه 22 تیر 1389 | ساعت 22 و 37 دقیقه و 32 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

ترجمه درس اول . پایه اول راهنمایی

ترجمه درس اول . پایه اول راهنمایی

                                       درس 1

شما در این درس با  چند لغت عربی آشنا می شوید . این لغات عبارتند از :

بحر : دریا           سفینة : كشتی                 ملك : پادشاه

كنز : گنج           قریة : روستا                مدینة : شهر

 صخرة : تخته سنگ            جدار : دیوار             صورة : عكس

طالب : دانش اموز                 نافذة : پنجره           باب : در

طالبة : دانش آموز دختر            مسلمة : زن مسلمان

 

 
طبقه بندی: ترجمه دروس پایه اول راهنمایی، 

تاریخ : سه شنبه 22 تیر 1389 | ساعت 22 و 36 دقیقه و 12 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات


  • paper | فروش رپرتاژ اگهی | فال حافظ
  • فروش رپورتاژ | رپورتاژ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic