تبلیغات
آموزش درس عربی - مطالب پاسخنامه

پاسخ نامه نمونه سوال پایه اول دبیرستان5درس اول آذر91

پاسخ نامه نمونه سوال پایه اول دبیرستان 5درس اول

1-للترجمة :

الف )أتـَضرَّعُ الی ربّی المتفضّل معتذراً 

 عذرخواهانه به خدای بخشنده ام التماس میکنم  

 

ب )عاهِدْنی

با من پیمان ببند 

 

ج)الامّ تطرُقُ باب البیت

مادر درب خانه را می کوبد

  

د)غـَیِّری نظرتــَکَ حول الحیاة

رای و نظرت را پیرامون زندگی تغییر بده

 

و)أعرِفُ بائعَ الصحفِ المسائیة .

فروشنده روزنامه های عصر را میشناسم 

 

ه) علّقـْتُ علی عنُقه وسام الاجتهاد

مدال تلاش و کوشش را بر گردنش آویختم 

 

ی )تــُقـَوّی علی خدمتکَ جوارحی

اعضا و جوارحم را برای خدمت کردن به خودت نیرومند میکنی

 

2- عیّن الترجمة الصحیحة

لاتبحثونَ عن عیوب الناس

الف ) در جستجوی عیب های مردم نباشید

ب ) در جستجوی عیب های مردم نمی باشید ×

 

دربرابر ظلم تسلیم شد

الف ) اِستسلـَمَ للظلم  ×    ب) اَستسلِمُ للظلم        ج) اِستـَسلـِمْ للظلم

3- عیّن المشتق و نوعه فی کل عبارة ٍ

الف ) انتَ تعلمُ مَوعِدَ تسلیم الصّحف .   موعد . مشتق . اسم زمان

 

ب) جاهَدَ المُنافِقینَ .              المنافق : مشتق . اسم فاعل ثلاثی مزید

 

ج) المُستـَضعَفونَ هم وارِثونَ الارض .     

 المستضعفون : مشتق . اسم مفعول از ثلاثی مزید / وارث : اسم فاعل  

 

د)للانسان لسانٌ فصیحٌ .          فصیح : مشتق . صفت مشبهه

 

و) ألیس َ فی المَجلِس أکبَر منک ؟         المجلس : اسم مکان / أکبر : اسم مبالغه

4- عیّن الافعال المزیدة فی العبارات

الف )إتـّخـَذَ الله ابراهیم خلیلا ً .          اتخذ : باب افتعال

 

ب )الذّین یـَکنِزونَ الذّهب و لا یُنفِقونـَه .      ینفقون : باب افعال 

 

ج)امیرالمؤمنین یَشعُرُ بالحرّ و یَتـَرَوّحُ بکمّه .       یتروحّ : باب تفعّل

 

د) هو غـَسَلَ قمیصَه و الان یُجَفِّـفـه .                 یجفّف : باب تفعیل

5- اکمل الفراغ بالکلمات المناسبة

الف ) ............. المؤمنونَ من دینهم . (یُدافِعُ)        یدافع ُ

 

ب)ماأخذَ .............. جائزتهما . (التلمیذ)             التلمیذان

 

ج) اولئک .............. دروسهم . (تـَعـلــَّمَ)            تعلّموا

 

د) ایتها البنت ! هل ................. صدیقتکِ الدرس ؟ (یُعَلـِّمُ)         تعلّمینَ

 

و) ............... اِستکبرَ فی الارض . (ضمیر)               هو

 

ه) ایها الرجال ! ............... اولادکم (فعل نهی من یَقتـُلُ )            لاتقتلوا

 

ی) ایها الحارس ! ........... لهم دیناراً . (فعل امر من دَفعَ ـــَــــ)             إدفعْ

 

پ) السیّدات .................. للصلاة . (تــَوَضـَأّ )                     یتوضّأنَ

6- للتحلیل الصرفی و الاعراب

الف )اِبتـَلـَعـَتــْه الارض ُ

 

ابتلعت : فعل ماضی . للغائبة / متعدی . معلوم . ثلاثی مزید . / فعل و فاعل آن الارض

ه : اسم . ضمیر متصل نصبی . معرفه . مفرد . مذکر . / مفعول و محلا منصوب

الارض : اسم . مفرد . مونث . معرفه . جامد . معرب . / فاعل و مرفوع

 

 

ب) یَنقــَلِبُ الی اهلِه

 

ینقلب : فعل مضارع . للغائب . معرب . لازم . ثلاثی مزید / فعل و فاعل ضمیر مستتر هو

الی : حرف . عامل . مبنی /

اهل : اسم . مفرد . حذکر . معرب . معرفه . جامد / الی اهل : جارو مجرور

ه : قبلا گفته شد / مضاف الیه و محلا مجرور

 

 

ج) هؤلاء یَهرُبونَ مِن قراءة الدّروسِ

 

هؤلاء : اسم . اسم اشاره نزدیک . جمع . مذکر و مونث . معرفه . مبنی . / مبتدا و محلا مرفوع

یهربون : فعل مضارع . للغائبینَ . معرب . ثلاثی مجرد . متعدی / فعل و فاعل ان ضمیر بارز واو

من : حرف . عامل . مبنی

قراءة : اسم . مفرد . مونث . معرب . معرفه . جامد مصدری / من قراءة : جارو مجرور

ال : حرف . غیر عامل . مبنی

دروس : اسم . جمع . مذکر . معرفه . معرب . جامد / مضاف الیه و مجرور

 

موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 30 آذر 1391 ] [ ساعت 09 و 24 دقیقه و 25 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون پایه سوم راهنمایی شماره 1- 5درس اول آذر91

پاسخ نامه آزمون پایه سوم راهنمایی شماره 1- 5درس اول آذر91

1-ترجمه کنید از عربی به فارسی و برعکس :

خَدَم :.خدمتکاران .        زدند (جمع مذکر) :..ضربوا .....        گریان :..باکیة ...     رجوع :..برگشتن

الکل : ..الکحول ...    درخواست میکنم :..أطلبُ...      نمی ترسیم :.لانخافُ .....      الملأ :..بزرگان ..

بازی کردی (مؤنث) :.لعبت.....      خوردم:...أکلتُ..       زجاجیّ :....شیشه ای ....    یَغرسُ :..می کارد ...

سوار شوید (مثنی) :..إرکبا ....      أسرة :...خانواده    .. رهبری:..قیادة          .مثمرة:..میوه دار.

2- آوردن ضمیر مناسب

..هنّ... طالباتٌ. یذهبن الی الغابة.

                ..انتَ. کتبتَ الدروس .

الکتب فی هذه المکتبة ..هی .... مفیدة ٌ.             

..هم .. ذهبوا الی الصّف .

3-آوردن موارد خواسته شده

الف) اعزائی ...یجمعون ... الفواکه . (مضارع جَمَعَ ) 

به علت اینکه اعزاء جمع است و مذکر . نشان مخاطب در جمله نداریم . بنابراین جمع مذکر غایب از مضارع 

 

ب) یا عزیزاتی ! لماذا ..مارکبتنّ... السیارة ؟(ماضی منفی از رَکِبَ )

علت: یا نشان مخاطب . عزیزات جمع و مونث درنتیجه جمع مونث مخاطب . و فعل ماضی هم با ما منفی میشود

 

ج) یابنتی ! ...إسمعی .. کلام الحق . (فعل امر از یسمَعُ )

علت : یا نشان مخاطب . بنت مفرد است و مونث . نحوه ساخت فعل امر از یسمع 

 

د) .إبدأ. یومکَ بذکر الله . (فعل امر از بدأ ـــَـــ)

ضمیر کَ نشان دهنده مفرد مذکر مخاطب (للمخاطب ) است بنابراین فعل امر را بر همان اساس می آوریم

 

پ) ..إرفعا . قلمـَکم . (بالاببرید)

ضمیر کم جمع مذکر مخاطب (للمخاطبینَ ). فعل امر را می آوریم برایش

 

و) ..إغسلی ... وجهکِ . ( فعل امر از غسَلَ ــــِــــ)

کِ ضمیر مفرد مونث مخاطب (للمخاطبة ) . فعل امر را برایش می سازیم بر اساس صیغه 

 

ز) ..مَن .. هؤلاء ؟ الطلاب . (کلمه استفهامی)

زیرا جواب شخص است

 

ی) جَعَلَ الطالب ..القلمَین ِ . علی المنضدة . (مثنای القلم )

به علت اینکه در حد آموخته های پایه سوم تا کنون ، از علامت ین در اسم مثنی جایی استفاده میشود که فاعل ، نهاد یا گزاره نباشد

 

ه) اُسجُنْ هؤلاء ..المتمردینَ. (جمع المتمرّد )

به همان علتی که در اسم مثنی میباشد با این تفاوت که در اینجا ینَ است نه  َینِ

 

ت) ..بماذا . کتبتِ ؟ بالقلم . (کلمه استفهامی )

زیرا در جواب وسیله را خواسته

 

4- پاسخ پرسش های زیر را کامل کنید .

الف ) هل تسجدون لله ؟ نعم ،..نسجدُ لله .....

ب) أین ذهبتَ ؟ ..ذهبتُ. الی المکتبة .

ج) لماذا یذهبونَ الی المسجد ؟ ...یذهبونَ. الی المسجد لأداء الصلاة .

می دانیم که پرسشهای مخاطب را با متکلم و برعکس و سوالات غایب را با غایب پاسخ می دهند . ضمن اینکه باید به زمان افعال توجه داشت

 

5- از کلمه ( عقل ) موارد خواسته شده را بسازید.

صفت فاعلی : ..عاقل ..... صفت مطلق : ..عقیل ......

صفت فاعلی بر وزن فاعل و مطلق بر وزن فعیل ساخته میشوند

 

6- وزن کلمات زیر را بنویسید .

مُحاکِمة : ..مُفاعِلة ....           بُؤساء :.فُعلاء ..

7- فعل های زیر را به امر تبدیل کنید

تجْمَعْنَ : .إجمعنَ  . تنـْهَضانِ :.إنهضا    .. تطـْرُحینَ : ..اُطرحی ..

8- گزینه صحیح را انتخاب کنید .

الف) فعل مستقبل :

سترَک         َ سوف تعبتَ          سوف تعبْنَ                ستتعَبْن×َ

ب) فعل امر :

أصلـُبُهم       أصلـَبَهم             أصلـُبْهم ×             أصَلـَبوهم

ج) جمله صحیح :

هؤلاء میاهٌ                 الطلاب مؤدبة ٌ                هم فتحا             رجَعَ الزارعونَ×

9- ترجمه کنید .

الف ) آثارالدموع علی عینها.........نشانه های اشک روی چشمانش بود

ب) هرَبَ الجمیعُ من السّجن .......همه از زندان فرار کردند

ج) فقدَتْ الرّاعیة نعجة ً . ....چوپان میشی را گم کرد

د) ایّها السادة ! معنویات الجنود ضعیفة . ....ای آقایان . روحیه سربازان ضعیف است ....

و) انا جائعة ٌ . ......من گرسنه ام

موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 30 آذر 1391 ] [ ساعت 08 و 04 دقیقه و 30 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون نیم ترم عربی پایه سوم 30آبان 91

-لغات زیر را ترجمه نمایید . 1نمره

قیادة : ..رهبری ...                 پایگاه : .مقرّ.....         

جائعة :...گرسنه .....             بزرگان : ..الملأ...

2- عبارات زیر راترجمه نمایید . 3نمره

الف) عددُ المقاتلینَ کثیرٌ و هم نادمونَ .   ...تعدادرزمندگان زیاداست و آنها پشیمانند......

ب) تسْرَحُ الراعیة الصغیرة الاغنام َ . .   .چوپان کوچک گوسفنذان را می چراند....

ج) کسِلـَتْ اُختی و ما کتبَتْ دروسها .     خواهرم تنبلی کرد و درس هایش را ننوشت

 

3- عبارت زیر را فارسی به عربی ترجمه نمایید .1نمره

من در کلبه سکونت نمیکنم . ..انا لا اسکن فی الکوخ

4- درجای خالی فعل مناسب قراردهید . 2نمره

الف ) الاِخوانُ     .خرجوا ... من الغرفة . (خرَجَ)

ب ) أیّتها السیّدات ! ..ترجعن.. فی الوقت المحدّد . ( یرجِعُ)

ج) إنّکم .تقدرون . علی عملٍ . (یَقدِرُ)

د) انتما..سمعتما . کلام الحق . (سَمِعَ )

5- موارد خواسته شده را درجای خالی بنویسید .2نمره

الف ) ..اولئک  الأمَراءُ فی الخیمة . (اسم اشاره به دور)

ب) ..هنّ...یَعملـْنَ . (ضمیر)

ج) ..ستذهب. الطالباتُ . (فعل مستقبل از ذهَبَ )

د)الجنودُ ..مجروحون . (شکل صحیح کلمه مجروح)

6- درجای خالی کلمه استفهامی مناسب بنویسید .1نمره

الف) .أین . تذهَبُ ؟ الی المکتبة                              

ب) ..من  فی الشارع ؟ الاطفال

ج) ..متی. وصلتم ؟ مساء                                      

د) .بماذا. تحملُ المحفظة ؟ بیدی

7- به پرسش های زیر پاسخ دهید . 1نمره

الف ) هل انتِ تنظرینَ الی السّماء ؟ نعم ،...انا انظر الی السماء .....

ب) أ دَفـَعَ المؤمنُ زکاة علمه ؟ نعم ،...دفع المؤمن زکاة علمه ..

8- وزن کلمات زیر را بنویسید . 0.5نمره

مُحـَرَّم : ..مفعّل ...                   إستعمال : ..استفعال....

9- از کلمه (جمع ) صفات خواسته شده را بنویسید .0.5نمره

صفت فاعلی : ..جامع..               صفت مطلق : .جمیع ..

10- نوع کلمات مشخص شده را بنویسید . 1نمره

هذانِ الزارعانِ غرَسا الاشجارَ فی الغابة .

هذان : اسم        /  غرسا: فعل              / فی : حرف            / الغابة : اسم

 

11- حروف اصلی و زاید کلمه (مفاهیم ) را بنویسید. 0.5نمره

حروف اصلی : ..ف ه م  .                 حروف زاید : .م ا ی..

12- ترجمه صحیح فعل های داده شده را بنویسید .2نمره

خواهم نشست : ..سوف اجلس ُ یا ساجلسُ                 

بازی می کنند (مثنای مؤنث) :..تلعبان ..

شستند (جمع مؤنث) : ...غسلنَ..

برنخاستی (مؤنث ) : .مانهضتِ..

13- درکدام گزینه غلط نگارشی وجود دارد ؟0.5نمره

الف ) هذه اقلامٌ        ب ) نظرتُ الی المَشاهدینَ .        ج) أماجعلتَ؟     د) السّادة تقرأ الصحیفة ×

14- درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید .2نمره

الف ) .انتَ. طالبٌ . تأکل ُ الطعامَ .                   ب ) .هم.. یقولونَ من النبأ العظیم .

ج) مریم و صدیقاتها ، ..هنّ فی الغرفة .              د) .هو. یعملُ بدقة .

15- مطلب زیر را خوانده و به سوالات آن پاسخ دهید . 1نمره

ماقــَدِرَتْ الطفلة علی عملٍ صعبٍ . فی یومٍ ، ذهَبَتْ لمساعدة والدتها . ولکن طرَحَتْ الإناء َ

علی الارض ثـمّ خافـَتْ و هرَبَتْ الی الزقاق .

الف) هل العملُ سهلٌ للطفلة ؟......لا . العمل صعب للطفله

ب ) لماذا ذهَبَتْ فی یومٍ ؟ ..لمساعدة والدتها

ج) الی أین هرَبَتْ ؟...هربت الی الزقاق.....

د) ماذا وقعَتْ علی الارض ؟ ..الاناء.

16 – باتوجه به معنی ایات از بین کلمات داده شده کلمه مناسب را انتخاب کرده و درجای خالی بنویسید . 1نمره

الطیر /فرِحَ / مسروراً / العرش

الف) إنّه کانَ فی اهله.....مسرورا ..... اودرمیان خانواده خود شادمان بود .

ب) وهوربّ ..العرش . العظیم . واو پروردگار عرش و تخت بزرگ است .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 3 آذر 1391 ] [ ساعت 20 و 37 دقیقه و 41 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی درس عربی پایه سوم راهنمایی / 20آبان 91/

پاسخ نامه آزمون هفتگی درس عربی پایه سوم راهنمایی / 20آبان 91/

1-عبارات زیر را ترجمه نمایید . 3نمره

الف ) یذهبُ الجنودُ هذه اللیلة للحُصول علی المعلومات .

سربازان امشب برای دستیابی به اطلاعات می روند .

 

ب) العدوّ هَجَمَ علی خیمة القیادة .

دشمن به چادر فرماندهی حمله کرد .

 

ج) القائدُ طلبَ عرش الملکة .

فرمانده تخت حکومتی ملکه را خواست .

 

2- مفرد و جمع کلمات زیر را بنویسید . 1نمره

الاُمَراء : ..امیر.... السیّدة : ....سیدات.... علیم : .....علماء....... مَلَک : ...ملائکة ...

 

3- نوع کلماتی را که زیرشان خط کشیده شده است را مشخص نمایید . 0.75نمره

کانَ عددَ المقاتلینَ کثیراً فی الخنادق .

عدد / کثیرا = اسم             فی  =حرف

 

4- عبارت زیر را به عربی ترجمه کنید . 1.25نمره

هرروز همراه دوستم بازی میکنم . .......ألعبُ مع صدیقی کل یوم ٍ.......

 

5- درجاهای خالی فعل مناسب بنویسید . 1نمره

الف ) الاخوة ...یغرسونَ... الاشجار معاً . (یغرسُ )

ب ) إنّکِ ....تعملین .... بدقة ٍ . (یعمَلُ )

ج) ایتها المعلمات ! متی ...خرجتنّ.... من الصّف ؟ (خرجَ)

د) هنّ ..تعبن .... من أجلنا . (تعبَ)

 

6- از کلمه (نظر ) صفات زیر را ساخته و درجای خالی بنویسید . 0.5نمره

صفت مفعولی : ...منظور.......

صفت مطلق : ...نظیر......

 

7- وزن کلمات زیر را بنویسید . 0.5نره

تـَکبُّر : ...تفعّل.....               اِرجاع : ....افعال.....

 

8- حروف اصلی و زاید کلمه (اعتراف ) را بنویسید . 0.5نمره

حروف اصلی : ....ع. ر. ف .....                  حروف زاید : ..ا- ت - ا....

 

9 – به پرسش های زیر پاسخ دهید . 1نمره

الف ) هل انتم تقرؤونَ الدّرس ؟ نعم ، نحن نقزأ

ب) هل هؤلاء جالسون ؟ نعم ، ..هؤلاء جالسون ............

 

10- درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید . 0.5نمره

الف ) ..انتِ.. طالبة ٌ . ذهبتِ الی المدرسة .

ب ) انتم کتبتم واجباتـ..کم........


موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 22 آبان 1391 ] [ ساعت 21 و 40 دقیقه و 35 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون عربی سوم راهنمایی مهر91

-ترجمه کنید : (3.75نمره)

الف ) لسلیمان ع جیش ٌ قوی ٌ من الطّیر . ..سلیمان سپاهی نیرومند ازپرندگان دارد .............

ب) إنّنا ظلمْنا انفسنا . ...قطعا ما به خودمان ظلم کردیم (ستم کردیم).....

ج) یاأبّها الملأ ! یطلبُ سلیمان منکم عرش الملکة . ....ای بزرگان . تخت حکومتی ملکه را از شما میخواهم .......

د) سلیمان از نبودن هدهد خشمگین شد . ...غضبَ سلیمان ع لغیاب الهدهد........

2- موارد خواسته شده را درجای خالی بنویسید : (2نمره)

الف ) ....هؤلاء... طلّاب ٌ . (اسم اشاره نزدیک )

ب) ..انتم... تطلبونَ . (ضمیر)

ج) ...انتم.. مؤدبون . أیّها الطالبونَ . (ضمیر)

د) هنّ ..صالحاتٌ. (صالحة ٌ )

3- درجای خالی فعل مناسب بنویسید . (3نمره)

الف) ....رجعَ.... العالمونَ من المکتبة . (رجَعَ)

ب ) العلماء ...یقرؤون.... القرآن . (یقرأ)

ج) الزارعانِ ...یغرسان.... الاشجار . (غرسَ ـــِــ)

د) انتم ..کسبتم.. الحسنات ِ . (کسَبَ)

و) هل ..تکتبن... التمرینات ؟ أیتها الطالبات ! (یکتبُ)

ی ) اولئک ...یلعبن... مع اخواتهنّ (یلعبُ)

4- ترجمه فل های زیر را بنویسید :( 3نمره)

الف ) می نشینند (جمع مونث) ....یجلسن.

ب ) ترسیدند (مثنی مونث ) ..خافتا / فزعتا....

ج) میکاری (مفرد مونث ) ..تغرسین......

د) شستم ...غسلتُ.....

و) نگاه میکنید (جمع مونث )....تنظرن....

 ه) میپرستیم . ..نعبدُ.......

5- پاسخ را کامل کنید . (2نمره)

الف ) هل انتم ترجعون ؟ نعم . نحن نرجعُ

ب) هل انتِ عفیفة ٌ ؟ نعم . انا عفیفة

6- عبارت زیر را به جمع مذکرغایب مضارع تبدیل نمایید . (1.25نمره)

هذانِ أخَوانِ . هما تعبا من اداء واجبهما . ....هؤلاء اخوة . هم یتعبون من اداء واجبهم.........

موضوع: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، پاسخنامه،
[ سه شنبه 16 آبان 1391 ] [ ساعت 15 و 52 دقیقه و 10 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه امتحان نهایی سال سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک و تجربی خرداد 91

پاسخ نامه امتحان نهایی سال سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک و تجربی  خرداد 91

1- امام ناراحت شد هنگامی که سواران از اسب هایشان برای گرامی داشتش پیاده شدند .

ب) اکتشافات جدید ثابت کرده که رنگ آبی آخرین رنگی است که پنهان میشود .

ج) اشکهای شادی بر چهره خنساء ظاهرشد وآیات قرآن را زمزمه میکرد

د) زنگ زده شد ، هنگامی که معلم مرا صداکردقلبم به شدت شروع به تپیدن کرد.

ه) خفاش گوشهایش را درهنگاک پرواز به کار میگیرد و مکان اشیاء را درک میکند.

و) اسم ها و عنوانها هیچ ارزشی ندارند تا وقتی که با عمل همراه نباشد.

.........................

2- الف) تعجب. شگفتی    / ب) أشفق       / ج) الیأس  / د) تغیّرَ

................................

3- الف  ) بالمجاهدین فی سبیل الله

ب) کانت اروبا تدخل علماء فی زمرة المارقین عن الدین

ج) لتکریم الشهداء

د) فاعل و مرفوع               ه) ازدین برگشتگان

..............................

4- الف)اظهار میکند             ب) عادت کردیم

ج) درکمین                             د) پیری

.....................

5- کان الشهداء أصدق الناس قولاً

....................................................

6- الف)2           / ب) 1                 / ج) 3

.........................................................

7- الف ) اجازه نخواهد داد >> اجازه نمیدهد  / رسیدن >>> به دست آوردن

ب) نشست >>> ایستاد    / حاکم >>> داور

ج) امشب >>‌آن شب    / روزی >>>‌روزهایی

د) ناراحتی >>>‌شکست    / خوشحال نمیشوم >>‌خوشحال نشدم (چون فعل مضارع مجزوم معنای ماضی منفی میدهد)

................................................

8- البخیلُ      /  عیشَ      / الفقراءِ

بخیل چون مبتدا است و مبتدا هم مرفوع است

عیش مفعول مطلق از نوع خود فعل و منصوب

الفقراء مضاف الیه و مجرور

.........................................................

9- تمیز : حسدا    /  مفعول فیه : عند   / مفعول مطلق : سبحان  /    

 معطوف : الاهلون   / الحال : مسرورین   / صاحب حال : الاولاد       / 

المنادی : الله    / نوع منادی : علم     / فعل مضاعف : سدّ 

..................................................

10- النبیُّ                /  2- الجاهلینَ      / 3- خلقاً      / 4- شاکراتٌ   / 

5- خیرَ            / 6- خاشعینَ       / 7- اجتهاداً 

...........................................................

11- لن یقتربَ    /   احفادَ     / مسلمةٌ

...........................................................

12- 1- لاتقل      / 2- دعَتْ     /  

ب) 1- مثال    / 2-ناقص   

..................................................

13- ابو : اسم کان . مرفوع به واو / اشدّ : خبرکان و منصوب

عبادة : تمیز و منصوب     / الله : مستثنای مفرغ . مفعول و منصوب

فوزاً : مفعول مطلق نوعی

 

الاغنیاء : اسم . جمع مکسر . مذکر . معرفه به ال . مشتق . صفت مشبهه . معرب . ممدود الاخر

یشقون : فعل مضارع . للغائبین . معرب و متعدی . معلوم . ثلاثی مجرد . صحیح . مضاعف

علی : حرف جر . عامل . مبنی برسکون

هم : اسم . ضمیرمتصل مجروری . للغائبین . معرفه و مبنی برسکون

 

                              موفق باشید .

چنان چه نیاز به توضیح بود سوال خود را مطرح فرمایید.

 

موضوع: سوالات امتحان نهایی سوم متوسطه همراه با پاسخ و نمونه سوال ، پاسخنامه،
[ چهارشنبه 22 شهریور 1391 ] [ ساعت 18 و 57 دقیقه و 59 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه امتحان نهایی سال سوم راهنمایی خرداد 91

1- درمانده (مجبور )   / مزدحم

 

2- الف ) سخن چینان / ب ) شیشه ای

 

3- الف ) نعجه    ب) متی

 

4- الف ) هائج  /  ب) هدوء

 

5- تصویراول : الطفلان یلعبان . ج    / تصویردوم : کتبت التلمیذه . ب

 

6- الف ) قطعا همراه سختی آسانی است .

ب) عاقبت کار مارا خیر قرار ده (مارا عاقبت به خیر گردان )

ج) چگونه مثال ها را برایت زدند؟

 

7- انتَ قراتَ

 

8- الف) حامد   / ب) فعیل

 

9- الف) وصل / ب) ذلک  /  ج) تجلسان   / د) انتنّ

 

10- الف) اُنصرْ     / ب) اِلبسنَ

 

11- الف) لاتحفظی  / ب) لاتعبرا   / ج) لاتکذبوا

 

12- الف) البستانُ    / ب) الوالدُ    / ج) نجاة ٌ   / د)القلمَ

 

13- ترک ناصر الحانوت    / تدخل المومنة الجنة

 

14- مبتدا : الثروة   /  جارو مجرور : فی المسجد 

      خبر : وسیع    / فاعل : علی

 

15- الف ) مرض  /  ب) العرش

 

16- 1) الرجل  /  2) العمل   / 3) نعم   / 4) الی الغرفة

 

17- الف ) سجدنا   / ب) غسلتَ

 

18- الف) یصدقون    / ب) تصبران

 

19- هنّ

 

20- الف ) مااخذ    / ب) لاتخرج

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 22 خرداد 1391 ] [ ساعت 15 و 01 دقیقه و 10 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون پایه سوم راهنمایی 2/2/91

پاسخ نامه آزمون عربی پایه سوم راهنمایی  2/2/91

 1-واژه های مشخص شده را ازعربی به فارسی و برعکس ترجمه نمایید . (1نمره) 

    الف ) مادرازتربیت فرزندش خسته نمی شود .  ...لاتتعب  

 ب) لاتقنطوا من رحمة ال..ّه . ازرحمت خدا .....ناامید نشوید .

2- ترجمه کنید :

الف ) پیروزی به سوی مسلمانان بازگشت . (1) .......رجع الانتصارُ الی المسلمین ..

ب) یسکنُ هذاالصیاد قرب القریة . (1) ...این شکارچی نزدیک روستا سکونت میکند

ج) حانت الفرصة الذّهبیّة لابلیس . (0.5) ......فرصت طلایی برای شیطان فرارسید....

د) ازشیطان رانده شده به خدا پناه می برم . (0.75) ......أعذ بالله من الشیطان الرجیم .......

3- غلط های مشخص شده را تصحیح نمایید . (0.5)

الف ) ذلک متمردّون . ......اولئک .                  ب ) نجحوا التلامیذ . ......نجح..

4- فعل را درجمله های زیر به نهی تبدیل کنید . (0.5)

تشربین الماء البارد . .......لاتشربی......             تغضبونَ علی الاصدقاء . .....لاتغضبوا....

5- اعراب (حرکت حرف آخر) هریک از کلمات مشخص شده را باتوجه به نقش آن بگذارید. (1.25 )

الف ) حصَلَ الصیاد علی الصید .             ب ) العاقل  یحفظُ لسانه .          

     ج) انا بحاجة الی عامل امین .     د) زینب   بنت عفیفة .

الصیادُ  .  لعاقلُ  .  بحاجة ٍ .   زینبُ  . بنتٌ

6- نقش های فاعل و مبتدا را درعبارات زیر یافته و درجای مناسب خود بنویسید . (0.5)

الف ) یرزق الرحمان العباد .               ب ) البحر هائج .        

     فاعل : ..الرحمان..     مبتدا: ...البحر...

7- درعبارت زیر خبرونوع آن را مشخص نمایید . (0.5)

هذاالکتاب مفید .           خبر : ....مفید.....     نوع آن : ......اسم ...

8- باتوجه به معنی آیات درجای خالی یکی ازکلمه های داده شده را بنویسید . (2کلمه اضافه است ) (0.5)

                                     (مرض . الحوت . علانیة . یسرا )

الف) فإنّی نسیتُ .....الحوت... ( پس همانا من ماهی را فراموش کردم )

ب) سیجعل ال.ّه  بعد عسر ...یسرا. ( خداوند پس از سختی آسانی قرارخواهدداد )

9- پس ازخواندن متن زیر به سوالات آن پاسخ دهید . (1)

مرض ایوب ع . تلف ماله . فقد اولاده . سرق اللصوص امواله . بعدمدة ، فقال  ابلیس : لافائدة . هو کالجبل . أذهبُ الی زوجته .جاء الفرح و نجح ایوب ع فی الامتحان . نعم العبد إنّه أوابّ .

الف ) الی مَن ذهب ابلیس ؟ .....الی زوجة ایوب                 ب ) ماذاسرقوا ؟ ....اموال ..

ج) متی قال ابلیس : لافائدة ؟ ....بعدمدة...                 د) مَن کالجبل ؟ ...ایوب....

10- فعل نهی را باتوجه به عبارت به شکل صحیح درجای خالی بنویسید . (0.5)

الف ) ایتها المرأتان ! ......لاتذهبا.... الی الحدیقة . (تذهبُ)               

   ب) .....لاتحملن.... کتـُبَکنّ . ( تحملُ)

11- جمله اسمیه زیر را به فعلیه تبدیل نمایید .

 الاولاد یعبرون من الشارع .  ..........یعبرالاولاد من الشارع ...............

 

           

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 2 اردیبهشت 1391 ] [ ساعت 16 و 45 دقیقه و 27 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه تکلیف نوروزی پایه سوم راهنمایی عید 91

پاسخ نامه تکلیف نوروزی پایه سوم راهنمایی عید 91

پاسخ نامه تکلیف نوروزی دانش اموزان پایه سوم راهنمایی

 

-عبارات زیر را به شکل جمله اسمیه ترجمه نمایید با حرکت گذاری دقیق :

       صاحب مغازه فردی (شخصی ) دقیق است .

صاحبُ الحانوتِ شخصٌ لطیفٌ .

    همگی از زندان  فرار کردند .

الجمیعُ هربوا من السجنِ .

    اینها شورشی هستند . (سرکشند) . 

هولاء متمرّدونَ

 

2- عبارات زیر را به شکل جمله فعلیه ترجمه نمایید با حرکت گذاری صحیح :

    کلیدهای زندان در دست دختر پادشاه بود .

کانت مفاتیح السجن فی ید ابنة الملک

   (مردان) باایمان نمازرا شروع کردند .

بدأالمومنون بالصلاة

  دوستانم از کارشان پشیمان خواهند شد . (مونث )

 ستندم صدیقاتی من عملهنّ .

 

3- درجاهای خالی فعل امر مناسب بنویسید .

  یازوجتی ! ..اِرجعی.. قبل الظهر . (رجع )                    

       یا امهات مدینتی ! .اُذکرنَ...... نعمة ا..ّ. (ذکر)

 ..اُکتبوا.. واجباتکم . (کتب)                                       

    ..اِجعَل.. لسانی بذکرک لهجا . (جعل )

 

4-درجاهای خالی فعل نهی مناسب بنویسید .

    یااولادی ! ..لاترحموا....... الظالمینَ . (رحم)                      

     یازوجی ! ..لاتقلق.... (قلق)

   یااخواتی ! ..لاتعبرن... الشارع . (عبر)                              

      یاأمّی! ...لاتتعبی... من الاعمال الیومیة . (تعب)

 

5- ترجمه هریک از فعل های داخل کمانک را درجای خالی وبه شکل صحیح بنویسید .

  نحن ..سننجح... (موفق خواهیم شد )                  .تذهبون... الی الکهف . ( می روید )                  انا و صدیقتی ....نرجع... (برمی گردیم )

  الصالحون  ..شکروا...... ربهم . (شکرکردند )             انا ...مانصرتُ. (یاری نکردم )                    الطالبانِ ..لایقبلان.. (نمی پذیرند)

 .طلبَ.... البؤساء المساعدة . (خواستند)                      

       المومنون و المومنات ...یسجدون... لله . (سجده می کنند )

 

6- درهرعبارت یک غلط وجوددارد . علت غلط بودن را توضیح داده و سپس آن را تصحیح نمایید .

 هؤلاء الاشجار مملوء ة بالفواکه . .هولاء میشود هذه

چون اسم اشاره جمع برای اشیاء استفاده نمیشود .

الفلاحة ٌ تغرسُ شجرة التفاح . ...الفلاحةٌ باید بشود الفلاحةُ

چون اسم نمیتواند هم ال داشته باشد و هم تنوین . واصل در مبتدا این است که با ال بیاید یا معرفه باشد که شما هنوز نخوانده اید انواع معرفه را مگر استثناءات

القائدُ فی خیمةٍ القیادةِ . ..خیمةٍ باید بشود خیمةِ

چون اسمی که مضاف باشد نه (ال) میگیرد و نه تنوین

علیٌ فی المکتبةُ . .المکتبةُ باید بشود المکتبةِ

چون اسم بعد از فی با حرکت کسره می آید نه ضمه

الطالبینَ یقرؤونَ الدروس .الطالبین میشود الطالبون

چون مبتدا باید مرفوع باشد و ما علامت رفع را دراسم جمع مذکر سالم با (ون) نشان میدهیم

تذهبن الی الحدیقة .ایتها الإمرأتانِ ! تذهبن میشود تذهبان

چون ایتها نشانه مخاطب است و امراتان هم مثنای مونث پس فعل باید مثنای مونث مخاطب باشد .

 

7- باتوجه به عبارت (هذاامرصَعبٌ ) کدام عبارت صحیح می باشد . علت غلط بودن یکی از گزینه ها را بیان کنید .

 الف ) هذا : اسم . مفرد . مذکر . منصوب                       ب ) صعب : اسم . مفرد . مذکر . خبر

  ج)  امر : اسم . مفرد . مذکر . خبر    *                           د) صعب : فعل . خبر . محلا مرفوع  

گزینه الف غلط است چون هذا مبتدا است و باید مرفوع باشد نه منصوب

گزینه ب غلط است چون صعب صفت است نه خبر

گزینه د غلط است چون صعب اسم است و صفت و مرفوع

 

8- اگر حمله اسمیه ( الطالب یسمع کلام معلمه ) را به فعلیه جمع مونث تبدیل کنیم کدام گزینه صحیح  است ؟ چرا؟

  الف ) یسمعُ الطلاب کلام معلمهم .                                

    ب ) یسمعُ الطالبان کلام معلمهما .

 ج) تسمعُ الطالبات کلام معلمهنّ .    *                            

      د) الطالبات یسمعن کلام معلمهنّ .

گزینه الف  غلط است چون الطلاب جمع مذکر است .

گزینه ب غلط است چون الطالبان مثنی است .

گزینه د غلط است چون جمله اسمیه است نه فعلیه

 

9- معادل مضارع و مستقبل افعال زیر را با ترجمه بنویسید .

  کلمات :  نهضَ           -    خافوا       -     منحتِ     -        جلستم    -     ضحکنا 

معنی : ...برخاست / ترسیدند / بخشیدی / نشستید / خندیدیم

مضارع : ...ینهض / یخافون / تمنحین / تجلسون / نضحک

معنی : .....برمی خیزد / می ترسند / می بخشی / می نشینید / می خندیم

مستقبل : ..سینهض / سیخافون / ستمنحین / ستجلسون / سنضحک

معنی : ..برخواهدخاست / خواهندترسید / خواهی بخشید / خواهید نشست / خواهیم خندید ...

 

10- وزن کلمات زیر را نوشته و حروف زاید و اصلی هرکدام را مشخص نمایید .

                  ثقلت   .  مشغولونَ   .   مَفاتیح  .    مَکتبة   .    راجعینَ   .   اِستعلام   

وزن : .....فعُلَت / مفعولون / مفاعیل / مفعلة / فاعلین / استفعال

حروف اصلی : ....ثقل / شغل / فتح / کتب / رجع / علم .

حروف زائد: .....ت / موو.ون / م.ا.ی/ م ة / ا.ی .ن / ا.س.ت.ا ..

 

11- باتوجه به پاسخ های داده شده درجاهای خالی عبارات پرسشی مناسب بنویسد .

 .أ (هل) تعلم هذا المعنی ؟ لا . لاأعلمُ هذا المعنی .                     

   ..این الرجال.....؟ الرجال فی الغرفة .

.ماذا وجدتَ فی الشارع.... ؟ وجدتُ المفتاح فی الشارع .     

  .کیف حال المریض.....؟ حالُ المریض جیّد .

.ماذابیدک..؟ بیدی قلمٌ .                             

      متی تخرجون ؟ نخرُجُ فی الساعة الثانیة . 

 

12-  در عبارت های زیر مبتدا ، خبر و نوع آن را  مشخص کرده و حرکت گذاری نمایید .

    الامیرُ وصَلَ الی القریة .                                                          بنتُ محمدٍ جمیلة ٌجدا ً.

 ...الامیر : مبتدا / وصل : خبر ازنوع فعل.                           بنت : مبتدا / جمیلة : خبرازنوع اسم

 فی البحرِ شبکة ٌ .                                                                 مریمُ مشغولة ٌلأداء الصلاة .

 .شبکة : مبتدا / فی البحر : خبرازنوع حرف و اسم..              مریم : مبتدا / مشغولة : خبرازنوع اسم

 

13- درهرعبارت کدام گزینه جای خالی را پر می کند . با ذکر علت غلط بودن سه گزینه دیگر

  إنّ ..الوالدینِ..... سیرجعانِ غداً . (الوالدَینِ  .  العالمونَ  . العالمینَ . العالمتَینِ )

العالمون و العالمینَ جمع هستند درحالی که یرجعان مثنی است .

العالمتین مونث است و مثنی در حالی که یرجعان مذکر است و مثنی

 نُحّبُ اولاد.نا.. کثیراً . ( ی  .  نحن . نا . انا )

ی و انا هردوضمیارهستند برا ی متکلم وحده درحالی که فعل نحب متکلم مع الغیر می باشد .

نحن ضمیر منفصل است و ما در اینجا به ضمیر متصل نیاز داریم .

للمخاطبات من فعل یسأل : تسألن.... ( سألتنّ   . یسألن  .  تسألن  . سألن )

    سالن و سالتن هردوماضی هستند درحالی که یسال مضارع است و مخاطبات آن هم باید مضارع باشد .

  یسالن للغابات است نه للمخاطبات

 

14- از کلمه ( قتل ) صفت مطلق و صفت مفعولی بسازید .

 صفت مطلق : ....قتیل......                              صفت مفعولی : ..مقتول.

 

موضوع: پاسخنامه،
[ سه شنبه 15 فروردین 1391 ] [ ساعت 17 و 24 دقیقه و 14 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی عربی پایه سوم راهنمایی . درس 6و7 تاریخ 17/12/90

پاسخ نامه آزمون هفتگی عربی پایه سوم راهنمایی . درس 6و7 تاریخ 17/12/90

1-ترجمه کنید :

یحصدُ الزارعونَ الفواکه بعد شهورٍ .

...کشاورزان میوه ها را بعد از ماه ها برداشت می کنند . (1نمره)

 

الشّمس علی وشک الطلوع . اِنهضوا من النوم

...خورشید در شرف(نزدیک به) طلوع کردن است . از خواب برخیزید....( 1نمره)

 

مریم برای کمک به پدرش رفت . (جمله اسمیه ) .............. (1.25نمره)

مریمُ ذهبت لمساعدة والدها

 

2- درجای خالی فعل نهی مناسب قراردهید. (1.5نمره)

 

ایتها المسلمات ! .....لاتعملنَ...... الباطل . (تعمَلُ )

 

ایها الناس ! ...لاتشعروا... بالضعف عندمواجهة المشاکل . (تشعُرُ)

 

یاأمّی ! ....لاتقنطی..... من رحمة ا..ّ. . (تقنُطُ )

 

3- جمله فعلیه زیر را به اسمیه تبدیل نمایید . (1نمره)

تعبُرُ الاخوات من الشارع . ........الاخوات یعبرن من الشارع ............

 

4- درعبارات زیر مبتدا و خبر و نوع خبر را مشخص نمایید . (1.5نمره)

السمکة العظیمة فی شبکة الصیاد .  مبتدا : السمکه    خبر : فی شبکة (حرف واسم )

 

البحر فی هذه الایام هائج . مبتدا: البحر           خبر : هائج (اسم)

...

 

5- اعراب (حرکت) مبتدا و خبر را به شکل صحیح و کاملاً واضح بگذارید . (1نمره)

بنتـه جالسة . السارق فی الغرفة .

بنتُ  / جالسةٌ  .  السارقُ / فی الغرفةِ

 

6- جمع عبارت (انتَ مضطرٌّ ) را بنویسید . (1نمره) ...انتم مضطرونَ......

 

7- درهرعبارت کدام گزینه جای خالی را پر میکند؟ (0.75نمره)

.....انتن.. تجلسنَ . ( کنّ - ایها الطالبونَ - انتنّ )

 

هذه ........محفظةٌ..... (محفظةِ - محفظة ٌ - محفظة ً )

 

جمیعُ.... اهل القریة ذهبوا لزیارة الصیاد . (جمیعِ جمیعٌ - جمیعُ )

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 17 اسفند 1390 ] [ ساعت 15 و 24 دقیقه و 49 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی تستی تشریحی پایه سوم راهنمایی بهمن ماه 90

پاسخ نامه آزمون هفتگی تستی تشریحی پایه سوم راهنمایی بهمن ماه 90 .

شش درس

1-      ترجمه کنید :

سرزمین سبا سپاهی بزرگ و نیرومند دارد . .

ج- لمملکة سبا جیش عظیم و قوی

موسی به سوی قومش بازخواهدگشت . ..

ج- سیرجع موسی الی قومه

کیفم را پرازکتاب کردم . گویا (مثل اینکه) آن سنگین شده است .

ج- ملأتُ محفظتی بالکتب . کأنّها قد ثقلت

گوسفند چرانی برای دختربچه سخت بود .بنابراین شروع به گریه کردن کرد .

ج- کان سرح الاغنام صعب للطفلة . إذن بدأت بالبکاء


2-      کدام ترجمه صحیح است؟

2-1  هل تطلبُ الرّجلَ الذّهاب الی البحر للصید؟

آیا میخواهی مرد، رفتن به دریا را برای ماهیگیری ؟

آیا میخواهد از مرد رفتن به دریا را برای ماهیگیری ؟*

 

2-2               ضرَبَت الرّجل الطفلة َ .

مرد کودک را زد .                            کودک مرد را زد .*

 

2-3               عزیزتی ! لاتقربینَ من البئر .

عزیزم ! نزدیک چاه نمیشوی . *                  عزیزم ! نزدیک چاه نشو .

 

3-      کدام گزینه جمع مؤنث مخاطب عبارت ( صدیقی ما منحَ هدیة لولادتی )می باشد ؟

صدیقتی ! مامنحتِ هدیة لولادتی .        صدیقتی ما منحَت هدیة لولادتی .

صدیقاتی ! مامنحتنّ هدیة لولادتی .*        صدیقاتی مامنحن هدیة لولادتی .

 

4-      درکدام گزینه فعل به شکل صحیح به کار رفته است؟  

الاولاد تلعبون فی الحدیقة .                   البنات تلعبن فی الحدیقة .

البنات یلعبن فی الحدیقة.  *                    یلعبون الاولاد فی الحدیقة .

 

5-      اسم اشاره در کدام گزینه به شکل صحیح به کار رفته است ؟

هؤلاء اشیاء کثیرة .                       تلک الاشجار فی الحدیقة .*

ذلک امتّکم امة واحدة .                  اولئک المؤمنان فی المسجد .

 

6-      ترجمه کدام فعل صحیح می باشد؟  

سترجعُ : بازخواهدگشت .   *          لاترجعین : بازنگرد          

      اِرجع : بازمی گردم .                اَرجعُ : بازگرد .

 

7-      کدام گزینه عبارت ( .............. لا تکتبان علی اللوح ) را کامل نمی کند ؟

الطالبان ِ                 ایها الطالبان ِ          

    ایتها الطالبتان ِ                    الطالبتان ِ

 

8-      جواب سوال ، یک شخص است . کلمه پرسشیم چی است؟

ما                   مَن  *               أین                 هل

 

9-      مستقبل فعل (ترکتما) کدام گزینه می باشد ؟

سیترکان                   ستترکان *             سترکتما              ستترکون

 

10-   مؤنث عبارت (ایها الأخَوان ! لاتیأسا فی الحیاة ) کدام گزینه می باشد؟

ایتها الاخوات ! لاتیأسن فی الحیاة .               

  ایتها الاختان ! لا تیأسا فی الحیاة .*

الاخوات لا ییأسن فی الحیاة .                    

     ایتها الاختان ! لا تیإسان فی الحیاة .

1-      درکدام گزینه فعل ، ماضی می باشد ؟

اَسلَموا *             اَخرُجُ               اِفتَح                    اُکتُب

 

2-      کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت ( دیروز به مدرسه نرفتند) می باشد ؟

ماذهبتم الی المدرسة مساء .           ماذهبتم الی المدرسة أمس .

ماذهبوا الی المدرسة مساء .            ما ذهبوا الی المدرسة أمس .*

 

3-      ترجمه صحیح عبارت ( کیفم پر از کتاب شده است ) کدام گزینه می باشد ؟

ملأت محفظتی الکتب .                 محفظتی مملوءة من الکتب .*

ملأت ُ محفظتی بالکتب .                الکتب ملأت محفظتی .

 

4-      مثنی مذکر غایب مضارع درعبارت ( ایتها النساء ! لماذا حزنتنّ من رجوع اولادکنّ ؟ )

کدام گزینه می باشد؟

ایها الرجلان ! لماذا تحزنان من رجوع اولادکما؟        

  لماذا الرجلان حزنا من رجوع اولادهما ؟

ایها الرجلان ! لماذا حزنتما من رجوع اولادکما؟         

  لماذا الرجلان یحزنان من رجوع اولادهما؟*

 

5-      ترجمه کلمات ( عبور می کنم . عبور نمی کنی . عبورکن . عبورنکن )

درکدام گزینه به ترتیب آمده است؟

اُعبُر . لا تعبُرین . لا تعبری . اَعبُرُ                   اَعبُرُ . لاتعبُر . لا تعبُری . اُعبُر

اَعبُرُ . لاتعبُری . لاتعبُرین . اُعبُر                     اَعبُرُ . لاتعبُر . اُعبُر . لاتعبُری*

 

6-      باتوجه به پاسخ ، کدام جمله پرسشی صحیح می باشد؟

أین الاسماک ؟ الشبکة                     متی خرجت ؟ المکتبة

لماذا وقفتما ؟ نعم . وقفنا                کیف حالک ؟ جیّدٌ جداً .*

 

7-      کدام گزینه مناسب جای خالی عبارت ( فإنّ ................ یحبّون ربّهم )

می باشد؟

الصادقینَ *             الصادقین ِ             الصادقان ِ             الصادقات

 

8-      جمله ( ایها الطالب ! اُقرُب ) را به نهی جمع مذکر تبدیل نمایید .

ج : ایها الطالبون ! لاتقربوا

 

9-      فعل های زیررا ترجمه نمایید .

حصَدوا : ..برداشت کردند (دروکردند....              

  می پذیرم : ....اقبلُ.....        


   اَغرَسُ : ......می کارم ......

فرحتُ : ...خوشحال شدم....                 برخیزید : ....إنهضوا..         

   نیامیزید : ...لاتلبِسوا......

تغسلون : ..می شویید....                   

لایسمعنَ : .....نمی شنوند...                  

 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 22 بهمن 1390 ] [ ساعت 19 و 14 دقیقه و 33 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون درس 8پایه اول راهنمایی بهمن ماه 90

پاسخ نامه آزمون درس 8پایه اول راهنمایی بهمن ماه 90

 

1-عبارت (  هذا عالمٌ  ) را به مثنی تبدیل نمایید .  .....هذانِ عالمان ِ.

2-  عبارت زیر را به موارد خواسته شده تغییر دهید :

                                 تسقط ُ هذه الإمرأة علی الأرض .

                (مثنی ) : ..تسقط هاتان ِ الامراتان ِ علی الارض ........

              ( مذکر مفرد ): .... یسقطُ هذا الرجل علی الارض..............

3- ترجمه کنید :

    دوکارگر کجا هستند؟  .....أین العاملان ِ ؟ ............

  پزشک  دوگل زیبا را برمیدارد (حمل میکند) . .....یحملُ الطبیب الوردتان الجمیلتان ....

 هذه الشجرة مفیدة لبناء مسجد جدید .  .این درخت برای ساختن مسجدی نو سودمند است ......

 انتَ صغیر و انت ِ کبیرة . ...تو کوچک  و تو (مونث ) بزرگی .................

4- عبارت (انا طالبة ) را به مثنی تبدیل نمایید .  ....نحن طالبتان ِ .......


موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 19 بهمن 1390 ] [ ساعت 16 و 49 دقیقه و 06 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون نوبت اول پایه سوم راهنمایی دی ماه 90

پاسخ نامه آزمون نوبت اول پایه سوم راهنمایی دی ماه 90            21/10/90 

1- نحو : به سوی         باکیة : گریان

2- سرباز     /  الاعشاب

3- الف

4- الف ) کم  /   ب) مشغولون

5- الف) ترس قلب های مردم را پر میکند .

ب) فرمانده سپاه دستور به عقب نشینی داد .

ج) پروردگارا ! سینه ام را برایم بگشای (فراخ کن)

د) جمعنا الفواکه

6- صفت مطلق : امیر     / صفت مفعولی : مأمور

7- ضُعفاء . / ا . ء              

مفاعیل  / ف. ت  ح   / م . ا . ی

8- الف ) متی   /  ب) مَن

9- اِجلسا     / اُعبدوا

10- الف) ترجعین        / ب) بحثتَ       / ج) یسمعن    / د) رکبتا

11- ماشربتِ   / لا أسألُ

12- الف ) اِجعل            / ب ) اُترکنَ

13- ملِک   / لهج  / یرید

14- گزینه د

15- الف) اولئک    / ب ) یدخلون

16- الف) عزیزات          / ب) هنا

17- الف ) دیگران          /  ب ) العرش

18- الف ) فی بستان کبیر

 ب ) الرحم علی البؤساء

ج ) کریم

د) الاشجار الکبیرة المثمرة

 

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 21 دی 1390 ] [ ساعت 09 و 47 دقیقه و 59 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال برای ارزیابی خودتان در شب امتحان (پایه اول متوسطه)

1- المفردات :

القسط :              آلاء:                شیک :                 بیم دهنده :

عدل                   نعمت ها            أنیق                    نذیر

2- اکتب ما طُلِب منک :

مضاد رخیص :    باهظ                    جمع شهر :      أشهر       

مرادف معصیة :     ذنب                     جشن بالعربیة : الحفلة

 

3- للترجمة :

الف ) شعَرَ البائع بالحرّ وبدأ بترّوحِ نفسه .

فروشنده احساس گرما کرد و شروع به باد زدن(خنک کردن) خودش کرد

ب) قیمة الانسان بعقله و لسانه .

ارزش انسان به عقل و زبانش است .

ج ) لایستسلمُ الاحرار للظلم .

انسان های ازاده در برابرظلم تسلیم نمیشوند

د) ماانهزَمَ الوحوش من صعوبة الحیاة .

حیوانات وحشی از سختی زندگی فرار نکردند .

و) اَنقلِبُ الی اهلی مسروراً .

خوشحال به سوی خانواده ام برگشتم (رفتم)

ه) اللهمّ ! مددتُ یدی و نصبتُ وجهی فقوِّ علی خدمتک جوارحی .

پروردگارا! دستم را به سویت دراز کردم و رویم را به سوی تو گرداندم پس اعضای بدنم را توانمند کن

ی) یُفلِحُ المعرضونَ عن الغو .

روی گردانندگان از کار بیهوده رستگار میشوند .

 

4- للتعریب :

الف ) شوروامیال جوانی دارم .  لی رغبات الشباب

ب) بیشتر از این نمیتوانم .    لاأقدرُ اکثر من هذا .

ج) آیا با این خوبی و زیبایی  قانع نمیشوی؟  ألا تقتنعین بهذا الحسن و الجمال ؟

5- عیّن  الترجمة صحیحة ؟

الف ) تتفاخرنَ بقتل الحیوانات .

 به کشتن حیوانات افتخار میکنند .

 به کشتن حیوانات افتخار می کنید . *

ب) تعلّمَ  حسنُ الاستماع .

 خوب گوش کردن را آموخت . *

خوب گوش کردن را بیاموز.

ج) تو را دربهترین شکل آفرید .

خلقتَ فی أحسن التقویم .

خلقَکَ فی أحسن التقویم . *

د) خداوند به او فرزندی شایسته روزی داد .

رزقَهُ الله ولداً صالحاً . *

رزقَه الله والداً صالحاً .

 

6- اکمل الفراغ بالفعل المناسب .

الف ) اویس ............ عن الحبیب. ( دافَعَ )  دافعَ

ب) اللهمّ ! ............. قلوبنا بنورالایمان والیقین . ( فعل الامر من نوّرَ )    نوِّر

ج) یابنیّ ! لقد ............. ( أخطأَ)  أخطأتَ

د) الثعلبُ ............. مساعدة الآخرین . ( انتظرَ ــــِـــ )  ینتظرُ

و) ............ المراسم بعداجراء المسرحیة . (بدأ)    بدأت

ه) التلمیذانِ .............. بالدراسة . (یشتغلُ )     یشتغلان

 

7- اکمل الفراغ

 اسم الفاعل من اعتذَرَ  اسم المفعول من ملأ  اسم التفضیل من صغیرة  اسم المبالغة من علم
 معتذِر  مملوء  صغری  علّام

8- عیبن المشتق فی العبارات ثمّ اکتب نوعه .

مَن هو أحقّ منک بالحکم ؟    أحقّ ( اسم تفضیل)

هو کافرٌ بدین المرسَلین .        کافر(اسم فاعل)  / المرسلین ( اسم مفعول)

یا أیّها المدّثِّر ! قم فانذر.      المدثر(اسم فاعل)

 

9- للتحلیل الصرفی و الاعراب ( کلماتالتی اشیر الیها بالخط )

إنتخِب یا عزیزی ! لاتَفکِّر فی الثمن

انتخب : فعل امر . للمخاطب . متعدی. ثلاثی مزید من باب افتعال . مبنی علی السکون /فاعله انتَ

ی: اسم (ضمیر متصل) . للمتکلم وحده  . مبنی .  / مضاف الیه و مجرور محلا

لاتفکّر:  فعل نهی . للمخاطب . متعدی . ثلاثس مزید من باب تفعیل . /فعل و فاعله انتَ

الثمن : اسم . مفرد . مذکر . جامد . معرب . / مجرور به حرف جر

10- شکّل الکلمات التی اشیر الیها

هل تعرفین بائع الصُحُف ؟ نعم . هو تلمیذ فی مدرستنا .

بائعَ / الصحفِ تلمیذٌ / مدرسةِ

 

11- اکمل الفراغ بالضمیر المناسب

.......... وقع علی الارض شهیدا .               هو

......... تدافعون .                انتم

........... سافَروا الی مکان قریب .             هم  

العجوز ............ لا تسمَحُ .          هی

بعد ساعات ........... فی خدمة حبیبی .            أنا

                                                          موفق باشید .

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 7 دی 1390 ] [ ساعت 17 و 16 دقیقه و 13 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال برای ارزیابی خودتان ( پایه دوم دبیرستان رشته ریاضی . تجربی )

1- ترجم العبارات الی الفارسیة . 

الف ) المؤمن هو الذی بشاشة الوجه دائماً .

              مومن کسی است که همیشه گشاده رو است

ب) اللهمّ ألهمنی طاعتک و جنّبنی معصیتک .

 پروردگارا اطاعت کردنت را در دلم بینداز و معصیت و گناه کردن در برابرت را از من دور کن .

ج ) سَجَرت أمّ الاطفال الیتامی التنور .

 مادرکودکان یتیم تنور را روشن کرد

د) الرأی لایتحّققُ بالکلام فقط بل المهم هو العمل و التنفیذ .

  فکر و اندیشه با سخن تنها تحقق پیدا نمیکند بلکه مهم عمل کردن و اجرا کردن است  

و) ماعرفَ المساکین الامام السجاد ع الّا بعد وفاته .

 فقیران امام سجاد را بعد وفاتش شناختند . (................ نشناختند........ مگر بعد وفاتش )

ه ) انفصلَت اجزاء المادة الاولی للعالَم بعد انفجارشدید.

 اجزای ماده اولیه جهان بع از انفجار شدیدی جدا شدند .

ی) أخبرتُ الناسَ عن سرٍغامضٍ من خلال کلمات وجیزة

  خبر راز پیچیده ای را در بین سخنان مختصر و مفیدم به مردم دادم . ( در میان سخنان مختصرمفیدم مردم را از راز پیچیده ای با خبر کردم . )

2- للتعریب :

الف ) ماه را در آسمان ها نوری قرارداد.

جعل القمر فی السماوات نوراً

ب) قطره های آب سوراخی را در تخته سنگ ایجاد کرد .

أحدثت قطرات الماء ثقباً فی الصخرة .

ج) آیا آرزوهایت را در دنیا کم نمیکنی ؟

 ألا تُقصِّرُ آمالک فی الدنیا؟  

د) تشنگی شدیدش او را در این هوای گرم می کشد .

 یقتله عطشه الشدید فی هذا الجو الحار

و) بعد از تلاش بسیار چاهی را یافتم و درختان بلندی را دیدم .

بعد محاول کثیرة وجدتُ بئراً و رأیتُ اشجاراً باسقة .  

 

3- عیبن الصحیح فی الترجمة .

3-1 - لکنّها تغرّد و لاتعمل عملاً .

  الف ) ولی تو آواز میخوانی و کاری انجام نمیدهی .

  ب) ولی او آواز میخواند و کاری انجام نمیدهد . *

3-2- إرفَض ما یعرضُه الغرب من التحلّل و الفساد .

 الف ) رد کن آنچه را که غرب عرضه میکند از بی بندوباری و فساد. *

 ب) رد میکنم آنچه را غرب عرضه میکند از بی بند وباری و فساد .

3-3- قلتُ لرفیقی : لا... لاتقتُل هذا الظبی .

 الف ) به دوستم گفتم : نه . این آهورا نمیکشم .

ب) به دوستم گفتم : نه . این اهو را نکش . *

3-4- خداوند رحمان به رحم کنندگان رحم میکند .

الف ) یرحمُ الراحمون الرحمان .

ب ) الراحمون یرحمهم الرحمان . *

3-5- دنبال کتابی بگرد که تو را در فهم نصوص یاری کند .

 الف ) فتَّش عن الکتاب حتی یساعدک فی فهم النصوص .

 ب) فتِّش عن کتاب یساعدک فی فهم النصوص . *

3-6- پس بین برادرانتان صلح برقرار کنید .

  الف ) فأصلِحوا بین أخویکم . *

 ب ) فأصلَحوا بین أخویکم .

 

4- المفردات 

أمانی :   آرزوها         ضجیج  :  سروصدا

                  رقبة :   گردن                   ذنَب:دم

 

5- اکمل الفراغ بالشکل الصحیح من الکلمات .

 الف ) لغة المسلمین .............. هی اللغة العربیة . ( المشترک )

المشترکة

ب) الحسن و الحسین ............. شباب اهل الجنة . ( سیّد )

سیدا

ج ) .................... أنفسَهم فی الدنیا . ( حاسَبَ )

 حاسَبوا

د) أبی و أمّی هما ............ ( عجوز )

عجوزان

 

6- اکمل الفراغ بالکلمة المناسبة .

الف) الرجل .............. المحاصیلَ . ( أشعلَ . إشتعلَ )

أشعل

ب ) هذا جزاء من نسِیَ ................. ( المحرومون . المحرومین . )

المحرومین

ج) .............. هؤلاء الناس لأنّنی اُصیدُ لهم . ( یُکرمنی . یُکرموننی )

یکرمنی

د) کلّکم ........... و کلّکم مسؤول ٌ . ( راعٌ . راعٍ )

راعٍ

 

7- صحّح الاخطاء . ( فی کل عبارة خطأ)

الف ) لبیت بابان فی رأی نوح ع . یدخلُ المرء من احدهم و یخرج من الاخر.

احدهما

ب) شرب منه کلب العطشان .

الکلب

ج ) فالذین صادق الاخیار فهو منهم .

الذی

د) اِحتَرِم المعلماتَ .

المعلماتِ

 

8- عیّن المضاف الیه و الصفة فی العبارة :

  وصلَ رجلٌ بدویٌ فی طریق سفرِه الی القریة و رأی کلباً یلهثُ من العطش .

صفت : بدوی / یلهث                      مضاف الیه : سفر / ه

 

9- شکّل ما اُشیر الیه بخط.

 الافضلُ لنا مواحهة  حقائق الحیاة .

مواجهةُ / الحیاةِ 

زیّنا السماء الدنیا بمصابیح .

مصابیحَ

فیه بعض الاشارات العلمیة

بعضُ

 

10- أعرب ما اشیر الیه بخط.

 نحن نستفید من هذا المثل .

هذا : مجرور به حرف جرو محلا مجرور

جولة الباطل ساعةٌ و جولة الحقّ الی قیام الساعة .

ساعة : خبرو مرفوع / الحق : مضاف الیه و مجرور

العلم و الدین جناحان للانسان .

جناحان : خبر و مرفوع به اعراب فرعی

إنّی أحبّ إخوانی المجّدین .

إخوان : مفعول و تقدیرا منصوب

 

11- للتحلیل الصرفی

کلمة «سراج» تُعبّرُ عن شیء ذی نور .

تعبّر : فعل . مضارع . للغائبة . ثلاثی مزید من باب تفعیل . معرب . متعدی .

عن : حرف جر . مبنی علی السکون .

ذی : اسم . مفرد . مذکر . معرب . جامد . متصرف . منصرف .

موضوع: پاسخنامه،
[ سه شنبه 6 دی 1390 ] [ ساعت 14 و 19 دقیقه و 24 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه سوم راهنمایی 2/9/90

پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه سوم راهنمایی  2/9/90

1-ترجمه عبارات از عربی به فارسی :

 

کان َ طفلٌ جائعٌ  فی الکوخ و آثار الدّموع علی عینه . (1.5 )

ج: کودکی گرسنه در کلبه بود درحالی که نشانه های اشک ها روی چشمانش بود .

أیّها القائد ! أینَ مقرّ الجیش ؟ (1.25)

ج : ای فرمانده ! قرارگاه (پایگاه) سپاه کجاست؟

تُحبّ الراعیة سَر̊حَ الاغنام . (1)

ج: چوپان گوسفند چرانی (چراندن گوسفندان) را دوست می  دارد .

طلبَ سلیمان مِن الملأ عرش الملکة . (1)

ج: سلیمان تخت حکومتی ملکه را از بزرگان خواست .

قالَ المعلم : معنویاتُ الطلّاب ضعیفة فی الامتحان . (0.75)

ج: معلم گفت : روجیه دانش آموزان در امتحان ضعیف است .

 

2- ترجمه عبارات به عربی :

من مدرسه را رها نکردم . (0.75)           

ج : أنا ماترکتُ المدرسة .

چه وقت از خانه خارج می شوی؟ (مؤنث ) (1)

ج: متی تخرجین من البیت ؟

سرباز دروقت معین برنمی گردد . (1.25)

ج: الجندی لایرجعُ فی الوقت المحدد

 

3- درجای خالی فعل مناسب قرار دهید . (2)

إخوانکم  ................  القصر . (دخلَ )             ج: دخلوا

برای اینکه شما فعل را برای إخوان به کار برده اید و می انست بگوید برادران من یا برادران او و..     

      أیّها لسادة ! لماذا ................ خدَمکم ؟ (یقتلُ )          ج: تقتلون

هی ........... النعجة بین الاعشاب .  (وجدَ )             ج: وجدت

     هنّ .......... معاً . (یلعبُ )               ج : یلعبن

درمورد این سوال قبلا هم توضیح داده شده که اگر فعل را به شکل ریشه ماضی اوردند شما فعل ماضی می نویسید و اگر به شکل مضارع بود یا ماضی ولی با حرکتی که بر روی خط کسر مشخص شده شما فعل را به صورت مضارع میاورید

 

4- درجای خالی کلمه پرسشی مناسب بنویسید . (2)

............ فی الغرفة ؟ اشیاء کثیرة .        ج: ما                     

   ............. رأیتَ ؟ رأیتُ رجلاً .             ج: من

.......... شربتِ الماء ؟ بالکأس                         ج: بماذا         

    .............. انتم أقویاء ؟ نعم .                  ج: هل (أ)

 

5- وزن و حروف زائد کلمات زیر را بنویسید . (2)

 مُقاتل  »»»» وزن : ..مُفاعل       حروف زائد : ..م / ا

أصدَقُ »»»» وزن :.أفعَلُ          حروف زائد : ..أ  

6- موارد خواسته شده را درجای خالی قرار دهید . (2.5)

انتِ ..................... الرسالة . (مستقبل از کتبَ )           ج: ستکتبین (سوف تکتبین )    

     نحن ................ صوتاً . (ماضی منفی از سَمِعَ )          چ: ماسمعنا

مفرد کلمه أعشاب : ...................                       ج: عُشب

          المؤمن ............. زکاة علمه . ( ترجمه فعل می پردازد )           ج: یدفعُ 

............... النساء محترمات . (اسم اشاره دور )                 ج: اولئک

 

7- از کلمه (فقد) ، صفت مفعولی و مطلق بسازید . (1)

     

          صفت مفعولی : ...مفقود                   صفت مطلق : ..فقید  

 

8- درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید . (2)

  ............ مسرورة من نجاحکِ .           ج: انتِ

            هذه البنت ، .............. أخت محمد .               ج: هی

 ............ هجموا علی العدو .                  ج: هم

          ............ أمرتم الی المعروف .           ج: انتم 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 2 آذر 1390 ] [ ساعت 13 و 54 دقیقه و 25 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون پایه اول راهنمایی درس 1 و2و 3

پاسخ نامه آزمون پایه اول راهنمایی درس 1 و2و 3

- ترجمه عبارات :

 این سقف خانه است .              ج : هذا سقف البیت .

زنبور روی گل است .                 ج : النحلة علی الوردة .

فی السیارة رجلٌ .                    ج: مردی درماشین است .

آیا پادشاه در کشتی است ؟           ج : هل الملک فی السفینة ؟

2- آوردن اسم اشاره مناسب :

  .......... أمّی .       ج : هذه                          ............ أمتّکم .       ج:هذه      

   ......... قلمُ مریم .      ج : هذا                  ........... محفظة ُ محمود .      ج : هذه

3- آوردن عبارت پرسشی با توجه به پاسخ ها :

    .................... ؟ بیت ٌ جمیلٌ .             ج : ماهذا؟     

     .............................. ؟ نعم . هذه نملة ٌ صغیرة ٌ .            ج : هل هذه نملةٌ صغیرةٌ ؟

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 25 آبان 1390 ] [ ساعت 20 و 30 دقیقه و 36 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون درس 1و2پایه سوم راهنمایی کلاس 4/3

پاسخ نامه آزمون درس 1و2پایه سوم راهنمایی کلاس 4/3

-  ترجمه عبارات :      

اینها مردانی نیرومندند .       ج : هؤلاء رجالٌ اقویاءُ

کان الجندی ثقیل السمع .             ج : سرباز سنگین گوش (کم شنوا ) بود .

لسلیمان جیش عظیم .              ج : سلیمان سپاه بزرگی دارد .

بعد الهجوم علی قوّاتنا بدأ العدو بالانسحاب .        

  ج : بعدازحمله برنیروهای ما دشمن شروع به عقب نشینی کرد .

2-  نوشتن فعل مناسب :

اخوات مریم ............ فی البیت . (یعمل )                 ج : یعملن

  هل انتنّ .............. صوت الطائرة . (سمع )             ج : سمعتنّ

أنا و أبی .......... من نجاحک . (فرح)                        ج : فرحنا

       انتِ ............... کرامة الانسان . (یعلم )            ج : تعملین

3- پیدا کردن وزن و حروف اصلی کلمات زیربه ترتیب خواسته شده :

  مَجامع : ............... / ................                  مَفاعل / ج . م . ع

   أوامر : ............... / ................                  فواعل / أ. م .ر

4-  از حروف (ع.ش.ق) صفت فاعلی و مفعولی بسازید .

 صفت فاعلی :            عاشق                              صفت مفعولی :    معشوق

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 25 آبان 1390 ] [ ساعت 20 و 23 دقیقه و 19 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون درس 1و2کلاس 2/3 پایه سوم راهنمایی

پاسخ نامه آزمون درس 1و2کلاس 2/3 پایه سوم راهنمایی

1-ترجمه عبارات :

  بدأ جیش سلیمان باالانسحاب .      ج: سپاه سلیمان شروع به عقب نشینی کرد .

 صدیقی کان ثقیل السمع .               ج: دوستم سنگین گوش بود (کم شنوا) بود .

حصَلَ الجندی علی هذه المعلومات السریة .     

  ج: سرباز به این اطلاعات محرمانه دسترسی یافت .

به  پایگاه فرماندهی رسیدم .           ج: وصلتُ الی مقرّ القیادة

2- قراردادن افعال به شکل صحیح درجای خالی :

 انتم ............. من اعمالکم . (ندِمَ )                  ج: ندمتم      

 السادة  ................ کلام السیدات . (یسمعُ)        ج : یسمعون

أنا و أنتِ ............. الی الحدیقة غداً . (یذهبُ)          ج: نذهبُ   

     هذانِ ............. کتباً . (کتبَ)              ج: کتبا

3-  پیداکردن وزن و حروف اصلی کلمات زیر به ترتیب خواسته شده:

   مُخابرات : ................./ ..................        ج " مفاعلات / خ.  ب . ر

         متفکّر : ................ / ..................         ج : متفعّل / ف . ک . ر

4- بردن کلمات زیر به وزن های خواسته شده :

    بدّ (به وزن استفعال ) : ...................      ج : استبداد

          جمع (به وزن افتعال ): .......................          ج : اجتماع

5- از کلمه ( غرب ) صفت مطلق بسازید : .......................       ج : غریب

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 25 آبان 1390 ] [ ساعت 20 و 12 دقیقه و 59 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون عربی پایه سوم راهنمایی درس 1و2کلاس 3/3

پاسخ نامه آزمون عربی پایه سوم راهنمایی درس 1و2کلاس 3/3

- ترجمه عبارات :

لاخوفَ علی الأمراء .            ج : فرماندهان هیچ ترسی ندارند .

نحن بحاجة الی جیش ٍ عظیم ٍ .              ج: ما به سپاهی بزرگ نیازداریم .

فرمانده ما بسیار نیرومند است .               ج: قائدنا قوی ٌّ جداً .

بدأ العدو بالانسحاب .                                ج: دشمن شروع به عقب نشینی کرد .

2- قراردادن فعل به شکل صحیح درجای خالی :

  هم ................. تحت ظلّ الاشجار . (جلسَ )                          ج: جلسوا

    سادة مملکتی   ................... الی البیت مساء . (یرجعُ)          ج : یرجعون

  اختی  ................ من النوم  فی الساعة السادسة . (نهضَ )         ج: نهضت

      انتِ .................... کتباً مفیدة ً . (یقرأ )                                   : تقرئین

3- نوشتن وزن و حروف اصلی کلمات داده شده به ترتیب خواسته شده:

  أخبار : ....................../......................                 ج: أفعال /خ . ب .ر

  مُباحثة : ................... / ....................                   ج: مُفاعلة / ب . ح . ث

4- بردن کلمات به وزن های داده شده :

  قرّ(به وزن استفعال ) : ...........................             ج: استقرار

  صرف  ( به وزن تفعّل) : ..........................              ج: تصرّف

5-  از کلمه  (شهد) موارد خواسته شده را بنویسید .

 صفت فاعلی : .....................                     ج: شاهد

  صفت مطلق : ......................                    ج: شهید

 

برای اوردن فعل های ماضی و مضارع به پاسخ نامه کلاس ۵/۳دقت کنید .

برای کلمه قرّ که به وزن استفعال برده شده است دقت داشته باشید که قبلا گفتیم تشدید یک حرف محسوب می شود و در واقع تکرار حرفی است ک تشدید بر روی آن قرار گرفته است .

موضوع: پاسخنامه،
[ سه شنبه 17 آبان 1390 ] [ ساعت 16 و 15 دقیقه و 18 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]