پاسخ نامه امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی اردیبهشت 1390

پاسخ نامه امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی اردیبهشت 1390

دروس 6/7/8/9/10

باشرمندگی باید بگم که این پاسخ نامه رو وقتی گذاشتم فکر نمیکردم که بچه ها این همه مشکل داشته باشند تو پاسخ ها .

بنابراین پاسخ ها رو به شکل تشریحی کاملشون کردم براتون. خدا کنه که استفاده لازم رو ببرید .

1-       

الف ) شلوغ                      ب) الذهبیة

 

2-       

خوردن / خواب

 

3-      کدام گزینه از نظر مفهوم با بقیه گزینه ها ناهماهنگ است ؟ (0.5نمره)

ذاهب  / چون مابقی کلمات شغل هستند . کشاورز ، کفاش ، کارگر ولی ذاهب به معنی رونده است

الیسر  / چون مابقی کلمات به معنی سختی هستند اما یسر یعنی آسانی .

 

4-       

الف) عن  / جون گفته خدا توبه رو قبول میکنداز بندگانش

ب) ب   / چون معنی کسره داره اینجا یعنی مردم مشغول خریدن هستند

 

5-       

الف) یعمل الرجل بشدة .            ج ) هی تقرأ الکتاب .       

                                                                     

         

 

6-       

الف ) دوستانم لباس هایی نو می پوشند

ب) حق آمد و باطل از بین رفت

ج) دانش آموز احساس خواب آلودگی کرد

د) گویا تور سنگین شده است

 

7-       

الف ) لاتغضبوا   / چون الطلاب چمع است و باتوجه به مفردش ،مذکر و ایها هم که نشانه مخاطب است . پس فعل باید به شکل جمع مذکر مخاطب بیاید و بعد هم برای نهی کردنش ابتدا (لا) رابرسرش قرارداده وبعد (ن) را از آخرش حذف میکنیم .

ب) لاتغفلی   / چون ایتها نشان مخاطب است ومومنة مفرداست ومونث . بنابراین فعل باید به شکل مفرد مونث مخاطب میاید که میشود تغفلین و بعد برای نهی کردن ابتدا (لا) را آورده وبعد (ن) رااز آخرش حذف میکنیم .

 

8-       

انا   / چون فعل بعدش متکلم وحده است 

  الزوجة  / چون هم فعل تصبر و هم صفت الصالحة ، مونث هستند

 

9-       

ساخت فعل نهی : لا + فعل مضارع + ساکن کردن حرف آخر به جز در جمع مونث مخاطب

الف)  لاتنصرا             ب) لاتلعبن

 

10-   

ذهبت الطالبات الی المکتبة   / وقتی جمله اسمیه به فعلیه تبدیل میشه مبتدا به جای فاعل میشینه و بعد فعل میاد و فعل درابتدای جمله قرار میگیره . حالا که ماتوی جمله مون فاعل داریم پس فعل رو مفرد میاریم تا دوتا فاعل باهم دعواشون نشه .اما درجنس یعنی مذکر ومونث بودن مثل هم میاریم . یعنی اگر فاعلمون مونث بود فعلمون هم مونث میاید وبرعکس برای مذکر

الزارعون یعملون فی المزرعة   / اما تو این عبارت درست عکس عبارت بالا عمل کردیم . یعنی فاعل رو آوردیم جای مبتدا و حالا دیگر فاعلی نداریم . )میدونید که تو عربی ، فاعل همیشه بعد از فعل میاد) بنابراین فعلمون رو صرف میکنیم تا در جنس وتعداد بشه مثل مبتدا (درضمن قبلا یاد گرفتید که مبتدا با خبری که از نوع اسم یا فعل باشد باید مطابقت کنند) . پس نتیجه معلومه .

 

11-   

علامت فاعل  ٌ  یا  ُ است . یعنی مرفوع  / علامت مبتدا و خبر ازنوع اسم هم مانند فاعل است .

علامت مفعول  ً یا  َ است .یعنی منصوب

علامت مجرور به حرف و مضاف الیه هم مجرور است یعنی  ٍ یا  ِ

حالا به عبارت نگاه میکنیم . الصحة فاعل است پس باید مرفوع شود و چون دراولش (ال) دارد تنوین نمیگیرد .

المریض مجرور به حرف چر الی است که قبلش آمده . پس باید مجرور شود و باز هم چون (ال) دارد تنوین نمیگیرد .

الناس مبتدا است ومبتدا هم مرفوع می باشد همانند فاعل و باز هم چون (ال) دارد تنوین نمیگیرد .

واما آخرین مورد الصیاد است که مفعول میباشد . چون کلمه ای است که در جواب چه کسی را میاید . مفعول هم که منصوب است و باز چون (ال) دارد تنوین نمیگیرد .

الف) الصحة ُ / المریض ِ .        ب) الناسُ / الصیادَ .

 

12- 

مفعول کلمه ای است که در جواب چه کسی را و چه چیزی را میاید . از خودمان میپرسیم ، چه چیزی را پرداخت میکنم ؟ پاسخ : حقوق را . کلمه شهر که بعد از اجرة آمده است مضاف الیه است نه جزء مفعول . حقوق میتواند سالانه ،ماهانه ، روزانه یا.. پرداخت شود .

مبتدا اسمی است که در ابتدای جمله میاید معمولا و در جوای چی و کی میباشد . اول باید ببینیم جمله اسمیه هست یانه . چون تو جمله فعلیه دنبال مبتدا نمی گردیم مگر با شرایطی . پس می پرسیم کی احساس ضعف میکند ؟ پاسخ : برادران . نه برادران من . برادرها میتونند مال من یا تو یا اون باشند . پس (ی) به معنی من مضاف الیه است .

خبر کلمه ای است که جمله مون رو کامل میکند . ابر سیاهی .. ابرسیاهی چی ؟ در آسمان است . پس فی السماء جمله رو کامل کرده و میشه خبر از نوع حرف و اسم

فاعل کلمه ای است که در جواب چی و کی میاد اما همیشه بعد از فعل است . سکونت میکند ... می پرسیم : کی ؟ پاسخ : صیاد . بعد از فعل هم اومده پس میشه فاعل  

مفعول : اجرة          / مبتدا: اخوة   /  خبر : فی السماء  /    فاعل : الصیاد

 

 

13-   

الف) الصیاد عزم علی الذهاب

ب) انا سوف ارجع

 

14- 

گفتیم جمله فعلیه بسازید . پس حتما باید فعلتون که یئس است در اول جمله قرار بگیرد .

یئس اهل القریة من رجوع الصیاد

 

             

 

15-  درک مطلب :

الف) الطبیب                         ب) الی حانوت الحاج فاضل

ج) فی لیلة                            د) الحیاکة 

 

 

16-  دراسات قرآنیة

مبتدا : ویل     چون مبتدا یک اسم است نه حرف واسم

   حارومجرور : فی لیلة  چون حرف جر فی با اسم بعدش میشن جارومجرور . ولی القدر که بعد از لیلة اومده مضاف الیه است .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 12 اردیبهشت 1390 ] [ ساعت 19 و 48 دقیقه و 23 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه سوال عیدی برا بچه های اول دبیرستان

سوال این بود

سافر شخص الی بلاد کثیرة و شاهد انواعا مختلفة من الحیاة . فسأله احد اصدقائه : لقد رأیت مدن العالم و اشکالا مختلفة من الحیاة خلال سفرک . فما اجمل شیء رأیته ؟

آجاب : هو وطنی الذی تولدّتُ فوق ارضه و تنعّمتُ بخیراته و تربّیتُ بثقافته .

 

خوب سوالات :

1- متن رو اعراب گذاری کنید با توجه به نقش کلمات یا همون ترکیب کردن یا للاعراب .

2- افعال مزید و مجرد رو همراه با نوع فعل و صیغه اون مشخص کنید .

3- اسم های موصول رو جدا کنید .

4- ترکیبات اضافی رو مشخص کنید یعنی همون مضاف و مضاف الیه که تو پایه سوم بدون اینکه اسمی ازش بیارن تو متن تمریناتتون قرار دادن و شما به وسیله اون ها متوجه می شدید که فاعل یا مفعول یا مجرور به حرف جرتون باید تنوین بگیره یا نگیره .

5- ضمایر رو پیدا کرده و نقش اونها رو بگید .

6- متن رو به فارسی روان ترجمه کنید .

7- اگر کلمه شخص بشه اشخاص متن چه تغییراتی میکنه .

اما جواب :

سافَرَ شخصٌ الی بلادٍ کثیرةٍ و شاهَدَ انواعاً مختلفةً من الحیاةِ . فسألَهُ احدُ اصدقائِه : لقد رأیتَ مدنَ العالمِ و اشکالاً مختلفةً من الحیاةِ خلال سفرِکَ . فما اجملُ شیءٍ رأیتَه ؟

آجابَ : هو وطنی الذی تولدّتُ فوق ارضِه و تنعّمتُ بخیراتِه و تربّیتُ بثقافتِه .

افعال مجرد :

سأل : فعل ماضی / للغائب               رأیتَ : فعل ماضی / للمخاطب

افعال مزید :

سافر و شاهد : فعل ماضی / للغائب /من باب مفاعلة

اجاب : فعل ماضی / للغائب / من باب افعال

تولّدتُ و تنعّمتُ و تربّیتُ : فعل ماضی / للمتکلم وحده / من باب تفعّل

اسم موصول : الذی

ترکیبات اضافی :

احد اصدقاء / اصدقائه / مدن العالم / خلال سفر / سفرک / اجمل شیء / وطنی / فوق ارض / ارضه / خیراته / ثقافته

ضمایر و نقش آنها

تمام ضمیرهایی که به اسم چسبیده اند مثل ه در خیراته مضاف الیه هستند . / ه در سال مفعول / تَ در رایت فاعل / ه در رایته مفعول / تُ در تربیت و تنعمت و تولدت فاعل / هو مبتدا

ترجمه متن :

شخصی به کشورهای بزرگی مسافرت کرد و انواع مختلف زندگی را مشاهده کرد . پس یکی از دوستانش از او پرسید :

به درستی که تو شهرهای جهان و شکل های متفاوت زندگی را در بین سفرت دیدی . پس چه چیزی زیباترین شیئی بود که دیدی ؟

جواب داد : آن وطنم هست که روی زمینش به دنیا امدم و از خوبی هایش بهره مند شدم و با فرهنگش تربیت شدم و رشد کردم .

(حالا هی بگید میخوام برم میخوام برم . کجا ؟ یاد بگیرید )

تغییرات متن با کلمه اشخاص :

سافر اشخاص الی بلاد کثیرة و شاهدوا انواعا مختلفة من الحیاة فسالوهم احد اصدقائهم :

لقد رایتم مدن العالم و اشکالا مختلفة من الحیاة خلال سفرکم فما اجمل شیء رایتموه ؟

اجابوا: هو وطننا الذی تولدنا فوق ارضه و تنعمنا بخیراته و تربینا بثقافته

خوب . حالا به جواب های خودتون نمره بدید و ببینید که چند میشید .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ سه شنبه 16 فروردین 1390 ] [ ساعت 18 و 07 دقیقه و 30 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه یک سوال سال نودی برا پایه دوم راهنمایی ها

سوال این بود :

صرف این جمله در ماضی و مضارع

                                هذا الرجل خرج من ذلک الحانوت .

اول ماضی ها

للغائب : خود جمله 

للغائبینِ : هذان الرجلان خرجا من ذلک الحانوت

للغائبینَ : هؤلاء الرجال خرجوا من ذلک الحانوت

للغائبة: هذه الامراة خرجت من ذلک الحانوت

للغائبتین ِ : هاتان الامراتان خرجتا من ذلک الحانوت

للغائبات : هؤلاء النساء خرجن من ذلک الحانوت

للمخاطب : ایها الرجل ! خرجتَ من ذلک الحانوت

للمخاطبین ِ : ایها الرجلان ! خرجتما من ذلک الحانوت

للمخاطبینَ : ایها الرجال ! خرجتم من ذلک الحانوت

للمخاطبة : ایتها الامراة ! خرجتِ من ذلک الحانوت

للمخاطبتین  : ایتها الامراتان ! خرجتما من ذلک الحانوت

للمخاطبات : ایتها النساء ! خرجتن من ذلک الحانوت

للمتکلم وحده : خرجتُ من ذلک الحانوت

للمتکلم مع الغیر : خرجنا من ذلک الحانوت

 

 واما مضارع .

برای مضارع کافی است تو همون جملات بالایی فعل های ماضی رو بردارید و مضارعش رو بذارید . چون فقط زمان داره تغییر میکند .

پس به ترتیب میشه :

به جای خرج ..... یخرج

به جای خرجا .... یخرجان

به جای خرجوا .... یخرجون

به جای خرجت ... تخرج

به جای خرجتا .... تخرجان

به جای خرجن .... یخرجن

به جای خرجتَ .... تخرج

به جای خرجتما ... تخرجان

به جای خرجتم .... تخرجون

به جای خرجت ..... تخرجین

............... بقیه اش رو هم خودتون بگید دیگه /

 

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 14 فروردین 1390 ] [ ساعت 17 و 09 دقیقه و 21 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه یک چند تا سوال سوم راهنمایی برا امادگی بعد عید 90

سوال :

تجزیه و ترکیب این عبارت

کان الحذّاء  یعمل فی الحانوت و بعد مرضِه الطبیب منع العمل له .

کان : فعل ماضی . مفرد مذکر غایب / فعل و فاعل آن (فعل ناقصه واسم ان) الحذاء

الحذاء : اسم . مفرد . مذکر / فاعل و مرفوع (اسم فعل ناقص )

یعمل : فعل مضارع . مفرد مذکرغایب / فعل و فاعل ان ضمیر مخفی (مستتر) هو

فی : حرف

الحانوت : اسم . مفرد . مذکر / مجروربه حرف جر

و : حرف

بعد : اسم . مفرد . مذکر / .....

مرض : اسم . مفرد . مذکر / مضاف الیه و مجرور

ه : اسم (ضمیرمتصل) . مفرد مذکرغایب / مضاف الیه و محلا مجرور

الطبیب : اسم . مفرد . مذکر / مبتدا و مرفوع

منع : فعل ماضی . مفرد مذکر غایب / خبرازنوع فعل و محلا مرفوع ، فعل و فاعل ن ضمیر مخفی هو

العمل : اسم . مفرد . مذکر / مفعول و منصوب

ل: حرف          ه : اسم (ضمیرمتصل) . مفرد مذکر غایب / مجروربه حرف جر محلا

چرا اونطوری نگاه می کنید . خوبه که خودتون قبل ازگفتن من مفعول رو سر کلاس می گفتید . مضاف الیه رو هم که صددفع از تو کلاس دومتون تا حالا تکرار کردم . میمونه یک کجرور به حرف جر که اون رو هم قبلا با این عنوان گفتم که وقتی اسم بعد از برخی از حروف قرار میگیره اعرابش مجرور است یعنی  کسره می گیره .

 

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 14 فروردین 1390 ] [ ساعت 16 و 57 دقیقه و 20 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه سوالات درس 6و7 کلاس 4/3 اسفند89

پاسخ نامه سوالات درس 6و7 کلاس 4/3 اسفند89

 

ترجمه لغات (1)

ابر    سحابة      وحشة     تنهایی          آرامش هدوء        باکر صبح زود

 

ترجمه عبارات (25/4)

لاتقربوا البئر . نزدیک چاه نشوید

ترَکَ صدیقی الحبلَ و یئِسَ . دوستم ریسمان را رها کرد و ناامید شد 

البنت تشعر بالتعب . دختر احساس خستگی میکند .

رأی الناسُ زورقاً من بعید . مردم قایقی را از دور دیدند.

الشبکة قد ثقلت . الاسماک فیها . تورسنگین شده است . ماهی ها در انند .

 

آوردن فعل نهی مناسب (5/1)

یازوجتی ! ..لاتقلقی... إنّ الله معنا . (قلِقَ)

ایها الزارعانِ ! ....لاتغرسا.. الاشجار هنا . (غرَسَ )

ایتها الصادقات! ..لاترحمن... الظالمین . (رحِمَ)

 

کلمات مشخص شده را اعراب (حرکت ) گذاری نمایید . (5/1)

الناس یزرعون الحسنات .      الناسُ      

 طالب  المدرسة فی دروسه ناجحطالبُ / ناجحٌ

فی المحفظة   قلم  .           المحفظةِ / قلمٌ

    المسجد مکان للصلاة .  مکانٌ

 

درعبارت زیر (خبر /نوع خبر/ اعراب خبر) را مشخص نمایید . (75/.)

 سمیرا بنت ناجحة .  

بنتٌ / خبر از نوع اسم و مرفوع (چون بنت جمله رو کامل کرد و ناجحة صفت برای بنت است نه خبر .

 

جملات فعلیه زیر را به اسمیه تبدیل نمایید .

سمِعَ الرجالُ : النجدة . النجدة  الرجال سمعوا : النجدة . النجدة

یُحِبُّ اللهُ الراحمینَ . الله یحب الراحمین

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 21 اسفند 1389 ] [ ساعت 20 و 44 دقیقه و 23 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه سوالات درس 6و7 کلاس 2/3 اسفند89

پاسخ نامه سوالات درس 6و7   کلاس 2/3 اسفند89

ترجمه لغات (1)

لطیف    دقیق             خشم     غضب           أحذیة     کفش ها         روشنایی  ضوء

 

ترجمه عبارات (25/4)

بعد شهورٍ ، البنت تعبة . بعد از چندماه ، دختر خسته است

الشمس علی وشک الطلوع . انهضی . خورشید در شرف طلوع کردن است . برخیز

الناس یذهبون للنوم . مردم برای خوابیدن میروند

قبل ظهور السحابة عصفت الریاح . قبل از ظاهر شدن ابر بادها وزیدند .

هـَجَمَ حوت ٌ . نهنگی حمله کرد .

 

آوردن فعل نهی مناسب (5/1)

ایها الاصدقاء ! ..لاتحزنوا ... من رجوع الصیاد . (حزِنَ )

به دلیل اینکه الاصدقاء جمع کلمه صدیق است و مذکر

یا بنتی ! .لاتیأسی.... من رحمة الله . (یئِسَ )

یا احمد! .لاتجلس.... هنا . (جَلَسَ )

 

کلمات مشخص شده هرعبارت را اعراب (حرکت) گذاری کنید . (5/1)

الحقّ  معکم .    الحقُ /چون ال داره تنوین نمیگیره و چون مبتدا است باید مرفوع بشه .

  فی القریة   رجل  .    القریةِ چون قبلش حرفی اومده که باعث کسره شده ./ رجلٌ

  زینب  تنظر  الی السماء .  زینبُ چون اسم شخص حقیقی مونث است تنوین نمیگیره . تنظرُ

اهل القریة ذهبوا للمساعدة . اهلُ / تو نمونه سوال قبلی توضیح داده شد .

 

جملات فعلیه زیر را به اسمیه تبدیل نمایید . (1)

یفرحُ الاولاد مِن اللعب .       الاولادُ یفرحونَ من اللعب . / مبتدا با خبر در جنس و تعداد مطابقت

میکنه مگر در موارد خاص .

 

خرجَتˆ السیدات من المسجد .  السیدات خرجن من المسجد .

 

درعبارت زیر (خبر . نوع خبر و اعراب خبر) رامشخص نمایید .

تنزیل الکتاب من الله .       من الله / از نوع حرف واسم / محلا مرفوع

 

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 21 اسفند 1389 ] [ ساعت 20 و 35 دقیقه و 50 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه سوالات درس 6و7 کلاس 1/3 اسفند 89

پاسخ نامه سوالات درس 6و7  کلاس 1/3 اسفند 89

ترجمه : (25/4)

فـَهِمَ الوالد سرّالأحذیة  فی یومٍ . پدر راز کفش ها را  درروزی فهمید .

الوالد شعَرَبالنعاس .  پدر احساس خواب آلودگی کرد .

صدیقی حــذ ّاء . دوستم کفاش است .

یقرُبُ الناس مِن البئر . مردم نزدیک چاه می شوند .

ظهَرَت سحابة سوداء و ثقـُلـَت الشبکة . ابر سیاهی در آسمان ظاهرشد و تور سنگین شد .

 

ترجمه لغات : (1)

مضطرّ    مجبور . درمانده              چاه   بئر              قایق     زورق           هائج طوفانی

 

فعل نهی بیاورید . (5/1)

یا إخوتی ! لاتکتموا. الحق . (کتم )

چون کلمه اخوة جمع کلمه اخ است و مذکر می باشد . و  فعل نهی از لا + فعل مضارع مخاطب ساخته میشه و آخرش هم ساکن میشه و حذف نون نشانه ساکن شدن است .

 

یا مریم! ...لاتنهضی.. من مکانک . (نهض)

یاصدیقاتی ! ..لاتقلقن ... . إنّ الله معنا . (قلق)

یادتون باشد در صیغه شماره ۱۲ یعنی جمع مونث مخاطب نون حذف نمیشه چون عوض رفع نیست بلکه نشان دهنده فاعل است که جلسه قبل درس گرفتید . ( البته پاسخ نامه رو دیر زدم .)

 

اعراب گذاری (حرکت) نمایید .(کلمات مشخص شده)  (5/1)

اهل القریة فی النوم .           اهلُ (چون مبتدا است باید مرفوع بشه و برای اینکه مضاف قرار

گرفته نه ال میگیره نه تنوین ).         النوم ِ ( چون قبلش حرف اومده . حرفی که باعث کسره

گرفتن اسم میشه )

 

المکتبة قریب  .              المکتبة ُ             قریبٌ

 المؤمنات   یترکن  تبرج الجاهلیة .         المومناتُ         یترکنَ

 

جملات زیر را به جمله اسمیه تبدیل نمایید . (1)

ینصرُ المؤمنونَ المظلومینَ .           

 میدونید  که در جمله اسمیه باید مبتدا و خبر از نظر جنس و تعداد باهم مطابقت داشته باشند . مگر در موارد خاص که الان نمیخونید . پس میشه :

           المومنون ینصرون المظلومین .

عملتˆ البنتُ حتی مطلع الفجر .

البنت عملت حتی مطلع الفجر .

درعبارت زیر (خبر .نوع خبر و اعراب آن را) مشخص نمایید .(75/.

هو فی جمیعِ مراحل حیاتِه ناجحٌ . 

خبر کلمه ای است که در رابطه با مبتدا توضیح میده و جمله رو کامل میکنه .

الانم کلمه ناجح جمله رو کامل کرده . پس ناجح خبر از نوع اسم و مرفوع

 

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 21 اسفند 1389 ] [ ساعت 20 و 08 دقیقه و 08 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه سوم راهنمایی 9/11/89

پاسخ نامه  امتحان هفتگی 9/11/89

1-      ترجمه عبارات :

1-1– رأیتُ  سحابة ً سوداءَ فی السماء . (1نمره) ابر سیاهی را در آسمان دیدم

2-1- ماذهبوا الی الرحلة فی اوقات وحشتهم . (25/1نمره ) در اوقات تنهاییشان به سفر نرفتند .

2-     1- یاأخواتی ! لاتقلقنَ . ابناء کنّ سیرجعون َ . (25/1نمره)

             ای خواهرانم . نگران نباشید . پسرانتان بازخواهند گشت .

4- 1- کأنّ الشبکة َ قد ثقلت . (75/0نمره) مثل اینکه تورسنگین شده است .

5- 1- ایها الرجال ! إغسلوا أیدیکم . (1نمره) ای مردان . دست هایتان را بشویید .

6- 1- فتحَ الاولاد ُ بابَ البستان للبؤساء . ( 25/1نمره) فرزندان درب باغ را برای بینوایان باز کردند.

7- 1- تجعلُ لسانی بذکرکَ لهجا ً . (1نمره) زبانم را به یادت پایبند و توانا قرار می دهی .

8- 1- رجعتُ باکیة ً . (5/0نمره) گریان بازگشتم .

9- 1- سوار ماشین شوید . (5/0نمره) اِرکبوا السیارة

3-      ترجمه فعل ها : (هر فعل 25/0نمره )

1-1-  ننوشید (جمع مذکر) .لاتشربوا...               4-1- نشستید (جمع مؤنث) جلستنّ

2-1- نمی کارند (مثنی مؤنث) .لاتغرسان ..            5-1- عبورکنید (جمع مؤنث) اُعبرنَ.....

3-1- نگاه خواهند کرد (جمع مؤنث) .سینظرن...       6-1- دوست می دارم . .اُحبّ...

 

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 9 بهمن 1389 ] [ ساعت 16 و 23 دقیقه و 48 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه امتحان نوبت اول پایه سوم راهنمایی . 15 دی ماه 89

پاسخ نامه امتحان نوبت اول پایه سوم راهنمایی . دی ماه 89

1-      کلمات مشخص شده در هر عبارت را ترجمه نمایید .     5/0نمره

جاء أحدُ الوشاة :     ...سخن چینان                        

             اُسرتی فقیرة . ...خانواده    

 

2-      ترجمه های ناقص را کامل کنید .   5/0نمره

سَرحُ الاغنام صعبٌ .  چراندن ...گوسفندان..... سخت است .

خرَجَ سلیمان لـ...تفقد... چیشه .  سلیمان برای پرس و چو از سپاهش خارج شد .

 

3-      ترجمه صحیح فعل  (  اَصلـُبُ ) کدام گزینه است ؟ 25/0نمره

الف) به دار آویختم         ب) به دار می آویزم   *      

    ج) به دار بیاویز           د) به دار آویخت

 

4-      با توجه به مفهوم جملات جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید .   5/0نمره

الف ) تبدأ یومـ..ک.. بذکر الله . ( هم  -  کَ  -  ه )

ب) ...غداً.... نذهَبُ الی البستان . ( أمس  . غداً . یوم الماضی )

اولی ک است چون فعل مضارع مخاطب است . اگر مونث بود ضمیر متصلش می بایست ها باشد .

دومی غدا صحیح است . چون فعل نذهب دلالت به حال و اینده دارد .

 

5-      عبارات زیر را از عربی به فارسی و بالعکس ترجمه نمایید . 5/3 نمره

 

الف ) مَنعَ عنهم الطعام و الشراب .  .....غذا و نوشیدنی را از آنان منع کرد . (دریغ کرد)

ب) ملأَ الرعبُ قلوبَ الناس .  .......ترس قلبهای مردم را پر کرد ..

ج ) فوجَدَتـˆها بین الأعشاب . ....او را بین گیاهان یافت..

د) نامه ای می نویسم . ....أکتُبُ رسالة (کتاباً )...

 

6-      از حروف اصلی ( أنس ) موارد خواسته شده را بنویسید .   5/0نمره

 

صفت مفعولی : .....مأنوس                  صفت مطلق : ....أنیس.

 

7-      جدول زیر را کامل کنید .   25/1 نمره

 

کلمه

وزن

حروف اصلی

حروف زائد

تعلیم

....تفعیل.

..ع. ل. م

.ت . ی

.استفهام..

استفعال

ف . ه . م

..ا.س.ت.ا.

 

8-      در جاهای خالی کلمات استفهامی ( پرسشی ) مناسب قرار دهید .  1 نمره

 

.کیف... تسألُ ؟ بادب ٍ .                      .متی.. ترجعونَ ؟ صباحاً .

 

9-      انجام دادن هر کار را از صاحبان تصاویر بخواهید . 1نمره

 

            (دوپسر)  سجده کردن  : ........اُسجُدا..

                      

                   (یک دختر)    خواندن : .........إقرئی....

 

10-  با توجه به افعال داخل پرانتز در جای خالی فعل ماضی یا مضارع مناسب بنویسید .  1نمره

 

الف ) فاطمة ..نظرت... الی الشارع ِ . ( نظَرَ )

ب ) المؤمنات ُ ..جمعنَ..... الفواکه من البستان . ( جمَعَ )

ج ) انتما ..ترجعان ِ... فی الوقت المحدّد . ( یرجعُ )

د ) هنّ ...یشربنَ...... الماء . (یشربُ )

 

11-  فعل های جملات زیر را منفی کنید .      5/0نمره

 

الف ) هی سمعَتˆ کلام المعلم .       ماسمعت.....               

    ب ) یرکبون السیارة . .......لایرکبون...

 

12-  فعل جملات زیر را به امر تبدیل نمایید .     1نمره

 

الف ) أیتّها الرجل ! تدخـُل البیت . ....اُدخل...

ب) إیتّها التلمیذات ! تفتـَحنَ کُتـُبـَکنّ .  ......إفتحنَ....

 

13-  موارد خواسته شده را از داخل پرانتز یافته و در مقابل آن بنویسد . (2کلمه اضافه است )  75/0نمره

 

            ( کهف   -  قریب  -  جذوع – نحو – قاهر )

 

معنی غار : ....کهف         جمع جذع : ...جذوع                 مترادف الی : ....نحو..

 

14-  فعل جمله زیر را به مستقبل تبدیل نمایید .    25/0نمره

 

الطالبان ِ یذهبان ِ الی المدرسة .     ......سیذهبان (سوف یذهبان)....

 

15-  غلط های مشخص شده در هر عبارت را تصحیح نمایید .    5/0نمره

 

رجَعَ هذا   المتمرّدینَ .  ..هؤلاء..                      الجنودُ قادمانِ   .  ....قادمون

توضیح اینکه : اسم اشاره با توجه به اسم بعدیش میاد و چون اسم بعدی جمع است و اسم اشاره هم اشاره نزدیک است پس اسم اشاره حمع نزدیک رو میاریم که میشه هولاء .

درمورد دومی هم کلمه جنود جمع است بنابراین باید کلمه ای رو که در رابطه با اون اطلاع رسانی میکند هم با خودش مطابقت بدیم البته اگر این کلمه از کلمه دیگری گرفته شده بود . مثل همین قادم که از قدم گرفته شده . در ضمن جنود مذکر است پس اون هم مذکر میاد و میشه قادمون . اگر قادمین باشد غلط است چون ما هر کدوم از علامت های اسم جمع مذکر سالم رو برای یک نقش خاص به کار می بریم که به امید خدا بعدا بشتر متوجه میشید .

 

16-  کلمه ناهماهنگ در هر عبارت را مشخص کرده و زیر آن خط بکشید .  5/0نمره

 

الف ) أعزّاء            بؤساء               أبناء                 بنات *

 

ب ) مَن                نعم   *              لماذا                 هل

 

17-  با توجه به آیه و ترجمه آن در جاهای خالی کلمات مناسب قرار دهید .   5/0نمره

 

لکم فیها فواکه کثیرة  و منها تأکلونَ .

     برای شما در آن (باغ های بهشت ) ...میوه های.... بسیاری است و از آن ها .....می خورید .....

 

18-  متن زیر را خوانده و به سوالات آن پاسخ دهید . 1نمره

 

فقدَتˆ الرّاعیة نعجة ً عند سرحِ الاغنام و رجعت الی القریة باکیة . صاحبُ الاغنام ضرَبَها . وصَلَ هذا الخبر الی النبی (ص) و

قال النبی (ص) : إنّ خدمَـکم إخوانـُکم .

الف ) مَن فقد النعجة  ؟  ....الراعیة.....                   ب ) الی أین رجعَت الرّاعیة ؟ ....القریة........

ج) ماذا وصَلَ الی النبی (ص) ؟ .....الخبر..                د) مَن اخواننا ؟ ....خدمکم.....

 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ چهارشنبه 15 دی 1389 ] [ ساعت 21 و 55 دقیقه و 58 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال امتحان پایه سوم راهنمایی . دی 89

پاسخ نامه نمونه سوال امتحان پایه سوم . دی 89

فعل ماضی یا مضارع :

التلمیذات ............. من المدرسة . (رجعَ ) رجعنَ

انتما .............. الی الغابة . (ذهَبَ ) ذهبتما

النساء ............... کتبٌ مفیدة ٌ . (یقرأ ) یقرأنَ

أنا و والدی .................. صوت القرآن . (یسمعُ )  نسمعُ 

پاسخ  دهید :

هل انتَ فهمتَ الدرس ؟ نعم . ......أنا فهمتُ الدرس

 تصحیح غلط ها :

یعملُ ذلک الزارعون َ فی المزرعة .   اولئک                  الطالبانِ یدخلونَ البیت . یدخلانِ

توضیح بدم که اسم اشاره به اسم بعد از خودش اشاره داره . بنابراین با توجه به الزارعون اسم اشاره باید جمع باشد و چون ذلک اسم اشاره دور است جمعش رو میاریم که اولئک است .

درمورد دومی هم الطالبان آخرش (ان) دارد که نشونه مثنی است و مذکر هم هست . چون قبل از (ان) ت نداره . بنابراین فعل به شکل مثنی مذکر میاد . نشون مخاطب هم تو جمله نداریم . پس باید فعلمون هم غایب بیادش .


پیدا کردن وزن کلمات و حروف زائد و حروف اصلی به ترتیب :

 استغفار : استفعال / ا.س.ت.ا / غ.ف.ر

تکبیر : تفعیل / ت.ی / ک . ب . ر


توضیح تشریحی اینکه : گفتیم برا پیدا کردن وزن کلمات کافی است چند تا کلمه هم خانواده براش بنویسید و بعد سه حرفی رو که به ترتیب تو همه اون ها تکرار شده زیر فعل بنویید و بعد حروف اضافه دیگر رو درست همون جایی که هستند قرار بدید . اینطوری حروف زاید هم پیدا میشه .

ساختن صفت مفعولی  و مطلق از کلمه ( فهم ) به ترتیب : مفهوم / فهیم

توضیح : صفت مفعولی بر وزن مفعول و صفت مطلق بر وزن فعیل است .


بردن کلمه سحب به باب انفعال و معنی اون : انسحاب / عقب نشینی


خواستن کارها از افرادی که اسمشون اومده :

بلند شدن (خانم ها ) : إنهضنَ

بالا بردن (دوتا پسر) : إرفعا

نوشتن ( یک دختر) : اُکتبی


توضیح : خواستن از شخصی همون امر کردن است که فعل امر مخاطب یا حاضر رو گفتیم از مضارع مخاطب می سازید . (ت) رو از سرش برمی دارید .(ا) میارید به جاش البته اگر حرف بعد از حرف مضارع یعنی (ت) ساکن بود . با توجه به عین الفعل در مضارع حرکت (ا) رو تعیین می کنیم که یا (اِ ) است یا (اُ ) . در اخر کار هم فعل رو ساکن میکنیم به جز صیغه 12 یعنی جمع مونث مخاطب . در صیغه های مثنی و مفرد مونث و جمع مذکر مخاطب هم حذف نون از اخر فعل نشونه ساکن شدن اون است . حالا باتوجه به اسم هایی که ازشون درخواست کار کردیم فعلمون رو میاریم . نگاه میکنیم ببینیم از کیا خواستیم . مدکرن یا مونث . مفردند یا مثنی یا جمع .


فعل امر بساز از فعل های :

تجلِسُ :  إجلِس                                         تفرَحنَ : إفرحنَ

منفی کردن فعل ها :

یا امی ! حزنتِ من یدی .     ماحزنتِ

مریم و زینب تنصران صدیقتهما .     لاتنصرانِ


توضیح : برای منفی کردن بر سر فعل ماضی (ما ) و بر سر فعل مضارع (لا) میاریم .

مستقبل کردن فعل :

انتم قبلتم کلام المعلم .             ستقبلونَ


توضیح : برای مستقبل (س یا سوف ) +  فعل مضارع . بنابراین اگر فعلمون ماضی است ابتدا به مضارع تبدیل میکنیم تو همون صیغه ای که هست و بعد مستقبلش میکنیم .


آوردن کلمه پرسشی مناسب :

..متی.... تنظرین ابنک ؟ غداً                    ....کیف.... تقرأ القرآن ؟ بصوت حسن 

 

خوندن ترجمه ها و دراسات قرانیه فراموش نشه . 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 13 دی 1389 ] [ ساعت 22 و 03 دقیقه و 36 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه امتحان نوبت اول پایه اول دبیرستان . دی ماه89

- ترجمه عبارات . (3نمره)

لماذا أتحمّل ُ المشقة ؟ ...چرا سختی را تحمل کنم ؟ ..

ربّنا أفرغ علینا صبراً و ثبّت  اقدامَنا . ..خدایا به ما صبر عطاکن و قدم هایمان را استوار گردان (ثابت قدم گردان )

الوالدُ یترّوحُ ولده بکمّه . پدر پسرش (فرزندش ) را با آستینش باد می زند .

المومنونَ یُنفقونَ اموالهم فی سبیل الله . افراد با ایمان مال هایشان را در راه خدا انفاق می کنند .

اِستیقظنا قبل الفجر و توضّئنا . ..قبل از سپیده دم بیدار شدیم و وضو گرفتیم . ..

2- موارد خواسته شده را بنویسید . (1.5نمره )

معنی انشوذة : .سرود..                 متضاد البرد : ...الحر .....

معنی خاک به عربی : ...التراب..                مفرد اجیال : ...جیل.

جمع نقمة : ...نقم                        مترادف یُفتّشُ عن : یبحث عن

لا تعبدوا الا الله .

الف) عبادت نمیکنید مگر خدا را .                ب ) عبادت نکنید مگر خدا را . *

تعَلــَّم حُسن الاستماع .

الف) خوب گوش کردن را آموخت .             ب) خوب گوش کردن را بیاموز . *

4- ترجمه های ناقص را کامل کنید . (5/0نمره)

العقلُ مصلحُ کلّ امرٍ .  عقل ..اصلاح کننده.... هر کاری است .

فـ...استغفروا..... لذنوبهم و من یغفر الذنوب الاّ الله .

      پس برای گناهان خویش آمرزش خواستند و کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد ؟

5- غلط های ترجمه را تصحیح نمایید .

یبدَأُ فتیً ذکی ٌّ بالکلام نیابةً عن قومه و یقولُ : إنّ الامیر و أصدقائه یظلمونَ و یتفاخرونَ بقوّتهم

و نحن تحمََّلناهم والآن لا ننتـَظِرُ مساعدة الآخَرین و نقتـُلُهم بنفسنا .

جوان باهوشی به نیابت از قومش شروع به صحبت کرد و گفت : همانا فرمانده و دوستانش ظلم کردند و به نیرویشان فخر می فروشند و آنها ما را تحمل میکنند و الآن منتظر کمک دیگران می شویم و خودمان آنها را نمیکشیم .

صحبت میکند / می گوید / ظلم می کنند / ما / آنها را / تحمل میکنیم / نمیشویم / میکشیم

6- للتعریب: 01نمره)

او و سربازانش در زمین سرکشی کردند . ..استکبَرَ هو وجنوده فی الارض بغیر الخق

7- متن زیر را خوانده و به سوالات پاسخ دهید . 5/1نمره

کانَ قارونـُ رجلاً متکبّراً و کافراً بنعمة الله . إذَن ، شاهَدَ جزاء َ عملِه و أنزَلَ اللهُ علیه  و ابتـَلَعَتهُ الارضُ و أصبَحَ عبرة ً للاجیال .

الف) مَن قارون؟ ..رجل متکبر وکافر

ب) کیف کان عاقبة قارون ؟ .ابتلعته الارض.....

ج) لمَن اصبح قارون عبرة ؟ .....للاجیال  ..........

د) ماذا شاهَدَ قارون؟ ....عذاب الله ...............

و) عیّن اسم فاعل من ثلاثی مزید : ....متکبّر ..

ه) عیّن فعلا من باب افتعال : ابتلعت

7- أکمل الفراغ : 5/2نمره

.هم.... خاشعونَ . (ضمیر)          .اُعبدوا... ربّکم . ( فعل امر  یعبُدُ )

ماغسلتُ. ثوبی . (ماضی منفی غسَلَ )      الطالبات یتعبنَمن الاعمال . ( مضارع تعب  َ )

ذهَبَ .هولاء.. الاولاد . ( اسم اشاره نزدیک )      .لاتلبسوا. الحق بالباطل . ( نهی تلبـِسونَ)

لماذا لاتأکلُ.. طعامک ؟ مضارع منفی یأکُلُ )          کلمه احسان بر وزن ..افعال .

من. یأخُذُ القلم ؟ المعلم  ( کلمه استفهامی )    

   نحن سنجلس علی الارض . ( مستقبل یجلس )

8- عیّن افعال ثلاثی مزید و صیغتها . 5/1نمره

وما نُرسِلُ المرسلینَ الاّ مبشرّینَ  و منذرینَ . ......نرسل / مضارع للمتکلم مع  الغیر

سأصرِفُ عن آیاتی الذیّن یتکبّرونَ فی الارض بغیر الحق . .یتکبرون / مضارع للغائبینَ...

هؤلاء یهرُبونَ مِن قراءة الدرس و یتکاسَلونَ . یتکاسلون / مضارع للغائبینَ

موارد خواسته شده را بنویسید با استفاده از کلمات پرانتز  (2کلمه اضافه است )

     ( اِنفتـَحوا / جاهِد / جاهَدوا / اِلبَسوا / تـَبَسَّمنَ / ننتقِمَ )

امر للمخاطب من باب مفاعلة : ..جاهِد.

ماضی للغائبینَ من باب انفعال : ..انفتحوا

ماضی للغائبات من باب تفعّل : ..تبسّمنَ...

مضارع للمتکلم مع الغیر من باب افتعال : ..ننتقم....

10- عیّن جامد و مشثق و نوع المشتق ما تحته الخط: 75/2نمره

الله علیمٌ   بالظالمینَ          ....................................................

مشاورةُ  المُشفِـِـِقُ  الجاهلُ  خطرٌ . ..................................................................

اِنتخبَ الامام قمیصاً أرخَصَ .   ..................................

11- للاعراب : 1نمره

هو یُجَفّفُ قمیصَهُ .

هو : مبتدا و مرفوع محلا / یجفف : خبر . فعل و فاعله هو مستتر / قمیص : مفعول و منصوب / ه : مضاف الیه و مجرور محلا

12- التحلیل الصرفی . 25/1نمره

یُجَفّفُ : ....فعل مضارع / للغائب / ثلاثی مزید من باب تفعیل

قمیص : .اسم / مفرد / مذکر / جامد

 


موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 9 دی 1389 ] [ ساعت 09 و 09 دقیقه و 55 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه نمونه سوال نوبت اول پایه دوم راهنمایی . دی ماه 89

پاسخ نامه نمونه سوال امتحان نوبت اول پایه دوم راهنمایی . دی ماه 89

 

۱- ترجمه لغات : ۱نمره

هناک : ..آنجا       پرکردی : ...ملأتَ         اختبار : ..آزمایش      مغازه : ..حانوت

۲- ترجمه جملات :   ۵/۳نمره

  هرَبَ العدوّ فی ظلمة اللیل . .دشمن در تاریکی شب فرار کرد . .

 تعِبَ کثیراً مِن اعماله السیئة . .از کارهای زشتش بسیار خسته شد .

 والدُ صدیقی موظفٌ . .پدر دوستم کارمند است .

  موش برخاست . ..نهضَت الفأرة . .

۳- کامل کردن ترجمه ناقص :  ۵/۰نمره

  الهی أنا عبدک الضعیف .  خدایا من .بنده.. ناتوان تو هستم .

  ذلک الیوم .ضربتُ.. أخی الصغیر . آن روز برادر کوچکم را زدم .

۴- انتخاب ترجمه صحیح : ۵/۰نمره

 نظـَرَهُ فی الغابة  .                                      راه برگشت را گم کردید .

الف )  نگاهش به جنگل است .                     الف) هما ضلاّ طریق العودة .

 ب) اورا در جنگل نگاه کرد .   *                       ب ) انتما ضللتما طریق العودة . *

۵- موارد خواسته شده را از پرانتز یافته و بنویسید . (۲کلمه اضافی ) ۷۵/۰نمره

                ( الشتاء /  نائمونَ  /  حینما  / أمس / مقرّ )

 هؤلاء ..نائمون            یوم ماضی : ..امس             مکان القائد و جنوده : ..مقرّ..

۶- آوردن کلمه پرسشی مناسب : ۷۵/۰نمره

من هذان ِ ؟ زارعان ِ .       ما.. هاتان ِ ؟ شجرتان ِ .         اینالسیارة ؟ فی الشارع .

۷- نوشتن ضمیر مناسب : ۱نمره

 أیتها المؤمنات !انتنّ علی صراط مستقیم .

 نحن.. جلسنا فی مکاننا .               .انتم. ذهبتم .            هما. کتبتا .

۸- آوردن فعل ماضی مناسب . ۲نمره

 التلمیذاتُ ...رجعنَ... من المدرسة . (رجَعَ )

 هم ..صرخوا.... من شدة الفرح . ( صَرَخَ )

 یا أمّی ! هل .سمعتِ... صوت القرآن ؟ (سمِعَ)

 هی .وجدت.. رسالة الرئیس . (وجَدَ )

۹- جمله زیر را به مونث تبدیل کنید . ۷۵/۰نمره

  اصدقائی رجالٌ منظمونَ . ......صدیقاتی نساء منظمات ...

۱۰ - باتوجه به (نعم) به سوال زیر پاسخ دهید . ۱نمره

 هل انتَ نجحتَ فی الامتحان ؟ نعم ، ..أنا نجحتُ فی الامتحان .......

۱۱- تصحیح کردن غلط های مشخص شده : ۷۵/۰نمره

أکلَ الحمار و الثعلب من الفواکه و أکلَ الاسد معه . هما

انتِ ِ جاهلٌ .   انتَ                        عدد قوات العدو کثیرة .   کثیر

۱۲- پیدا کردن گزینه ناهماهنگ و خط کشیدن زیر آن در هر عبارت . ۵/۰نمره

 الف )  غفـَلَ            ندِمَ           فتَحَ           نادم *

 ب ) هؤلاء            هذان ِ          اولئک            هما *

۱۳- خواندن متن و پاسخ به سوالات :  ۱نمره

ذهَبَ صیادٌ الی غابةٍ لصیدِ غزالة . امّا للغزالة صدیقٌ وهو غرابٌ . فهِمَ الغرابُ قصدَ الصیاد فحمَلَ حجارة من سجّیل و قذفَها علی رأس الصیاد و هکذا هربَت الغزالة .

الف)  لماذا ذهب الصیاد الی الغابة ؟ لصیذ الغزالة

ب) هل للغزالة صدیقٌ ؟ نعم و هو غراب

 ج) ماذا قذف الغراب علی رأس الصیاد ؟ حجارة من سجیل

 د) ماذا فعلت الغزالة فی النهایة ؟ هربت

 

 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 9 دی 1389 ] [ ساعت 08 و 50 دقیقه و 19 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی . آذر 89

پاسخ نامه امتحان نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی

1-     ترجمه لغات :( 2نمره )

قیادة : ...رهبری.      لهج  ....توانا.پایبند....              خانواده ...اسرة.           فردا..غداً...

 

میخوانیم ...نقرأ...        الدموع ...اشک ها...                کلبه ...کوخ...              غار ...کهف...

 

2-     ترجمه عبارات به فارسی روان  (5/3نمره)

 

نحن اقویاء و لاخوف علینا . .....مانیرومندیم وهیچ ترسی نداریم........

 

ایّها السادة ! معنویات الجنود قویّة . ...ای اقایان روحیه سربازان قوی است . ..............

 

رجعتْ الراعیة  باکیة ً. ....چوپان گریان برگشت . .......

 

وارد بهشت شو (مذکر). ...اُدخل الجنة.........

 

3-     آوردن کلمه پرسشی مناسب در جای خالی : (2نمره)  

 

متی.. تذهبونَ ؟ فی منتصف اللیل .                 .این. ذهبتم ؟ الی القریة .

 

.کیف.  کانت الطفلة ؟ جائعة .                        ماذا  تأکلُ ؟ الشای و الطعام

 

4-     منفی کردن جملات مثبت : (1)

 

الذئب یسرُق ُ نعجة ً . ...لایسرق..................

 

نجَحَتْ البنت ُ فی الجامعة . ...مانجحت..........................

 

5-     ساختن فعل مستقبل : (1)

 

یجعلون َ.......سوف یجعلون......                    کتبتم ....سوف تکتبون.

 

6-     تعیین وزن کلمات : (75/0)

 

ترحیم  ..تفعیل....               مذاکرة  ..مفاعلة.......            مکاتب ...مفاعل..........

 

7-     ساخت موارد خواسته شده: (2نمره)

 

صفت مطلق از کلمه (سمع) ....سمیع.........                       

  صفت مفعولی از کلمه (حمد ) .محمود..

 

حروف اصلی کلمه ( مفاتیح) ....ف/ت/ح......                          

  متضاد کلمه ( لیل ) ..نهار......

 

8-     آوردن فعل های خواسته شده در جای خالی :  (2نمره)  

 

یا طالب ! ..اِسمع.... کلام المعلم .(فعل امر از سمع   َ )

 

حمیدة ...ذهبت.. الی الحدیقة . (فعل ماضی از ذهَبَ )

 

هاتان المرأتان ِ ..تجلسان..  علی الکرسی . ( فعل مضارع از جلس   ِ )

 

أبی و أخی  ...رجعا.  من السفر . ( فعل ماضی از رجعَ )

 

9-     نوشتن ضمیر مناسب در جای خالی : (1نمره)

 

انتَ.. لعبتَ .                 هم  یلعبونَ .     

 اولئک النساء ، هنّ ..جائعاتٌ .                         ..هنّ.  خرجنَ .

 

10- پاسخ دهید با استفاده از نعم : (5/0)

 

هل تخرُجین َ من الصف ؟ نعم ، .اخرجُ من الصف.............

 

11-  فعل جملات زیر را به امر تبدیل نماییید . (1نمره)

 

یا اختی العزیزة ! ترجـِعینَ فی الوقت المحدّد .  ..اِرجعی......

 

تذکــُرُ نعمة ربک . ...اُذکر........

 

12- باتوجه به متن به سوالات پاسخ دهید .( 75/0)

 

جاءت الطفلة و آثار الدموع علی عینها . فنظر النبی (ص) الی الرجل  ثمّ قال َ : إنّ خدَمَکم اخوانکم .

 

مَن جاءت ؟ ..الطفلة...                 الی مَن نظر النبی ؟ ..الی الرجل...

 

مَن اِخواننا ؟ ..خدمکم..

 

13- با کلمات پراکنده یک جمله بسازید . (5/0)

 

سلة /  ذلک / العامل / یحمل ُ / المجتهد  / الفواکه

 

                     ......یحمل ذلک العامل المجتهد سلة الفواکه.........

 

14-  ترجمه فعل در جملات به عربی (1نمره )

 

قلمت را بالا ببر . (مونث ) ..اِرفعی....             درخت را بکار . (مذکر ) ....اِغرس..

 

15- عبارت زیر را از مذکر به مونث  تغییر دهید .( 1نمره)

 

هم مشغولونَ بعبادة الله و یسجدونَ له .   ...هنّ مشغولات بعبادة الله و یسجدنَ له . 

 

 

 

 

                                                                      

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 14 آذر 1389 ] [ ساعت 21 و 57 دقیقه و 37 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه یک سری نمونه سوال برا آمادگی امتحان نیم ترم پایه سوم راهنمایی . درس 1تا4

پاسخ نامه یک سری نمونه سوال برا امادگی امتحان نیم ترم پایه سوم . درس 1تا4

۱-ترجمه عبارات :

اُکتب لنا فی هذا الدنیا حسنة .برای ما دراین دنیا نیکی بنویس .

اِرحم ضعف بدنی . به بدن ناتوانم رحم کن .

اِبدئی یومک بذکرالله . روزت را با نام خدا شروع کن .

جعلتَ لسانی بذکرک لهجا . زبانم را به ذکرت پایبند قرار دادی .

صورتت را بشوی و کیف را بردار . (مذکر)اِغسل وجهک و اِحمل المحفظة .

اَصلبُهم غداً . اُصلبهم غدا ً . فردا آنها را به دار می آویزم . فردا آنها را به دار بیاویز .

رجعت الی القریة باکیة . گریان به روستا برگشت .

۲-عبارات زیر را از مذکر به مونث تبدیل نمایید .

هم مشغولون بعبادة الله . هنّ مشغولات بعبادة الله .

اِبحث عن الامیر .  اِبحثی عن الامیر .

لا یسمعون َ . لا یسمعنَ .

۳- جملات را از مثبت به منفی تبدیل نمایید .

اَعلمُ الغیب .  لا اَعلمُ  الغیب                        کانت الطفلة مقصرة .  ما کانت الطفلة مقصرة .

ضرب الرجل الطفلة .  ما ضرب الرجل .

۴- در جای خالی با توجه به پاسخ کلمه پرسشی (استفهامی) مناسب قرار دهید .

.این. تکتبین ؟ فی المکتب .                  هل . سمعت قول الحق ؟ نعم

متی خرجتِ من المدسة ؟ فی الساعة الثانیة                ..کیف.. تقرأالقران ؟ بصوت حسن

.مَن.. جاء فی اللیل ؟ الرجل                         ما.. فی الحدیقة ؟ الشجرة

۵- عبارت زیر را به  مثنی تبدیل نمایید .

هؤلاء یأمرون الناس بالبخل . هذان یأمران الناس بالبخل .

۶- در جای خالی فعل امر قرار دهید .

ایها المقاتل ! ..اُقتل .    العدو . (قتل   ُ )

یا بنتی ! .اُکتبی.. واجبات المدرسة . ( کتب  ُ )

۷- فعل امر بسازید از فعل هی داده شده :

تبحثُ عن :    اِبحث عن            ترجـِعینَ :  اِرحعی                  تسألُ : اِسأل

۸- فعل عبارات زیر را به مستقبل تبدیل نمایید .

  انتما تخرجان من الحانوت .     ستخرجان                     انا حملتُ السلة .   سأحمل

۹- وزن کلمات زیر را بنویسید .

  احترام :  افتعال               اجلاس :   افعال             تکریم :   تفعیل              مقدّر : مفعّل

۱۰- حروف زائد کلمات زیر را بنویسید .

تقاطع :    ت. ا              تکثیر :    ت.ی               متشابه :  م.ت.ا             مقاتل : م.ا

۱۱- از کلمه (قدر ) موارد خواسته شده را بسازید :

      صفت مطلق :   قدیر            صفت مفعولی :   مقدور                صفت فاعلی : قادر

۱۲- ترجمه افعال زیر را بنویسید 

میروید (جمع مونث ):    تذهبنَ                            برخاستند (مذکر) : نهضوا

میخوریم :    نأکلُ                                           بلندشو(مونث) : اِنهضی

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 5 آذر 1389 ] [ ساعت 17 و 09 دقیقه و 09 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه امتحان هفتگی عربی پایه سوم . ابان 89

      پاسخ نامه امتحان  هفتگی  عربی  پایه سوم راهنمایی . ابان ۸۹

1-      لغت های زیرراترجمه نمایید .

الکوخ : .کلبه            المحدّد :.معین .                 عقب نشینی : انسحاب

2-      عبارات زیر را ترحمه نمایید .

الف ) یضربُ الرجل الطفلة بشدة . .مرد دختر بچه را به شدت میزند .

ب) فجأة  الراعیّة فقدت النعجة...چوپان(مونث) میشی را گم کرد .

ج) تو این نامه را نوشتی (مذکر) . انتَ کتبتَ هذه الرسالة ( هذا الکتاب )  

3-      در جای خالی ضمیر مناسب بگذارید .

الف ) .انتِ. تعملین .                   ب) .هنّ کتبن                 ج) .همیعبدونَ .

 

4-      موارد خواسته شده را درجای خالی بنویسید .

الف) أنا  .أعملُ    بدقة .  ( فعل مضارع از عمل )

ب) الجنود ..ذهبوا.... الی مقرّهم . (فعل ماضی از ذهب)

ج) انتم ..ترجعون.... الی البیت . (فعل مضارع از رجع )

د) التلمیذان ِ ...کتبا.... الواجبات . ( فعل ماضی از کتب )

 

5-      وزن کلمات زیر رابنویسید .

استکبار : ..استفعال..                مَکتـَب : ..مفعل..                    انقلاب : .انفعال...

 

6-      از کلمه  ( حکم ) صفت فاعلی و مطلق  بسازید .

    صفت فاعلی : ..حاکم                        صفت مطلق : ..حکیم...

 

7-      در جای خالی کلمه استفهامی (پرسشی ) مناسب قرار دهید .

   ...متی... ترجعین ؟ فی اللیل .                        من.. جلس علی الکرسی ؟ المعلم .

 

8-      جملات مثبت را به منفی تبدیل نمایید .

الف ) هنّ یصبرن عند مواجهة المشاکل . .هنّ لایصبرن عند مواجهة المشاکل .

ب) هو غسَلَ یده . ..هو ماغسل یده ..........

 

9-      افعال زیر را به مستقبل تبدیل نمایید .

یجعلُ : .سوف یجعل (سیجعل)...                           کتبنا : ..سوف نکتب (سنکتب) 

10-  به سوال زیر پاسخ دهید .

هل سمعتَ قول الحق ؟ نعم ، ..سمعتُ قول الحق

برو بچ سوم توجه کنند که سوال اخری یکی از سوالات امتحان نهایی سال ۸۸-۸۹بود

 

موضوع: پاسخنامه،
[ شنبه 29 آبان 1389 ] [ ساعت 17 و 10 دقیقه و 02 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون نهایی سوم راهنمایی . خرداد89

پاسخ نامه آزمون ۸۹ . نهایی . سوم راهنمایی

۱- الف)بازار     ب)رسالة یا كتاباً

۲- الف)بعد         ب)سفری

۳- الف)بیت     ب ) حوت

۴- الف)رغد      ب)ارحم

۵-تصویراول: الاولاد یلعبون.  تصویردوم: البنتان جالستان تحت الشجرة

۶- الف) قطعا همراه سختی آسانی است .

ب) من به كارگریامانتدار نیاز دارم .

ج)چگونه مثال هارابرایت زدند ؟

۷- متی تذهب؟

۸- الف)شاهد     ب) فعیل

۹- الف)جلسوا   ب)ذلك    ج) تسمع        د) هی

۱۰- الف)إعملی     ب)اُحصدا

۱۱- الف) لاتلبسا        ب) لاتأكلوا           ج)لاتشعرْ

۱۲- الف) مزدحمٌ     ب) الطالبُ         ج) اللسانَ           د) مریمُ

۱۳- الف) رجعت التلمیذة بالسیارة           ب ) سعید یشرب الماء

۱۴- مبتدا: العید       جارومجرور: من المسجد          خبر : تلمیذ        فاعل : الایمان

۱۵- الف) صید         ب ) مسرورا

۱۶- الف) بین الاعشاب         ب) باكیة      ج) نعجة             د) نعم

۱۷- الف) صبرنَ          ب ) حملتما

۱۸- الف) تكشفونَ            ب) تصدقان

۱۹- نعم . أنا نجحتُ فی درسی .

۲۰- ماأخذ

 

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 7 خرداد 1389 ] [ ساعت 00 و 09 دقیقه و 56 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون خرداد 88.مدرسه رامشه . پایه دوم راهنمایی

پاسخ نامه آزمون دوم راهنمایی . مدرسه رامشه . خرداد 88

از بین گزینه های داده شده نام هر تصویر راانتخاب کرده وزیر آن بنویسید . (2گزینه اضافه است . )

                    

            منضدة               كأس                     فأرة          

 

ترجمه های ناقص را کامل کنید . 

کأنّ علی الماء شیئاً .                ....گویا.. روی آب چیزی است .

هل نسیتَ  ..مرة اخری..... ؟              آیا یک بار دیگر فراموش کردی ؟ 

درهرگروه از کلمات یک گزینه ناهماهنگ  وجوددارد . گزینه مورد نظر رادرجای خالی بنویسید. 

الف ) إخوة .  أخت  .  والدة .  أمّ              ...إخوة.               

ب ) الآتی .  أمسٍ .  غداً  . معبد               معبد....

هریک از گزینه های ستون (ب ) به کدام گزینه از ستون (الف ) مربوط است ؟ (2گزینه اضافه است .)

      ستون الف  :            المجتمعُ ...فاسد                          صدیقاتی  .قتلن..                                                                                                                                                                                                                        

      ستون ب :                 قتلنَ             وحیدٌ               فاسدٌ                 تقتلـنَ  

هریک از موارد خواسته شده رادر کادر مخصوص خود بنویسید .

مترادف  فــزعَ      خاف

 جمع کلمه شدید           اشداء

  هم خانواده منذرینَ           انذار

مفرد کلمه صالحات                       صالحة

                                   

 

عبارت زیر رابه عربی ترجمه نمایید .

  چه وقت صبحانه می خوری ؟ (مذکر)  ........متی تأكل الفطور؟ .........

عبارت های زیر را به فارسی روان ترجمه نمایید .

 العدوّ یشعُرُبالخوفِ و یهرِبُ .   ....دشمن احساس ترس میكند وفرار میكند ......

هتفَ ولدی : النجدة . الذئاب .    .......فرزندم فریاد زد : كمك . گرگها............

یرزقُ کیفما یشاء .                  روزی می دهد هرطور كه بخواهد . ..........

در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید .

أیتها السیدات ! .شكرتنّ.... ربّـکنّ . ( شکرَ )                  أنتِ ...سألتِ مِن المعلم . ( سَألَ )

أیها التلامیذ ُ! كتبتم... الواجباتِ . ( کتـَبَ )                هنَّ ..ضحكن.. بهدوءٍ . ( ضحِکَ )

درجای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید .

البناتُ ..یلعبن... فی الحدیقة . (یلعَبُ )                            أنتنَّ ..تنجحن... فی الامتحان . (ینجَحُ )

الإمرأتانِ ...تسبحان.. فی البحر.( یسبَحُ )                          أنا ...أسقی... الاشجار . ( یسقی )

جمله مربوط به هر تصویر را انتخاب کرده ودرزیر آن بنویسید . (2جمله اضافه است . )

 ( الطفلان ِ واقفان ِ عند الشجرة . هم مشغولونَ بالمطالعة . الطفلتان ِ عند الشجرة . هنّ مشغولاتٌ بالمطالعة . )

       .الطفلتان واقفتان عند الشجرة .......      .هم مشغولون بالمطالعة .......

 

درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

 هما..  نظرَتا .          .هی.. مَنحَت˚ .           نحن... ضرَبنا .              یا سعید ! هل ..انتَ.. مشغولٌ ؟

درهرعبارت یک غلط عمدی وجوددارد . آن را تصحیح نمایید .

 هؤلاء التلمیذان ِ مؤدبان ِ .   .هذان.                التلمیذة ُ یَلبسُ  ثوبها .   ..تلبس.

بااستفاده از ( نعم ) به سوالات زیر پاسخ دهید .

هل تقتلونَ العدوّ ؟  نعم . نقتل العدو.

هل سمعوا کلام الاستاذ ؟ نعم . ...سمعوا كلام الاستاذ.......

متن زیرراخوانده وبه سوالات آن پاسخ کوتاه دهید .

  أبی یفتحُ حانوته بعد الظهر عادة ً . وفی یوم من الایام وقعَ نظرُه علی سلةٍ . کان فی السلةِ طفلٌ  وهو جائعٌ . حمَلَ أبی سلة الطفلِ وأخذَ الطفلَ فی حضنِه وقالَ : الهی ! هذا طفلٌ صغیرٌ . ماهو ذنبه ؟

1-         أین الطفل ؟ ...فی السلة...              

2-         ماذا فعلَ أبی بعد مشاهدة السلة ؟ ..اخذ الطفل فی حضنه....

3-         مَن أخذ َ الطفل فی حضنه ؟ ..ابی ..

فقط به یک سؤال از سؤالات زیر پاسخ دهید .

1- مؤنث عبارت ( کنتُ مجتهداً ) می شود : ....كنتُ مجتهدة ...

2- فعل مضارع از ( تعِبَ ــَــ ) برای عبارت : یا أمّی ! ..تتعبین...  مِن عملٍ کثیرِ .  

چنان چه عبارت ( أیها الصدیقان ! هل لعبتما معاً ) را به جمع مذکر غایب مضارع تبدیل کنیم کدام گزینه صحیح است

الف) هل الصدیقان ِ یلعبان ِ معا ً ؟                                ب ) هل الصدیقان لعبا معاً ؟

ج ) هل الاصدقاء یلعبونَ معاً ؟      +                               د ) هل الاصدقاء لعبوا معاً ؟ 

درباره تصویرزیر 2 عبارت کوتاه بنویسید .                                                                       

        .....الطفلة باكیة ............             ......هی فقدت طریقها . .............

                                      

باتوجه به ترجمه آیات در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید . (1کلمه اضافه است . )

                                          ( اللیل  /  رسول  /  خرجوا )

 جاءکم  .رسول... مصدق ٌ . (پیامبری راستگو بر شما آمد . )

جعلَ ..اللیل... سکناً .         ( شب را مایه ی آرامش قرارداد. )

 

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 ] [ ساعت 18 و 31 دقیقه و 53 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه پایه سوم راهنمایی آزمون هفتگی قواعد 23/1/89

پاسخ نامه پایه سوم آزمون هفتگی قواعد 23/1/89

1-         وزن كلمات زیررابه دست آورید . (1نمره)

استراق : ..افتعال.       مُكاتبة : ..مفاعلة        

   مُجرم : ..مُفعل.           مُرتـَفع : ..مفتعل....

2-         درجای خالی فعل امر مناسب بنویسید . (1نمره)

یاأعزائی ! ..اُكتبوا..... الواجبات . (كتبَ ــــُـــ )                  

    .اِجلسن...  فی مكانكنَّ . (جلسَ ــِــ )

3-         درجای خالی فعل نهی مناسب بنویسید . (1نمره)

أیّها الاولاد! .لاتقربوا... من البئر . (قرُبَ ــُــ )            

    .لاتذهبا... الی اشارع . ایّتها البنتان ِ! (ذهَبَ ــَــ)

4-         زیر گزینه ای كه با گزینه های دیگر متفاوت است خط بكشید. (1نمره)

الف ) لاتنصری  / لاتنصرن / لاتنصرُ / مانصرتُ     لاتنصری             

    ب ) اولئك / هذا / هو / هؤلاء  هو

5-         مستقبل فعل (غسلتما) كدام گزینه می باشد؟ (5/0نمره)

الف ) سوف یغسلان ِ          ب ) سوف تغسلان ِ  +    

    ج) سوف غسلتما          د) سوف تغسلونَ

6-         مبتدا و خبر و نوع خبر را درعبارات زیر بیابید . (5/1نمره)

والد صدیقی محترم .         

    مبتدا: ....والد.               خبر : .محترم..            نوع خبر : ....اسم.

علی الشجرة حمامة .          

   مبتدا: ...حامة..                خبر: ...علی الشجرة.            نوع خبر : ..حرف واسم

7-         درعبارات زیر فاعل كدام كلمه می باشد ؟ (1نمره)

یرجعُ الی البیت الطفلان ِ .   فاعل : ..الطفلان.                غسلنا الملابسَ .  فاعل : ..نا..

8-         جملات اسمیه رابه فعلیه وفعلیه رابه اسمیه تبدیل نمایید . (1نمره)

تشكرُ الطالبات من المعلمة . .....الطالبات یشكرن من المعلمة...

اولئك العلماء ینهضونَ لإقامة الصلاة . ..ینهض اولئك العلماء لاقامة الصلاة.....

9-         كلمات مشخص شده درهرعبارت راباتوجه به نقش انهادرجمله حركت گذاری نمایید . (25/1نمره)

الحذ ّاءُ یعملُ بشدة .             یدخلُ التلامیذُ فی الصف .       

   اولئك أعلامٌ .             زینبُ  بنتٌ عفیفة .   

10-       جملات زیر راباشكل صحیح افعال داخل پرانتز كامل كنید . (1نمره)

الجاهلان ِ لایزرعان. الخیر . (مضارع منفی از زرَعَ ـَـ )

فاطمة و مریم ..صرختا... من الخوف . (فعل ماضی از صرَخَ )

11-       باتوجه به پاسخ درجای خالی كلمه استفهامی (پرسشی )مناسب بنویسید . (5/1نمره)

متی... نرجعُ من السفر ؟ غداً .               بماذا.. كتبتِ ؟ بالقلم .             

      ..أ لاتخرجینَ من المعبد؟ لا.

لماذا... تشكر الرّب دائماً ؟ لـِنِعَمه .             ..مَن. جالسونَ ؟ الطلاب .          

   .كیف.. رجعتْ البنت ؟ باكیة ً  .

12-       باكلمات پراكنده زیر یك جمله فعلیه ویك جمله اسمیه بنویسید . (1نمره)

                                         ( الطالبتان ِ  /  الحجارة َ  / تقذفُ )   

جمله اسمیه: ..الطالبتان تقذفان الحجارة....                      

       جمله فعلیه : ..تقذف الطالبتان الحجارة...

13-       صفت فاعلی و صفت مطلق از كلمه (قدر) : (5/0نمره)

صفت فاعلی : ...قادر.                             صفت مطلق : .قدیر....

14-       موارد خواسته شده از فعل (تقرئینَ ) رابنویسید . (25/1نمره)

صیغه : ..مفرد مونث مخاطب..                         فعل امر : ...اِقرئی.               

     فعل نهی : .لاتقرئی     

 مستقبل : ..ستقرئین...                     فعل ماضی منفی : ....ماقرأتِ

15-       درجای خالی ضمیر مناسب قراردهید . (2نمره)

هم/انتم/نحن.. نادمونَ .            نحن.. وقفنا .          انتِ  تضحكینَ .         هم  قرؤوا.

16-       اسم وفعل وحرف رادرعبارت ( هو یسبَحُ فی البحر) مشخص نمایید . (1نمره)

اسم : هو/البحر.....             فعل : ...یسبح....                حرف : ...فی...

17-       كدام كلمه درهر عبارت كامل كننده جمله است؟ (1نمره)

یأخذ ُ ..المعلمون... اوراق الامتحان . (المعلمونَ . المعلمینَ )      

     ..هذه... الاقلام فی محفظتی . (هؤلاء . هذه)  

هی مسئولة .عن.. تربیة طفلها . (مِن . عن )            

    جهَدَ ..طالبٌ مجتهدٌ... فی تعلّم دروسه . (طالبٌ مجتهدٌ . طالبُ مجتهدٍ)

18-       غلط های موجوددرهرعبارت راتصحیح نمایید . (5/0نمره)

البنت ترفعُ یدك ِ . (1غلط ) ..یدها.       

    أنا وأختی أعجلُ فی الذهاب الی مدرستنا . (1غلط) ...نعجل

19-       به سؤالات زیر پاسخ دهید .(5/0نمره)

هل أنا نادمٌ ؟ نعم . ..انتَ نادمٌ                   هل تغرسونَ الشجرة ؟ نعم . .نغرسُ.....

20-       حروف اصلی كلمات زیررابنویسید. (5/0نمره)

إحسان : ....ح.س.ن                               مقطوع : ..ق.ط.ع 

درتوضیح سوال ۱۸ قسمت الف :

البنت : مفرد مونث  / ترفع : مفرد مونث / نشان مخاطب در جمله نداریم بنابراین ضمیر متصل كِ غلط است .

 

 

موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 23 فروردین 1389 ] [ ساعت 15 و 18 دقیقه و 21 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی قواعد پایه دوم 23/1/89

پاسخ نامه آزمون هفتگی قواعد پایه دوم 23/1/89

1-      كلمات داخل پرانتز را به شكل صحیح در جای خالی قراردهید . (1نمره)

هذان ِ .عالمان ِ . (عالم ٌ )                              هذان ِ علما (علِمَ )

2-         جمع كلمات زیر رابنویسید  . (2نمره)

صابرة : صابرات..                شخص : ..اشخاص..         

  واقفٌ : ..واقفونَ             تلك : اولئك...

3-         درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید : (2نمره)

هما/انتما/نحن... صابرتان ِ .              انتنّ تذهبنَ .             

  هم / انتم.. أصدقائی .                هما.. یذهبان ِ .

4-         درجاهای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید . (2نمره)

یا أخواتی ! هل لعبتن... بالكبریت؟ (لعِبَ )                  

    الطالبتان ِ .كتبتا.. الدّروس . (كتـَبَ)

هنَّ  .نهضنَ. من مكانهنّ . (نهَضَ )                       

    أنا وصدیقتی .حرسنا الوطن بالعلم . (حَرَسَ)

5-         درجاهای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید . (5/2نمره)

انتم .تغسلونَ... الملابسَ . (یغسِلُ )                      

     النساء .یقرأنَ.  القرآن فی المسجد. (یقرَأ ُ)

أیّتها الطالبة ! لماذا ..تتركین... ید الامّ ؟ (یترُكُ)          

     المعلمان ِ یدخلانِ... الصف . (یدخُلُ )

     إخوة ُ یوسف ..یذهبونَ... الی الصحراء . (یذهَبُ )

6-   درجملات زیر فعل های ماضی رابه مضارع وبالعكس تبدیل نمایید . (2نمره)

هما تضربان ِ غراباً . ..ضربتا                               هی سمعتْ كلام المعلمة . ....تسمعُ

انتَ خرجتَ من الصف . ..تخرجُ                         هم یحسدونَ الی البنت . ...حسدوا...

7-         بااستفاده از (نعم) به پرسش های زیر پاسخ دهید . (5/1نمره)

هل انتما فتحتما محفظتكما ؟ نعم . ....نحن فتحنا محفظتنا..

هل أنا نادمٌ من عملی ؟ نعم ......انتَ نادمٌ من عملكَ....

8-         عبارت زیر رابه موارد خواسته شده تغییر دهید . (5/1نمره)

                                           هذا التلمیذ ُ مؤدبٌ .

مثنای مؤنث : ...هاتان التلمیذتان مؤدبتان                 

 جمع مؤنث : ..هؤلاء التلمیذات مؤدبات 

9-   گزینه درست هرعبارت رااز داخل پرانتز انتخاب كرده ودرجای خالی بنویسید .(75/0نمره)

وجدتْ.. النساء محفظة ً فی الشارع . (وجدتْ / وجدنَ )        

  تلك... الكتبُ علی المنضدة . (تلك / اولئك)

تلامیذ ُ هذا الصف جالسونَ... بادب ٍ . ( جالسینَ / جالسونَ )

 

10-       درعبارت زیر انواع كلمه (اسم . فعل . حرف )رامشخص نمایید. (25/1نمره)

رأیتُ غراباً علی الشجرة .            

  اسم : ..تُ / غراباً/الشجرة....        فعل : .رأی        حرف : .علی.

11-       باتوجه به پاسخ درجاهای خالی كلمه پرسشی مناسب بنویسید. (1نمره)

أ.. لاتعرفُ صدیقكَ ؟ لا .                      ...أین... الطلابُ ؟ فی المدرسة .

.من... اولئك ؟ اولادٌ  .                              .ماذا.. منحتـْهُ الوالدة ؟ سمكة ً صغیرة ً .

12-       دورگزینه ناهماهنگ درهرعبارت راخط بكشید. (1نمره)

الف ) نجمة  . أمّ . محفظة .  والد    والد           ب ) ی  . كنّ  . هو  . ها   هو

ج ) اولئك . هذان ِ . ذلك . تلك       هذان           د) یا . أیّها . هذا . أیّـتها   هذا

13-       كلمات داخل كمانك ر رادوبه دو به هم ربط داده ودرجای خالی بنویسید . (5/1نمره)

            

                       الاطفال   /  الصیاد    / البنات   / نادمونَ   / جلسن َ  /  ماوجَدَ

 

 جمله الف ) ....الاطفال نادمونَ.....                 جمله ب ) .....الصیاد ماوجد.......

                               جمله ج ) ....البنات جلسن........  

درتوضیح سوال 9

جمله اول : فعل غایب /درابتدای جمله/ انجام دهندهكار(فاعل)به شكل اسم ظاهربعدآن آمده است بنابراین فعل مفردمی آیدولی درجنس مطابقت میكند.

جمله دوم: اسم های اشاره جمع برای انسان استفاده میشود پس اولئك برای این سوال غلط میباشد .

جمله سوم: اگر اسم جمع مذكر سالم رابخواهیم در جمله ای به كار ببریم وكلمه ما نقش فاعل یا نهاد (مبتدا) یا گزاره (خبر) داشته باشد با (ون) میاید . فاعل /نهاد/گزاره من میارم با (ونَ)


موضوع: پاسخنامه،
[ دوشنبه 23 فروردین 1389 ] [ ساعت 15 و 11 دقیقه و 40 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون هفتگی پایه اول شماره 1

پاسخ نامه درس ۸ آزمون پایه اول

ترجمه كنید .

این دوزن ناراحت شدند .حزنت هاتان الامراتان ِ

این دو ، دودرخت بلند هستند . هاتان شجرتان ِ باسقتان ِ .

دومرد كجاهستند؟ این الرجلان ِ ؟

من نیرومندم . انا قویٌ

به این دوتبر نگاه كن . اُنظر الی هذین ِ الفاسین ِ.

انتِ باسقة ٌ . تو بلندی .

مَن قالَ : یا لیتنی كنتُ صغیرة ؟ .چه کسی گفت : ای کاش من کوچک بودم .

 

جمله زیر را به موارد خواسته شده تبدیل كنید .

                     كانَ هذا التلمیذ فی الغرفة .

مثنی :             .کانَ هذان التلمیذان ِ فی الغرفة

مثنای مونث       کانت هاتان التلمیذتان ِ فی الغرفة.

 

اسم های داخل پرانتز را مثنی كرده و شكل صحیح آن را درجای خالی بنویسید .

یذهبُ .الطالبان ِ الی ..الصفین ِ.. ( الطالب . الصف )

 

مثنای كلمات زیر را بنویسید .

هذه : ..هاتان ِ . هاتینِ..                 سیارة : ..سیارتان ِ . سیارتین ِ

 

موضوع: پاسخنامه،
[ پنجشنبه 13 اسفند 1388 ] [ ساعت 17 و 08 دقیقه و 11 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic