تبلیغات
آموزش درس عربی - مطالب پاسخنامه

پاسخنامه نمونه سوال درس ۱ پایه دوم

سوال ۱ : قاضی دستور به جمع آوری هیزم داد.

             مرد حیله گر ترسید واز درخت خارج شد .

            قاضی از مرد ساده لوح پرسید .

           دانش آموز کشتی را در آب انداخت .

           سَمِعَ الولدُ صوتَ والدِهِ .

سوال ۲ : مثنی مونث : ذهَبَت هاتان الإمرأتان ِ الی المدینـة .

              جمع مذکر : ذهَبَ هولاء الرجالُ الی المدینة .

              جمع مونث : ذهَبَت هولاء النساءُ الی المدینة .

سوال ۳ : کلمه        -      جمع کلمه      -    نوع جمع

              عِلم          -      علوم          -     مکسر

             عَلَم          -       اعلام         -      مکسر 

             عالمة          -   عالمات       -  مونث سالم 

            معلم           -  معلمونَ       - مذکر سالم   

موضوع: پاسخنامه،
[ یکشنبه 15 مهر 1386 ] [ ساعت 10 و 10 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ درس التعب

درست حدس زدی. شما با فعل ماضی وضمیر آشنا شدید .

اسم مفردومثنی وجمع راکه قبلاً یادگرفته بودی .مثل:

تاعبٌ  .  تاعبة ٌ . تاعبان ِ . تاعبتان ِ . تاعبونَ .تاعباتٌ .

حالاهم ضمایر :

هو . هما . هم . هی .هما .هنّ.

وفعلهای ماضی :

 عَمِلَ . عَمِلا . عَمِلوا . عَمِلَتْ . عَمِلَتا . عَمِلْنَ .

همانطور که مدانید ضمیر کلمه ای است که جانشین اسم میشود.

وفعل انجام دادن کاری یا روی دادن حالتی را نشان می دهد .اما

چیزی که در فعل مهم است داشتن قیدزمان میباشد . یعنی حتماً کار درزمان گذشته انجام شده

یا در زمان حال دارد انجام میشود.

نکته دیگر اینکه : شما فعلاً با فعلهای ۳حرفی آشنا میشوید که هر۳حرف

آنها هم در همه صیغه ها تکرار میشود .

راستی : صیغه ؛ شکل ساختاری فعل است . فعلهایی که الآن برای شما

به کار بردم فعلهای ماضی هستند . ماضی ؛ یعنی گذشته . هر فعل ماضی درعربی

۱۴صیغه دارد که ۶تای آن غایب هستند و۶تای دیگرش مخاطبند و۲تاهم متکلم دارد .

توضیحات بیشتر رابرای جلسه بعدمان می گذارم.

موضوع: پاسخنامه،
[ جمعه 12 مرداد 1386 ] [ ساعت 08 و 08 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]