آموزش درس عربی متوسطه اول متوسطه دوم - مطالب نمونه سوال پایه اول راهمنمایی

آزمون درس 8پایه اول راهنمایی بهمن ماه 90

آزمون درس 8پایه اول راهنمایی بهمن ماه 90

 

1-عبارت (  هذا عالمٌ  ) را به مثنی تبدیل نمایید .  .....................................................

2-  عبارت زیر را به موارد خواسته شده تغییر دهید :

                                 تسقط ُ هذه الإمرأة علی الأرض .

                (مثنی ) : ................................................................

              ( مذکر مفرد ): ..................................................................................

3- ترجمه کنید :

    دوکارگر کجا هستند؟  ........................................................

  پزشک  دوگل زیبا را برمیدارد (حمل میکند) . ........................................................................................

 هذه الشجرة مفیدة لبناء مسجد جدید .  .............................................................................................

 انتَ صغیر و انت ِ کبیرة . .............................................................

4- عبارت (انا طالبة ) را به مثنی تبدیل نمایید .  .......................................................................................

طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول راهمنمایی، 

تاریخ : چهارشنبه 19 بهمن 1390 | ساعت 16 و 40 دقیقه و 15 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون پایه اول راهنمایی درس 1 و2و 3

آزمون پایه اول راهنمایی درس 1 و2و 3

- ترجمه عبارات :

 این سقف خانه است .

زنبور روی گل است .

فی السیارة رجلٌ .

آیا پادشاه در کشتی است ؟

2- آوردن اسم اشاره مناسب :

  .......... أمّی .              ............ أمتّکم .            

   ......... قلمُ مریم .               ........... محفظة ُ محمود .

3- آوردن عبارت پرسشی با توجه به پاسخ ها :

    .................... ؟ بیت ٌ جمیلٌ .                 

     .............................. ؟ نعم . هذه نملة ٌ صغیرة ٌ .
طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول راهمنمایی، 

تاریخ : چهارشنبه 25 آبان 1390 | ساعت 20 و 29 دقیقه و 34 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال نوبت دوم پایه اول راهنمایی خرداد 1390

نمونه سوال نوبت دوم پایه اول راهنمایی خرداد 1390

 

1- ترجمه لغات مورد نظر :

 الف ) این دانش آموزان نمونه هستند . .............

ب) هذا إناء الماء . ................

 

2- کدام ترجمه صحیح می باشد ؟

                 دانش آموزان به مسجد رفتند .

الف ) ذهبَ الطلاب الی المسجد .           ب) یذهبُ الطلاب الی المسجد

 

3- ترجمه عبارت زیر را کامل کنید .

          جعلَ الصیادُ فخاً لصید الحمامة .

                       شکارچی ........ را برای شکار کبوتر ................

 

4- درجای خالی کلمه پرسشی مناسب بنویسید .

.......... صرخَ ؟ الصیاد .                    ......... الفراشة ؟ قرب البرکة

 

5- عبارات زیر راترجمه نمایید .

الف ) حملتْ النحلة الاخری ورقة کبیرة . ......................

ب) دخلَ التلمیذ ُ فی الصف . ...........................

ج) لیس الفأسُ عندی . ........................

د) دوزن شروع به قطع کردن درخت کردند . ................................

 

6- گزینه مناسب را انتخاب کنید .

    الف) ............. جندیٌ . (هو / هی / انتِ )

ب) الحمامة ......... الغصن . ( فی  / علی / مِن )

 

7- درجای خالی اسم اشاره دور بنویسید .

الف ) ............. الأمهّات صابراتٌ .               ب) شاهدتُ .......... الطائرة فی السماء .

 

8- باتوجه به جملات شکل صحیح هرکلمه رادرجای خالی بنویسید .

الف) ............ حافظونَ .(هذا)               ب) الصادقتان ِ ................ (ناجحٌ)

ج) هذه .............. مؤمنة . (والد)             د) ........ الجنة هم الفائزونَ . (صاحب)

 

9- باتوجه به کلمات داده شده عبارت زیر را تغییر دهید .

                     هذا الطالبُ جالسٌ علی الأرض .

 

الف ) هذان ِ : ..............................................

ب) جالساتٌ : .........................................

 

10- جمع کلمات زیر را بنویسید .

       یوم : .............             فاضلة : .............         

      صابر: ..........                 عَلـَم : ...........

 

11- انواع کلمه را درعبارت زیر بیابید :

   وقعَ المفتاحُ فی بحر ٍ .

 

12- با توجه به تصویر پاسخ دهید .

                  هل الطفل ُ فی الغرفة ؟ .......................

 

                                      هل الطالب ُ واقفٌ ؟ .......................      

 

دراسات قرآنیة هم که عین خود کتاب میاد . اون ها رو هم بخونید . یادتون نره .
طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول راهمنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 2 خرداد 1390 | ساعت 08 و 52 دقیقه و 04 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوال مخصوص پایه اول راهنمایی برای سیزده بدری

خوب . نوبتی هم که باشه نوبت جوجه بزرگای کلاس اول راهنمایی است . امروز برادرزاده ام که کلاس اول است سوال عربی عیدش رو اورده بود که عمه اینها رو بهم بگو . خنده ام گرفته بود از کار معلمه . اخر من نمیدونم اون بنده خدا اگر تا اخر سال هم وقت بذاره نمیتونه تمام نوشته های بچه ها رو که مثلا ۱۰۰ نفر میشن رو تصحیح کنه . سوال این بود : تمام اسم های مفرد . مثنی مذکر و مونث . جمع مذکر سالم و مونث سالم و مکسر . جهت ها . اسم های اشاره . کلمات پرسشی رو از هر سوره قران دربیارن . تازه برادر زاده نازنین من خدا رو شکر می کرد که به جای سوره بقره ، سوره اعراف بهش افتاده بود . منم که هر چی بهش میگفتم آخر نقی بابا معلم شما حتی اگر حافظ کل قران هم باشه نمیتونه همه اینها رو چک کنه زیر بار نرفت که نرفت و دونه دونه اش رو داشت در میاورد . منم از حرص گفتم بده کمکت کنم و بعد هم دو خط در میون کلمات رو بهش گفتم .  تازه خانم گله میکرد که چرا تو این سوره مثنای مونث نیست . ای خدا امان از این بچه ها . یک سری رو نمیدونی چطوری بگی بنویسن یک سری رو نمیدونی چطوری بگی ننویسن . حالا ما که این چیزها رو نخواستیم از شما . 

فقط این سوال :

جمله این دوتا مرد  و آن بچه ها دوتا درخت و یک خورشید را روی دیوار نقاشی کردند و یك زن هم با آنها بود .

 

این یک جمله رو به عربی برش گردونید . همین . هم اسم مثنی داره هم مفرد و هم جمع و هم جهت

                                                                  سیزده رو خوش باشید .
طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول راهمنمایی، 

تاریخ : جمعه 12 فروردین 1390 | ساعت 23 و 56 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون پایه اول راهنمایی درس 8 . اسفند 88

آزمون پایه اول راهنمایی درس 8

ترجمه كنید .

این دوزن ناراحت شدند . .....................................

این دو ، دودرخت بلند هستند . .......................................

دومرد كجاهستند؟ ...................................

من نیرومندم . ............................................

به این دوتبر نگاه كن . ....................................

انتِ باسقة ٌ . ......................

مَن قالَ : یا لیتنی كنتُ صغیرة ؟ .......................................

 

جمله زیر را به موارد خواسته شده تبدیل كنید .

                     كانَ هذا التلمیذ فی الغرفة .

مثنی :             ....................................

مثنای مونث       .........................................

 

اسم های داخل پرانتز را مثنی كرده و شكل صحیح آن را درجای خالی بنویسید .

یذهبُ ............ الی ................. ( الطالب . الصف )

مثنای كلمات زیر را بنویسید .

هذه : ...............                 سیارة : .....................

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول راهمنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 3 اسفند 1388 | ساعت 23 و 29 دقیقه و 43 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوالات نوبت اول پایه اول دی 88

سوالات نوبت اول پایه اول نوبت اول دی

ردیف

به توانایی خویش ایمان داشتن نیمی از موفقیت است .            ژان ژاك روسو

 

1

لغات زیر رااز عربی به فارسی وبرعكس ترجمه كنید .

غزالة : ........                   لاشكّ : ...........                  ظرف : ............

مائدة : .........                    غذا : ...........                    ابر: .............

 

2

درجمله های زیر فقط كلمات مشخص شده را به فارسی ترجمه نمایید.

الف ) لَیْسَ  هذا كنزاً . .............                  خَلْفَ الجبال ِ صحراءُ . ............                

 

3

مناسب ترین گزینه را انتخاب كرده ودرجای خالی بنویسید .

الف ) هل هذه ........... ؟ ( نجمة ٌ . صفٌ . طیرٌ )

ب ) الاسدُ فی .......... ؟ ( البیت ِ . البحر ِ . الغابة ِ )

 

4

ترجمه زیر را كامل كنید .

هی فراشة ٌ . هی جمیلة ٌ جداً . 

 او ........... است . او واقعاً ......... است .

 

5

جمله های عربی زیر را به فارسی ترجمه كنید .

الف ) الأفضلُ صاحبُ الصّفاتِ الحسنةِ.   .........................................................

ب ) نعم . هو زارعٌ . ...................................

ج ) الوردة ُ فی المحفظةِ .  ...............................

د ) إذن ، الكنزُ تحتَ الخربة . ...............................................

 

 

6

باتوجه به دوری یا نزدیكی تصویر در جاهای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید .                                                                                                    

 الف ) ......... ثوبٌ .     دور                                                                

 ب ) ........... نافذة ٌ .      نزدیک

 ج )  .......... نحلة ٌ .               دور                  

 

 

 7

جاهای خالی را با یكی از كلمات داده شده پر كنید .

الف ) ......... هذا بحرٌ ؟  ( مَن . هل . ما )

ب ) .......... الحمامة ُ علی الغصن ِ . ( ذلك . تلك . هذا ) 

 

8

جمله های فارسی زیر را به عربی ترجمه كنید .

الف ) آن چیست ؟ آن ماه است . ..............................................

ب ) مادر كجاست ؟ مادرجلو در است . ..........................................

 

ردیف

به توانایی خویش ایمان داشتن نیمی از موفقیت است .            ژان ژاك روسو

بارم

 

 9

در هر عبارت كدام كلمه با كلمات دیگر ناهماهنگ است ؟ زیر آن خط بكشید .

الف ) المسلم    .   الرّجل    .   الإمرأة     .   العامل

ب ) أین     .    هل    .     مَن      .   فی  

 

 

1

 

 

10

با توجه به تصاویر به سؤالات پاسخ دهید.                                                             

                                                                                                                   

الف ) من هو ؟ (عکس سرباز)                ب ) أین الطائرة ؟  (هواپیما بالای درخت                       

    

        ......................                                      ..................... 

                                                                                                         

 

 

 

75/.

 

 11

 

غلط های مشخص شده را تصحیح نمایید .

الف ) ما هی ؟ هی معلمة ٌ .  ...........                

 ب ) هل هی  رجل ٌ ؟ .........

 

5/.

 

12

جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید .

الف ) ..................... ؟                                     ب ) هل هذا رمّانٌ ؟

          هذا شارعٌ .                                                    .......  ......... تفاحٌ  .

 

1

 

13

جمله زیر را با كلمات داده شده تغییر دهید .

                  هذا الطّالبُ فی المدرسة ِ .

         الف ) .......................................... (هذه )

         ب )  .......................................... (الصّف ) 

 

 

75/.

 

 

14

با توجه به معنی آیات در جاهای خالی كلمات مناسب بنویسید .

الف ) جنّة ٌ مِن نخیل ٍ و ......     ( باغی از خرما و انگور )

ب ) ........ هذا إلاّ بشرٌ مثلكم . ( آیا این بشری مثل شماست ؟ )

 

 

5/.

 

15

هم خانواده كلمات خواسته شده را در آیات زیر پیداكرده وزیر آنها خط بكشید .

ثمرة

                فیها مِن كلّ الثـّمرات ِ .

جنة

 


                 إنّ المتـّقینَ فی جناتٍ .

 

                                                                                              موفق باشید.                                                 

 

 

 5/.

 

 

 

 

 

 

طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول راهمنمایی، 

تاریخ : شنبه 12 دی 1388 | ساعت 12 و 04 دقیقه و 45 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوالات نوبت دوم پایه اول راهنمایی

نمونه سوال نوبت دوم پایه اول راهنمایی

۱- لغات زیرراترجمه نمایید.  (1نمره)

     حَزِنـَتْ : ..........    پرسید : ........    فرائض : ..........     ستارگان: .......... 

____________________________________________________

2- عبارات زیرراترجمه نمایید. (5 نمره) 

  - رَسَمَ صورة َ الشـّمس فی السـّماء . .................................................

 - أعدَّ الله لـَهُم مغفرة ً واجراً عظیماً .  .................................................

 - طائراً علی شجرةٍ باسقة ٍ .  ......................................

 - به این دوکبوتر نگاه کن.  ........................................

__________________________________________________________________

3- درجای خالی اسم اشاره نزدیک قراردهید . (5/0 نمره )      

       ........ أُ ختـُهُ .          .......... الوالدَین ِ .

__________________________________________________________________

4- مفرد جمله مقابل رابنویسید . (5/0 نمره)       اولئک أئمـّة ٌ .      ....................

__________________________________________________________________

5- درجای خالی کلمه پرسشی مناسب قراردهید.(5/1 نمره)

  ........ ذ َهَبَ ؟ الطالبُ .        ........ فی السّـماء ؟ الـْقمرُ.                ......... الغابة ؟ مکان ُ الاشجار .

__________________________________________________________________

6- جمع کلمات زیررانوشته ونوع آن رامشخص نمایید. (5/1 نمره)

 أرض : ........... ، .................   فاضل : ............. ، ................      ولد : .......... ، ................

___________________________________________________________________

7- عبارت زیررابه موارد خواسته شده تغییر دهید . (25/2)

                          ذهَبَ هذا الزّارعُ الی الغابة .

مؤنث :                ...................................... الی الغابة .

 

جمع مذکر :          ....................................... الی الغابة .

 

جمع مؤنث :          ...................................... الی الغابة .

___________________________________________________________________

8- مثنای مؤنث عبارت مقابل رابنویسید. (1نمره)               رَسَمَ الرِجل ُ .          ........... ............ .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9- باکلمات پراکنده زیر یک جمله بسازید.  (1نمره)

 

     المُدَرِّسُ  / هذا / فی / المدرسة / واقفٌ .               ......................................................

____________________________________________________________________

10- آیات زیرراباموارد خواسته شده کامل کنید. (5/0 نمره)

     ........... خصمان ِ اختصموا فی ربّهم . (اسم اشاره نزدیک )

   ........... وأعناباً .( جمع حدیقة )

______________________________________________________________________

11- جمع مکسر رادر آیه زیر پیدا کرده ومفرد آن رابنویسید .( 25/0 نمره )

      خلق السّماوات والأرض َ فی ستة أیام .     ..............  


طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول راهمنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 5 فروردین 1387 | ساعت 11 و 03 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوال از درس مثنی

پرسش از درس مثنی

کلمات زیر رابه مثنی تبدیل نمایید .

طالب . کاتب . واقف . مؤمن . مسلمة . منضدة

 

2- کلمات زیررابه مفرد تبدیل کنید .

جالسَین ِ  .  حمامتان ِ . صورتان ِ . طبیبان ِ

 

3 – عبارتهای زیررابه عربی بنویسید .

من ومادرم موفقیم .

دومرد ، دوتبررابرمی دارند .

این دو ، دو کارگرند .

این دو کارگر ، در خیابان هستند .
طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول راهمنمایی، 

تاریخ : جمعه 3 اسفند 1386 | ساعت 05 و 02 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال نوبت دوم پایه اول

            

ردیف                                  مؤفقیت مجموعه ای است ازتلاشهای كوچك روزانه                                     بارم 

 1       لغات زیر راترجمه نمایید.                                                                                                          1 

         پنجره : ...........        محفظة : .............         گل : .............       نجمة : .............                                     _____________________________________________________________________  

 2    فقط لغاتی راكه زیرآنها خط كشیده شده است راترجمه نمایید.                                                                                             النملة فی الْحدیقةِ . .............                   اُمّـُـهُ فی البیتِ . .............                              75/0                                     _______________________________________________   ________  3    ترجمه صحیح (الطـّائرة ُ فی السّماء ) كدام گزینه است؟                                                                    25/0         الف) پرنده درآسمان است .      ب) پرنده ای درآسمان                                                                                    ج) هواپیما درآسمان است .       د) هواپیمایی در آسمان       

      ____________________________________________________________________

 4   عبارات زیرراازعربی به فارسی ترجمه نمایید.

        الف) الْوالدة ُ تسألُ : هل عندك طعامٌ ؟ .........................................................                               25/1         ب) الكنز فی اجتهادی . ..............................................                                                                1

        ج) لیسَ رجلٌ فی الشـّارع . .........................................                                                                1

        د) أنا أفضلُ . ................................                                                                                        5/0       ____________________________________________________________________   

 5   عبارت زیرراازفارسی به عربی ترجمه كنید.                                                                                     1

           این گاو ماده است یاكبوتر ؟ ..............................................

      ____________________________________________________________________

6    درهرگروه كلمه ناهماهنگ را(ازنظرظاهری یامفهومی) مشخص كرده ودرنقطه چین بنویسید.                       1

       الف) جدار؛ إناء ؛ محفظة ؛ لحم .   ..............         ب) عنب ؛ أناء ؛ تفّاح ؛ رمّان . ..............

       ج ) مدینة ؛ بحر؛ صخرة ؛ سیارة. .............           د) جنب؛ فوق ؛ علی ؛ هل . .............. 

      _____________________________________________________________________

 7    درجای خالی اسم اشاره مناسب بنویسید.                                                                                           1

      ....... الْفراشة ُ علی ......... الْغصنِ .          ....... اُمّـتـكم .               ....... لحم غزالةٍ . 

      _____________________________________________________________________

 8   درجای خالی جمله پرسشی مناسب بنویسید.(درساخت جمله ازاسم اشاره نزدیك استفاده كنید.)                                      ................... ؟ جدارٌ .       ................... ؟ حمیدٌ المعلّم .      ..................... ؟ طالبة ٌ . 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه اول راهمنمایی، 

تاریخ : شنبه 30 تیر 1386 | ساعت 04 و 07 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات


  • paper | فروش رپرتاژ اگهی | فال حافظ
  • فروش رپورتاژ | رپورتاژ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات