آموزش درس عربی متوسطه اول متوسطه دوم - مطالب نمونه سوال پایه دوم راهنمایی

آزمون عربی پایه دوم راهنمایی فروردین 92


 آزمون عربی دوم راهنمایی فروردین 92

 

 

1 – ترجمه های ناقص را کامل کنید : ( 1 نمره )

 

الف ) هل لهذه السمکه أخوات  ؟  آیا این ماهی  ----   ----   ؟

 

ب ) بَدَا بالبُکاء قربَ البئر .  نزدیک چاه  ----  ----  .

 

 

2 – فقط کلمات مشخص شده را ترجمه کنید : ( 1 نمره )

 

 

الف ) رجع المولودُ الی حضن اُمه  . 

 

ب ) هذه البنت وحیده ٌ . جائعه ٌ .

 

 

 

3 – فقط کلمات مشخص شده را با توجه به حروف اصلی آن ها ترجمه کنید : (  5/0  نمره )

الف ) مادرم ! چرا رفتی  ؟ 

                                   

  ب ) سعید و کوروش و علی از مدرسه باز می گردند . 

 

 

 

 

4 – در جاهای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید : ( با حرکت گذاری ) ( 5/0 نمره )

 

 

الف ) الزارعان …………….. الشجره . ( ( یَسقی  ) 

 

 

   ب ) اولئک …………… ربهُنّ علی نعمه  ( شکر )

 

 

 

5 – ترجمه ی عربی فعل های زیر را با توجه به جمله در جای خالی قرار دهید : ( 5/1 نمره )

 

                             ( می خوانَد ) ( ق ر أ )    

                    

                            ( ظلم می کنید )  ( ظ ل م )     

                

                           ( داخل می شوم ) (  د خ ل  )

 

 

الف ) أنا ………………. من الحدیقه .

 

 

ب ) أیها الجاهلونَ أنتم ………………… .

 

 

ج ) هو  ………………… الدروس .

 

 

 

 

6– کلمات متضاد و مترادف را معلوم کنید : ( 1 نمره )

 

 

الف ) أبو / والِده   (            )   ب ) خافَ / فَزعَ  (            )     

 

   ج ) ذَنب / معصیه  (            )     د ) سیّدی /  مولاتی  (            ) 

 

 

7– غلط جمله های زیر را اصلاح کنید : ( 1 نمره )

 

الف ) تِلک  الرجل تَغسِلُ سیارته .  

                                              

   ب ) أیتها الاولاد أنتنّ تَقدرونَ .

 

 

8 – با توجه به پرانتزها جمله ها را تغییر دهید : ( 5/1 نمره )

 

الف ) هم الأبناء یدخلون الحدیقه . ( به جمع مونث غایب )

 

ب ) هذان المعلمان ینظرانِ الی التلامیذ . ( به مثنی مذکر مخاطب )

 

 

 

9 – فعلهای زیررااز ماضی به مضارع واز مضارع به ماضی تبدیل کنید :( 5/0 نمره )

الف ) جَلَسَتا  (                   )      

               

   ب ) تعبُدینَ  (                    )

 

 

10 – نوع و صیغه ی افعال زیر را معلوم کنید : ( 1 نمره )

 

الف ) یخشَعانِ       نوع : (           ) صیغه :  (                  )

 

 ب ) غَرَسوا      نوع : (              ) صیغه :  (                  )

 

 

11– کدام پاسخ مناسب سوال مطرح شده است :   ( ماذا تقران )  ( 25/0 نمره )

  

الف ) نقراُ الرساله                    ب ) أقراُ القصه     

 

 ج ) تقرانَ الرساله                     د)  یقرانَ القصه  

 

 

12 – کدام یک از ضمایر زیر مناسب جای خالی است ؟  ( اِنـّح… اُحِبُکَ کثیراً )( 25/0 نمره )   

 

الف ) کَ    ب ) ی    ج ) نا     د )  بـه 


باتشکر از خانم رستگار دبیر پایه دوم
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 26 فروردین 1392 | ساعت 19 و 32 دقیقه و 30 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

ازمون نوبت اول پایه دوم راهنمایی دی ماه 91

ازمون نوبت اول پایه دوم راهنمایی دی ماه 91

1 – معنی کلمات زیر را بنویسید :

الف ) ظلّ : ( )

ب ) فرا رسید : ( )

ج ) کلب : ( )

د ) نامه : ( )

2 – عبارات زیر را به فارسی روان ترجمه کنید :

الف ) عدد قوّات العدوّ کثیرٌ .

ب ) هل ترکتِ یدّ اُمّکِ ؟

3 – جمله ی فارسی زیر را به عربی برگردانید :

برادرم غذایش را خورد .

4 – جمله های زیر را طبق نمونه و با توجه به کلمات داده شده بازنویسی کنید :

« هذا التلمیذ وصل الی الصف »

الف ) ……… التلمیذتانِ ……….. اِلی الصف .

ب ) هولاء ……….…… وصلنَ الی الصف .

5 – در جاهای خالی زیر فعل ماضی مناسب بنویسید :

الف ) أیتها البنات …………….. الی دفترکنّ . ( نظر )

ب ) ماذا …………….. یا أبی ؟ ( وجد )

ج ) أیها الصدیقانِ ……………… قلماً . ( أخذ )

د ) نحن …………… فی ظلمه الیل . ( هرب )

6 – غلط های مشخص شده را تصحیح کنید :

الف ) تلک السیّدات رجعوا إلی البیتِ .

ب ) أیها الاُختانِ هل أنتَ سألتما ؟

7 – معادل عربی کلمات داخل کمانک را در جاهای خالی بنویسید :

الف ) المعلمون َ ………………. قلیلاً . ( خسته شدند )

ب ) أنا …………….. من هذا الماء . ( نوشیدم )

8 – در جاهای خالی زیر « ضمیر منفصل » مناسب قرار دهید :

الف ) …………. نهضَت من مکانها .

ب ) …………… فرحتِ من قِراء ه الدرس .

ج ) …………. شکرنَ من الله .

د ) مریم و سعیده …………….. طالبتان ناجحتانِ .

9 – جمله های زیر را تغییر دهید :

الف ) أیتها الطفلتانِ ! لعبتما فی الغرفه . ( به مفرد مذکر مخاطب )

ب ) هولاء الطلّاب جلسوا علی الصخرهٍ . ( به جمع مونث غایب )

10 – با استفاده از « نعم » به سوالات زیر به عربی پاسخ کامل دهید :

الف ) هل انتم قصدتم إختبار درسکم ؟

ب ) هل هو حفظ کتابه ؟

11 – کلمات مذکر را به مونث و مونث را به مذکر تبدیل کنید :

الف ) کان : ( ) ب ) نحن : ( )

ج ) نادمه ( ) د ) طلبتنّ : ( )

12 – کدام ضمیر برای جای خالی مناسب نیست ؟ « ……….. بنتُ محمدٍ »

الف ) أنا                ب ) هی             ج ) هو               د ) أنتِ

13 – گزینه های معادل مناسب برای ضمیر « انتنّ » کدام است :

الف ) ایتها النساء             ب ) یا فاطمه            ج ) أیتها الإمرأتان          د ) المجتهدات 

14 – متن زیر را به دقت بخوانید و به سوالات آن پاسخ کامل دهید :

أمس فقدت فاطمه محفظتها فی الصف قالَت فی نفسها :

أینَ محفظتی ؟ مَن أخذتها ؟ ذهبت إلی صدیقاتها

و سألت منهنّ : هل رأیتنّ محفظتی ؟ قالَت مریم :

هل نسیتَ مره ً اُخری . رجعت فاطمه إلی منضدتها

و جلست : فجأه ً صَرَخت : محفظتی علی منضدتی .

الف ) متی فقدت فاطمه محفظتها فی الصف ؟

ب ) ماذا سألت فاطمه من صدیقاتها ؟

ج ) هل وجدت فاطمه محفظتها ؟

د ) أینَ کانَت محفظه فاطمه ؟
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : شنبه 9 دی 1391 | ساعت 14 و 14 دقیقه و 24 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال نوبت دوم پایه دوم راهنمایی . خرداد1390

 

نمونه سوال نوبت دوم پایه دوم راهنمایی . خرداد1390

 

1-  ترجمه لغات مورد نظر :

     الف) نجعل یوسف فی البئر                  ب ) گروه گروه  وارد دین خدا میشوند .

 

2- کامل کردن ترجمه ناقص :

        ضلّ التلامیذ طریق العودة .   دانش آموزان راه ............ را ...............

 

3- کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت زیر می باشد ؟

                           برای اینکه شما جمع هستید .

الف ) لأنّکم تجتمعونَ                 ب ) لأنّکم مجتمعونَ

 

4- ترجمه عبارات :

الف ) کانَ باب الغرفة مغلقاً . ................

ب) حانَ الربیعُ بعد الشتاء . ..................................

ج) یرزقُ عبادَه کیفما یشاء . ....................................

د) تو خدا را در سختی و آسانی یاد می کنی . ...........................

 

5- آوردن ضمیرمناسب :

الف ) ............... مشغولتان ِ بعبادة ربکما .    

ب) یامریم ! .............. وحیدة .

ج) ............. لا أقدرُ .               د) ............طلبتْ اقامة الصلاة .

 

6- نوشتن فعل ماضی به شکل صحیح برای هرعبارت :

الف ) ایتها السیّدات ! لماذا .......... الرسالة ؟ (فقدَ )

ب) ........... قلمی فی محفظتی . (وجَدَ )

ج) الحمارو الذئب ................. من الفواکه . (أکلَ)

د) أصدقائی ................. فی الحدیقة . (لعِبَ)

 

7- آوردن فعل مضارع به شکل صحیح برای هرعبارت :

الف) أیها الجاهلان ِ ! ............. بین الناس بالظلم . (یحکُمُ)

ب) یا سمیة ! متی ................ الی البیت ؟ (یرجِعُ)

ج) الأمهّات ............... الاطفال بالخیر. ( یأمُرُ)

د) ................ مریمُ السمکة فی البحر . (یترُکُ)

 

8- درعبارت زیر انواع کلمه را مشخص نمایید .

              عملَتْ الطالبة عملاً صالحاً .

 

9- درعبارات زیر فعل ماضی را به مضارع و بالعکس تبدیل نمایید .

      الف) أخذتا أجر ذلک . ..................

ب) أیها الرجال ! هل تشربون من الماء ؟ ......................

 

10- غلط های مشخص شده درهرعبارت را تصحیح نمایید .

الف) هذا بناتی .                 ب) النساء فی المسجد و کلهنّ جائعة .

ج) الطالبتان یعملان الخیر .          

د) الی ما ینظر الطفل ؟ الی أمّه .

 

11- گزینه  ناهماهنگ  در هرعبارت را بیابید .

الف) هنّ   /  انتنّ  /  هم / هو

ب) أمس   /  غد  / یوم /  جانب

 

12- با استفاده از نعم به سوال زیر پاسخ دهید .

 هل تکتبنَ الواجبات بسرعة . نعم ، ...................................

 

13 – درک مطلب

متن را خوانده به سوالات پاسخ دهید .

لسعیدٍ سمکة صغیرة . هو مشغول باللعب معها من الصباح حتی اللیل . ولا یتعب من اللعب . یبدأ فصل الامتحانات .اما سعید محزون لأنّه لایعلم من الدروس شیئاً و بعد انتهاء الامتحان ، سعید أخذ ورقته ولکن ..... مانجح .

الف) ماعندسعید؟                   ب) متی لعب سعید مع سمکته ؟

ج) لماذاسعیدمحزون؟                       د) هل یتعب سعید من اللعب ؟

 

دراسات قرانیة هم عینهو خود کتاب میاد . پس حفظشون کنید .

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : سه شنبه 3 خرداد 1390 | ساعت 19 و 20 دقیقه و 50 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

یک سوال سال نودی برا پایه دوم راهنمایی ها .

سلام به دانش اموزان گل پایه دوم . همون هایی که تو بدترین دوره سنیشون دارن همچین بگی یا نگی دست و پا میزنند . خداییش خیلی سن ......  چی بگم . امیدوارم به سلامتی ازش عبور کنید . اما سوال

این یک دونه جمله رو به شکل ۱۴تا صیغه ماضی و دوازده تا صیغه مضارع بنویسید و ترجمه کنید . همین . تازه بهتون تخفیف دادم و متکلم های مضارع رو نیاردم . اونم بمونه برا بعد سیزده .

هذا الرجل خرج من ذلک الحانوت .

 

چتونه ؟ چرا وارفتید . راستی یک نکته رو فراموش نکنید تو این صرف کردن ها . اونم این که اسم اشاره

فقط برای ...... استفاده میشه .  ای وای من . یک نکته دیگه هم هست . نشونه های مخاطب .

                                                              سیزده خوش بگذره .
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : جمعه 12 فروردین 1390 | ساعت 19 و 33 دقیقه و 39 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال امتحان نوبت اول پایه دوم راهنمایی . دی ماه 89

نمونه سوال امتحان نوبت اول پایه دوم راهنمایی . دی ماه 89

اینم یک نمونه سوال دیگر .

میدونید که امتحان ۱۵نمره ای است . برای همین هم من سوال از الدراسات القرانیه نیاوردم . فقط میگم که بارم اون ۱نمره است و عین خود کتاب هم میاد .

امتحان :

۱- ترجمه لغات : ۱نمره

هناک : .........             پرکردی : .............            اختبار : .........        مغازه : ............

۲- ترجمه جملات :   ۵/۳نمره

  هرَبَ العدوّ فی ظلمة اللیل . ...........................................

 تعِبَ کثیراً مِن اعماله السیئة . ....................................................

 والدُ صدیقی موظفٌ . ................................................

  موش برخاست . ..........................................

۳- کامل کردن ترجمه ناقص :  ۵/۰نمره

  الهی أنا عبدک الضعیف .  خدایا من .......... ناتوان تو هستم .

  ذلک الیوم ........... أخی الصغیر . آن روز برادر کوچکم را زدم .

۴- انتخاب ترجمه صحیح : ۵/۰نمره

 نظـَرَهُ فی الغابة  .                                      راه برگشت را گم کردید .

الف )  نگاهش به جنگل است .                     الف) هما ضلاّ طریق العودة .

 ب) اورا در جنگل نگاه کرد .                          ب ) انتما ضللتما طریق العودة .

۵- موارد خواسته شده را از پرانتز یافته و بنویسید . (۲کلمه اضافی ) ۷۵/۰نمره

                ( الشتاء /  نائمونَ  /  حینما  / أمس / مقرّ )

 هؤلاء ..........             یوم ماضی : .............             مکان القائد و جنوده : ..............

۶- آوردن کلمه پرسشی مناسب : ۷۵/۰نمره

 ....... هذان ِ ؟ زارعان ِ .              ...... هاتان ِ ؟ شجرتان ِ .          ....... السیارة ؟ فی الشارع .

۷- نوشتن ضمیر مناسب : ۱نمره

 أیتها المؤمنات ! ...... علی صراط مستقیم .

 .......... جلسنا فی مکاننا .               ....... ذهبتم .            ........ کتبتا .

۸- آوردن فعل ماضی مناسب . ۲نمره

 التلمیذاتُ .............. من المدرسة . (رجَعَ )

 هم ............. من شدة الفرح . ( صَرَخَ )

 یا أمّی ! هل .............. صوت القرآن ؟ (سمِعَ)

 هی ............ رسالة الرئیس . (وجَدَ )

۹- جمله زیر را به مونث تبدیل کنید . ۷۵/۰نمره

  اصدقائی رجالٌ منظمونَ . ....................................................

۱۰ - باتوجه به (نعم) به سوال زیر پاسخ دهید . ۱نمره

 هل انتَ نجحتَ فی الامتحان ؟ نعم ، ..........................................

۱۱- تصحیح کردن غلط های مشخص شده : ۷۵/۰نمره

أکلَ الحمار و الثعلب من الفواکه و أکلَ الاسد معه .

انتِ ِ جاهلٌ .                           عدد قوات العدو کثیرة .  

۱۲- پیدا کردن گزینه ناهماهنگ و خط کشیدن زیر آن در هر عبارت . ۵/۰نمره

 الف )  غفـَلَ            ندِمَ           فتَحَ           نادم

 ب ) هؤلاء            هذان ِ          اولئک            هما

۱۳- خواندن متن و پاسخ به سوالات :  ۱نمره

ذهَبَ صیادٌ الی غابةٍ لصیدِ غزالة . امّا للغزالة صدیقٌ وهو غرابٌ . فهِمَ الغرابُ قصدَ الصیاد فحمَلَ حجارة من سجّیل و قذفَها علی رأس الصیاد و هکذا هربَت الغزالة .

الف)  لماذا ذهب الصیاد الی الغابة ؟

ب) هل للغزالة صدیقٌ ؟

 ج) ماذا قذف الغراب علی رأس الصیاد ؟

 د) ماذا فعلت الغزالة فی النهایة ؟

 

یادتون نره که الدراسات القرانیه رو گذاشتم به عهده خودتون . موفقیت شما ارزوی من است .

 

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : پنجشنبه 9 دی 1389 | ساعت 08 و 46 دقیقه و 15 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون نوبت دوم مدرسه رامشه . دوم راهنمایی . خرداد 88

آزمون نوبت دوم مدرسه رامشه . پایه دوم . خرداد ۸۸

 

۱- از بین گزینه های داده شده نام هر تصویر راانتخاب کرده وزیر آن بنویسید . (2گزینه اضافه است . )

                              ( منضدة  ، فأرة  ،  وعاء ، کأ س ، غراب )

                                                   

            ……….                           ………                      ............    

۲- ترجمه های ناقص را کامل کنید . 

کأنّ علی الماء شیئاً .                ............. روی آب چیزی است .

هل نسیتَ  ............ ؟              آیا یک بار دیگر فراموش کردی ؟ 

۳- درهرگروه از کلمات یک گزینه ناهماهنگ  وجوددارد . گزینه مورد نظر رادرجای خالی بنویسید. 

الف ) إخوة .  أخت  .  والدة .  أمّ              ...........               

ب ) الآتی .  أمسٍ .  غداً  . معبد               ...........

۴- هریک از گزینه های ستون (ب ) به کدام گزینه از ستون (الف ) مربوط است ؟ (2گزینه اضافه است .)

      ستون الف :      المجتمعُ .............                         صدیقاتی  ...........                                             

      ستون ب :                 قتلنَ             وحیدٌ               فاسدٌ                 تقتلـنَ  

۵- هریک از موارد خواسته شده رادر کادر مخصوص خود بنویسید .

مترادف  فــزعَ      

جمع کلمه شدید    

هم خانواده منذرینَ

مفرد کلمه صالحات

۶- عبارت زیر رابه عربی ترجمه نمایید .

  چه وقت صبحانه می خوری ؟ (مذکر)  ......................................................

 

۷- عبارت های زیر را به فارسی روان ترجمه نمایید .

 العدوّ یشعُرُبالخوفِ و یهرِبُ .   ...............................................

هتفَ ولدی : النجدة . الذئاب .    ................................................

یرزقُ کیفما یشاء .                  ...........................................

۸- در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید .

أیتها السیدات ! .............. ربّـکنّ . ( شکرَ )                  أنتِ .......... مِن المعلم . ( سَألَ )

أیها التلامیذ ُ! .............. الواجباتِ . ( کتـَبَ )                هنَّ ......... بهدوءٍ . ( ضحِکَ )

۹- درجای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید .

البناتُ ............ فی الحدیقة . (یلعَبُ )                            أنتنَّ .......... فی الامتحان . (ینجَحُ )

الإمرأتانِ ............. فی البحر.( یسبَحُ )                          أنا ........... الاشجار . ( یسقی )

۱۰- جمله مربوط به هر تصویر را انتخاب کرده ودرزیر آن بنویسید . (2جمله اضافه است . )

 ( الطفلان ِ واقفان ِ عند الشجرة . هم مشغولونَ بالمطالعة . الطفلتان ِ عند الشجرة . هنّ مشغولاتٌ بالمطالعة . )

                     

 

       .............................                              ................................

 

۱۱- درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

 .........  نظرَتا .          ........ مَنحَت˚ .           ......... ضرَبنا .           

   یا سعید ! هل ....... مشغولٌ ؟

۱۲- درهرعبارت یک غلط عمدی وجوددارد . آن را تصحیح نمایید .

 هؤلاء التلمیذان ِ مؤدبان ِ .   .............                التلمیذة ُ یَلبسُ  ثوبها .   ...............

۱۳- بااستفاده از ( نعم ) به سوالات زیر پاسخ دهید .

هل تقتلونَ العدوّ ؟  نعم . ..........................

هل سمعوا کلام الاستاذ ؟ نعم . ................................ 

درك مطلب :

متن زیرراخوانده وبه سوالات آن پاسخ کوتاه دهید .

  أبی یفتحُ حانوته بعد الظهر عادة ً . وفی یوم من الایام وقعَ نظرُه علی سلةٍ . کان فی السلةِ طفلٌ  وهو جائعٌ . حمَلَ أبی سلة الطفلِ وأخذَ الطفلَ فی حضنِه وقالَ : الهی ! هذا طفلٌ صغیرٌ . ماهو ذنبه ؟

1-         أین الطفل ؟ ....................              

2-         ماذا فعلَ أبی بعد مشاهدة السلة ؟ .....................

3-         مَن أخذ َ الطفل فی حضنه ؟ .................

 

۱۵- فقط به یک سؤال از سؤالات زیر پاسخ دهید .

1- مؤنث عبارت ( کنتُ مجتهداً ) می شود : ..............................

2- فعل مضارع از ( تعِبَ ــَــ ) برای عبارت : یا أمّی ! ...............  مِن عملٍ کثیرِ .  

۱۶- چنان چه عبارت ( أیها الصدیقان ! هل لعبتما معاً ) را به جمع مذکر غایب مضارع تبدیل کنیم کدام گزینه صحیح است

الف) هل الصدیقان ِ یلعبان ِ معا ً ؟                                ب ) هل الصدیقان لعبا معاً ؟

ج ) هل الاصدقاء یلعبونَ معاً ؟                                     د ) هل الاصدقاء لعبوا معاً ؟ 

۱۷- درباره تصویرزیر 2 عبارت کوتاه بنویسید .        

                                          

    .................................................                   ..................................................

 

الدراسات القرآنیة

                                      

۱۸- باتوجه به ترجمه آیات در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید . (1کلمه اضافه است . )

                                          ( اللیل  /  رسول  /  خرجوا )

 جاءکم  ........... مصدق ٌ . (پیامبری راستگو بر شما آمد . )

جعلَ .......... سکناً .         ( شب را مایه ی آرامش قرارداد. )

                                                           طراح سوال . خانم آقایی
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 | ساعت 18 و 05 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون هفتگی قواعد پایه دوم راهنمایی 23/1/89

آزمون هفتگی قواعد پایه دوم 23/1/89

آزمون هفتگی


پایه دوم قواعددرس ۱-۱۰    ۲۳ /۱/۸۹

1-     كلمات داخل پرانتز را به شكل صحیح در جای خالی قراردهید . (1نمره)

هذان ِ .........  . (عالم ٌ )                              هذان ِ .......... (علِمَ )

2-     جمع كلمات زیر رابنویسید  . (2نمره)

صابرة : ..............                شخص : ..............         

  واقفٌ : ...............             تلك : .................

3-     درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید : (2نمره)

.......... صابرتان ِ .               ......... تذهبنَ .            

   ........ أصدقائی .                .......... یذهبان ِ .

4-     درجاهای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید . (2نمره)

یا أخواتی ! هل .......... بالكبریت؟ (لعِبَ )                 

     الطالبتان ِ .......... الدّروس . (كتـَبَ)

هنَّ  ............ من مكانهنّ . (نهَضَ )                        

   أنا وصدیقتی ......... الوطن بالعلم . (حَرَسَ)

5-     درجاهای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید . (5/2نمره)

انتم .......... الملابسَ . (یغسِلُ )                       

    النساء ........  القرآن فی المسجد. (یقرَأ ُ)

أیّتها الطالبة ! لماذا ........ ید الامّ ؟ (یترُكُ)             

  المعلمان ِ ........... الصف . (یدخُلُ )

     إخوة ُ یوسف .......... الی الصحراء . (یذهَبُ )

6-     درجملات زیر فعل های ماضی رابه مضارع وبالعكس تبدیل نمایید . (2نمره)

هما تضربان ِ غراباً . ..........                               هی سمعتْ كلام المعلمة . ................

انتَ خرجتَ من الصف . ...........                          هم یحسدونَ الی البنت . ..................

7-     بااستفاده از (نعم) به پرسش های زیر پاسخ دهید . (5/1نمره)

هل انتما فتحتما محفظتكما ؟ نعم . .........................................

هل أنا نادمٌ من عملی ؟ نعم ..............................................

8-     عبارت زیر رابه موارد خواسته شده تغییر دهید . (5/1نمره)

                                           هذا التلمیذ ُ مؤدبٌ .

مثنای مؤنث : .............................                  جمع مؤنث : ..................................   

9-     گزینه درست هرعبارت رااز داخل پرانتز انتخاب كرده ودرجای خالی بنویسید .(75/0نمره)

........... النساء محفظة ً فی الشارع . (وجدتْ / وجدنَ )   

       ............ الكتبُ علی المنضدة . (تلك / اولئك)

تلامیذ ُ هذا الصف ............. بادب ٍ . ( جالسینَ / جالسونَ )

10-درعبارت زیر انواع كلمه (اسم . فعل . حرف )رامشخص نمایید. (25/1نمره)

رأیتُ غراباً علی الشجرة .          

    اسم : .......................        فعل : ...........       

               حرف : ...........

11-باتوجه به پاسخ درجاهای خالی كلمه پرسشی مناسب بنویسید. (1نمره)

........... لاتعرفُ صدیقكَ ؟ لا .                      ........... الطلابُ ؟ فی المدرسة .

.......... اولئك ؟ اولادٌ  .                              .......... منحتـْهُ الوالدة ؟ سمكة ً صغیرة ً .

12-دورگزینه ناهماهنگ درهرعبارت راخط بكشید. (1نمره)

الف ) نجمة  . أمّ . محفظة .  والد               ب ) ی  . كنّ  . هو  . ها

ج ) اولئك . هذان ِ . ذلك . تلك                  د) یا . أیّها . هذا . أیّـتها

13-كلمات داخل كمانك ر رادوبه دو به هم ربط داده ودرجای خالی بنویسید . (5/1نمره)

             

                       الاطفال   /  الصیاد    / البنات   / نادمونَ   / جلسن َ  /  ماوجَدَ

 

 جمله الف ) ............................                 جمله ب ) ..............................

                               جمله ج ) ...............................

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 23 فروردین 1389 | ساعت 15 و 07 دقیقه و 58 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون پایه دوم راهنمایی . درس 7-8

آزمون پایه دوم راهنمایی . اسفند 88. درس 7-8

ترجمه كنید .

خواهران ماهی روز شومی رابه یاد می آورند . ...............................................................

منحتـها والدتها هدیة صغیرة . .....................................................

دختر كوچك لباس سبز می پوشد . ..................................

الحدیقة محزونة بذهاب الاولاد . .............................................

پدرش می خندد . ...............................

هذایوم ینفعُ الصادقینَ صدقهم . ..............................................

 

فعل مضارع بنویسید .

الطفلان ِ .............الی السماء . (نظرَ ـــُـ )              

 صاحبُ الحدیقة ................... السرّ . (عرَفَ ــــِــ )

الرجالُ ............ من الماء . ( شربَ ـــِــ )       

 اولئك ............ ربهنّ علی نعمه . ( شكرَ ــــُـــ )

 

ضمیر مناسب بنویسید .

علیٌ وامیرٌ ،  ........... فی الشارع .     

 هؤلاء عفیفاتٌ و ............... علی صراط مستقیم .

الامربالمعروف ، .......... عبادة مهمة .                      

  ........ یجهَدُ .     

درعبارات زیر فعل های ماضی را به مضارع تبدیل كنید .

أمّه منعَتْ من الخروج . ..............                                 

 فتـَحَ فمه . ................

الاطفال نهضوا من مكانهم . .....................                     

هاتان ِ الصادقتان ِ شكرتا ربهما . ...................

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 3 اسفند 1388 | ساعت 23 و 32 دقیقه و 57 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرشما؟

نمونه سوال ترجمه پایه دوم راهنمایی

نمونه سوال ترجمه جهت استفاده از قواعد در كاربردی شدن درس

پرنده در آسمان فریادزد : كمك . وناگهان كلاغی برای كمك به او رفت .

معلم ها از دانش آموزان سوال می پرسند . (مونث)

آنها با تلاش و كوشش درختان بسیاری را در باغ كاشتند .

این  دو كودك در خیابان بازی می كنند .

عندما وصلنا الی وسط الغابة عجبنا . أین طریق العودة ؟

أیتها السّیدات ! أمس أنتنَّ نصرتنّ اولادكنّ .

هاتان التلمیذتان ِ صابرتان ِ . هما تجلسان بانتظار صدیقتهما .

الناس فی منتصف اللیل نائمونَ .
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : جمعه 30 بهمن 1388 | ساعت 00 و 38 دقیقه و 06 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | سوال شما ؟

آزمون نوبت اول پایه دوم دی 88

ازمون نوبت اول پایه دوم دی۸۸

ردیف

به توانایی خویش ایمان داشتن نیمی از موفقیت است .            ژان ژاك روسو

1

فقط كلمات مشخص شده در هر عبارت را ترجمه نمائید .

الف ) جَمَعَ الحطبَ حول الشّجرة .  ................           

 ب ) فتَحَ الرّجلُ الحانوتَ  . ...............

ج ) نامه روی میز است . ............                           

  د ) كارمند نامه را گرفت . .............

 

2

ترجمه های ناقص را كامل كنید .

الف ) فی منتصف اللّیل سلمانُ نائمٌ . در نیمه شب سلمان ........... است .

ب ) مرحباً بالأسد علی هذه .............  . آفرین به شیر برا‍ی این مهمان‍ی  .

 

3

با توجه به ترجمه ، جملات زیر را با گزینه مناسب كامل كنید .

الف ) الرّجلُ ......... مِن السّفر . ( جَعَلَ  . رَجَعَ . ذَهَبَ )

ب ) حسناً . هذا .......... لذیذ ٌ .  ( طعامٌ . حجارة ٌ . ثوبٌ )

 

4

عبارات زیر را از عربی به فارسی و بالعكس ترجمه نمایید .

الف ) جَعَلَ الشمسَ سراجاً . ................................................

ب ) خافَ و قذ َفَ الحجارة َ علیه . ........................................................

ج ) وَجَدَتا باب َ المدرسة مغلقاً . ...........................................................

 د ) كلاغ در آبگیر افتاد . ......................................................

 

5

گزینه مناسب هرعبارت را انتخاب كرده ودرجای خالی بنویسید .

الف ) عَلُمَ .......... شخصاً داخلَ الشّجرة .   ( ثمَّ . أنَّ . علی . لكن . )

ب) ........... رجالٌ علماءٌ .  ( هذان ِ . هما . هم . أنا  )

 

6

در جای خالی ضمیر مناسب بنویسید .

الف ) ........ تلمیذاتٌ ناجحاتٌ .                        ب ) هذا رجلٌ ، ......... محترمٌ .

 ج ) ......... كسبتما اموالاً كثیرة .    

                 د ) اللهمّ ! ......... أذِنتَ لی فی دعائك .        

 

7

درجای خالی فعل ماضی مناسب را قرار دهید .

الف ) لماذا ...........  أیّتها السّیدات ! (فـَرِحَ )              

 ب ) النّـساءُ ............ مِن المسجد . ( خـَرَجَ )

 ج )أنتم  ............. عبادة الطّاغوت . (تـَرَكَ )             

 د ) نحن ........... مِن مكاننا . ( نـَهَضَ )

 

8

عبارت زیر را به صیغه ( جمع مذكر غایب ) تغییر دهید .

  هذه الزّارعة ُ عَمِلَتْ فی المزرعة .       

 ........................................................

 

9

در جای خالی كلمه پرسشی مناسب قرار دهید .

......... هاتان ِ ؟ محفظتان ِ .                       

  .......... عند القاضی ؟ الرّجل .


 

ردیف

به توانایی خویش ایمان داشتن نیمی از موفقیت است .            ژان ژاك روسو

بارم

 

10

با استفاده از ( نعم ) به سوالات زیر پاسخ دهید .

الف ) هل قـَصَدتِ عبادة ربّكِ ؟ نعم . .........................................

ب ) هل الطالبان ِ حَفِظا الدّرس ؟ نعم . .........................................

 

 

1

 

 

 

11

گزینه مناسب هر تصویر را انتخاب كرده وزیر آن بنویسید .

                 الف ) البنتُ غسَلَتْ یدها .                        ب ) الطالبان ِ فرحان ِ .

                 ج ) الطالباتُ راجعاتٌ .                          د ) هما فرحتان ِ .

          .......................                          ...........................

 

 

 

 

5/.

 

 

 12

درعبارت زیر انواع كلمه (اسم . فعل . حرف ) را مشخص نمایید .

                                      هی   شكرَتْ   ربّها  .

 

 

75/.

 

13

فعل های مشخص شده را به عربی ترجمه كنید .

الف ) ای پسرم ! چرا برادر كوچكت را زدی ؟  ..............

 ب ) خانم معلم ها از دانش آموزان   سؤال پرسیدند .  ................

 

 

1

 

14

گزینه ناهماهنگ درهر عبارت را مشخص نمایید .

الف )  مِن             الی            لحمٌ             ثمَّ           

ب )  ذئبٌ            بومة ٌ           ثعلبٌ            قوة ٌ     

 

 

5/.

 

15

متن زیر را خوانده سپس به سؤالات آن پاسخ كوتاه بدهید .

كانَ حمیدٌ جائعاً . فذهَبَ عند أمّه وقالَ : اُریدُطعاماً . فأكلَ الطعام و ذهَبَ الی بیت صدیقه محمود. ثمَّ ذهبا الی  حدیقة

قرب البیت .

الف ) ماذا أكلَ حمیدٌ ؟ ..........    

  ب ) أین الحدیقة ؟ ..............   

   ج ) هل كانَ محمود جائعاً ؟ .........

 

 

 

 

75/.

 

 

16

باتوجه به معنی آیات گزینه مناسب را انتخاب كرده و بنویسید .(2كلمه اضافه است . )

           ( رَجَعَ  . شَرِبَ . اللیل . قلیلٌ  . عَلِمَ )

الف ) فمَن ......... مِنه فلیسَ مِنّی . ( پس هركس از آن نوشید از من نیست . )

 ب) متاعُ الدّنیا ........... . ( بهره ی دنیا اندك است . ) 

ج ) قد ......... كلّ اُناسٍ مشربهم . (هرگروه آبشخور خویش را شناخت . )                     موفق باشید.

 

 

 

 

75/.

 

 

 

 

 

 

طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : شنبه 12 دی 1388 | ساعت 12 و 08 دقیقه و 13 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون هفتگی پایه دوم شماره 2

آزمون های هماهنگ

1-    ترجمه لغات :  75/.

بارداً  : ............       شتاء : ............      هَرَبَ : ............

 

2-    ترجمه عبارات از عربی به فارسی و بالعكس :  5/3نمره 

   

 هل ضـَلَّ التلامیذطریق العودة؟  .........................................

   جَهَدَ الذئبُ فی فصل الرّبیع . ...............................................

   جَعَلَ الشمسَ سراجاً . ....................................              

   دوستم خندید . ..................... 

 

3-    درجای خالی اسم اشاره نزدیك بنویسید .  75/. نمره

............ ندِمَتا .          ........... تلمیذة ٌ  .        ............. اولادی .

-------------------------------------------------------------

4-    ترجمه صحیح كلمات ( جائع . مغلق . رخ داد ) به ترتیب دركدام گزینه آمده است ؟ 25/.

الف ) بسته . حدَثتْ‌. گرسنه                   ب) حدَثَ . گرسنه . بسته

ج) گرسنه . بسته . حدَثتْ                      د) بسته . گرسنه . حدَثَ 

 

5-    درجاهای خالی ضمیر مناسب بنویسید . 1نمره

........... حمیدٌ و سعیدٌ .          ........... وصَلوا .        

 ............ اولادی .           ........... صدیقاتی .

 

6-    درجاهای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید . 2نمره

هنّ .......... الی البیت . (وَصَلَ )                  

    المعلمان ِ ............ الی الصف . (ذهَبَ )

أصدقائه ............. مِن الضیافة . (رَجَعَ  )        

   البنتان ِ .............. مِن الطعام . ( أكـَلَ ) 

 

---------------------------------------------------------------

 

7-    انواع كلمه را درعبارت زیر مشخص نمایید . 1نمره

                                      كانَ فیها طعامٌ .

 

8-    درجاهای خالی كلمه پرسشی مناسب را قراردهید . 75/.نمره

........... هاتان ِ ؟ عاملتان ِ‌.                 ..... هذا الصف ؟ نعم .        

   ........ الطالبُ ؟ فی الصف  
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 2 آذر 1388 | ساعت 14 و 08 دقیقه و 22 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال درس 5 پایه دوم

نمونه سوال درس 5 پایه دوم

                       نمونـه سؤالات درس پنجـــم

                            نام ونام خانوادگی :                            تاریخ :

 1- اِقرَئی العبارات ِالتالیةَ  ثمّ ترجّمی :

        أمسِ أنتِ أخَذ ْتِ تلک الرسالة.  ................................................

        تـَعِبَ کثیراً ثـُمَّ رَجَعَ الی غرفتِه . ...............................................

       هل أنتما تـَعِبْتـُما مِن اللعِب؟  .....................................................

       هو جَلَسَ علی الکرسی . فجأة ً صَرَخَ : ها! هذه هی الرّسالة !

           .......................................................................................

 2- للتعریب :

      آقای جلیلی نامه رادر اتاق دوستانش یافت.  .............................................................

     خانمها نامه گمشده را پیدا کردند.  ............................................................

 3- اِکمِلی الفراغ بصیغةٍ مناسبةٍ مِن ماضی (( رَجَعَ )) .

      حمیدة ُ ........... الی الحدیقة .                    هاتان ِ المأتان ِ ................ معاً .

     متی ............ أیّها الاولاد؟                        النّساءُ ............. الی المسجد.

    لماذا ............ أیتّها البنات ؟                       اِخوتی ............. مِن السّفرةِ .

    کیف ........... هناک أیـّتها البنت ؟                                                                أیّها الأصدقاء ! هل ............ یومَ الثلاثاء؟

    هل ............ یا ولدی؟                یا صدیقاتی ! هل .............. بالسّیآرةِ ؟

4- اِنتخَبی الصحیح للفراغ :

       ......... غـَسَلا ثیابهما . ( الطالبان ِ / الطالبَیْن ِ )

      هما ............. ( معلمان ِ / معلمَیْن ِ )

      هم ............... ( معلمونَ / معلمینَ )

     ............... أنتنّ جَعَلْتنّ الرسالة علی المنضدة . ( ایتها النساء / النساء )

     وَجَدَ ............ السیارة المفقودة . ( الرجال / الامرأة )

5- عبارت زیرراباتوجه به موارد خواسته شده تغییر دهید.

                                    أیـّتها العالمة ! هل رَجَعْتِ أمساً ؟

 جمع مؤنث مخاطب :       ......................................................

جمع مذکر مخاطب :         ......................................................

جمع مذکر غایب :            .....................................................

مثنی مؤنث غایب :           .......................................................

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 18 آبان 1388 | ساعت 18 و 30 دقیقه و 46 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

امتحان به شكل كتاب المفتوح پایه دوم

امتحان به شکل الکتاب المفتوح پایه دوم

یک نقطه بیش فرق بین رحیم ورجیم نیست . از نقطه ای بترس که شیطانیت کنند.

دخترم ! شما فقط حق استفاده از کتاب درسی خود را دارید ومشورت

وصحبت بادیگران ونگاه به برگه دوستانتان جایز نمی باشد .

 پس حضور پروردگارتان رابه خاطر بسپارید.

۱- ترجمه عبارات :

 الف ) أنتَ وجدتَ الرسالة و صرختَ متعجباً . 

 ...............................................................

 ب) پدرت کارمند است ودیروز از کاربسیار با دوستش خسته شد .  .....................................................

                       ...............................................................

 ج) کشاورزان در فصل بهار تلاش کردند وغذاها را برای زمستان جمع کردند .

         ...........................................................................................

 د) وقـَعَ نظـَـرُ الغراب الی الغزالة . .

..............................................................

 و) دانش آموزان (دختر) درس را حفظ کردند ولی ، فاطمه تو فراموش کردی .

            .................................................................................

 

 ۲- افعال زیر را ابتدا به عربی ترجمه کرده وسپس باتوجه به مفهوم

وقرینه های موجود در هر عبارت   شکل صحیح آن را درجای خالی بنویسید .

( پرتاب کرد / ایستاد / خسته شد / خندید / نوشید / فریادزد / پرکرد )

  الف) أیتها السّیدات ! هل ................. إناءکم من الماء ؟

 ب) الطفلان ِ ................ الحجارة علی السیارة .

 پ) یا أمّی ! هل ................... من عملٍ کثیرٍ ؟

 ت) أیتها الجائعتان ِ ! لماذا ............... فی الجو البارد ؟

 ث) الموظفاتُ ................. الی عمل صدیقهّن .

 ج) اصدقاء الرجل ................ من خوف الاسد .

 د) أیها الرجال ! هل .................. من الماء ؟

 

۳- درجای خالی ضمیربنویسید .

(اگرکلمه ای 2شکل ازضمیررامی پذیرد هردوشکل رابنویسید .)

 الف) ............... جائعاتٌ .           ب) ............... کاسبٌ .         

      پ) ..................... وحیدٌ ومجیدٌ .  ث) ............... وصلتا.             

 ج) ................... بخیلان ِ .         چ) ................... وجد تنّ َ .

 ه) .................. زینبُ .             ی) ................ خرَجنَ .

 

۴- انواع کلمه را در عبارت زیر مشخص نمایید .

                             وَصـَلَ الی الغابة وأشعَلَ النار بالکبریت .

.....................................................................................

 

 ۵- برای تصویر زیر یک داستان به زبان عربی در سه خط بنویسید .

 

طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 18 آبان 1388 | ساعت 18 و 28 دقیقه و 01 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون هفتگی پایه دوم شماره 1

آزمون هفتگی پایه دوم شماره 1

۱- ترجمه عبارات از عربی به فارسی و بالعكس  :

           دوستم قبول كرد .  ......................................

           فی هذا الوقت وصَلَ الرّجل عند الساذج . ..........................................

           أخَذَتْ الإمرأةالمحفظة............................                                                      

        كلاغ سنگ ها را بر سر شكارچی انداخت . ................   

--------------------------------------------------------------------

2 - درجای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید .

       الساذجَ  ............... (سَمِعَ )                        

   البنتُ ............ قلماً فی الشارعِ . (وَجَدَ )                     

     ......... هذان ِ الرجلان ِ شیئاً . ( سَرَقَ )          

   التلمیذة .............. علی الكرسی . (جَلَسَ )

------------------------------------------------------

3  - درجای خالی ضمیر مناسب بنویسید :

           ......... كاتبٌ .              .......  كَتَبَتْ .        

 .......... قَرَأ الرسالة .          ......... كاتبة ٌ .               

-------------------------------------------------------------------

4  - درجای خالی اسم اشاره نزدیك بنویسید .                                         

       ............ تلامیذ ٌ .             ............. عالمات ٌ .          .............. أُمّی .   

---------------------------------------------------------------

5  -در جای خالی كلمه پرسشی مناسب بنویسید .                                          

    ............  ذلك ؟ عالم ٌ  .            ......... الطالبات ؟ فی المدرسة .

--------------------------------------------------------------------------

6  - گزینه صحیح برای هرعبارت را ازبین كلمات داده شده انتخاب كنید .

(2كلمه اضافه است )

              ( صادقونَ   .  صادقینَ .   صادقات  .  شجرتان ِ .   شجرتین ِ )                                    

            حمید و سعید و علی .................      

  احمد قـَطَعَ ..............         فاطمة و صدیقاتها ...............

------------------------------------------

7 -  در عبارت زیر انواع كلمه مشخص  نمایید .                

                           وَقـَعَ  فی البركة 

                                                            موفق باشید .

شماره دوم این آزمون ها در آذرماه می باشد .

طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 4 آبان 1388 | ساعت 17 و 10 دقیقه و 35 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون تشخیصی (تعیین سطح) پایه دوم (ب)

آزمون تشخیصی (تعیین سطح) پایه دوم (ب)

۱- ترجمه لغات : (1)

 ابر : .............              غصن : ..............        

 می پرسد: ..............           اُریدُ : ............

____________________________________________________

2- ترجمه عبارات از عربی به فارسی و بالعكس : (5)

 - رَسَمَ طائراً علی شجرةٍ باسقةٍ . .............................................................

 - طرَحَت الورقة فی الساقیة  . .....................................................

 - لسَعَتْ النحلة ید الفل  . .....................................................

 - شكارچی فریاد زد وكبوتر پرواز كرد . . ......................................................

 - این دانش آموزان در درس نمونه اند  . ...........................................................

_____________________________________________________

3- كدام گزینه غلط می باشد ؟ (5/.)

 هؤلاء اطفالٌ .        هؤلاء اوصیاءٌ .            هؤلاء ابوابٌ .                هؤلاء اعلامٌ .

______________________________________________________

4- اسم اشاره مناسب : (2)

 ........... نملتان ِ .(نزدیك )    ........... امتكم .(دور )   

........... انصارٌ.(دور)        ......... علماءٌ. (نزدیك) 

_______________________________________________

5- قراردادن جمله پرسشی مناسب: (2)

............................ ؟ تلمیذاتٌ .           ............................. ؟ نعم . هو كاتبٌ ٌ .

............................؟ نافذة ٌ .        ............................ ؟ القلم فی المحفظة .

___________________________________________________

6- جمع یا مفرد كلمات زیر رابنویسید . (2)

شهداء : ..............             نبی : .............          

      واقف : .............     صابرات  : ...............

__________________________________________________

 7- عبارت زیر را به موارد خواسته شده تغییر دهید .( 5/1)

                                           فَتَحَ هذا المعلم الباب .      (جمع مذكر )  

                                       ..................... الباب .     ( مثنای مونث )

                                       ..................... الباب  .

_____________________________________________________

 8- انواع كلمه را در عبارت زیر بنویسید . (1)

                                               كانَتْ الفراشة علی الوردة

                                                                                                      موفق باشید .

طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : جمعه 24 مهر 1388 | ساعت 10 و 14 دقیقه و 55 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون تشخیصی (تعیین سطح ) پایه دوم (الف)

آزمون  تشخیص پایه دوم      

  ۱- ترجمه لغات

مدّخر : .............               الاُخری : ..............       

  وقتی كه : ..............            كلید : ............

___________________________________________

    ۲- ترجمه عبارات از عربی به فارسی و بالعكس :

 - وهكذا أحسَنَتْ الغزالة فی حقّ الطائر . .

 - رَسَمَ بحراً مملوءً بالماء .

 - أخَذَ العاملُ الفأسَ .

 - زنبود دست شكارچی را نیش زد .

 - (2)مرد (2) درخت كوچك را قطع كردند .

___________________________________

  ۳- كدام گزینه غلط می باشد ؟

 هؤلاء طلابٌ .                هؤلاء تلامیذٌ .            

    هؤلاء اقلامٌ .                   هؤلاء اعلامٌ .

______________________________________

 ۴- اسم اشاره مناسب :

 ........... طالبتان ِ .(نزدیك )    ........... امتكم .(دور )

    ........... اصحابٌ .(دور)        ......... جنودٌ . (نزدیك) 

____________________________________________

  ۵- قراردادن جمله پرسشی مناسب:

............................ ؟ زارعاتٌ .             ............................. ؟ نعم . هی كاتبة ٌ .

............................؟ محفظة ٌ .         ............................ ؟ الكتاب خلف المنضدة .

_____________________________________________________

  ۶- جمع یا مفرد كلمات زیر رابنویسید . 

 اُمناء : ..............             وصی : .............          

      حالس : ............. معلمات : ...............

______________________________________________

۷- عبارت زیر را به موارد خواسته شده تغییر دهید .)

                         نَجَحَ هذا الطالب فی الامتحان .      (مثنای مؤنث )  

                        ..................... فی الامتحان .     ( جمع مذكر )

                       ..................... فی الامتحان  .

___________________________________________________

 ۸- انواع كلمه را در عبارت زیر بنویسید .

                                  

                         إنّ الله یُحّبُ المحسنینَ .

                                                                                         موفق باشید
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : یکشنبه 19 مهر 1388 | ساعت 22 و 01 دقیقه و 59 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال درس ۸پایه دوم راهنمایی

نمونه سوال درس 8 پایه دوم راهنمایی

1- ترجمه کنید .

ذهب الصیف وجاء الخریف.

لایسرقنَ ولایقتلنَ اولاد هنَّ .

آن ماهی در ظرف شیشه ای بازی می کند .

 

2- فعل های زیررابه عربی بنویسید .

    می روند . (جمع مذکر )                   داخل میشوند . (جمع مونث)

شنیدید . (جمع مونث )                        میشنوند. (مثنی مذکر)

 

3- در جای خالی فعل مضارع مناسب بنویسید . از فعل ( نجَحَ ــَـــ )

 الطالبات .......... فی الحیاة .              اصدقائی ............ فی الامتحان .

  اخوتی ........... فی المسابقة .         سعیدٌ وفریدٌ ........ فی التعّلم .

 ......... اخواتی فی تعلیم اللغة .

 

4- با ضمیر مناسب کامل کنید .

..... نجحا .             ..... یغرسان .          ....... غسلنَ.           ....... محزونونَ.

 

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : یکشنبه 18 فروردین 1387 | ساعت 08 و 04 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال پایه دوم تا درس دهم

 

نمونه سوال پایه دوم تا درس دهم

 

1- ترجمه کنید:

علیکم بإخبار القائد عن وجود الاعداء .

انتَ تحرُسُ الوطن الاسلامی بالعلم .

الطفل رجع َ الی حضن امّهِ بعد یوماً .

شما دو نفر سبد را در دریا می گذارید .

 

2- عبارت زیر را با توجه به موارد خواسته شده تغییر دهید .

         آیها الطالب ! انتَ تنصُرُ الامة بالاجتهاد فی التعلّم .

        ای دانش آموز ! تو امت را با تلاش در یادگیری یاری می کنی .

 

جمع مذکر مخاطب :

جمع مونث مخاطب:

جمع مونث غایب :

مثنای مونث مخاطب ماضی :

مفرد مونث غایب ماضی :

 

3- ترجمه افعال :

خندیدند.                   می خندید.

برگشتم .                 می خوانی .(مونث)

پرتاب می کنید . (مثنی ) 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : یکشنبه 18 فروردین 1387 | ساعت 08 و 04 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال نوبت دوم پایه دوم راهنمایی

نمونه سوال پایه دوم نوبت دوم 

 

کلمات زیرراترجمه نمایید .                                                       

  الحَـطب : ............        البومة : ............     سبد : ...........      بهار : .............

                   _____________________________________

عبارات زیرراترجمه نمایید .

 صَرَخَ الصّیادُ وهَرَبَتْ الغزالة .   ...................................................... 

 هَجَمَ علینا کلبٌ فی الظـّلمة .       .....................................................

 الأطفالُ یُحِبّونَ اللّعِبَ معاً .        ....................................................

                  _______________________________________

به عربی  ترجمه کنید .

 خانم ها به مهمانی می روند .            ............................................

                 ________________________________________

مناسب ترین گزینه راانتخاب کرده ودرجای خالی بنویسید.

 الزّارعُ ............ الشجرة َ .           شَرِبَ  ، سَقـَی ، سَبَحَ  

  .........  أخواتی .                       هم ،هـذه ، هـؤلاء

 فـَزَعَ الجمیعُ مِن هذا ........            المملوء ، النّجدة ، الإنذار

                _________________________________________

باتوجه به افعال ، شکل صحیح هر اسم رادر جای خالی بنویسید.

   ........ جَلسا . (العامل )          

   ............. ! هل تلعَبْنَ معاً ؟ (البنت )

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 درجای خالی ضمیر مناسب قراردهید.

  ............ کتَبَتْ بالقلم .                              .......... جَلسَ .

  ........... تَذهَبْنَ الی المدرسة .                     .........  ذهَبا .

                       __________________________________

در جای خالی فعل ماضی مناسب بنویسید .

فاطمة ُ وسعیدة ُ .......... التمریناتِ .(کـَتَبَ)         

   أنتم ........... حمامة ً مجروحة ً . (رَأیَ)

أیّتها الزّارعة! هل .......... الشجرة ؟ (غرَسَ)    

    نحنُ ......... کلامَ المعلم .(سَمِعَ) 

                      ___________________________________

درجای خالی فعل مضارع مناسب رابنویسید.

 مریمُ وزینبُ ......... الی الفراشاتِ .(ینظـُرُ)        

  نحنُ ........... الی المدرسةِ. (یذهبُ)

 أیّهاالمؤمنونَ ! .......... الله فی العسرِ والیسر.(یذکُرُ)    

   أنتِ .............   فی العملِ.(یعجَلُ)

                     ____________________________________

فعلها رادرجملات زیر ازماضی به مضارع وبالعکس تغییردهید.

   الأولادُ یدخلُونَ الحدیقة .   ..............          

   یا سعیدُ ویا حمیدُ ! هل أکلـْتما الطعامَ ؟ ...............

                     ____________________________________

بااستفاده از (نعم) به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

 أیّها التـّلمیذُ ! هل ذهبْتَ الی المدرسة ؟  نعم ، ...........................

 یا قاضی ! هل أنتَ تحکُمُ بالعدلِ ؟ نعم ، ..............................

                   ______________________________________

   درک مطلب:

 متن زیر راخوانده وسپس به سؤالات پاسخ دهید.

 سعیدة ُ فی صفّ الاول . بَیْتها جنبَ نهرٍ صغیرٍ . هی تذهَبُ الی المدرسةِ بالسیارةِ . والدُها

 عاملٌ مجتهدٌ . هو یعملُ مِن الصّباحِ حتّی اللیلِ . الیومَ سعیدة ُ مریضة ٌ . هی غائبة ٌ فی الصف.   

  الف) أینَ منزلُ سعیدةِ؟ ..................                ب) ماهوشغلُ والدها؟ ...............

  ج) لماذا هی غائبة ٌ ؟ ...................                 

 د) متی یعملُ والدُها ؟ ...................                          
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 5 فروردین 1387 | ساعت 11 و 03 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال درس ششم پایه دوم راهنمایی

                                      نمونه سؤالات درس ششم

                   نام ونام خانوادگی :                                         تاریخ :

 

  1- للتعریب :

            خوردیم : .............         قبول شدیم : ..............         نوشیدم : ................

   قبول شدم : .............          قبول شدی : ..............        پشیمان شدی(مؤنث) : ..............

  نوشیدید(ایتها الطالبات) : ..............      یادکردم: ..............   یادکردند(جمع مذکر) : ................

      ایستادند (جمع مؤنث) : ..............        ایستاد (مؤنث) : .............. 

2- اِکْمِلی الفراغ بصیغةٍ مناسبةٍ مِن ماضی :

  نحنُ ............ مِن الخوف. (هَتَفَ )             هاتان ِ الطالبتان ِ ............ الی البیت. ( ذَهَبَ )

 أنا ........... کُتُبی فی محفظتی. ( جَعَلَ )        أنا وفریدة ُ ............ الی الصّف الثانی . (ذَهَبَ )

 ایها الطالب! أینَ .......... نفسَک؟ (سَتـَرَ)       الزّارعونَ .......... الشّای .(شـَرِبَ )

............ صوتَ معلمکما. (سَمِعَ )               ........... التلامیذُ لِلامتحان ِ . (جَهَدَ )

أخی ........ بابَ الحانوتِ . (فَتـَحَ )               یاسعیدة ُ ویا فاطمة ُ! هل ............ الرّمانَ؟ ( أکـَلَ )

3- اکملی الفراغ بضمیرٍ مناسبِ .

   ........ أخی .(2پاسخ)         ............ جائعان ِ . (3پاسخ)          ...... جلـَسْتُ .

  ......... غسَلـْتُ یدی .         .......... سَمِعْــنا.

4- باکلمات درهم ریخته زیر 3 جمله بسازید. (هرکلمه رافقط 1باربه کارببرید.)

          { الفراشة ُ /  البحر / طارَتْ / امیر المؤمنین(ع) / ثمَّ / المائدة / علی جنب / جلَسْتُ / جسورٌ /

                            شجاعٌ / فجأة ً /  الماء / غـَسَلْتُ / وَقـَعْتُ / فی/ لِتناول الطعام / کانَ /                                                                     رجلٌ / ولیکن / یدی .}

 

      ............................................................................

      ............................................................................

     ..............................................................................

5- پاسخ دهید.

     هل أنتَ کـَتـَبْتَ واجباتک َ ؟ نعم ، ......................................................

    هل أنتنّ قـَرَأتـُنَّ القرآنَ ؟ نعم ، ............................................................                
طبقه بندی: نمونه سوال پایه دوم راهنمایی، 

تاریخ : جمعه 14 دی 1386 | ساعت 03 و 01 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

تعداد کل صفحات : 2 ::      1   2    • paper | فروش رپرتاژ اگهی | فال حافظ
  • فروش رپورتاژ | رپورتاژ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic