تبلیغات
آموزش درس عربی - مطالب خبر نامه

آماده کردن دفتر کار

خبر،خبر. راستی بچه ها! میدانید دارم برایتان یک دفتر کار تهیه میکنم تا راحتتر درسها رایاد بدهیم ویاد بگیریم ؟ اگر راجع به تهیه دفتر کار نظری دارید با آدرسم ایمیل کنید .                                  منتظرتان هستم .موضوع: خبر نامه ،
[ سه شنبه 16 مرداد 1386 ] [ ساعت 02 و 08 دقیقه و 00 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]