پاسخ نامه آزمون درس یک تا 6 عربی پایه هفتم آذر92

سوال 1- به ترتیب : مفتاح . صف . حقیبة . کنز 

سوال 2- رُبّ : چه بسا   /  جندی : سرباز 

سوال 3- خواهر   / بازیکن 

سوال 4- این نویسنده ای دانا است  .  / من مدیر هتل هستم 

سوال 5- چرخش به راست و چپ ممنوع است . 

           تنهایی بهتر از همنشین بد است . 

           درختان انگور وانار اینجا است .

            روزی از روزگار به سود تو و روزی به ضرر تو است .

            هم نشنینی با دانشمندان عبادت است . 

سوال 6- هؤلاء طالبات  / ذلک الشجر .... /  هاتان المرأتان ...  / تلک نافذة 

سوال7 -هی استاذة اللغة الفارسیة    /  الولد الصالح فخر للوالدین 

سوال 8 - عداوة # صداقة   / غالیة # رخیصة  / وحدة # جماعة  / قریب# بعید 

سوال 9- أصدقاء  . رجال . أحیاء  . أولاد 

سوال 10- به ترتیب : أخ / إمرأة / أخت / بنت 

سوال 11- کثیر  /  مِن  / ذهبیة / البائعات 

سوال 12- مَن فی الحدیقة  ؟  /  هل الصورة .... ؟  

سوال 13- به ترتیب :  نعم یا لا  / اسم خانم معلم کلاس پنجم  / نعم  / اسم مدرسه ای که درآن است 

سوال 14- للأخ       /     نعم    /  أمّ     /    لا 


موضوع: پاسخ نامه نمونه سوال عربی هفتم،
[ شنبه 23 آذر 1392 ] [ ساعت 10 و 08 دقیقه و 02 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]

پاسخ نامه آزمون درس یک تا 5 عربی پایه هفتم

سوال اول : به ترتیب از راست به چپ 

    بنت  .  مفتاح . جندی . حجر 


سوال دوم : 

بعید : دور    /     سائق : راننده    /  الحقائب : کیف ها   /   جوال : تلفن همراه 


سوال سوم : 

اینها برادرانی موفقند  .     /    آن شمشیر مال چه کسی است ؟ 


سوال چهارم : 

عبارت اول : همانا خوش پیمانی و دوست داشتن وطن از ایمان است . 

عبارت دوم :  خواهر بازیکن در کتابخانه نشسته است . 

عبارت سوم : دشمنی دانا بهتر از دوستی نادان است . 

عبارت چهارم : روزی از روزگار به نفع تو است و روزی بر علیه تو 


سوال پنجم : 

زمان طویل : السنة   /  نعمة مجهولة  : الصحة  /  آفة العلم : النسیان   / الوقت منه : الذهب 


سوال ششم : 

اولئک مدرسات   /  هذان جندیان   /  هاتان الحدیقتان .....  / تلک ماهرة ..... 

سوال هفتم :

عالمتان   /  جمیل  /  الجنود  /  صابرات  

سوال هشتم :

من انت ؟                هل هو کاتب ؟ 


سوال نهم : 

أصدقاء  . ضیوف  . أحیاء  . حجارة 

سوال دهم :
هو استاذ اللغة العربیة    /  هذه اللوحة لتلک السیدة  

سوال یازدهم :
دوگزینه سوالی با هل یا أ : پاسخ  نعم یا لا صحیح است . 
لمن ............. ؟ ل + اسم یا شغل یا صفت مثل طالب . مریم . سعید . عالمة و.....
من ........... ؟ نام دبیر عربی خانم باشد 


سوال دوازدهم : 

طالبات : طلاب  / إمرأة : رجل  / هذه : هذا  / صدیقة : صدیق / بنت : ولد / تلک : ذلک 

سوال سیزدهم :
کبیر: صغیر  /  صداقة : عداوة   /  بعید : قریب  / قلیل : کثیر 


سوال چهاردهم :
من ..... ؟ أخ مریم           أ مریم .....................؟ لا . هی فی الصف الثالث 
لمن الجوال ..........؟ لمدیرة یا سیدة انصاری             
هل مریم طالبة ................؟ نعم 
موضوع: پاسخ نامه نمونه سوال عربی هفتم،
[ سه شنبه 28 آبان 1392 ] [ ساعت 17 و 43 دقیقه و 46 ثانیه ] [ خ آمنه آقایی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic