آموزش درس عربی متوسطه اول متوسطه دوم - مطالب نمونه سوال پایه سوم راهنمایی

پاسخ نامه سوالات نهایی پایه سوم راهنمایی خرداد 93

سوال 1
الف) بعد / ب) حیاکة 

--------------------------
سوال 2
الف) خسته / ب) سخت 

-------------------------------------
سوال3
الف) حذاء / ب) قاهر 

-----------------------------------
سوال 4
الف) اللحم  / ب) اللصوص 

-------------------------------------------
سوال 5
تصویر اول : البنت اکلت التفاح  / تصویر دوم : هو یفتح الکتاب 

-------------------------------
سوال 6
الف) یکی از سخن چینان آمد 
ب) ابرسیاهی آشکار شد 
ج) ستارگان به دستورش رام شده اند (تسخیر شده اند ) 
د) سلیمان از نبودن هدهد خشمگین شد 

--------------------------------------
سوال 7
أنا أسجد 

------------------------------
سوال 8
الف) سعید / ب) مفعول 

-------------------------------
سوال 9
الف) هؤلاء  / ب) هنّ  / ج) ترجع  / د) دخلتا 

------------------------------
سوال 10
الف ) إشربوا  / ب) أنظرا 

--------------------------------------------
سوال 11
الف) لاتعبر / ب) لاتعبدن  / ج) لاتلعبی 

---------------------------
سوال 12
الف) العلمُ  / ب) اللهُ  / ج ) رسالةً  / د) معلمةٌ 

--------------------------------
سوال 13
الف) یحفظ العاقل لسانه  / ب)  المؤمن یأمر بالمعروف 

----------------------------------
سوال 14
الف) الغضب / ب) فی الاخلاق / ج) یشهد / د) العاقل 

--------------------------------
سوال 15
الف) الحوت  / ب) شراب 

---------------------------------------
سوال 16
الف) لا / ب) قرب البحر / ج) کان هائجا  / د) الصیاد 

-----------------------------------------
سوال 17
الف) دخلوا  / ب) وصلنا 

--------------------------------------
سوال 18
الف) یلبسن / ب) یسمعون 

--------------------------------
سوال 19

انتما 

---------------------------
سوال 20
متی 

-------------------------------
سوال 21 

الاطفال لایلعبون فی الشارع 
جالب اینکه دراین نمونه سوال دوتا راهنمای سوال داشتید 

یکی کلمه الله که با اعراب رفع آمده بود و در مبتدا و فاعل این اعراب مشترک است . 

دومی کلمه الاطفال که از یسمع فعل مضارع خواسته بود و در سوال آخر داده بود الاطفال یلعبون و خواسته بود که منفی بشود . 
طبقه بندی: پاسخنامه،  نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 | ساعت 23 و 56 دقیقه و 13 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوالات امتحان نهایی پایه سوم راهنمایی خرداد 93

 سوالات امتحان نهایی خرداد 93پایه سوم راهنمایی 

  طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : چهارشنبه 31 اردیبهشت 1393 | ساعت 23 و 40 دقیقه و 06 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون نیم ترم فروردین 93 . درس عربی . پایه سوم راهنمایی

آزمون نیم ترم پایه سوم راهنمایی . ترجمه از دروس 6 - 9 و قواعد کل کتاب درسی 

برای دریافت نمونه سوال می توانید برروی گزینه زیر کلیک نمایید  . 

                        نمونه سوال سوم راهنمایی طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : شنبه 30 فروردین 1393 | ساعت 08 و 07 دقیقه و 19 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

پاسخ نامه سوالات تستی پایه سوم راهنمایی تکلیف نوروز 93

دانش آموزان عزیز چنانچه در رابطه با سوالی نیاز به پاسخ تشریحی بود در زیر همین پست در بخش نظرات اعلام بفرمایید . با تشکر 


     لازم به ذکر است که فایل سوالات قرار گرفته در وبلاگ تا سوال 31می باشد و مابقی گزینه ها مربوط به دانش آموزان مدرسه ............. می باشد . 
                                                  
 شماره سوال گزینه صحیح شماره سوال  گزینه صحیح شماره سوال  گزینه صحیح  شماره سوال  گزینه صحیح 
 1ب  17 الف32دوم ج 48 ب
 2 ج 18 د 33 الف 49 ب
 3 د 19 ج 34 الف 50 ب
 4 ج 20 ج 35 ج 51 د
 5 ب 21 د 36 ب 52 ب
 6 ج 22 ب 37 د 53 د
 7 ب 23 الف 38 ب 54 الف
 8 ب 24 ج 39 ج 55 الف
 9 د 25 ب 40 ج 56 د
 10 د 26 ج 41 ب 57 الف
 11 ج 27 ج 42 د 58 الف
 12 د 28 د 43 ج59الف
 13 ج 29 د 44 د 60 ج
 14 ج 30 ج 45 ج 61 ج
 15 ب 31 ب 46 الف 62 د
 16 الف 32 د 47 ب 63 بطبقه بندی: پاسخنامه،  نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : سه شنبه 19 فروردین 1393 | ساعت 18 و 08 دقیقه و 46 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوالات تستی پایه سوم راهنمایی

سی و یک سوال تستی جهت دانش آموزان پایه سوم راهنمایی تا توانایی خود را بسنجند درایام تعطیلات نوروزی

   برای دریافت سوالات بر روی گزینه دریافت فایل کلیک نمایید . 

                                               دریافت فایل طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : سه شنبه 27 اسفند 1392 | ساعت 15 و 26 دقیقه و 07 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون پایه سوم راهنمایی . ترجمه درس های 6تا 8 . قواعد 1تا 8

آزمون برگزار شده دردو آزمون شماره یک و دو می باشد . که البته به شکل آزمون 3 و 4 نیز برگزار گردید . 

دانش آموزان و همکاران علاقمند می توانند آزمون را از اینجا دریافت نمایند . 

                                     آزمون شماره یک و دو  طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : شنبه 17 اسفند 1392 | ساعت 21 و 06 دقیقه و 51 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

تمرینات کتاب کار درس 7پایه سوم راهنمایی

بازهم به همان دلیل دوهفته تعطیلی پشت سرهم وعربی یک جلسه درهفته و امتحان روز شنبه 


صفحات 107-112

سوال یک : 

الف ) مردکفاش مجبور است و زیادکارمیکند . 

ب) سپاس برای خدای پروردگارجهانیان است 

ج) برمیخیزم و تا طلوع سپیده دم کار میکنم 

د) برو ودرب را به آرامی باز کن . 


سوال دوم : 

الف : احذیة / ب) الصدق / ج) العشاء / د) مصباح ، ضوء  / ث) گواه / ج)دقیق / چ) بهترین راه / ح) خواب 

سوال سوم : 

الف ) أعلمُ . صعبة / من . زندگی 

ب) شهور . کانت / روزها . خسته 

سوال چهارم : 

الف : 1 /    ب: 2 

سوال پنجم : 

الف ) چه وقت پدر راز کفش ها را فهمید ؟ 

ب) آسمان ها و زمین را آفرید . 

سوال ششم : 

الطفلُ جلسَ علی الکرسیّ .   / ب) هذه الاشجارُ باسقةٌ 

سوال هفتم : 

النظافة من الایمان  : تمیزی نشانه ایمان است 

سوال هشتم : 

الله (الرحمان) یرزق العباد  . خدا (خدای بخشنده) بندگان را روزی می دهد . 

سوال نهم : 

الف) الحمامة تأکل الحبة و کبوتر دانه را می خورد 

ب) الطالب یذهب الی غرفة العمل . دانش آموز به اتاق کار می رود . 

سوال دهم : 

الف ) صاحبُ  . رجلٌ   /  ب) سعیدٌ . تلمیذُ 

سوال یازدهم : 

الف ) مبتدا : الولد  / خبر : خرج از نوع فعل 

ب) المقاتلون : مبتدا  / راجعون : خبر از نوع اسم 

سوال دوازدهم : 

الف ) الطبیب  / ب) مریم   / پ) فی منتصف اللیل / ت) حتی مطلع الفجر / ث) لأنّه مضطر/ ج ) لا . هوفقیر 

سوال سیزدهم : 

1- المعلم ُ ذهبَ  / 2- البنتُ قرأت  / 3- الولدُ وجدَ المحفظة 

4- الطالبانِ جلسا / 5- الطائرُ یطیرُ  / 6- البنتُ شربت الماء 

سوال چهاردهم

الف ) جلسَ  . جالسة ٌ   /  ب) یرزقُ . رحیم ٌ  

پ) فی المسجد  . یسجدن  /  ت) طالبٌ  .  رجَعَ  . فی الغرفة 

سوال پانزدهم : 

محمدٌ  . رسولُ   / فاطمةُ . طالبةٌ  / الغضبُ . مفتاحٌ  / اللهُ .لطیفٌ 


ص 111فقط سوال یک .گزینه ب : مریمُ نهضت من النوم  


سوالات تستی : 

1- تسمع  / 2- صنع  / 3- واجب خبر / 4- ایها الطالب .ماذاتعمل 

5- الجمیع  / 6- منظمة  / 7- أعمل / 8- الطبیب / 9- النظافة  / 10- الطفل  
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  آموزش پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1392 | ساعت 18 و 30 دقیقه و 43 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

حل تمرینات درس 7کتاب عربی پایه سوم راهنمایی

متاسفانه به خاطر تعطیلی مدارس در هفته قبل به علت بارش برف و این هفته هم به دلیل یوم الله 22بهمن ، و امتحانی که روز شنبه قرار است برگزار بشود مجبورم که این پست را بگذارم .والاّ ازاینکه جواب تمرینات را مستقیم دراختیار دانش آموزان بگذارم اصولا خوشم نمیاد . به هرحال این هم جواب تمرینات این درس . بدون اینکه سوالات را بنویسم 

تمرین اول : 

1- ذهبت لمساعده والدها 
2- فی النوم 
3- فی یوم قبل طلوع الفجر 

تمرین دوم :

1- الطالبُ ذهبَ             2- الاشجارُ فی الحدیقةِ  
3- الطائرُ فی السّماءِ          4- الولدُ جالس ٌ . 
5- الکتاب ُ علی المحفظةِ           6- الاسدُ أکلَ الطعامَ  

تمرین سوم :

المعلمُ عالمٌ   /   الوالدُ مؤدبٌ  / البحرُ هائجٌ   / البیتُ نظیفٌ  / اللهُ علیمٌ  

تمرین چهارم : 

1- النظافة من الایمان 
2- المعلمة بدأت بالدرس 
3- الله خلق السماوات 
4- الرحمان یرزق العباد 

تمرین پنجم : 

1- الصدقُ نجاةٌ 

2- السّرُ أمانة ٌ 

3- الغضبُ مفتاحُ لکل شر 

4- الثروة ُ فانیة ٌ 

تمرین ششم : 

1- وخداوند برهر چیزی گواه است . 
2- سپاس برای خداوندی که پروردگار جهانیان است (برای خداوند پروردگار جهانیان) 
3- وستارگان به دستورش تسخیر شده اند 
4- خداوند نسبت به بندگانش دقیق است 

دراسات قرآنیة 
1- المضطر     / 2- الشهور  / 3- مطلع 

بخش دوم : 

الله  : مبتدا  / الصمد : خبر (اسم) 

ویل : مبتدا  / للمطففین : خبر (حرف و اسم) 

الله : مبتدا / یشهد : خبر (فعل ) 

تنزیل : مبتدا  / من الله : خبر (حرف و اسم ) 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  آموزش پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 21 بهمن 1392 | ساعت 16 و 25 دقیقه و 28 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

کلاس هایی به نام تیزهوشان . سوالات خاص درکلاس درس

تیزهوشان یا.... 

از قبل نوبت اول می دیدم که بعضی از دانش آموزان صحبت از برگزاری کلاس های تیزهوشان می کنندکه آنها را برای ورود به مدارس مثلا خاص آماده میکند . (چرا میگویم مدارس مثلا خاص ؟ چون به نظرم مدرسه ای که تمام دانش آموزان را با آزمون ورودی و معدل بالای 19.5ثبت نام میکند شاهکار نمیکند که دانش آموزانی بالاتر از سطح دانش آموزان دیگر خروجی میدهد ) 

به هرحال تب این کلاس ها بچه ها را و به خصوص اولیای آنها را گرفته بود و جالب اینکه همه اولیا هم فکر میکنند که فرزندشان نخبه ترین است . 

و اما یک روز ... دانش آموز نمره 8 که تو این کلاس ها شرکت میکردم . سرکلاس وقتی جزوه کلاس تیزهوشانش را گرفتم که حواسش به درس باشد متوجه شدم دقیقا جزوه عربیش است . وجالب هم اینکه اصرار داشت که همان موقع بهش برگردانم  چراکه معلم تیزهوشانشان اصرار داشته اند که این جزوه دست کسی نیفتد . 
برایم جالب بود اما .... خلاصه که دانش آموز تو امتحانات نوبت اول رسید به نمره .... 
حالا اینها مهم نیست . آن چیزی که مهم است این است که مطمئنم همه دبیران ما نهایت سعیشان را میکنند تا دانش آموزان بتوانند بهترین باشند . فقط لازمه اش این است که خود دانش آموزان هم سعی خودشان را بکنند و تمرین بیشتری داشته باشند . 
همیشه به بچه ها گفتم بهترین کتاب برای هرآزمونی کتاب درسی خودشان است . چطوری ؟ اینطوری که سرکلاس درس می پرسم . 
یک چند تا از سوالات من درآوردی سر کلاس هایم برای پایه سوم راهنمایی  که نسلش برای سال بعد برچیده میشود .  

به عنوان مثال تو درس ششم 

مؤنث عبارت نحن جائعون  را بگویند . شاید خیلی از بچه ها بگویند نحن جائعنَ .. که توجه به اسم و فعل نمی کنند . مؤنث این عبارت میشود نحن جائعاتٌ . 

یا درعبارت توَکُّلُنا ...  انواع کلمه را بیان کنند و بعد هم آن را درمقایسه با کلمات ( توَکَّلنا  / توَکَّلَنا / نتوَکَّلُ ) قرار میدهیم و معنی همه آنها را ازشون میخواهم و همینطور هم نوع کلمه شان را . 

ضمن اینکه بعداز اینکه همان کلمه اولی را که تو کتاب خودشان هست راهم معلوم میکنند ازشون میپرسم پس چرا الف ولام و یا تنوین ندارد ؟ مگراین دوتا از نشانه های اسم نیستند ؟ 

یاوقتی که عبارت لاشیء فی البحر را ترجمه میکنند نوع ترجمه شان باید درست باشد و کلمه هیچ را بیاورند و البته اینکه چرا .... 

همینطور وقتی که عبارت به این شکل ها میاد : 
......... هؤلاء قرب مدینتهم .
........... قرب مدینتهم . 
........... هؤلاء قرب مدینتهنّ .
........... قرب مدینتهنّ. 

فعل (یسکن ) برای هرکدام از عبارت های بالا به چه شکلی میاد؟ 

یا مثلا تو درس 5 عبارت علم الله سوء نیّة الولدَینِ .... چرا الولدَین آورده و والدانِ را نیاورده ؟ اگر والدان بیاد غلط است یا درست ؟ 

یا عبارت های الاشجار مثمرة ... الفواکه کثیرة ... چرا بااینکه الاشجار و الفواکه جمع هستند مثمرة و کثیرة به شکل مفردآمدند و مؤنث ؟ 

ویا در درس چهارم : 

اگر عبارت أُسجُن هؤلاء المتمرّدین ... تبدیل بشودبه أَسجُنُ هؤلاء المتمرّدین ایا تو معنی جمله تغییری ایجادمیشود ؟ 

ویا عبارت أُصلُبهم اگر بشود أَصلُبُهم ... چه تفاوتی ایجاد شده ؟ واصلا آیا تفاوت کرده ؟ 

اگر همین عبارت بشود أَصَلَبَهم ..... آن وقت چه اتفاقی رخ داده ؟ معنیش چی میشود ؟ 

همه کتاب درسی دانش آموز میتواند سوالی از تیزهوشان باشد . و دانش آموز اگر بخواهد تو همان کلاس های درس میتواند خودش را برای هر ازمون ورودی آماده کند بدون اینکه نیاز به پرداخت هیچ هزینه ای داشته باشد . ولی .... نمیدانم چی هست که وقتی پول میدهی انگار بیشتر بهت میسازد ... 

میشود یک روز وقت گذاشت و تمام سوالای را که اینطوری از دانش آموزان می پرسم را تو یک مجموعه آورد اما بهتر است که بچه ها تو همان کلاس درس و به شکل ناگهانی باهاشون مواجه بشوند . به قول یکی از بچه ها انرژی ای که تو کلاس عربی مصرف می کنند برابر است با انرژی ای که از صبحش توی سه تا کلاس درسی مصرف کردند . 

از همین جا به آن دانش آموز عزیزم میگویم که تو بهترینی . و مثل تو در مدرسه شاید ده تا باشند . واین راهم میدانم که بهتان سخت میگیرم ولی ... دیگر چه کنیم . همین است دیگر .

طبقه بندی: آموزش پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  عمومی، 

تاریخ : سه شنبه 1 بهمن 1392 | ساعت 18 و 57 دقیقه و 28 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | محبت توعزیز

آزمون نوبت اول پایه سوم راهنمایی . دی ماه92

آزمون نوبت اول پایه سوم راهنمایی 

همکاران و دانش آموزان عزیز می توانند با کلیک بر روی نوشته زیر این فایل را دریافت نمایند . 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : شنبه 21 دی 1392 | ساعت 09 و 05 دقیقه و 20 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال پایه سوم درس 1-4 آذر 92

نمونه سوال نیم ترم عربی پایه سوم راهنمایی درس 1-4

برای دریافت اینجا کلیک نمایید . طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : شنبه 9 آذر 1392 | ساعت 19 و 02 دقیقه و 29 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون درس یک تا سه پایه سوم راهنمایی آبان 92

نمونه سوال عربی پایه سوم . دروس یک تا سه 

برای دریافت اینجا را کیک کنید . طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : سه شنبه 28 آبان 1392 | ساعت 16 و 48 دقیقه و 44 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوالات امتحان نهایی پایه سوم راهنمایی سال 92

تاریخ : چهارشنبه 8 خرداد 1392 | ساعت 09 و 26 دقیقه و 03 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال تستی ورودی مدارس نمونه و تیز هوشان متوسطه

نمونه سوال تستی

1- کدام یک از کلمات زیر مفهوم صفت فاعلی ندارد ؟

الف ) نصیر          ب) علیم         ج) قدیر        د) ضعیف ×

2- مفهوم کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است ؟

الف ) اِخْوان         ب) مَلَأ        ج) مُقاتِل ×         د) جَیْش


3- باتوجه به قواعد کدام جمله غلط است ؟


الف ) الجمیعُ تـَرَ
کوا أیّوبَ               ب) صَعُبَ مَرضَهُ ×


ج) فتـَرَکَهُ الجمیعُ                       د) فـَطـَلَبَ اولادَهُ4- کدام گزینه برای جای خالی مناسب است ؟


                          الراعیة ُ .............   الاغنامُ أمسٍ .


الف ) سوف تترکُ             ب) لاتترکُ           ج) قدتترکُ         د) ماترکتْ ×


5- نقش و اعراب کلمات مشخص شده به ترتیب کدام است ؟


                    اقترب للناس 
   حسابهم

الف ) جارو مجرور . مفعول ومنصوب              ب) خبرو مرفوع . مفعول ومنصوب


ج) مجرور به حرف جر . فاعل و مرفوع ×           د) مضاف الیه ومجرور . مفعول ومنصوب6- کدام جمله ازنظر قواعد صحیح است ؟


الف) إنّ اللهَ یغفرُ الذنوبُ جمیعاً          ب) سیجعلُ اللهُ بعدعسرٍ یسراً ×


ج) وجدتِ السعادةِ فی الاخلاق ِ        د) اُنصُرالمظلومُ فی کلِّ مکانٍ .7- باتوجه به مفهوم مترادف = و متضاد =/=
  کدام گزینه صحیح نیست ؟

الف ) نسی = ذکر ×         ب) قادم =/= راجع        

ج) عائلة = اسرة              د) وجد=/= فقد


8- کدام گزینه رای جای خالی مناسب است ؟


                     ...........السادة ..........


الف ) ایّها . ارحموا ×                 ب) أیتّها . ارحمی

ج) یا . ارحموا                            د) أیتّها . ارحمن          
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 | ساعت 12 و 48 دقیقه و 21 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله سوم . سوم راهنمایی . اردیبشت 92

آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله سوم . اردیبهشت 92

سوال اول : مترادف کدام کلمه غلط است ؟

الف ) اسرة . معاش ×     ب ) قدیر. لهج      ج) فقد . ضلّ     د) لص . سارق


سوال دوم : مفرد کلمات مسئولات . شهور . فقراء کدامند ؟

الف ) مسئول . شهر . فقیر             ب ) مسئولة . شهر . فقیر ×

ج) مسئول . اشهر. فقیر                 د) مسئولة . اشهر . فقرسوال سوم :   کدام گزینه از نظر معنا و مفهوم به ترتیب با دوکلمه (الشدة و الرخاء ..) مطابقت دارد ؟

الف ) العسر و الیسر ×            ب ) السهل و الصعب        

ج) الرغد و الرفاه                     د) الرفاه و الضّر


سوال چهارم : وزن کدام کلمه غلط است ؟


الف ) آمین : فعیل          ب) موضع: مَفعل        ج) قوی : فعیل          د) اوّاب : افعال ×


توضیح اینکه اوّاب بروزن فعّال می باشد .


سوال پنجم : پاسخ کدام جمله پرسشی مناسب نیست ؟


الف ) أقراتِ الکتاب َ ؟ لا . ماقراتْ             ب ) این تقرا الدرس ؟ فی المکتبة

ج) کیف ترجع ؟ راکباً                             د) بماذا تذهب ؟ مع والدی ×توضیح اینکه بارها در کلاس عنوان شده فعل مفرد مونث غایب در ماضی موقع خواندن کسره میگیرد تا به کلمه بعدی متصل شود . واین کسره فقط گمراه کننده می باشد .


سوال ششم : کدام عبارت از نظر معنی و  صیغه درست است ؟


الف ) لاتنهضی للصلاة یا اختی !            ب) ایها الناس ! لاتنصرا المجرمین .

ج) اُصدقْ فانّ الصادقین فی الجنة . ×        د) ایتها الطفلة . هناک ذئب . اقربیسوال هفتم : نقش کلمات مشخص شده در آیه ی أنّی مسّنی الضرُ وانت ارحمُ الراجمین کدام است ؟    

الف ) خبر . فعل                ب) فاعل . خبر ×           ج) مبتدا .فعل                       د) خبر . خبرسوال هشتم : کدام گزینه از نظر اعراب گذاری غلط است ؟

الف ) رجعتْ الصحة ُ الی ایوبَ                                          ب) الغضبُ مفتاحٌ لکلِّ شرّ

ج) فاطمة ُ کتبتْ رسالة َ للرئیس ِ . ×                                د) قدجاءَ امرُ ربِّکَ .


توضیح اینکه رسالة َ می بایست به شکل رسالة ً بیاید .سوال نهم : درکداام گزینه مفعول وجود ندارد ؟

الف ) جعل المحفظة َ امامه .                       ب ) فترکه الجمیع .

ج) لماذا فرحتِ یا اماه ! . ×                          د) المعلمة سمعت هذه الکلمات .


سوال دهم : نقش کدام کلمه مشخص شده غلط است ؟

الف ) انصر المظلومَ فی کل مکان . (فاعل) ×                   ب) الامانة تجلب الرزق . (مفعول )

ج) اقترب للناس حسابُهم  (فاعل )   
                                       
  د) لقد رضی الله عن المومنین . (مجرور به حرف جر )
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : یکشنبه 15 اردیبهشت 1392 | ساعت 14 و 43 دقیقه و 50 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون هفتگی از 4درس آخر عربی پایه سوم راهنمایی فروردین 92

 آزمون عربی پایه سوم نیم ترم فروردین    92 1-ترجمه کنید : 4نمره


الف ) والد مریم شعَرَ بالنعاس .(0.75) ............

ب) حذّاء مظصرّ . (0.5) ...............

ج) بعد فقدان اولاده حانت الفرصة الذهبیة لابلیس (1.25)..........

د) لاتتعبُ الامّ من تربیة طفلها (0.75) ............

و) أبی مشغول بالحیاکة (0.75) ........


 

2- معادل عربی افعال داخل کمانک را بنویسید (1.5)


الف ) أیتها الاخوات ! ............ الشارع (عبور نکنید )

ب) أیها التلمیذان ! ................ فی الزقاق . (بازی نکنید )

ج) یا فاطمة ! ............ الا ال.ّ.ه  . (عبادت نکن )


 

3- درعبارت زیر اعراب کدام کلمه به شکل صحیح به کار نرفته است (0.5)


              یطلبُ ولدٌ حمید ٍ کتابـــَهُ .

الف ) ولدٌ                   ب ) حمید ٍ             ج) کتابَ       د) اعراب همه کلمات صحیح میباشد


 

4- ترجمه عربی عبارت (این دختران پاکدامنند ) را بنویسید . (0.75)

          ................................

 

5- درکدام جمله خبر به شکل صحیح به کار رفته است ؟ (0.25)


الف ) اولئک اخوة ً                         ب ) الرجالُ مسلمینَ

ج) الاشجارُفی الغابةِ                        د) الامّ تعبٌ .


6- عبارت زیر را باتوجه به نقش هرکلمه اعراب گذاری نمایید (1نمره)


                الوالد ناهض لأداء الصلاة


 

7- نقش های خواسته شده را درعبارت زیر پیداکرده ودرجای خالی بنویسید (1.5)


        یا اصدقائی !  انتم تأکلونَ الطعام فی الغرفة .


مبتدا  : ..........            خبر :..........                   نوع خبر : ..............

فاعل: ........              مفعول : .............             مجرور به حرف جر : ...........


 

8- جارو مجرور و خبر را در عبارت زیر بیابید (0.5)


     العمل بوصیة الوالد واجب

جارو مجرور : .....................                     خبر : ..............
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : دوشنبه 26 فروردین 1392 | ساعت 17 و 00 دقیقه و 36 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

نمونه سوال پایه سوم راهنمایی . فروردین 92

نمونه سوال پایه سوم راهنمایی . فروردین 92

 

ترجمه لغات : 1نمره

زهوق : ......  أدفعُ : .......   مضطرّ : ........   خواب آلودگی

 

ترجمه عبارات :

الف) أحضُرُ فی المکتبة بعد المدرسة . 0.75

ب) فزع َ الولد من اللّص . 0.75

چ ) الشمس علی وشک الطلوع . إنهضوا للصلاة / 1نمره

د) البنت الراعیة مشغولة بسرح الاغنام . 1نمره

 

موارد خواسته شده را بنویسید  . 1.25

متضادالعسر:                       مترادف العائلة :             منفی تتعبین :

نوع کلمه لاتقنطوا :                     فعل مستقبل از رجعتم :

 

وزن و حروف اصلی کلمات زیر را به ترتیب بنویسید . 1نمره

  انزجار : ......... / .........            مُخاطب : ........ / .........

 

از کلمه (قدم ) صفت فاعلی و صفت مطلق بسازید . 0.5نمره

  صفت فاعلی :                    صفت مطلق :

 

درجای خالی فعل امر مناسب بنویسید . 2نمره

الف ) ایها السادة ! ........... الفواکه . (یحمِلُ )

ب) یاعزیزاتی ! .......... فی الغرفة . (یلعَبُ )

ج) ............ واجباتک ِ . (یکتـــُبُ )

د) یاحمید و یا سعید ! ................ بادب . (یسأَلُ )

 

درجای خالی فعل  نهی مناسب بنویسید . 2نمره

الف ) ایها الجنود ! ..............  من العدو . (یهرُبُ)

ب) ........ فی حیاتکما . (ییأسُ )

ج) یاعزیزتی ! .......... من البئر . (یقرُبُ )

د) .............. الظالم . ایتها الاخوات . (ینصُرُ )

 

کلمات خواسته شده را با توجه به نقش آنها اعراب گذاری کنید 1نمره

   أمّ حمیدٍ مشغولة  بسرح   الاغنام  

 

نقش های خواسته شده را یافته و درجای خالی بنویسید . 1.25نمره

              هؤلاء إخوتی . یأکلونَ الطعام فی الوعاء 

 

مبتدا :                    خبر :                  فاعل :

مفعول :                       مجرور به حرف جر :

 

درجای خالی فعل ماضی یا مضارع مناسب بنویسید 2نمره

الف) انتم ........... من الصف . (یخرُجُ ) 

ب) أعزائی ......... الی  الضیافة . (یذهَبُ )

ج) .............. واجباتی . (کتـــَبَ )

د) السیدات ............ المسجد . (دَخلَ )

 

جمله فعلیه زیر را به اسمیه تبدیل کنید 0.5نمره

 تلعبُ البناتُ فی الغرفة  .

 

جاهای خالی را با استفاده از کلمه پرسشی یا فعل مناسب کامل کنید 1.25نمره

الف )  ........... خرجتما ؟ ........... مساء 

ب) .......... یسألُ ؟ بادب

ج) أین تجلسن ؟ ............ علی الکرسی .

د) ......... فی الغرفة ؟ الرجل

 

غلط های مشخص شده در هرعبارت را تصحیح نمایید . 1نمره

الف ) هذا أمرٌ ربِّنا .            

  ب) هو ضحکتَ بالصوت العالیة .

ج) هؤلاء البنتان فی الشارع . 

د) الشارع مزدحماً .

 

مطلب زیر را خوانده و به سوالات آن پاسخ دهید . 1نمره

 

أخی مشغول بالحیاکة . قبل العید ، هو وجد محفظة . فیها نقود کثیرة . بحث عن صاحبها ولکن ... ماوجده .

إذن ، ذهب الی حانوت صدیقه و جعل المحفظة أمامه . وبعد ایام .. جاءرجل و قال صفات المحفظة و أخذها .

 

الف ) ماذا یفعل أخی ؟

ب) ماذا فی المحفظة ؟

ج) الی أین ذهب أخی ؟

د) لمن کان الحانوت ؟

 

دراسات القرآنیة  مطابق با خود کتاب 0.75نمره

 

 

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : پنجشنبه 22 فروردین 1392 | ساعت 18 و 04 دقیقه و 59 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

سوالات نوروزی پایه سوم راهنمایی با پاسخ صحیح

سوالات تکلیف نوروزی

 

پاسخ صحیح را انتخاب کرده و علت غلط بودن گزینه های دیگر رابنویسید .

 

1-کدام گزینه ترجمه صحیح عبارت (این دختران پاکدامنند ) می باشد ؟

الف) هذه البناتُ عفیفة ٌ                ب ) هؤلاء البناتُ عفیفاتٌ ×

ج) هؤلاء بناتٌ عفیفاتٌ               د) هؤلاء البناتُ العفیفات ُ


پاسخ یک غلط است زیرا البنات جمع است و خبر از نوع اسم (مشتق ) باید با میتدا مطابقت کند و اسم اشاره هم که در واقع مبتدا است برای البنات باید هؤلاء باشد .

پاسخ ج غلط است زیرا درترجمه میشود : اینها دخترانی پاکدامنند .

پاسخ د غلط است زیرا خبر اصلا نیامده است و معنی جمله به این شکل است که : این دختران پاکدامن ...

 

 

2- درکدام جمله خبر به شکل  صحیح به کار رفته است ؟

الف ) الاشجارُ فی الغابة َ                    ب ) الرجالُ مسلمینَ

ج) اولئک إخوة ٌ  ×                           د) الأمّ تعب ٌ


پاسخ الف غ است زیرا اعراب الغابة باید کسره باشد یعنی الغابة ِ

پاسخ ب غلط است زیرا خبر اگر اسم جمع مذکر سالم باشد باید با ونَ بیاید

پاسخ  د غلط است زیرا الام مونث است و خبر باید مطابقت کند یعنی بشود تعبة 


 

3- کدام گروه از کلمات هم وزن هستند ؟

الف ) انقلاب . انتصار. انفجار                     ب ) انسداد . انزجار . انقضاء ×

ج) اکتشاف . اختبار. احسان                       د) رجوع . رسول . هجوم

 

4- درکدام گزینه فعل نهی به کار رفت است ؟

الف ) لاتتعبْ . ایتها السیدات !                 ب) لاتتعبونَ .ایها السادة !

ج) لاتتعبنَ . ایتها السیدات !   ×                 د) لاتتعبی . إخوتی !      

 

5- درکدام گزینه (محمد) نقش فاعل را دارد ؟

الف ) محمدٌ رجَعَ             ب ) رأیتُ محمداً          

    ج) نـَظــَرَهُ محمدٌ   ×             د) فی الغرفةِ محمدٌ

 

6- کدام عبارت دارای مفعول می باشد ؟

الف) ماذا بیدِالطالب ؟              ب) مَن ضرَبَ الرجلُ ؟     ×   

    ج) مَن جلَسَتْ ؟          د) ماذا هناک ؟

 

7- کدام گزینه نمی تواندمبتدا واقع شود ؟

الف) انتم            ب) محسنونَ          ج) محسنینَ  ×          د) اولئک

 

8- درکدام گزینه اعراب به شکل صحیح به کار رفته است ؟

الف) مریمٌ جالسة ٌ علی الکرسیِ .                ب) یطلبُ ولدٌحمیدٍ کتابَهُ

ج) ناصرٌ نظـَرَ الاشجارِ                            د) فاطمة ُ أخذَتْ الأحذیة َ ×

 

9- درکدام گزینه فعل ، امر می باشد ؟

الف ) ایها التلمیذ ! اتترکُ الدرس و المدرسة

ب) ایها الولد ! اترکْ الدرس و المدرسة ×

ج) ایها الوالد ! اترکُ الدرس و المدرسة

د) ایها التلمیذ ! الاتترک الدرس و المدرسة

 

10 – ترجمه عبارت (شما از مهمانی برخواهید گشت ) کدام گزینه می باشد ؟

الف) انتم ترجعون من الضیافة               ب) انتما سترجعان من الضیافة ×

ج) انتنّ سرجعتنّ من الضیافة                د) هم سیرجعون من الضیافة

 

بعد از تعطیلات آزمونی از همین سوالات برگزار خواهد گردید . اما صورت سوال تغییر کرده و یکی دیگر

از گزینه های هر سوال پاسخ صحیح خواهد بود .

علت پاسخ های غلط را خودتان باید بنویسید .

 

 

  
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : پنجشنبه 24 اسفند 1391 | ساعت 21 و 19 دقیقه و 44 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون هفتگی پایه سوم راهنمایی اسفند 91

آزمون هفتگی پایه سوم راهنمایی اسفند 91

1-ترجمه لغات : 2.5نمره

چاه :..........        إنهضی : ..............            نمی روید :...........      کفش : .........

مجبور :..............      الباکر : ................    عَزَمَ علی :...............  سنگین خواهد شد :..........

تور :..............       تناول :...............

 

2- کدام گزینه  ترجمه صحیح عبارت (درخیابان بازی نکنید ) می باشد . (ترجمه افعال را در3گزینه دیگر بنویسید ) 1نمره

الف ) لاتلعبون فی الشارع   .............         ب ) لایلعبانِ فی الشارع ................

ج) لاتلعبنَ فی الشارع  ...............                د) إلعبا فی الشارع  ...............

 

3- درجای خالی فعل نهی مناسب بنویسید . 1نمره

الف ) ............... علی اصدقائکم . (یغضِبُ)

ب) ایتها الاخوات ! .............  علی الارض . ( یجلِسُ )

 

4- درجای خالی فعل امر مناسب بنویسید . 1نمره

الف) ............ کلام الحق . أیها العالمان ِ ! (یسمَعُ )

ب) ........... الدرس . یافاطمة ! (یکتـُبُ )

 

5- درعبارات زیر مبتدا ، خبر و نوع خبر را مشخص کنید . 1.5نمره

الف ) هم یعبدون َ الرّب .   مبتدا ...............                 خبر .............     نوع خبر ............

ب) مفتاح الغرفة فی المحفظة .  مبتدا...............           خبر ................       نوع خبر ..............

 

6- درجملات زیر فقط مبتدا و خبر را اعراب کذاری کنید (حرکت حرف آخر ) 1نمره

الف ) مدیرة المدرسة فی الصّف .               ب ) الوالد مشغول بالعمل

 

7- جمله فعلیه زیر را به اسمیه تبدیل نمایید . 1نمره

تحملُ السّیدات الفواکه .     ..............................................

 

8- افعال جملات زیر را به موارد خواسته شده تبدیل نمایید . 1نمره

الف) أیتها الطفلة ! تقربین من الشارع . (فعل نهی )  ......................

ب) أیها الرجال ! تغرِسون الاشجار . (فعل امر ) ...................

ج) إخوتی ینهضون من مکانهم . (فعل مستقبل ) ...................

د) الطبیبتان ِ تعبتا من العمل . (منفی ) ........................

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی، 

تاریخ : شنبه 5 اسفند 1391 | ساعت 12 و 17 دقیقه و 11 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

آزمون پیشرفت تحصیلی پایه سوم راهنمایی مرحله دوم بهمن ماه 91همراه پاسخ نامه

سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی مرحله دوم بهمن ماه 91همراه با پاسخ نامه

 

1- مترادف کدام کلمه غلط است ؟

الف ) قالب =قاهر ×        ب) تالی =مستقبل           ج) نحو=الی       د)کشف=وجد

 

2- ترجمه عبارت < الامیر و اصدقائه یهربون من السجن بمساعدة ابنة الملک > کدام است ؟

الف) امیرو دوستش با همکاری دختر شاه از زندان می گریزند .

ب) فرمانده و دوستانش بایاری دختر پادشاه اززندان فرار کردند .

ج) دحترسلطان به امیرو دوستانش کمک کرد تا از زندان بگریزند .

د) امیرو دوستانش با کمک دخترپادشاه از زندان فرار می کنند ×

 

3- ترجمه کدام عبارت غلط است ؟

الف ) الاب طلب ابناءه وقال  . پدرپسرانش را خواست و گفت

ب) یااولادی ! ارحموا الضعفاء . ای فرزندانم به ضعیفان رحم کنید .

ج) فیعلم الله سوء نیتهما . پس خداوند به بدی نیتشان پی برد ×

د) ولکن ماعملا بوصیة الوالد . اما به وصیت پدر عمل نکردند .

 

4- کدام گزینه برگردان عربی جمله <چراپرستش بت ها را ترک نکردید > می باشد ؟

الف) لماذا انتم لاتترکون عبادة الاصنام ؟

ب) لماذا انتم ماترکتم عبادة الصنم ؟

ج) لماذا انتنّ ماترکتنّ عبادة الاصنام ؟×

د) لماذا انتنّ لاتترکن عبادة الاصنام ؟

 

5- کدام گزینه از لحاظ کاربرد اسم اشاره صحیح است؟

الف) وصل اولئک الاخوة الی المقر ×

ب) الجنة تحت رجل هذا الام

ج) ذهبت الی هاتین الحانوتین

د) تسجن هولاء المتمردین ِ

 

6- کدام گزینه برای جای خالی مناسب نیست <.....مشغولون بمطالعة الدروس و.... تعملان >

الف ) هم . انتما           ب) هن. انتما ×           ح) انتم .هما          د) نحن . هما

 

7- مفرد کدام کلمه بروزن فعیل نیست ؟

الف) اغنیاء          ب) فقراء            ج) بؤساء   ×       د) امراء

 

8- کدام دسته از کلمات باهم هم وزن هستند؟

الف) انتقم . انتخب. انترک                 ب) مشرق . موضع . مؤمن

ج) باکی . غائب . آخر×                     د) اعشاب. غیاب . اعناب

 

9- کدام کلمه پرسشی برای جای خالی مناسب نیست ؟

    .........  ذهبت ؟ ذهبت اختی الی غرفة والدتی مسرورة

الف) کیف           ب) این           ج) ماذا×        د) من

 

10- فعل خواسته شده ی کدام گزینه غلط است ؟

الف) فعل مستقبل از اخذن :‌سیاخذن               ب) فعل امر از شربتِ : اشربی

ج) مضارع منفی از نصرتِ : لاننصر ×                  د) فعل ماضی از انظرن : نظرتن

 

 
طبقه بندی: نمونه سوال پایه سوم راهنمایی،  نمونه سوال پایه اول دبیرستان ویژه دانش آموزان شاهد، 

تاریخ : پنجشنبه 19 بهمن 1391 | ساعت 00 و 47 دقیقه و 41 ثانیه | نویسنده : خ آمنه آقایی | نظرات

تعداد کل صفحات : 4 ::      1   2   3   4    • paper | فروش رپرتاژ اگهی | فال حافظ
  • فروش رپورتاژ | رپورتاژ
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات