آموزش درس عربی متوسطه اول متوسطه دوم همكار گرامی ودوست عزیز وبلاگ نویس : كپی برداری از مطالب این وبلاگ فقط باذكر منبع مجاز می باشد . بارگذاری مطالب وبلاگ برروی وبلاگ ها و فضاهای مجازی دیگر تنها با آوردن مقدمه کوتاه و ارجاع به لینک اصلی یعنی وبلاگ نویسنده مجاز است . چاپ نمونه سوالات و تمارین اضافه و ... در کتب کار و جزوات آموزشی شرعا و اخلاقا اشکال دارد . باتشكر ازدوستانی كه صمیمانه نظرات خود را عنوان می نمایند . . .......................................................... شک می کنم تو چشم تو ... گاهی به چشمای خودم http://sahrainfo.mihanblog.com 2020-08-02T09:56:24+01:00 text/html 2020-07-04T13:04:03+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی تغییرات کتاب عربی چاپ 99 با 98 پایه دوازدهم http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1139 <div><br></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="1">این تغییرات که همه ساله در کتاب های درسی براساس نیاز دانش آموزان و یا اشتباهات تایپی در کتاب ها رخ می دهد امسال باعث شد که فی الواقع مات و مبهوت بمانم از تغییر کلی که در بخشی از کتاب ها رخ داده و آن چیزی نبود به جز ..&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="1"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="1"><font color="#ff0000">حذف بخش المعجم در انتهای کتاب درسی</font>&nbsp;&nbsp;</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif">&nbsp;</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="2">و اکنون باید به فکر راه حل بود علی الخصوص در مورد دانش آموزان ورودی پایه دهم&nbsp;</font></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="2" color="#ff0000">تغییرات کتاب عربی 12 مشترک&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">ص 9 اختبر نفسک 2 شماره 4&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">تغییر در ترجمه به شکل ( { ای } پروردگار ما ، آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما ..... )&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">ص 15 تمرین 7 و 8&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">رنگی شدن دو کلمه ( تمنی و فریسه ) و آوردن ترجمه شان در پاورقی&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">ص 19 خط اول&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">تصحیح کلمه ( إلیها ) به ( إلیه )&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">ص 21 معجم درس 2&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">حذف کلمه تمنی&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">ص 30 تمرین شش&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">مشکی شدن کلمه ( فریسه ) به دلیل رنگی شدنش در صفحه ای که قبلا عنوان شد&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">ص 31 تمرین 7&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">حذف عبارت شماره 1 و جایگزینی عبارت ( أقوی النّاس مَن عفا عدوّه مقتدرا )&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">حذف انتهای عبارت شماره 2 ( لاوجه له )&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">حذف کلمه ( انتصر ) از پاورقی همین صفحه و نوشتن کلمه ( عفا : عفو کرد )&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">ص 64 تمرین 7 عبارت 3&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">برداشتن خط زیر کلمه ( فقر )&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2">ودر نهایت حذف معجم انتهای کتاب&nbsp;<br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Koodak" size="2"><br></font></div><div style=""><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;"><font color="#ff0000" style=""><b>تغییرات کتاب عربی 12 انسانی<o:p></o:p></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">ص 9 بخش اعلموا لای نفی جنس<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">عبارت ( لا کنز أغنی .... ) به عبارت ( لا مصیبةَ أعظمُ مِن الجهل ) تغییر یافته است .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">ص 11 تمرین اول عبارت شماره 4<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">این عبارت در توضیح کلمه ( لحم ) بود و تغییر داده شده برای توضیح کلمه ( عظم ) به شکل : ( قسمٌ قویٌّ مِن الجسم علیه لحمٌ )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">ص 12 تمرین سوم شماره 3</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span></span><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">تغییر در ترجمه به شکل ( { ای } پروردگار ما ، آنچه را هیچ توانی نسبت به آن نداریم بر ما ..... )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">ص 16 تمرین هفتم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">حذف عبارت شماره 1<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">تغییر در شماره عبارات ( 2 به 1 / 3 به 2 / 4 به 5 / 5 به 7 )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">اضافه شدن عبارات شماره 3و 4 و 6<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">عبارت 3 : ( هذا التّمرینُ سهلٌ و .... أکثرُ الزّملاء خائفونَ &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;( لیت&nbsp; / إنّ&nbsp; / لکنّ ) )&nbsp; توجه : اعراب أکثر می بایست منصوب شود و در کتاب اشتباه تایپ شده است .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">عبارت 4 : ( قالَ المدیر : ..... طالبَ راسبٌ فی الامتحانات .&nbsp; ( لا&nbsp; / لَن / لَم ) )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">عبارت 6 : ( أ لا تعلمُ ..... الصّبرَ مفتاحُ الفَرجِ ؟&nbsp; ( لکنّ&nbsp; / أنّ&nbsp; / لا ) )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">ص 17 تمرین هشتم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">تغییر در شماره های عبارات<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">( شماره 1 به 3 / 2 به 4&nbsp; / 3 به 5 / 4 به 6 / 5 به 7 / 6 به 2 / 7 به 1 ) ( اعداد از راست به چپ )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">تغییر عبارت شماره 5 کتاب سال قبل و 7 چاپ 99 به عبارت : ( لیت المسافرَ ... الیومَ .&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;( واصِلٌ&nbsp; . واصِلاً . واصِلٍ ) )<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">ص 35 تمرین هفتم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">عبارت شماره 2 به جای 1 نشسته و انتهای عبارت ( لا وجه له ) حذف شده است .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">عبارت دوم با حذف عبارت شماره 1 در چاپ 98 به شکل ( أقوی النّاس مَن عفا عدوًّه مقتدراً ) آمده است .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">در پاورقی کلمه ( انتصر ) حذف و به جای آن کلمه ( عفا ــُـ : عفو کرد ) آمده است .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">ص 69 تمرین هشتم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">کلمه ( غلاف ) با اینکه کلمه جدید می باشد نه در چاپ 98 و نه در چاپ 99 در پاورقی ترجمه نشده است و لازم است دبیران ترجمه این کلمه را به دانش آموزان بگویند تا یادداشت کنند .<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">و در نهایت حذف معجم انتهای کتاب<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: &quot;Bahij Karim&quot;, serif;">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(51, 51, 51); direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p></div></div> text/html 2020-07-04T12:58:49+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی تغییرات کتاب عربی چاپ 99 با 98 پایه یازدهم http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1138 <div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">این تغییرات که همه ساله در کتاب های درسی براساس نیاز دانش آموزان و یا اشتباهات تایپی در کتاب ها رخ می دهد امسال باعث شد که فی الواقع مات و مبهوت بمانم از تغییر کلی که در بخشی از کتاب ها رخ داده و آن چیزی نبود به جز ..&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="2">حذف بخش المعجم در انتهای کتاب درسی&nbsp; &nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">و اکنون باید به فکر راه حل بود علی الخصوص در مورد دانش آموزان ورودی پایه دهم&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#ff0000"><b>تغییرات کتاب عربی 11 مشترک&nbsp;&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص ۷ اختبر نفسک&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">شماره ۱ به ۲ تغییر یافته وعبارت دو که شماره ۱ شده بدین شکل تغییر داشته است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">سئل رسول الله ص : من احب الناس الی الله ؟ قال : انفع الناس للناس&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص 15 تمرین 8 عبارت 3 حذف و به جای آن این جمله آورده شده است :&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">&nbsp; &nbsp;خمسه و ستّون ناقص ثلاثه و عشرین یساوی ....&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;اثنین وأربعین&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; اثنین و سبعین&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;أربعه و عشرین&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص 20 بخش معجم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ترجمه کلمه تعنت از (&nbsp; مچ گیری ) به ( پرسیدن به منظوربه سختی و لغزش انداختن )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص34 اختبر نفسک&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">اضافه شدن تصویر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص&nbsp; 38 تمرین رابع&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">اضافه شدن تصویر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص 39 تمرین رابع . ب&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">حذف عبارت ( قبر کورش ..... ) و جایگزینی عبارت ( عماره خسروآباد فی سنندج یجذب سُیّاحا من مدن إیران )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص 48 کادر آخر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">اضافه شدن ( اسم نکره + ..) که سال قبل اشکال در چاپ داشت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص 50 تمرین دوم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">اضافه شدن یک تصویر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص 81 پاراگراف اول&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">اضافه شدن حرف ( ژ ) بعد از حروف ( گ . چ . پ )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">و در نهایت حذف معجم انتهای کتاب&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">...............................................................................................</font></div><div><br></div></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Nassim" size="2"><b>تغییرات کتاب عربی 11 انسانی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص7 اختبر نفسک</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">شماره 1 به 2 تغییر یافته و عبارت دو که شماره 1 شده بدین شکل تغییر داشته است</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">سئل رسول الله ص : من أحب الناس إلی الله ؟ قال : أنفع الناس للناس</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص 33 پاراگراف اول</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">رنگی شدن کلمه ( ذیل )&nbsp; و اضافه شدن این لغت به معجم درس ( ذیل : دم . جمع أذیال = ذَنَب )</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص 39 تمرین اول</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">عبارات 3 و 4 در ردیف 4و5 قرار گرفته اند و عبارت شماره 3 اضافه شده است ( ترابٌ جنب شاطئ البحر أو الصّحراء )</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص 42 تمرین سوم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">انتهای جدول . تصحیح علامت متضاد برای کلمه ( الجلوس )</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص 47 پاراگراف اول</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">اضافه شدن حرف ( ژ) به حروف ( گ . چ . پ )</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص 50 اختبر نفسک</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">اضافه شدن عکس یک چراغدان کنار عبارت شماره 1</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص 54 تمرین چهارم بخش ب</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">حذف عبارت ( قبر کورش .... ) و جایگزینی عبارت ( عمارة خسروآباد فی سَنندَج یَجذِبُ سُیّاحاً&nbsp; )</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">ص 66 کادر سوم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">تصحیح کادر به شکل&nbsp; ( ماضی + اسم نکره + ماضی ...)</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">و در نهایت&nbsp; حذف معجم انتهای کتاب</font></div></div><div><br></div> text/html 2020-07-04T12:55:26+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی تغییرات کتاب عربی چاپ 99 با 98 پایه دهم http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1137 <div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">این تغییرات که همه ساله در کتاب های درسی براساس نیاز دانش آموزان و یا اشتباهات تایپی در کتاب ها رخ می دهد امسال باعث شد که فی الواقع مات و مبهوت بمانم از تغییر کلی که در بخشی از کتاب ها رخ داده و آن چیزی نبود به جز ..&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font color="#990000" face="Mihan-Yekan" size="2"><u>حذف بخش المعجم در انتهای کتاب درسی&nbsp; &nbsp;</u></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">و اکنون باید به فکر راه حل بود علی الخصوص در مورد دانش آموزان ورودی پایه دهم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="2"><b>تغییرات کتاب عربی 10 مشترک&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 5 . اضافه شدن در پاورقی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ارزشیابی از نام صیغه به صورت اول شخص مفرد، مفرد مذکّر غایب یا للغائب از اهداف کتاب درسی نیست؛ لذا در امتحانات و کنکور از آن سؤال طرح نمی شود</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 12 انتهای صفحه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">حذف عبارت ( إذا کان اثنان ...... )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 13 معجم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">حذف فعل ( یتناجیان : با هم راز می گویند )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 20 تمرین پنجم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">جابه جایی عبارت های شماره 3 و 4 با یکدیگر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 25 پاراگراف دوم انتهای خط چهارم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">تغییر در نگارش کلمه ( مائتی ) به شکل&nbsp; ( مئَتَـی )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 27 بخش اعلموا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">با اضافه شدن عدد 1 در انتهای توضیح گروه دوم&nbsp; و عدد 2 بالای مصدر در جدول ، این توضیحات در پاورقی اضافه شده است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">1ــ تدریس مبحث ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید از اهداف آموزشی کتاب درسی نیست؛ لذا در امتحانات و کنکور سؤالی از آن طرح نمی شود.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">2ــ دانش آموز باید وزن فعل ها و مصدرهای این جدول را حفظ باشد و توانایی تشخیص آنها را داشته باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص38 بخش اعلموا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">با اضافه شدن عدد 1 بالای مصدر در جدول ، توضیح در پاورقی افزوده شده است :&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">1ــ دانش آموز باید وزن های این جدول را حفظ کند.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 50 معجم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">تغییر حرکت حرف ب در کلمه ( بریّة ) از کسره به فتحه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">اضافه شدن مترادف کلمه ( یستطیع ) _ ( = یقدر )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 56 تمرین سوم</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">رنگی شدن موارد خواسته شده در زیر هرعبارت&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 65 بخش اعلموا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">اضافه شدن یک تصویر در مقابل جمله ( نگهبان در را گشود )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 78 بخش اعلموا ( کلمه عَلَی )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">به 2 شکل علی با الف مقصوره و عَلَی&nbsp; نوشته شده است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 82 تمرین اول عبارت شماره 2&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">تغییر فعل ( تعیش ) به ( یعیش )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">و در نهایت حذف بخش معجم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">لازم به توضیح است که کلمه ( وکر به معنای لانه ) فقط در ص 98 کتاب دهم آمده . این کلمه با کلمه ( وکنة . عشّ ) مترادف است و لازم است که به دانش آموز حتما تذکر داده شود .</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">=====================================================</font></div><div><b><font color="#ff0000" face="Mihan-Yekan" size="2">تغییرات کتاب عربی 10 انسانی&nbsp;</font></b></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 4 جدول صیغه ها&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">با آوردن شماره 1 بر&nbsp; روی ستون دوم کادرسوم ( مفرد مذکر مخاطب ) این توضیح در پاورقی آمده است :&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">1ــ از ذکر نام صیغه ها به صورت للغائب، للمخاطب و... در ارزشیابی و کنکور خودداری شود.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 21 تمرین ششم شماره 6&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">کلمه ( أنبوب ) که در درس 7 ص 72 آموزش داده می شود هم چنان به قوت خود در این درس باقی مانده بدون اینکه در پاورقی به ترجمه آن اشاره شود و این مورد با توجه به حذف معجم کتاب لازم بود که در پای تمرین یا پاورقی اشاره می شد .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 25 پاراگراف دوم انتهای خط چهارم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">تغییر در نگارش کلمه ( مائتی ) به شکل&nbsp; ( مئَتَـی )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 27 بخش اعلموا&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">با اضافه شدن عدد 1 در 2 بالای مصدر در جدول ، این توضیح در پاورقی اضافه شده است&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">1ــ دانش آموز باید وزن فعل ها و مصدرهای این جدول را حفظ باشد و توانایی تشخیص آنها را داشته باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 50 معجم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">اضافه شدن مترادف کلمه ( یستطیع ) _ ( = یقدر )&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 60&nbsp; متن درس ششم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">کلمه قائمة در معجم درس آمده ولی رنگی نیست و همین ترکیب کلمات ( قائمة التراث العالمیّ ) در پایه یازدهم درس 4 رنگی شده است . ( قائمة و تراث هر دو از کلمات جدید در معجم درس 6 پایه دهم هستند )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 72 متن درس6 پاراگراف آخر</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">کلمه ( عبر ) رنگی شده در حالی که این کلمه در پاراگراف قبل هم آمده ولی مشکی است و می بایست در رنگی شدن کلمه دقت می شد .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 73 متن درس 6 خط اول&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">کلمه ( استهلاک ) کلمه جدید و رنگی آمده است . اما چرا این کلمه در درس اول پایه یازدهم نیز رنگی شده ؟&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 74 معجم درس 6&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">اضافه شدن کلمه ( عبر : از راه ) به معجم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 88 بخش اعلموا ( کلمه عَلَی )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">به 2 شکل علی با الف مقصوره و عَلَی&nbsp; نوشته شده است&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">ص 93 تمرین اول عبارت شماره 2&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">تغییر فعل ( تعیش ) به ( یعیش )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">و در نهایت حذف معجم از انتهای کتاب عربی 10 انسانی</font></div></div> text/html 2020-06-28T11:22:34+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی دریافت آزمون های نهایی در سال های متفاوت http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1133 <div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="2">برای دریافت نمونه سوالات آزمون های نهایی از لینک زیر وارد شوید .&nbsp;&nbsp;</font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.aee.medu.ir/">http://www.aee.medu.ir</a></div> text/html 2020-06-24T04:36:30+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی آزمون عربی 12 مشترک نهایی خردادماه 99 همراه با پاسخ نامه + تصویر اشتباه در حوزه ها http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1132 <div><br></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">خب خدا را شکر رسیدیم به انتهای سال تحصیلی در ازمون عربی 12م رشته تجربی _ ریاضی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">این ازمون که روز 3 تیر&nbsp; 99 برگزار شد مواردی را در بر می گرفت که لازم است طراحان سوال در سال های آینده دقت بیشتری در طراحی سوالات داشته باشند .&nbsp;</font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#cc0000">سوالات امروز رشته تجربی ریاضی</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">خوشبختانه تکراری ها و ابهامات سوالات انسانی را نداشت و البته بسیار ساده تر طراحی شده بود که به شخصه اعتقاد دارم باتوجه به تستهای سخت تر کنکور درس عربی برای این دانش اموزان، ازمون نهاییشان می‌توانست یک درجه بالاتر طراحی بشود</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#cc0000">با تشکر مجدد، چندمورد که به چشم آمد را مطرح میکنم</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">1. سوال 3 ب کلمه جرارات که درسوال 8 ج به شکل مفرد جراره می بایست جایگزین میشد. در دو سوال</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">2. سوال 5 فعل قذحفظنی بسیار هوشمندانه بود و دقت دانش اموز را می طلبید که بتواند نون وقایه را تشخیص دهد و در جلسه ازمون تاجایی که دیدم اکثر دانش اموزان به شکل متکلم وحده ترجمه کرده بودند</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">سوال 18 ب راهنمای سوال 19 ب بود</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">سوال 19 ج فعل امر خواسته شده بود که واقعا فعل معلوم نبود تذکّرَ است یا تذکُرُ که البته با توجه به حرکت حرف ر&nbsp; فعل تذکّرَ درست بود که امرش میشد تذکّرْ</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">فعل امری که از ماضی می بایست تشخیص داده میشد</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">سوال 19 فعل نُزِّلُ به شکل نَزُلَ نوشته شده بود که هیچ جوابی برایش وجود نداشت چون اصلا چنین فعلی نداریم</font></div></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">موارد بالا از مهمترین مواردی بود که لازم است به طور جدی به آن پرداخته شود .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2">هم چنان که می دانید بارگذاری این مطالب بر روی وبلاگها و فضاهای مجازی فقط منوط به اوردن مقدمه و ارجاع به لینک اصلی یعنی لینک همین وبلاگ می باشد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">با کلیک بر روی گزینه آزمون شما میتوانید آزمون و پاسخ نامه را دریافت نمایید .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s12.picofile.com/file/8400943818/نهایی_مشترک_خرداد_99.pdf.html" target="" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#cc0000">آزمون نهایی مشترک خرداد 99&nbsp;</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#ff0000">قابل توجه است که&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#333333">شما بعد از دانلود فایل پی دی اف اشکالات تایپی که نویسنده ( خودم ) به آنها پرداخته ام را نمی بینید و این دقیقا موردی است که باعث اعتراض شد .</font><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#ff0000"> ( چرا فایل قرار گرفته بر روی سایت مرکز سنجش با فایلی که به شهرها و مناطق جهت آزمون ارسال گردید ، فرق دارد )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#ff0000">شما میتوانید با مشاهده تصویر صفحه آخر آزمون&nbsp; که همینجا بارگذاری شده وتصویر آخر فایل چی دی اف اختلاف را مشاهده کنید .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#ff0000"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">با کلیک بر روی تصویر می توانیداشکالات سوال 19 این ازمون را که در فایل قرار گرفته روی سایت مرکز سنجش وجود ندارد را مشاهده کنید&nbsp; .&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s13.picofile.com/file/8400944034/تصویر_ص_آخر_نهایی_خرداد_99_که_اشتباه_داشت.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div> text/html 2020-06-20T16:10:32+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی آزمون نهایی عربی 12 رشته انسانی خرداد 99 + تحلیل ازمون http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1131 <div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">خب خدا را شکر رسیدیم به انتهای سال تحصیلی در ازمون عربی 12م رشته انسانی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">این ازمون که امروز 31 خرداد 99 برگزار شد مواردی را در بر می گرفت که لازم است طراحان سوال در سال های آینده دقت بیشتری در طراحی سوالات داشته باشند .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">از مهمترین مواردی که می توان در این آزمون به آن اشاره داشت :&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">1- طرح 5.5 نمره از 8 نمره در ترجمه از تمرین های کتاب&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">2_&nbsp; خواستن ترجمه 3 فعل با اسلوب ( لم + فعل مضارع )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">3_ خواستن ترجمه 3 فعل با اسلوب ( کان + فعل مضارع )&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">4 _ خواستن ترجمه 2 اسم مبالغه و تشخیص یک اسم مبالغه در مجموع 3 مورد اسم مبالغه&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">5_ طرح سوال از غیر اهداف کتاب درسی با بارم 25 صدم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">موارد بالا از مهمترین مواردی بود که لازم است به طور جدی به آن پرداخته شود .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="1" color="#ff0000">هم چنان که می دانید بارگذاری این مطالب بر روی وبلاگها و فضاهای مجازی فقط منوط به اوردن مقدمه و ارجاع به لینک اصلی یعنی لینک همین وبلاگ می باشد .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">با کلیک بر روی تصویر آزمون شما میتوانید آزمون و پاسخ نامه را دریافت نمایید .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">با کلیک بر روی تحلیل می توانید تحلیل این ازمون را که توسط نویسنده وبلاگ نوشته شده است را دریافت نمایید .&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s12.picofile.com/file/8400606942/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF99.pdf.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s12.picofile.com/file/8400606918/photo_2020_06_20_19_47_31.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s13.picofile.com/file/8400606968/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_12_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%87_99.pdf.html" target="" title=""><font color="#cc0000" size="4"><b style="">تحلیل&nbsp;</b></font></a></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><br></div> text/html 2020-06-12T03:19:21+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی برگزاری آزمون آنلاین تست عربی ویژه نوبت دوم پایه دهم و یازدهم http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1130 <div><font size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">این آزمون با توجه به اینکه فقط ارتقاء دهنده نمره نوبت دوم دانش آموزان می باشد لذا با توجه به پست قبلی که اطلاع رسانی شد فقط ترجمه دروس نوبت اول را در برمی گیرد و شامل کل قواعد می باشد .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">همکاران عزیز می توانند لینک را برای برگزاری آزمون در کانال ها و گروه های درسی خود قرار دهند .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">این آزمون <font color="#ff0000">روز شنبه 24 خرداد ماه</font> فعال خواهد شد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><font color="#cc0000">پایه دهم عربی مشترک :</font> ساعت 10 صبح شروع و درساعت 10.40 پایان می پذیرد .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><font color="#cc0000">پایه یازدهم مشترک و انسانی : </font>ساعت 11 صبح شروع و در ساعت 11.40 پایان می پذیرد .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">با توجه به این آزمون و آزمون قبلی آنلاین تست در پایه یازدهم که از ترجمه دروس نوبت دوم + کل قواعد بود ، در حقیقت کتاب دوازدهم به شکل کامل آزمونش برگزار شده است .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">برای شرکت در ازمون بر روی لینک هر پایه و رشته کلیک نمایید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#660000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScapTfNmaVZiOJ4cqpAmOh-6WzJtYpjIHPa5MUc5SELugPxdg/viewform?usp=sf_link" target="" title=""><font size="2" color="#660000">آزمون آنلاین تست عربی پایه 10 مشترک ویژه کرونا&nbsp;</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU3CV7mjmeYjinGfr4OkZaUO2-tgjFT-U62TAqsNHez71Bkg/viewform?usp=sf_link" target="" title=""><font size="2" color="#ff0000">آزمون آنلاین تست عربی پایه 11 مشترک ویژه کرونا&nbsp;</font></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDmzE-a1J3xPzYZ9xw6yaFINFxSlyCHigTIi_FPq3h-ktc2Q/viewform?usp=sf_link" target="" title=""><font size="2">آزمون آنلاین تست عربی پایه 11 انسانی ویژه کرونا&nbsp;</font></a></div> text/html 2020-06-03T17:13:57+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی اطلاع رسانی http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1129 <div><font size="1"><br></font></div><div><div><font size="1">با سلام</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1" color="#ff0000">ازمون ارتقای نمره نوبت دوم درس عربی در پایه ها به شرح زیر است</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1" color="#660000" style="background-color: rgb(255, 153, 102);">پایه 11 مشترک و انسانی</font></div><div><font size="1">تاریخ : 24 خرداد ماه</font></div><div><font size="1">ساعت 11 تا 11.40</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">بودجه بندی آزمون : ترجمه دروس 1. 2. 3. 4 + کل قواعد براساس بارم بندی نوبت دوم</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">قواعد شامل</font></div><div><font size="1">ترجمه و تشخیص فعل</font></div><div><font size="1">ترجمه و تشخیص فعل مجهول</font></div><div><font size="1">اسلوب شرط</font></div><div><font size="1">ترجمه و تشخیص اسم معرفه ونکره و ترجمه جمله بعد از اسم نکره</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">ترجمه افعال ناقصه و رشته انسانی هم ترجمه هم تشخیص محل اعرابی</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1" color="#ff6666" style="background-color: rgb(102, 51, 51);">عربی 10 مشترک&nbsp;</font></div><div><font size="1">تاریخ آزمون : 24 خرداد ماه&nbsp;</font></div><div><font size="1">ساعت ازمون : 10 تا 10.40&nbsp;</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">بودجه بندی ازمون&nbsp;</font></div><div><font size="1">ترجمه 4 درس نوبت اول + کل قواعد&nbsp;</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">قواعد شامل&nbsp;</font></div><div><font size="1">ترجمه و تشخیص فعل&nbsp;</font></div><div><font size="1">ترجمه و تشخیص فعل معلوم و مجهول&nbsp;</font></div><div><font size="1">ترجمه و تشخیص اسم فاعل، مفعول و..&nbsp;</font></div><div><font size="1">تعیین محل اعرابی کلمات&nbsp;</font></div><div><font size="1">تشخیص اسم های مفرد و مثنی و جمع&nbsp;</font></div><div><font size="1">مبحث اعداد&nbsp;</font></div><div><font size="1">و....&nbsp;</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">ترجمه و تشخیص اسم فاعل، مفعول و...</font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1">لازم به یاداوری است</font></div><div><font size="1">این ازمون نمره منفی ندارد</font></div><div><font size="1">تاثیر منفی برنمرات اعلام شده ندارد</font></div><div><font size="1">فقط تاثیر مثبت ازمون در نظر گرفته میشود ولو 25 صدم</font></div></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1" color="#ff0000">لینک این آزمون جهت علاقمندان به شرکت در آزمون در ساعت و روز مشخص شده در انتهای همین پست قرار داده میشود .&nbsp;</font></div> text/html 2020-05-20T12:36:11+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی آزمون آنلاین عربی 11 رشته های انسانی . تجربی و ریاضی http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1128 <div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">با سلام حضور دانش آموزان عزیزمان در پایه 11 رشته های انسانی . تجربی . ریاضی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">با توجه به نیاز دانش آموزان بر دوره مطالب و آمادگی آنها در آزمون های آنلاین و دوره مطالب نوبت دوم آزمون تست 20 سوالی از بخش دوم کتاب + کل قواعد متناسب با بارم بندی&nbsp; ، طراحی شد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2" color="#ff0000">هدف از این آزمون&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دوره مطالب کتاب&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حل ازمون&nbsp; در قالب تست&nbsp; و آنلاین&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خود ارزیابی تستی در کنار خود ارزیابی تشریحی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">تاریخ برگزاری آزمون و ساعت اجرای آنلاین&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">این آزمون برگزار شده و وقت آن به اتمام رسیده و در صورت درخواست فعال می گردد&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2">لینک هر دو آزمون در پست قرار داده میشود تا دانش آموزان هر رشته بتوانند با کلیک بر روی آن وارد آزمون شوند .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2">قابل ذکر است مطالب وبلاگ متعلق به نویسنده بوده و اجازه نشر آن منوط به آوردن مقدمه ای کوتاه و ارجاع به لینک اصلی یعنی وبلاگ نویسنده می باشد .&nbsp;</font></div></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKUalyBF4S94EzbsKDr34IkX-M2QUjutqwNHggHdl3dYKTLA/viewform?usp=sf_link" target="" title="">آزمون آنلاین عربی 11 رشته انسانی&nbsp;</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSet6Qlm2JGmFkMMe1uGYGr56ydBiCPF2ktQaf9r5iWK8BiKrA/viewform?usp=sf_link" target="" title="">آزمون آنلاین عربی 11 مشترک&nbsp;</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#cc0000" face="Mihan-Nassim" size="2">این آزمون ها بنا بردرخواست گروه آموزشی عربی شهر تهران روز 5شنبه 22 خرداد ماه ساعت 8 صبح فعال شده و روز جمعه 23 خردادماه ساعت 8 صبح بسته خواهد شد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-05-08T18:15:15+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی برگزاری آنلاین ازمون تست از عربی 12 http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1127 <div><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">با سلام حضور دانش آموزان عزیزمان در پایه 12 رشته های انسانی . تجربی . ریاضی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">با توجه به نیاز دانش آموزان بر دوره مطالب و آمادگی آنها در آزمون نهایی و در ادامه ؛ کنکور سراسری&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">بر آن شدم تا آزمون های نهایی سال قبل پایه 12 م را به شکل تست در آورده و به شکل آنلاین اجرا کنیم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><font color="#cc0000">هدف از این آزمون&nbsp;</font><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دوره مطالب کتاب&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حل ازمون های نهایی در قالب تست&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;آشنایی با شیوه تبدیل آزمون تشریحی به تستی&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#ff0000">تاریخ برگزاری آزمون و ساعت اجرای آنلاین&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">آزمون آنلاین رشته تجربی ریاضی : روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه از ساعت 10 تا 11 صبح&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">آزمون آنلاین رشته انسانی : روز یکشنبه 21 اردیبهشت ماه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><font color="#993399">امکان تمدید زمان آزمون بسته به درخواست آزمون دهندگان می باشد .</font>&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">لینک هر دو آزمون در پست قرار داده میشود تا دانش آموزان هر رشته بتوانند با کلیک بر روی آن وارد آزمون شوند .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#cc0000">قابل ذکر است مطالب وبلاگ متعلق به نویسنده بوده و اجازه نشر آن منوط به آوردن مقدمه ای کوتاه و ارجاع به لینک اصلی یعنی وبلاگ نویسنده می باشد .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><font size="3" face="Mihan-Nassim"><a href=" https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5VEaUxXQOwyxtd1pEOIrtcRo3GSS8EzzZ7l4TyRg0lIQ_hg/viewform?usp=sf_link" target="" title="">&nbsp; لینک مربوط به رشته انسانی&nbsp;</a>&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font face="Mihan-Nassim"><br></font></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxNE_PNZQRwNjhYQg2bASf1dHzh1hua8qpctyyH1fyJXlmdw/viewform?usp=sf_link" target="" title=""><font color="#cc0000" size="3" face="Mihan-Yekan">لینک مربوط به رشته تجربی ریاضی</font>&nbsp;</a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br>این ازمون در ساعت 6 بعد از ظهر روز 22 اردیبهشت ماه 99 بسته خواهد شد .</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3" color="#cc0000">نظر به استقبال همکاران گرامی از این ازمون و درخواست سرگروه عربی شهر تهران این ازمون روز 5 شنبه 1&nbsp; خردادماه ساعت 8 صبح مجددا فعال شده و در روز جمعه 2 خرداد ساعت 8 صبح بسته خواهد شد .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="3">&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2020-04-26T13:16:36+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی ترجمه درس 8 عربی 10 مشترک + درس 2 عربی 11 انسانی به همراه نکات http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1126 <div><br></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">در ادامه&nbsp; تعطیلات اخیر تدریس را به شکل غیر حضوری برای دانش آموزان ارائه می نمایم&nbsp; .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">فایل پیش روی شما ترجمه درس 8 عربی 10 مشترک و درس 2 عربی 11 انسانی&nbsp; &nbsp;+ نکات مهم + محل إعرابی کلمات&nbsp; می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="1" color="#cc0000">همانطور که می دانید بارگزاری این فایل ها بر روی وبلاگ ها و فضاهای مجازی فقط با آوردن مقدمه و ارجاع به منبع اصلی یعنی وبلاگ نویسنده امکان پذیر می باشد و در غیر این صورت به لحاظ شرعی و قانونی صحیح نیست .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">برای دانلود فایل بر روی تصویر نویسنده آن کلیک نمایید&nbsp; .&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s11.picofile.com/file/8395243550/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_8_%D8%AF%D9%87%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%AD%D9%84_%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%87%D9%85.pdf.html" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s11.picofile.com/file/8394689118/tadris_majaazi3.png" alt=""></a></div> text/html 2020-04-21T07:46:05+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی حل تمارین درس 4 عربی دوازدهم تجربی ریاضی + نکات مهم + محل إعرابی کلمات http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1125 <div><br></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">در ادامه&nbsp; تعطیلات اخیر تدریس را به شکل غیر حضوری برای دانش آموزان ارائه می نمایم&nbsp; .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">فایل پیش روی شما حل تمارین&nbsp; درس 4&nbsp; عربی دوازدهم تجربی ریاضی&nbsp; &nbsp;+ نکات مهم + محل إعرابی کلمات&nbsp; می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="1" color="#cc0000">همانطور که می دانید بارگزاری این فایل ها بر روی وبلاگ ها و فضاهای مجازی فقط با آوردن مقدمه و ارجاع به منبع اصلی یعنی وبلاگ نویسنده امکان پذیر می باشد و در غیر این صورت به لحاظ شرعی و قانونی صحیح نیست .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">برای دانلود فایل بر روی تصویر نویسنده آن کلیک نمایید&nbsp; .&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s11.picofile.com/file/8394689934/%D8%AD%D9%84_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_4_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%89_12_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%89.pdf.html" target="" title="حل تمارین درس 4 عربی 12 مشترک . آمنه آقایی "><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8394689618/tadris_majaazi3_1.png" alt="حل تمارین درس 4 عربی 12 تجربی ریاضی"></a></div> text/html 2020-04-21T07:32:40+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی حل تمارین درس 5 عربی دوازدهم انسانی + نکات مهم + محل إعرابی کلمات http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1124 <div><br></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">در ادامه&nbsp; تعطیلات اخیر تدریس را به شکل غیر حضوری برای دانش آموزان ارائه می نمایم&nbsp; .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">فایل پیش روی شما حل تمارین&nbsp; درس 5&nbsp; عربی دوازدهم انسانی&nbsp; + نکات مهم + محل إعرابی کلمات&nbsp; می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="1" color="#cc0000">همانطور که می دانید بارگزاری این فایل ها بر روی وبلاگ ها و فضاهای مجازی فقط با آوردن مقدمه و ارجاع به منبع اصلی یعنی وبلاگ نویسنده امکان پذیر می باشد و در غیر این صورت به لحاظ شرعی و قانونی صحیح نیست .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">برای دانلود فایل بر روی تصویر نویسنده آن کلیک نمایید&nbsp; .&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="1">&nbsp;&nbsp;</font><a href="http://s11.picofile.com/file/8394688984/%D8%AD%D9%84_%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_5_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_12_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="" title="حل تمارین درس 5 عربی 12 انسانی . آمنه آقایی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s10.picofile.com/file/8394689618/tadris_majaazi3_1.png" alt="حل تمارین عربی 12 انسانی درس 5"></a></div> text/html 2020-04-13T17:20:23+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی ترجمه درس 7 عربی یازدهم رشته انسانی + نکات مهم + محل إعرابی کلمات http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1123 <div><br></div><div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">در ادامه&nbsp; تعطیلات اخیر تدریس را به شکل غیر حضوری برای دانش آموزان ارائه می نمایم&nbsp; .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">فایل پیش روی شما ترجمه درس 7&nbsp; عربی یازدهم انسانی&nbsp; + نکات مهم + محل إعرابی کلمات&nbsp; می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="1" color="#cc0000">همانطور که می دانید بارگزاری این فایل ها بر روی وبلاگ ها و فضاهای مجازی فقط با آوردن مقدمه و ارجاع به منبع اصلی یعنی وبلاگ نویسنده امکان پذیر می باشد و در غیر این صورت به لحاظ شرعی و قانونی صحیح نیست .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">برای دانلود فایل بر روی نام آن کلیک نمایید&nbsp; .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Yekan" size="1">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#ff0000">&nbsp;<a href="http://s10.picofile.com/file/8393954776/%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_7_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html" target="" title="" style="">&nbsp; ترجمه درس 7&nbsp;</a></font></div></div> text/html 2020-04-10T16:42:55+01:00 sahrainfo.mihanblog.com خ آمنه آقایی ترجمه درس 7 عربی یازدهم رشته تجربی ریاضی + نکات مهم + محل إعرابی کلمات http://sahrainfo.mihanblog.com/post/1122 <div><br></div><div><div><font face="Mihan-Nassim" size="1">در ادامه&nbsp; تعطیلات اخیر تدریس را به شکل غیر حضوری برای دانش آموزان ارائه می نمایم&nbsp; .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="1">فایل پیش روی شما ترجمه درس 7&nbsp; عربی یازدهم رشته تجربی ریاضی + نکات مهم + محل إعرابی کلمات&nbsp; می باشد.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="1" color="#ff0000">همانطور که می دانید بارگزاری این فایل ها بر روی وبلاگ ها و فضاهای مجازی فقط با آوردن مقدمه و ارجاع به منبع اصلی یعنی وبلاگ نویسنده امکان پذیر می باشد و در غیر این صورت به لحاظ شرعی و قانونی صحیح نیست .&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="1"><br></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="1">برای دانلود فایل بر روی نام آن کلیک نمایید&nbsp; .&nbsp;</font></div></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="1">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font><font size="3"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font><a href="http://s11.picofile.com/file/8393657050/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%DB%80_%D9%85%D8%AA%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.pdf.html" target="" title="">&nbsp;ترجمه درس 7&nbsp;</a></font></div>